Opis zjawiska fotoelektrycznego Praca wyjścia – to minimalna energia niezbędna do wybicia elektronu z powierzchni metalu
Pobierz 2.96 Kb.
NazwaOpis zjawiska fotoelektrycznego Praca wyjścia – to minimalna energia niezbędna do wybicia elektronu z powierzchni metalu
Data konwersji11.12.2012
Rozmiar2.96 Kb.
TypDokumentacja
Opis zjawiska fotoelektrycznego

  1. Praca wyjścia – to minimalna energia niezbędna do wybicia elektronu z powierzchni metalu ( w zależności od rodzaju substancji różna jest jej wartość)

  2. Światło jest strumieniem cząstek, które nazywamy fotonami. Każdy foton niesie energię związaną z częstotliwością światła:Gdzie

Ef – to energia fotonu

ν – częstotliwość światła

h – stała Plancka (h = 6,63·10-34Js)

  1. Aby zaszło zjawisko fotoelektryczne energia fotonu musi być co najmniej równa pracy wyjścia elektronu z metalu
    jeżeli Efjeżeli Ef=W - zjawisko zachodzi i wybite elektrony nie poruszają się (energia kinetyczna fotoelektronów jest równa zero)
    jeżeli Ef=W - zjawisko zachodzi i wybite elektrony posiadają energię kinetyczną

Związek między energią fotonu a energią kinetyczną elektronu


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Opis zjawiska fotoelektrycznego Praca wyjścia – to minimalna energia niezbędna do wybicia elektronu z powierzchni metalu icon26. Własny moment pędu elektronu (spin elektronu); spinowy moment magnetyczny elektronu; kwantowanie spinu I spinowego momentu magnetycznego elektronu; doświadczenie Sterna-Gerlacha

Opis zjawiska fotoelektrycznego Praca wyjścia – to minimalna energia niezbędna do wybicia elektronu z powierzchni metalu iconBadanie Zjawiska fotoelektrycznego

Opis zjawiska fotoelektrycznego Praca wyjścia – to minimalna energia niezbędna do wybicia elektronu z powierzchni metalu iconZastosowanie zjawiska fotoelektrycznego, zewnętrznego

Opis zjawiska fotoelektrycznego Praca wyjścia – to minimalna energia niezbędna do wybicia elektronu z powierzchni metalu iconTemat: badanie zjawiska fotoelektrycznego

Opis zjawiska fotoelektrycznego Praca wyjścia – to minimalna energia niezbędna do wybicia elektronu z powierzchni metalu iconBadanie zjawiska fotoelektrycznego 69 I wyznaczanie stałej plancka

Opis zjawiska fotoelektrycznego Praca wyjścia – to minimalna energia niezbędna do wybicia elektronu z powierzchni metalu iconBadanie zjawiska fotoelektrycznego 69 I wyznaczanie stałej plancka

Opis zjawiska fotoelektrycznego Praca wyjścia – to minimalna energia niezbędna do wybicia elektronu z powierzchni metalu iconPomiar stałej Plancka z wykorzystaniem zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego

Opis zjawiska fotoelektrycznego Praca wyjścia – to minimalna energia niezbędna do wybicia elektronu z powierzchni metalu iconTemat: wyznaczanie stałej plancka przy pomocy zjawiska fotoelektrycznego

Opis zjawiska fotoelektrycznego Praca wyjścia – to minimalna energia niezbędna do wybicia elektronu z powierzchni metalu iconPraca, moc, energia praca: jest ot liczbowa wielkość fizyczna równa iloczynowi siły I przemieszczenia (drogi) w = f ּ s [J]

Opis zjawiska fotoelektrycznego Praca wyjścia – to minimalna energia niezbędna do wybicia elektronu z powierzchni metalu iconNie spływający klej w formie pasty w kolorze metalu, dobrze wypełnia spoiny, optymalny do metali I powierzchni galwanizowanych; powolne schnięcie; bardzo dobra

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom