Do tematu „ Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnego” pomoce
Pobierz 106.31 Kb.
NazwaDo tematu „ Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnego” pomoce
Data konwersji11.12.2012
Rozmiar106.31 Kb.
TypDokumentacja

KARTA ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH


do tematu „ Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnego”


POMOCE:

 • szklana rurka o długości 1 m, napełniona wodą z zatopionym pęcherzykiem powietrza,

 • stoper.Ćwiczenie wykonaj w następującej kolejności:


 1. Na szklanej rurce zaznacz punkt początkowy naklejając kawałek plastra.

 2. Zaznacz, co 0,1 m kolejne punkty pomiaru naklejając na rurkę kawałki plastra.

 3. Ustaw rurkę tak by tworzyła z poziomem kąt 90o, pęcherzyk powietrza będzie wędrował ku górze.

 4. Mierzymy czas ruchu pęcherzyka powietrza od punktu początkowego do kolejnego punktu zaznaczonego na rurce. Pomiary zapisujemy w tabeli.

 5. Powtarzamy pomiary czasu zapisując je w tabeli.


SPOSTRZEŻENIA:


Tabela pomiarów:


s(m)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

t(s)
s(s)Opracowała: Maryla Jasińska – nauczyciel fizyki

Opracowała:

Maryla Jasińska
K
Opracowały: Maryla Jasińska – nauczyciel fizyki

Lucyna Piotrowicz – nauczyciel informatyki


Opracowała:

Maryla Jasińska

ARTA PRACY


Ćwiczenie 1 (informatyka)

Uruchom Przeglądarkę Internetową i wpisz adres strony internetowej, na której znajduje się program wspomagający uczenie się fizyki w gimnazjum: Wahadło.


www.zamkor.com.pl


W Menu: Oferta wybierz przedmiot Fizyka, następnie Gimnazjum, Programy komputerowe, Symulacje komputerowe, Wahadło – uruchom. Przeczytaj instrukcję obsługi programu.


Polecenie: Zapisz ścieżkę dostępu do Pliku Wahadło ( według zasad zapisu )


max 7 pkt.


…………………………………………………………………………………………


Ćwiczenie 2 (informatyka)

Utwórz skrót do programu Kalkulator na Pulpicie, uruchom tę aplikację i zminimalizuj okno

- max 1 pkt.


Ćwiczenie 3 (fizyka)

Zakładając, że: długość wahadła= 5 m

masa wahadła = 5 kg

Wprowadź kolejno kąty wychylenia wahadła, wg danych w tabeli, (po każdej zmianie zatwierdź klawiszem ENTER) odczytując odpowiadające im okresy wahań - dane zapisz w tabeli.


L.P.

Kąt wychylenia

T( s )

1.

5
2.

8
3.

10
4.

15
5.

20

Na podstawie analizy danych w tabeli odpowiedz na pytania:


1.Czy zmienia się okres drgań wahadła dla małych kątów wychylenia?

____________________________________________________________________


2. Na czym polega izochronizm wahadła?

______________________________________________________________ max 2 pkt.


Przy formułowaniu odpowiedzi na pytanie 2 możesz skorzystać z Encyklopedii Multimedialnej w WP.


Ćwiczenie 4 (fizyka)

Zakładając, że: masa wahadła = 5 kg

kąt wychylenia = 10 st.

Wprowadź kolejno długości wahadła, wg danych w tabeli, (po każdej zmianie zatwierdź klawiszem ENTER) odczytując odpowiadające im okresy wahań - dane zapisz w tabeli.L.P.

Długość wahadła

T( s )

1.

2,5
2.

5
3.

8
4.

10

Na podstawie analizy danych w tabeli odpowiedz na pytania:

1. Jak okres wahadła zależy od jego długości?

________________________________________________________________

2. Co należy zrobić aby wyregulować zegar wahadłowy, który:


a)opóźnia się?

_____________________________________________________________

b)spieszy się? _____________________________________________________________


max 7 pkt.


Ćwiczenie 5 (fizyka)

Wprowadź kolejno wartości długości wahadła, zakładając, że:

masa wahadła = 5 kg

kąt wychylenia = 10 stopni

(po każdej zmianie zatwierdź klawiszem ENTER) odczytując odpowiadające
im okresy wahań - dane zapisz w tabeli.


Za pomocą kalkulatora oblicz w każdym przypadku pierwiastek z długości i następnie iloraz okresu i obliczonego pierwiastka.

Przykład obliczeń pierwiastków w aplikacji kalkulator:

to kliknij 16, kliknij kliknij 0,5, kliknij 4


Obliczenia zapisz w tabeli:l (m)T (s)


4


9


1


Na podstawie analizy danych w tabeli odpowiedz na pytanie:

Jaka jest wartość ilorazu dla danego wahadła?

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________ max 4 pkt.


Ćwiczenie 6 (informatyka)

Znajdź w dowolnym źródle internetowym wyjaśnienia następujących pojęć
i wypisz po 2 cechy charakteryzujące niżej wymienione programy:

- komputerowy program edukacyjny ………………………………………………………………………………

- program multimedialny ………………………………………………………………………………


Zapisz źródła informacji

………………………………………………………..

……………………………………………………….. max 4 pkt.

Zadanie dodatkowe

Zakładając, że: długość wahadła= 5 m

masa wahadła = 5 kg

kąt wychylenia = 20 st.

Określ siły (nazwij je ), których wypadkowa powoduje ruch wahadła.

Wykonaj odpowiedni rysunek ilustrujący działające siły i ich wypadkową,
dla: t = 0,0 s; t = 1,0s; t = 2,0 s.


a) t = 0,0s b) t = 1,0s c) t =2,0s

Określ jaki jest zwrot siły wypadkowej względem położenia równowagi?


SUMA PKT.


Ocena wg PSO …………………………..


DOPUSZCZAJĄCA – 30-49%

DOSTATECZNA – 50-74%

DOBRA – 75-89%

BARDZO DOBRA – od 90%

CELUJĄCY – ocena bdb + zad. dodatkowe


Zadania różne

Przyglądając się rysunkowi sprawdź, które ze zdań są prawdziwe
i zaznacz prawidłowe odpowiedzi krzyżykiem.

L.P.

Zdanie


Tak

Nie

1.

Łódka porusza się względem drzewa.2.

Pasażerowie poruszają się względem łódki.3.

Pasażerowie nie poruszają się względem drzewa.4.

Drzewo porusza się względem Słońca.

Uzupełnij tabelę wg podanego przykładu.


L.P.

Opis ruchu


Rodzaj układu odniesienia

1.

Ruch Księżyca względem Ziemi.

Układ trójwymiarowy

2.
Układ jednowymiarowy

3.

Ruch piłeczki po stole.
4.
Układ trójwymiarowy


Zadanie 3.

Zaprojektuj i opisz sytuację przedstawiającą względność ruchu.


_____________________________________________________________


______________________________________________________________


Uzupełnij tabelę:


Wielkość fizyczna

Symbol

Jednostka

Droga
m

Prędkość

vt

s


Prędkość jest wielkością fizyczną wektorową. Podaj cechy wektora prędkości:


a)__________________

b)__________________

c)__________________

d)__________________


Określ cechy wektora prędkości przedstawionego na rysunku:
kierunek______________

Zwrot________________wartość_______________
Przelicz wartość prędkości uzupełniając tabelę:


Wartość prędkości

Turysty

Gołębia pocztowego

Dźwięku
w powietrzu


km/h

2,5m/s
19

340


Na wykresie przedstawiono zależność szybkości od czasu w ruchu samochodu. 1. P Określ, jakim ruchem porusza się samochód.?

 2. K Ile wynosi wartość szybkości samochodu w piątej godzinie ruchu?

c) R Jaką drogę przebył samochód w czasie sześciu godzin ruchu?


Wykres przedstawia zależność drogi od czasu.Na podstawie wykresu określ:


 1. P Jakim ruchem poruszało się ciało?

 2. R Jaką drogę przebyło ciało w czasie sześciu sekund?

 3. R Z jaką szybkością poruszało się to ciało?

 4. P Przedstaw szybkość tego ciała w km/h


Zadanie

Autobus poruszą się z szybkością średnią 60 km/h. Jaka drogę przebędzie
w ciągu:


 1. 2 h?

 2. 45 min?


Zadanie

Rowerzysta przebywa drogę 36 km w ciągu 2 h.


 1. K Ile wynosi średnia szybkość rowerzysty?

 2. P O czym informuje ciebie szybkość 18 km/h?

 3. R Jaka drogę przebędzie rowerzysta w ciągu 6 h?

 4. P Dlaczego szybkość chwilowa różni się od szybkości średniej rowerzysty?

 5. R W jakim czasie rowerzysta przejedzie 10 km? Wynik podaj
  w minutach.


Zadanie

Uczniowie podczas wycieczki przeszli pierwsze 5 km w ciągu 1 godziny, następne 10 km w ciągu 3 godzin, zaś kolejne 5 km w ciągu 2,5 godziny.


 1. Z jaką średnią szybkością poruszali się?

 2. Czy ich ruch możemy nazwać jednostajnym?


Zadanie

Samochód pierwsze 2 godziny jechał ze średnia szybkością 80 km/h,
zaś następną godzinę jechał ze średnią szybkością 60 km/h. Oblicz, z jaką średnią szybkością poruszał się w ciągu tych 3 godzin.


Uzupełnij zdanie:

Wartością przyspieszenia w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym jest iloraz

______________________________________________________________


a jego jednostką jest______________________.


Zadanie

Uzupełnij tabelę dotyczącą ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego.

Symbol

Wzór

Jednostka

Drogam
v
m/s

Przyspieszenie

a
Zadanie

Samochód zwiększył swoją szybkość z 54 km/h do108 km/h w czasie
10 sekund. Oblicz wartość przyspieszenia tego samochodu.


Zadanie

Oblicz, jaką drogę przebędzie rowerzysta w czasie 20 sekund, jeżeli ruszył
z miejsca z przyspieszeniem o wartości 1 m/s2.


Zadanie

Samochód porusza się z przyspieszeniem o wartości 4 m/s2. W jakim czasie przebędzie drogę 50m?


Zadanie

Ciało porusza się z przyspieszeniem o wartości 2m/s2. Jaka była prędkość początkowa ciała jeżeli po upływie 10 sekund uzyskał prędkość 30 m/s.


Wykres przedstawia zależność szybkości od czasu w ruchu pewnego ciała:a) K W jakich jednostkach podana jest szybkość na wykresie.


b) P Jakim ruchom odpowiadają poszczególne odcinki wykresu: AB, BC, CD, DE, EF


c) K Jaka największą szybkość osiągnęło to ciało?

d) P Ile wynosił czas rozpędzania?


e) P Ile wynosił czas hamowania?


f) P Oblicz przyspieszenie tego ciała po pierwszej godzinie ruchu.


g) R Oblicz drogę przebytą w fazie ruchu: AB, BC.


Wykres przedstawia zależność wartości przyspieszenia od czasu w ruchu pewnego ciała. 1. P Określ, jakim ruchem poruszało się ciało.

 2. P Ile wynosi wartość przyspieszenie ciała w trzeciej sekundzie ruchu?

 3. D Jaką szybkość miało ciało po upływie trzech pierwszych sekund ruchu?


Wykres przedstawia zależność v (t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym. 1. K Określ jaką szybkość posiadało ciało w drugiej sekundzie ruchu?

 2. R Oblicz jaką drogę przebyło ciało w ciągu czterech pierwszych sekund ruchu.

 3. R Oblicz wartość przyspieszenie z jakim poruszało się ciało.

Zadanie


1. Uzupełnij puste miejsca w tabeli.

2.Na podstawie tabeli narysuj wykres obrazujący zależność drogi od czasu:

 1. dobierz układ współrzędnych,

 2. dobierz odpowiednią skalę i jednostki, wyskaluj układ współrzędnych,

 3. nanieś dane na układ współrzędnych.

3. Wyznacz prostokąty niepewności pomiarowych dla dwóch wybranych punktów.t (s)

0

2

4

6

8

10

12

s(m)

0

40

80

120240

t =1s; s =1m;


Zadanie

W tabeli umieszczono dane początkowe dotyczące ruchu jednostajnego prostoliniowego.

1. Uzupełnij puste miejsca w tabeli.

2. Na podstawie tabeli narysuj wykres obrazujący zależność drogi od czasu:

 1. dobierz układ współrzędnych,

 2. dobierz odpowiednią skalę i jednostki ,wyskaluj układ współrzędnych,

 3. nanieś dane na układ współrzędnych.

3.Wyznacz prostokąty niepewności pomiarowych dla dwóch wybranych punktów.


t (s)

0

10

20

30

40

50

70

s (m)

0

20

40t =1s; s =0,5m;


Na rysunkach przedstawione są siły działające na ciała.1) F1 2) F2

1 cm- 10 N 1cm- 5N

____ ____


a) Dorysuj siły równoważące do każdego rysunku.

b) Podaj ich wartość, uwzględniając podane skale.

c) Czym różnią się przedstawione wektory siły F1 i siły F2


Zadanie

Uzupełnij:

Podczas gwałtownego hamowania autobusu, ciała pasażerów __________________________

Zjawisko to nazywa się_______________________________.


Zadanie

Przeciągając linę, trzech uczniów ciągnęło ją poziomo w prawo, działając siłami:F1=200 N,

F2.=150 N i F3=80 N, zaś dwóch uczniów ciągnęło ją poziomo w lewo, działając siłami:F1=100 N, F2.=110 N.

 1. P Przedstaw sytuację na rysunku, używając odpowiedniej skali.

 2. D Oblicz siłę wypadkową.

 3. D Oblicz i narysuj siłę równoważącą do przedstawionej sytuacji.

Uzupełnij zdanie:

Jeżeli na ciało działa stała_____________________ siła, to ciało wykonuje ruch jednostajnie


______________________, a przyspieszenie ciała w tym ruchu jest ____________________ do działającej ____________ i odwrotnie proporcjonalne do _____________ tego ciała.


Zadanie

Uzupełnij równanie:

Wykres przedstawia zależność wartości przyspieszenia od wartości działającej siły.

Na podstawie wykresu:

a) P Określ z jakim przyspieszeniem poruszało się ciało pod działaniem siły F = 4 N.

b) R Oblicz masę ciała.

c) D Narysuj wykres zależność przyspieszenia od wartości działającej siły dla ciała o 2 razy większej masie.


Zadanie

Samochód rusza z miejsca i po upływie 15 s osiąga prędkość 15 m/s. Oblicz masę tego samochodu, jeżeli siła ciągu silnika tego samochodu wynosi
1400 N.


Uzupełnij zdania na podstawie rysunku.
A B


Jeżeli ciało A działa na ciało B pewna siłą, to ciało B_____________________________

siłą o__________________________

kierunku,__________________________ wartości.

ale o___________________________ zwrocie.


Zadanie

Opisz i przedstaw na rysunku sytuację ilustrującą III zasadę dynamiki.


______________________________________________________________


______________________________________________________________


Do podanego rysunku dorysuj wektory sił, które przedstawiają III zasadę dynamiki

Opracowała: M. Jasińska

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Do tematu „ Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnego” pomoce iconTrening przed sprawdzianem z ruchu jednostajnego

Do tematu „ Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnego” pomoce iconPojęcia dla ruchu prostoliniowego I krzywoliniowego

Do tematu „ Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnego” pomoce iconPojęcia podstawowe dla ruchu prostoliniowego I krzywoliniowego

Do tematu „ Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnego” pomoce iconBadanie ruchu jednostajnie przyspieszonego

Do tematu „ Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnego” pomoce iconBadanie ruchu jednostajnie przyspieszonego

Do tematu „ Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnego” pomoce iconRuch prostoliniowy jednostajny. Doświadczenie – Badanie ruchu pęcherzyka powietrza w rurce z wodą

Do tematu „ Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnego” pomoce iconSą narzędziami służącymi do opisu przebiegu ruchu. Będą reprezentować efektywną stronę ruchu, gdzie konieczność opisu ruchu potrzebna jest w procesie nauczania

Do tematu „ Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnego” pomoce iconCentrum Informacji Turystycznej Powiatu Chrzanowskiego prowadzi badanie ankietowe dotyczące ruchu turystycznego na terenie Powiatu Chrzanowskiego

Do tematu „ Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnego” pomoce iconZgłoszenie propozycji tematu (Topic-u) do Programu Pracy Tematu Energia Programu Ramowego na rok 2011

Do tematu „ Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnego” pomoce iconTemat otrzymuje numer 17/2007. Z powodu zaangażowania etatowego dr E. Galińskiej w kontynuację tematu statutowego nr 15/2006 przekłada się realizację dotychczasowego tematu nr 17/2007 pt

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom