Wynikowy przyroda klasa IV
Pobierz 234.15 Kb.
NazwaWynikowy przyroda klasa IV
strona2/2
Data konwersji11.12.2012
Rozmiar234.15 Kb.
TypDokumentacja
1   2

MATERIA I JEJ STANY SKUPIENIA. UCZEŃ:


4.1. Właściwości różnych substancji i ich zastosowanie.

- wymienia poznane właściwości substancji

- przy pomocy nauczyciela wykonuje proste obserwacje

i doświadczenia na podstawie instrukcji

- przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonuje obserwacje i doświadczenia na podstawie instrukcji

- wykonuje obserwacje

i doświadczenia na podstawie instrukcji
4.2. Sporządzamy mieszaniny jednorodne

i niejednorodne.

- rozumie pojęcia: mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna, roztwór, rozpuszczalnik

- przy pomocy nauczyciela wykonuje proste obserwacje

i doświadczenia na podstawie instrukcji

- rozróżnia

w otoczeniu mieszaniny jednorodne niejednorodne

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna, roztwór, rozpuszczalnik

- klasyfikuje mieszaniny do odpowiedniej grupy

- otrzymuje roztwory wodne- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna, roztwór, rozpuszczalnik

- dowodzi, że woda jest rozpuszczalnikiem

- podaje definicję pojęcia: mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna, roztwór, rozpuszczalnik

- podaje przykłady wykorzystania roztworów wodnych


- prezentuje na forum klasy metody rozdzielania mieszaniny na składniki, zapisuje wyniki, formułuje wnioski

4.3. Cały świat zbudowany jest z drobin.

- rozumie pojęcie: dyfuzja


- używa ze zrozumieniem pojęcie: dyfuzja

- prezentuje za pomocą modelu drobinowego trzy stany skupienia materii

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęcia: dyfuzja

- dowodzi że materia zbudowana jest

z drobin w ciągłym ruchu


- podaje definicję pojęcia: dyfuzja

- przedstawia zjawisko dyfuzji

na modelu lub schematycznym rysunku

- określa cel doświadczenia

i obserwacji, zapisuje wyniki i formułuje wnioski
4.4. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.

- rozumie pojęcia: ciało stałe, ciecz, gaz - rozróżnia trzy stany skupienia materii- używa

ze zrozumieniem pojęcia: ciało stałe, ciecz, gaz

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: ciało stałe, ciecz, gaz

- porównuje ściśliwość ciał stałych gazów i cieczy

- prezentuje na modelu drobinowym właściwości ciał stałych, cieczy

i gazów

- podaje definicję pojęcia: ciało stałe, ciecz, gaz
4.5. Stany skupienia materii

- rozumie pojęcia: krzepniecie, topnienie, parowanie, - rozróżnia stany skupienia wody

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: krzepniecie, topnienie, parowanie,

- identyfikuje substancje na podstawie ich temperatur topnienia

i wrzenia

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: krzepniecie, topnienie, parowanie,

- przedstawia znaczenie wody dla życia organizmów wodnych

- podaje definicję pojęcia: krzepniecie, topnienie, parowanie
4.6. Rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów.

- rozumie pojęcie: rozszerzalność cieplna

- używa

ze zrozumieniem pojęcie: rozszerzalność cieplna

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęcia: rozszerzalność cieplna

- wyjaśnia istotę zjawiska rozszerzalności cieplnej ciał stałych cieczy i gazów

- podaje definicję pojęcia: rozszerzalność cieplna

- podaje przykłady występowania

i wykorzystania zjawiska rozszerzalności cieplnej ciał stałych, cieczy i gazów
4.7. Na Ziemi istnieje materia nieożywiona

i żywa.

- rozumie pojęcia: komórka, organizm

- dokonuje podziału na materię żywą

i nieożywioną

- określa organizm jako istotę żywą

rozumie, że kryształy nie są istotami żywymi

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: komórka, organizm

- uzasadnia, że powstający kryształ nie jest istotą żywą

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: komórka, organizm

- podaje definicję pojęcia: komórka, organizm

POGODA I JEJ WPŁYW NA CZŁOWIEKA I PRZYRODĘ. UCZEŃ:


5.1. Powietrze i jego właściwości.

- rozumie pojęcia: pogoda

- wymienia cechy powietrza

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: pogoda

- opisuje cechy powietrza

- wymienia główne składniki powietrza

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: pogoda

- podaje definicję pojęcia: pogoda
5.2. Pogoda Ciśnienie atmosferyczne i wiatr.

- rozumie pojęcia: ciśnienie atmosferyczne, wiatr

- przy pomocy nauczyciela odczytuje z barometru wartość ciśnienia atmosferycznego

i podaje

w odpowiednich jednostkach

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: ciśnienie atmosferyczne, wiatr

- odczytuje

z barometru wartość ciśnienia atmosferycznego

i podaje

w odpowiednich jednostkach

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: ciśnienie atmosferyczne, wiatr

- podaje definicję pojęcia: ciśnienie atmosferyczne, wiatr

-podaje przykłady wpływu pogody

na nasze zdrowie

i samopoczucie

5.3. Pomiar kierunku

i prędkości wiatru.

- rozumie pojęcia: wiatromierz, prędkość wiatru,

- przy pomocy nauczyciela posługując się modelem wiatromierza określa kierunek i prędkość wiatru

- stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa

w przypadku huraganu

- używa ze zrozumieniem pojęcia: wiatromierz, prędkość wiatru

- przy pomocy nauczyciela buduje prosty wiatromierz

i określa z jego wykorzystaniem kierunek i prędkość wiatru


- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: wiatromierz, prędkość wiatru

- wyjaśnia przyczyny powstawania wiatru

- buduje prosty wiatromierz i określa

z jego wykorzystaniem kierunek i prędkość wiatru


- podaje definicję pojęcia: wiatromierz, prędkość wiatru
5.4. Temperatura powietrza.

- rozumie pojęcia: temperatura powietrza, termometr - odczytuje

z termometru pokojowego

i zaokiennego wartość temperatury powietrza i podaje ją we właściwych jednostkach

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: temperatura powietrza, termometr

- wymienia warunki właściwego umocowania termometru zaokiennego

i pomiaru temperatury powietrza

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: temperatura powietrza, termometr

- podaje definicję pojęcia: temperatura powietrza, termometr
5.5. Woda, para wodna

i lód w przyrodzie.

- rozumie pojęcia: skraplanie, para wodna, pokrywa lodowa, grad, topnienie, gołoledź

- rozpoznaje różne stany skupienia wody w przyrodzie w ciągu roku

- stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa

w przypadku pokrywy lodowej na rzekach

i jeziorach

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: skraplanie, para wodna, pokrywa lodowa, grad, topnienie, gołoledź

- wyjaśnia niebezpieczeństwa związane z burzą, mgłą i gołoledzią


- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: skraplanie, para wodna, pokrywa lodowa, grad, topnienie, gołoledź

- podaje definicję pojęcia: skraplanie, para wodna, pokrywa lodowa, grad, topnienie, gołoledź
5.6. Osady atmosferyczne.

- rozumie pojęcia: mgła, rosa

-rozpoznaje różne rodzaje opadów

i osadów atmosferycznych

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: mgła, rosa

- wyjaśnia niebezpieczeństwa związane mgłą

i gołoledzią

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: mgła, rosa

- podaje definicję pojęcia: mgła, rosa
5.7. Zachmurzenie

i opady atmosferyczne.

- rozumie pojęcia: chmura, zachmurzenie, deszcz, śnieg

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: chmura, zachmurzenie, deszcz, śnieg

- korzystając atlasu chmur rozpoznaje różne rodzaje chmur oraz opadów

i osadów atmosferycznych

(w terenie)

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: chmura, zachmurzenie, deszcz, śnieg

- rozpoznaje różne rodzaje chmur oraz opadów i osadów atmosferycznych

(w terenie)


- podaje definicję pojęcia: chmura, zachmurzenie, deszcz, śnieg
5.8. Burza i tęcza.

- rozumie pojęcia: tęcza, piorun, błyskawica, grzmot, światło, burza

- stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa

w przypadku burzy

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: tęcza, piorun, błyskawica, grzmot, światło, burza

- opisuje wygląd tęczy

- wyjaśnia niebezpieczeństwa związane z burzą

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: tęcza, piorun, błyskawica, grzmot, światło, burza

- opisuje wygląd tęczy warunki jej występowania

- podaje definicję pojęcia: tęcza, piorun, błyskawica, grzmot, światło, burza

- opisuje przebieg burzy

5.9. Zmiany długości dnia i nocy oraz wysokości Słońca

w ciągu roku.

- porównuje długości dnia i nocy w ciągu roku

- opisuje różnice długości dnia i nocy

w ciągu roku przy pomocy nauczyciela

- opisuje zmiany pogody w ciągu doby

- opisuje i wyjaśnia zmiany długości dnia

i nocy w ciągu roku

- opisuje i wyjaśnia zmiany wysokości Słońca w ciągu dnia

- opisuje i wyjaśnia zmiany wysokości Słońca w ciągu dnia

i wysokości Słońca

w południe w ciągu roku
5.10. Pogoda w różnych porach roku.

- opisuje zmiany pogody w różnych porach roku

- opisuje wpływ pogody w ciągu roku na przyrodę ożywioną

- wymienia rodzaje czynnego odpoczynki w zależności od pór roku

- opisuje zmiany wysokości Słońca

w ciągu dnia

i wysokości Słońca

w południe w ciągu roku

- opisuje zmiany pogody w różnych porach roku

- opisuje wpływ pogody w ciągu roku na przyrodę ożywioną w lesie, na polu i na łące

- opisuje wysokości Słońca w południe

w ciągu roku

- opisuje i wyjaśnia zmiany pogody

w ciągu doby

- opisuje zmiany pogody w różnych porach roku

- wyjaśnia wpływ pogody w ciągu roku na przyrodę ożywioną w lesie, na polu i na łące

- opisuje i wyjaśnia zmiany pogody

w ciągu doby oraz

w różnych porach roku

- wyjaśnia wpływ pogody wciągu roku na przyrodę ożywioną porównuje warunki życia

w lesie, na polu i na łące

-odczytuje prognozę pogody z prostej mapy synoptycznej


NAJBLIZSZA OKOLICA. UCZEŃ:


6.1. Rozpoznawanie składników krajobrazu.

- rozumie pojęcia: krajobraz naturalny, krajobraz przekształcony (antropogeniczny)

- wymienia składniki krajobrazu naturalnego

i przekształconego przez człowieka w najbliższej okolicy szkoły

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: krajobraz naturalny, krajobraz przekształcony (antropogeniczny)

- rozpoznaje

w terenie składniki krajobrazu naturalnego

i przekształconego przez człowieka

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: krajobraz naturalny, krajobraz przekształcony (antropogeniczny)

- podaje definicję pojęcia: krajobraz naturalny, krajobraz przekształcony (antropogeniczny)
6.2. Rozpoznawanie form terenu.

- rozumie pojęcia: pagórek, wzgórze, góra, dolina, kotlina

- rozpoznaje formy rzeźby terenu występujące w okolicy szkoły

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: pagórek, wzgórze, góra, dolina, kotlina

- rozpoznaje

i opisuje formy rzeźby terenu występujące

w okolicy szkoły

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: pagórek, wzgórze, góra, dolina, kotlina

- podaje definicję pojęcia: pagórek, wzgórze, góra, dolina, kotlina
6.3. Rozpoznawanie skał w okolicy szkoły.

- rozumie pojęcia: skała lita, skała luźna

- wymienia główne rodzaje skał


- używa

ze zrozumieniem pojęcia: skała lita, skała luźna

- rozpoznaje skały lite i luźne występujące

w okolicy szkoły

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: skała lita, skała luźna

- podaje definicję pojęcia: skała lita, skała luźna
6.4. Wody powierzchniowe.

- rozumie pojęcia: morze, wody lądowe, wody płynące, wody stojące, źródło, rzeka, potok, strumień, dopływ, ujście, rzeka główna, jezioro, powódź

- rozpoznaje rodzaje wód w najbliższej okolicy

- stosuje zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodami latem i zimą

- przy pomocy nauczyciela wskazuje na mapie główne rzeki i jeziora

w Polsce

- odszukuje na mapie rzekę lub jezioro położone najbliżej własnej miejscowości


- używa

ze zrozumieniem pojęcia: morze, wody lądowe, wody płynące, wody stojące, źródło, rzeka, potok, strumień, dopływ, ujście, rzeka główna, jezioro, powódź

- rozpoznaje

i opisuje rodzaje wód w najbliższej okolicy

- wskazuje na mapie główne rzeki

i jeziora w Polsce


- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: morze, wody lądowe, wody płynące, wody stojące, źródło, rzeka, potok, strumień, dopływ, ujście, rzeka główna, jezioro, powódź

- rozpoznaje i opisuje rodzaje wód

w najbliższej okolicy

i opisuje ich cechy

- podaje definicję pojęcia: morze, wody lądowe, wody płynące, wody stojące, źródło, rzeka, potok, strumień, dopływ, ujście, rzeka główna, jezioro, powódź

- wyjaśnia przyczyny

i skutki powodzi

- samodzielnie projektuje zestaw doświadczeń dotyczących stanu czystości wody zbiornika położonego w okolicach szkoły, przeprowadza badania, opisuje je

i interpretuje wyniki

6.5. Środowisko i jego mieszkańcy.

-rozumie pojęcia: środowisko lądowe, środowisko wodne

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: środowisko lądowe, środowisko wodne

- przy pomocy nauczyciela wykonuje graficzny podział środowisk lądowych

i wodnych

- przy niewielkiej pomocy nauczyciela wymienia czynniki decydujące

o różnorodności środowisk lądowych

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: środowisko lądowe, środowisko wodne

- wykonuje graficzny podział środowisk lądowych i wodnych

- wymienia czynniki decydujące

o różnorodności środowisk lądowych


- podaje definicję pojęcia: środowisko lądowe, środowisko wodne
6.6. Warunki życia organizmów w lesie

i na polu.

- rozumie pojęcia: ściółka, runo leśne, podszyt, korony drzew

- rozpoznaje i nazywa warstwy lasu

- na podstawie ilustracji nazywa typowe organizmy lasu, pola

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: ściółka, runo leśne, podszyt, korony drzew

- przy niewielkiej pomocy nauczyciela charakteryzuje warstwy lasu

- przy niewielkiej pomocy nauczyciela przyporządkowuje organizmy czterech warstw lasu

- korzystając

z atlasu roślin

i zwierząt rozpoznaje

i nazywa typowe organizmy lasu, pola- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: ściółka, runo leśne, podszyt, korony drzew

- przyporządkowuje organizmy czterech warstw lasu

- opisuje warunki życia w lesie, na polu

- rozpoznaje i nazywa typowe organizmy lasu, pola

- podaje definicję pojęcia: ściółka, runo leśne, podszyt, korony drzew

- porównuje warunki życia w lesie, na polu

6.7. Warunki życia organizmów na łące.

- rozumie pojęcie: łąka

- na podstawie ilustracji nazywa typowe organizmy łąki

- używa

ze zrozumieniem pojęcie: łąka

- korzystając

z atlasu roślin

i zwierząt rozpoznaje

i nazywa typowe organizmy łąki

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęcia: łąka

- opisuje warunki życia na łące

- rozpoznaje i nazywa typowe organizmy lasu łąki

- podaje definicję pojęcia: łąka

- porównuje warunki życia na łące
6.8. Nieożywione i żywe składniki gleby.

- rozumie pojęcia: gleba, organizm glebowy

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: gleba, organizm glebowy

- opisuje wyniki doświadczeń dotyczących przepuszczalności wody przez piasek

i glinę

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: gleba, organizm glebowy

- opisuje wyniki doświadczeń dotyczących przepuszczalności wody przez piasek

i glinę

- podaje definicję pojęcia: gleba, organizm glebowy

- interpretuje wyniki doświadczeń dotyczących przepuszczalności wody przez piasek

i glinę oraz wpływu organizmów

na środowisko
6.9. Wpływ podłoża

na warunki życia organizmów.
- wymienia sposoby zabezpieczania się roślin przed utratą wody

- na przykładach wyjaśnia przystosowania roślin do pobierania energii słonecznej i wody

- ocenia sposoby zabezpieczania się roślin przed utratą wody6.10. Wpływ warunków środowiska na organizmy – przystosowania roślin

i zwierząt.

- rozumie pojęcia: rośliny jednoroczne, rośliny wieloletnie

- przy pomocy nauczyciela wymienia potrzeby pokarmowe roślin i zwierząt

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: rośliny jednoroczne, rośliny wieloletnie

- wymienia przykłady roślin rozsiewających owoce mające

w swym wnętrzu nasiona

- podaje cechę przystosowawczą zwierząt do życia

w różnych środowiskach lądowych

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: rośliny jednoroczne, rośliny wieloletnie

- podaje dwie cechy przystosowawcze zwierząt do życia w różnych środowiskach lądowych


- podaje definicję pojęcia: rośliny jednoroczne, rośliny wieloletnie

- wykazuje związek budowy

z wytrzymałością

na złamanie

na przykładzie łodygi trzciny

- podaje i uzasadnia dwie cechy przystosowawcze zwierząt do życia

w różnych środowiskach lądowych
6.11. Zależności między organizmami.

-rozumie pojęcia: organizmy samożywne, konsumenci, organizmy cudzożywne

- podaje przykłady organizmów samożywnych

i cudzożywnych

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: organizmy samożywne, konsumenci, organizmy cudzożywne,

destruenci

- wymienia potrzeby pokarmowe roślin

i zwierząt

- przedstawia proste zależności pokarmowe posługując się modelem lub schematem

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: organizmy samożywne, konsumenci, organizmy cudzożywne

- porównuje potrzeby pokarmowe roślin

i zwierząt

- na podstawie wzorcowego modelu lub schematu sporządza własny schemat lub model zależności pokarmowych

- podaje definicję pojęcia: organizmy samożywne, konsumenci, organizmy cudzożywne

- samodzielnie sporządza model lub schemat przedstawiający proste zależności pokarmowe

6.12. Warunki życia

w środowisku wodnym.

- rozumie pojęcie: przejrzystość

- wykazuje różnice między środowiskiem wodnym a lądowym porównując wilgotność

i temperaturę


- używa

ze zrozumieniem pojęcie: przejrzystość

- wykazuje różnice między środowiskiem wodnym a lądowym porównując wilgotność

i temperaturę, przejrzystość

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęcia: przejrzystość:

- wykazuje różnice między środowiskiem wodnym a lądowym porównując wilgotność

i temperaturę, przejrzystość, ilość tlenu

- podaje definicję pojęcia: przejrzystość

- wykazuje różnice między środowiskiem wodnym a lądowym porównując wilgotność

i temperaturę, przejrzystość, ilość tlenu, gęstość

- wyjaśnia od czego zależy ilość tlenu

w wodzie

- samodzielnie projektuje zestaw doświadczeń dotyczących stanu czystości wody zbiornika położonego w okolicach szkoły, przeprowadza badania, opisuje je

i interpretuje wyniki

6.13. Rośliny

w środowisku wodnym – przystosowania.

- rozumie pojęcia: rośliny wynurzone, rośliny o pływających liściach, rośliny zanurzone

- opisuje niektóre przystosowania roślin w budowie zewnętrznej

i czynności życiowych do życia w wodzie

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: rośliny wynurzone, rośliny

o pływających liściach, rośliny zanurzone

- korzystając

z atlasu organizmów wodnych przyporządkowuje rośliny wodne do trzech stref

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: rośliny wynurzone, rośliny

o pływających liściach, rośliny zanurzone

- przyporządkowuje rośliny wodne do trzech stref

- przedstawia przykłady przystosowań roślin

w budowie zewnętrznej

i czynności życiowych do życia w wodzie

- podaje definicję pojęcia: rośliny wynurzone, rośliny

o pływających liściach, rośliny zanurzone
6.14. Zwierzęta

w środowisku wodnym – przystosowania.

- rozumie pojęcie: skrzela

- rozpoznaje zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym opisuje niektóre przystosowania zwierząt w budowie zewnętrznej

i czynności życiowych do życia w wodzie

- używa

ze zrozumieniem pojęcie: skrzela

- przy pomocy nauczyciela przedstawia większość przystosowań roślin

i zwierząt w budowie zewnętrznej

i czynności życiowych do życia w wodzie

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęcia: skrzela

- przedstawia przykłady przystosowań zwierząt w budowie zewnętrznej

i czynności życiowych do życia w wodzie- podaje definicję pojęcia: skrzela

- analizuje przystosowania roślin i zwierząt

w budowie zewnętrznej

i czynności życiowych do życia w wodzie
6.15. Zależności między organizmami

w biocenozie jeziora.

- przedstawia przy pomocy nauczyciela proste zależności pokarmowe, posługując się modelem lub schematem

- przedstawia proste zależności pokarmowe, posługując się modelem lub schematem

- opisuje wpływ organizmów na środowisko wodne
6.16. Krążenie materii

w przyrodzie.

- rozumie pojęcia: krążenie materii, materia nieorganiczna, materia organiczna, bakterie i grzyby

- używa ze zrozumieniem pojęcia: krążenie materii, materia nieorganiczna, materia organiczna, bakterie i grzyby

- przy pomocy nauczyciela przedstawia obieg materii, posługując się schematem

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: krążenie materii, materia nieorganiczna, materia organiczna, bakterie i grzyby

- przedstawia obieg materii, posługując się schematem

- podaje definicję pojęcia: krążenie materii, materia nieorganiczna, materia organiczna, bakterie i grzyby

- samodzielnie sporządza schemat obiegu materii,

CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO. UCZEŃ:


7.1. Zanieczyszczenie powietrza a działalność człowieka.

- rozumie pojęcia: pyły, kwaśne opady, wskaźnik zanieczyszczenia powietrza, smog

- przy pomocy nauczyciela określa za pomocą skali porostowej stopień zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki powietrza, którym oddycha

- używa

ze zrozumieniem pojęcia: pyły, kwaśne opady, wskaźnik zanieczyszczenia powietrza, smog

- określa za pomocą skali porostowej stopień zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki powietrza, którym oddycha

- wyjaśnia własnymi słowami znaczenie pojęć: pyły, kwaśne opady, wskaźnik zanieczyszczenia powietrza, smog


- podaje definicję pojęcia: pyły, kwaśne opady, wskaźnik zanieczyszczenia powietrza, smog

- dowodzi, ze zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu i w glebie zanieczyszczają również wodę

- na podstawie porostów występujących

w okolicach szkoły analizuje stopień zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki

i wysnuwa wnioski

o stopniu zanieczyszczenia

7.2. Jakość wody

a działalność człowieka.- dokonuje biologicznej oceny jakości wody

- przy niewielkiej pomocy nauczyciela wyjaśnia współzależność między jakością wody

a występowaniem

w niej określonych organizmów

- wyjaśnia współzależność między jakością wody

a występowaniem

w niej określonych organizmów

7.3. Zanieczyszczenie gleby a działalność człowieka.- wyjaśnia, że zanieczyszczenia znajdujące się

w powietrzu

i w glebie zanieczyszczają również wodę

- dowodzi, że zanieczyszczenia znajdujące się

w powietrzu

i w glebie zanieczyszczają również wodę
7.4. Wpływ codziennych zachowań na środowiska.

- określa swój sposób postępowania, przyczyniającego się do poprawy stanu środowiska w swojej okolicy

- proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu

w swojej okolicy1   2

Powiązany:

Wynikowy przyroda klasa IV iconPrzyroda klasa IV

Wynikowy przyroda klasa IV iconPrzyroda klasa 4

Wynikowy przyroda klasa IV iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu przyroda dla klasy 5

Wynikowy przyroda klasa IV iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu przyroda dla klasy 4

Wynikowy przyroda klasa IV iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu przyroda dla klasy 6

Wynikowy przyroda klasa IV iconWymagania edukacyjne : przyroda klasa 4

Wynikowy przyroda klasa IV iconWymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5

Wynikowy przyroda klasa IV iconWymagania edukacyjne Przyroda klasa

Wynikowy przyroda klasa IV iconWymagania edukacyjne przyroda klasa V

Wynikowy przyroda klasa IV iconWymagania edukacyjne, przyroda, klasa 5

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom