Materiał nauczania z przedmiotu maszyny elektryczne
Pobierz 22.13 Kb.
NazwaMateriał nauczania z przedmiotu maszyny elektryczne
Data konwersji11.12.2012
Rozmiar22.13 Kb.
TypDokumentacja
Materiał nauczania z przedmiotu maszyny elektryczne

Technik elektryk 311[08]2601/T – 5/MEN/ 1997.07.16.


Kl. II 38 tyg. * 3 godz. = 114 godz.

Kl. III 34 tyg. * 3 godz. = 102 godz.

Kl. II


 1. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami oceniania. 1
 1. Wiadomości wstępne:
 1. Rodzaje maszyn elektrycznych. 1

 2. Zjawiska występujące w maszynach. 1

 3. Straty mocy i sprawność. 1

 4. Nagrzewanie i stygnięcie maszyn elektrycznych. 1

 5. Rodzaje pracy maszyn elektrycznych. 1

 6. Rodzaje ochrony, budowy i chłodzenie maszyn elektrycznych. 1

 7. Wielkości charakteryzujące pracę maszyn elektrycznych. 1

 8. Właściwości ruchowe maszyn elektrycznych. 1

 9. Zasady bezpiecznej pracy przy eksploatacji maszyn elektrycznych.1

 10. Powtórka, sprawdzian, poprawa i omówienie sprawdzianu. 3
 1. Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych:
 1. Materiały przewodzące. 1

 2. Materiały magnetyczne. 1

 3. Materiały izolacyjne. 1

 4. Materiały konstrukcyjne. 1

 5. Powtórka, sprawdzian, poprawa i omówienie sprawdzianu. 3
 1. Transformatory:
 1. Podział transformatorów. 1

 2. Budowa i zasada działania. 2

 3. Parametry i tabliczka znamionowa. 1

 4. Stany pracy. 3

 5. Powtórka, sprawdzian, poprawa i omówienie sprawdzianu. 1

 6. Transformatory trójfazowe – budowa. 1

 7. Układy i grupy połączeń. 6

 8. Praca równoległa transformatorów. 2

 9. Regulacja napięcia. 1

 10. Straty i sprawność. 1

 11. Powtórka, sprawdzian, poprawa i omówienie sprawdzianu. 3

 12. Transformatory specjalne. 1

 13. Autotransformator. 1

 14. Przekładniki. 5

 15. Transformatory spawalnicze. 1

 16. Transformatory do zmiany liczby faz. 1

 17. Transformatory trójuzwojeniowe. 1

 18. Transformatory bezpieczeństwa i dzwonkowe. 1

 19. Transformatory piecowe. 1

 20. Powtórka, sprawdzian, poprawa i omówienie sprawdzianu. 3
 1. Uzwojenia bezkomutatorowych maszyn prądu przemiennego:
 1. Pole magnetyczne w maszynach elektrycznych. 1

 2. Podstawowe określenia i parametry uzwojeń. 2

 3. Rodzaje uzwojeń i ich schematy. 4

 4. Powtórka, sprawdzian, poprawa i omówienie sprawdzianu. 3
 1. Maszyny prądu stałego:
 1. Podział i zastosowanie. 1

 2. Budowa i zasada działania. 2

 3. Prądnice prądu stałego. 4

 4. Powtórka, sprawdzian, poprawa i omówienie sprawdzianu. 3

 5. Silniki prądu stałego. 4

 6. Rozruch. 3

 7. Regulacja prędkości. 3

 8. Hamowanie. 2

 9. Powtórka, sprawdzian, poprawa i omówienie sprawdzianu. 3


Do dyspozycji nauczyciela (zapoznanie z normami, aktualnymi

katalogami, projekcje filmów związanych z przerabianym tematem,

klasyfikacja semestralna, roczna, itp.) 23


Kl. III


 1. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami oceniania. 1
 1. Maszyny indukcyjne:
 1. Podział i zastosowanie. 1

 2. Budowa i zasada działania. 2

 3. Sposób obliczania poślizgu. 1

 4. Schemat zastępczy. 1

 5. Wielkości charakteryzujące prace maszyny. 1

 6. Rodzaje pracy. 1

 7. Stany pracy. 3

 8. Bilans mocy i strat. 2

 9. Moment elektromagnetyczny. 1

 10. Powtórka, sprawdzian, poprawa i omówienie sprawdzianu. 3

 11. Rozruch silników. 5

 12. Regulacja prędkości. 3

 13. Hamowanie. 3

 14. Powtórka, sprawdzian, poprawa i omówienie sprawdzianu. 3

 15. Silniki specjalne. 5

 16. Podstawowe uszkodzenia maszyn indukcyjnych. 1

 17. Powtórka, sprawdzian, poprawa i omówienie sprawdzianu. 3
 1. Maszyny synchroniczne:
 1. Podział i zastosowanie. 1

 2. Budowa i zasada działania prądnicy synchronicznej. 1

 3. Maszyna z wirnikiem cylindrycznym. 1

 4. Bieg jałowy i stan zwarcia. 2

 5. Właściwości ruchowe. 2

 6. Moment elektromagnetyczny. 1

 7. Przeciążalność maszyny. 1

 8. Zmienność napięcia. 1

 9. Powtórka, sprawdzian, poprawa i omówienie sprawdzianu. 3

 10. Charakterystyka zewnętrzna. 1

 11. Charakterystyka regulacji. 2

 12. Krzywe V. 1

 13. Stabilność pracy. 1

 14. Kołysanie maszyn. 1

 15. Powtórka, sprawdzian, poprawa i omówienie sprawdzianu. 3

 16. Właściwości ruchowe przy pracy równoległej. 3

 17. Praca równoległa. 1

 18. Synchronizacja. 2

 19. Powtórka, sprawdzian, poprawa i omówienie sprawdzianu. 3

 20. Maszyna z wirnikiem jawnobiegunowym. 3

 21. Badanie maszyn synchronicznych. 1

 22. Eksploatacja maszyn synchronicznych. 1

 23. Powtórka, sprawdzian, poprawa i omówienie sprawdzianu. 3
 1. Maszyny komutatorowe prądu przemiennego:


1. Maszyny komutatorowe jednofazowe. 3

2. Maszyny komutatorowe trójfazowe. 1

3. Powtórka, sprawdzian, poprawa i omówienie sprawdzianu. 3


Do dyspozycji nauczyciela (zapoznanie z normami, aktualnymi

katalogami, projekcje filmów związanych z przerabianym tematem,

klasyfikacja semestralna, roczna, przygotowanie uczniów do egzaminu z przygotowania zawodowego, rozwiązywanie testów, itp.) 17


Wymagania na ocenę dopuszczającą:

Uczeń powinien:

 • znać rodzaje maszyn elektrycznych i transformatorów,

 • wyjaśnić podstawowe zjawiska występujące w maszynach i transformatorach,

 • znać wielkości charakteryzujące pracę maszyn elektrycznych,

 • znać budowę poszczególnych maszyn i transformatorów, rodzaje materiałów z jakich są wykonane poszczególne elementy maszyn i transformatorów,

 • opisać wielkości znajdujące się na tabliczce znamionowej,

 • korzystać z norm i katalogów oraz z przepisów dotyczących bhp maszyn i transformatorów.


Wymagania na ocenę dostateczną:

Uczeń powinien opanować materiał na ocenę dopuszczającą i dodatkowo powinien:

 • wyjaśnić zasadę działania maszyn i transformatorów,

 • wyjaśnić rolę poszczególnych elementów maszyn i transformatorów,

 • wyjaśnić związki zachodzące pomiędzy poszczególnymi wielkościami,

 • rozróżniać maszyny pod względem ich właściwości ruchowych tj. rozruch, regulacja prędkości, hamowanie, sposób zasilania,

 • potrafi określić ich właściwości ruchowe w sposób opisowy i graficzny.Wymagania na ocenę dobrą:

Uczeń powinien opanować materiał na ocenę dostateczną i dodatkowo powinien:

 • umieć praktycznie posługiwać się wiadomościami i potrafić je stosować do odpowiedniego sposobu rozruchu, wyboru regulacji prędkości obrotowej, doboru silnika do mocy napędzanego urządzenia,

 • określić właściwości ruchowe maszyn na podstawie przebiegu ich charakterystyk,

 • charakteryzować maszyny elektryczne z punktu widzenia ekonomi.


Wymagania na ocenę bardzo dobrą:

Uczeń powinien opanować materiał na ocenę dobrą i dodatkowo powinien:

 • umieć analizować przyczyny nietypowego zachowania się silnika, transformatora,

 • analizować zagrożenia wynikające z kontaktu z maszynami elektrycznymi i umieć dobrać odpowiednie zabezpieczenia przeciwporażeniowe.


Wymagania na ocenę celującą:

Uczeń powinien opanować materiał na ocenę bardzo dobrą, wykazywać się wiedzą wykraczającą poza program nauczania, brać udział w konkursach i olimpiadach elektrycznych.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Materiał nauczania z przedmiotu maszyny elektryczne iconTematy przykładowych zadań egzaminacyjnych z przedmiotu „Maszyny Elektryczne”/maszyny prądu stałego

Materiał nauczania z przedmiotu maszyny elektryczne iconProgram nauczania przedmiotu " Aparaty elektryczne "

Materiał nauczania z przedmiotu maszyny elektryczne iconMaszyny Elektryczne I Transformatory Laboratorium Studia niestacjonarne: 2011/2012

Materiał nauczania z przedmiotu maszyny elektryczne iconMateriał nauczania z przedmiotu elektroenergetyka

Materiał nauczania z przedmiotu maszyny elektryczne iconMateriał nauczania z przedmiotu „urządzenia elektroniczne” dla zawodu technik elektronik 2105/T-5/men/1997. 05. 12

Materiał nauczania z przedmiotu maszyny elektryczne iconRozkład materiału z przedmiotu: Samochodowe urządzenia elektryczne w klasie III n

Materiał nauczania z przedmiotu maszyny elektryczne iconPytania do zaliczenia przedmiotu „maszyny I urządzenia do specjalnych metod odlewania”, rok ak. 2003/04

Materiał nauczania z przedmiotu maszyny elektryczne iconTemat I materiał nauczania

Materiał nauczania z przedmiotu maszyny elektryczne iconTemat Materiał nauczania

Materiał nauczania z przedmiotu maszyny elektryczne iconTemat Materiał nauczania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom