Logorytmika jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu
Pobierz 131.64 Kb.
NazwaLogorytmika jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu
strona6/6
Data konwersji11.12.2012
Rozmiar131.64 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6

TEMAT: Wiosenny spacer.


 

CELE OGÓLNE:

 • rozwijanie wrażliwości słuchowej,

 • rozwijanie różnych form ekspresji,

 • rozwijanie zainteresowań muzycznych i plastycznych,


CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko

 • potrafi naśladować głosy wiejskich zwierząt,

 • rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne,

 • zna technikę gry na wybranych instrumentach perkusyjnych,

 • potrafi ilustrować muzykę,


METODY: zabawa integracyjna, opowiadanie, wiersz, zabawa ruchowa, masaż relaksacyjny, działań praktycznych, drama,


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: napisy zwierząt: kogut, krowa, owca, kura,

kaseta z odgłosami zwierząt, emblematy kaczek, instrumenty perkusyjne, emblemat słońca z uśmiechniętą buzią i ze smutną buzią.

 

Przebieg:

 

1.Wszyscy się witamy -  zabawa integracyjna

 Dzieci stają w kręgu

 Wszyscy pięknie się witamy               Dzieci kłaniają się.

 i do kręgu zapraszamy.                      Podają sobie ręce.

 

 2. Rozpoznawanie głosów zwierząt odtworzonych z kasety magnetofonowej.

 

3. Kaczka i kaczuszki – ćwiczenie oddechowe

Na makiecie jeziora położone papierowe kaczuszki. Mama kaczka jest na brzegu jeziora. Dzieci dmuchają na kaczuszki tak, by przesuwały się i znalazły się tam, gdzie ich mama.

 

 4. Zwierzęta z podwórka – zabawa z elementem dramy

Dzieci otrzymują kartki z napisami: kogut, krowa, owca, kura. Odczytują je. Dzieci mające takie same napisy łączą się w grupy. Każda grupa stara się ruchem i głosem naśladować odczytane z nazwy zwierzę.

 

5. Masaż relaksacyjny

 

Dzieci siadają w parach, jedno za drugim. Masowanie pleców.

Słońce świeci, słońce świeci        - ruchy koliste rozcierające

przez podwórko idą dzieci,           - uderzanie na przemian piąstkami po plecach,

Słońce świeci, świeci słońce,       - ruchy koliste rozcierające

są tam kury w piasku grzebiące.   -  robią z rąk grabki i „grabią” nimi plecy

Biegnie piesek,                          - uderzają szybko opuszkami palców,

idzie krowa,                               - uderzanie prawej i lewej ręki

zaczynamy znów od nowa.

 

6. Skoki konika - zabawa ruchowa

Dzieci naśladują konika: skaczą, przebiegają z miejsca na miejsce w różnych kierunkach. Na sygnał zatrzymują się w miejscu.

 

7. Wiosenny spacer – opowiadanie nauczyciela

Pewnego dnia konik wybrał się na spacer. Cicho szumi wiatr. Drzewa poruszają się na wietrze. Nagle zrywa się silny wiatr. Zaczyna padać deszcz. Drzewa mocno kołyszą się. Deszcz pada coraz większy. Głośno dudni o ziemię. Konik szybko biegnie. Po chwili deszcz zmniejsza się. Przestaje padać. Wychodzi słoneczko, wiatr cichnie. Konik spokojnie wraca do stajni.

 

8. Ilustracja muzyczna opowiadania Wiosenny spacer

Dzieci z pomocą instrumentów perkusyjnych tworzą ilustrację muzyczną opowiadania.

 

9. Malowanie ilustracji do opowiadania Wiosenny spacer

 

10. Ewaluacja zajęć : Jest mi wesoło, jest mi smutno

Sala podzielona jest na 2 części. Jedna część oznaczona jest emblematem uśmiechniętego słoneczka, druga smutnego. Dzieci stoją na środku sali. Przechodzą na wybraną stronę sali, która określa ich stan emocjonalny

 

Scenariusz 5

OPRACOWAŁA Jadwiga Czarnecka


TEMAT: Uważnie patrzę i słucham.

 

CELE OGÓLNE:

 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,

 • poznanie własnych możliwości.

Cele szczegółowe:

Dziecko

 • dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów,

 • dostrzega różnice i podobieństwa w obserwowanych przedmiotach,

 • właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę,

Metody: zabawa ruchowa, działań praktycznych, zabawa dydaktyczna,

niedokończonych zdań.

Środki dydaktyczne: instrumenty perkusyjne, karta pracy, zestaw rysunków,

rozsypanka wyrazowa.

 Przebieg: 

1.Zabawa Krasnoludki i wielkoludy

Dzieci przy dźwiękach tamburyna chodzą na palcach jak krasnoludki, a przy dźwiękach bębenka jak wielkoludy, mocno uderzając stopami o podłogę.

 

2.Zabawa Policz i podskocz

Nauczyciel uderza w bębenek. Wskazane dziecko podskakuje tyle raz, ile było uderzeń, głośno przy tym licząc.

 

3.Zabawa Dokończ

Nauczyciel zaczyna mówić, dzieci kończą podając odpowiednie porównanie.

silny jak...        mądry jak...        wesoły jak...      pracowity jak...

 

4.Zabawa Pokaż rysunek

 Wskazane dziecko pokazuje rysunek:

kasa - kasza, tacka – taczka, nos – sos, półka – bułka,

dróżka – gruszka, zebra – żebra, pasek –piasek, nosze – noże.

 

5.Ćwiczenie Ułóż w pary

 Każde dziecko otrzymuje rozsypankę wyrazową.

Układa w pary wyrazy, które zaczynają się tą samą sylabą.

Kartoniki układa jeden pod drugim.

nora               koza              woda              mama            kasa

noga               kosa              wozy              mapa             kara

 

6.Ćwiczenie logorytmiczne Drzewa

Dzieci powtarzają za nauczycielem wierszyk. Wykonują ruchy zgodnie z treścią wiersza.

Koło małe, koło duże,

głowa prosto, ręce w górze.

Ręka prawa, ręka lewa,

tak kołyszą się nam drzewa.

 

5.Ćwiczenie klasyfikacyjne Taki sam

Dzieci otrzymują kartę pracy. Znajdują takie same obrazki i kolorują je.

 

6.Ewaluacja zajęć

Dzieci siadają w kole. Zastanawiają się, co było ważnego tego dnia, co zabiorą ze sobą do domu. Kolejno mówią: Pakuję swoją walizkę i wkładam do niej...


ZABAWY Z REKWIZYTAMI PREZENTOWANE PODCZAS KURSU


BALONY


 1. „Wąż z balonami”

Ustawiamy się w rząd, trzymając balony przed sobą, dotykając pleców poprzednika. Zgodnie z tempem słyszanej muzyki wąż maszeruje, biegnie po liniach krętych. W trakcie ruchu wąż może dzielić się na krótsze węże poruszające się w dowolnych kierunkach, po czym znowu łączy się.

Można tworzyć grupy kolorystyczne. Długi wąż utworzony jest wymieszanych kolorów.

Na określony sygnał worzą jednobarwne węże. Przy ponownym sygnale powstaje jeden

wielobarwny wąż.


 1. Odbijanie balonów

Uczestnicy odbijają balony, na przerwę w muzyce ustawiają się przy swoim emblemacie kolorystycznym – wersja dla młodszych dzieci. Cztery osoby trzymają emblematy i zmieniają miejsca, osoby z balonami na przerwę w muzyce muszą się orientować gdzie znajduje się ich kolor. 1. Balonowy telefon

Uczestnicy dobierają się parami, przykładają balon do czoła jednej osoby, druga wystukuje rytm, który należy wyklaskać.


 1. Zmiana kolorów

Dzieci bawią się balonami, na przerwę w muzyce zmieniają kolory balonów, dla dzieci starszych instrukcja zamiany w postaci planszy: Żółty – czerwony…


 1. Rytmy z kolorowych balonów
 1. Balony na płótno


INSTRUMENTY


 1. Przeszkadzajka

- dzielimy się na trzy grupy: tamburyna, bębenki, terkotki


 1. Zacznij kiedy skończę

Uczestnicy w parach siedzą do siebie zwróceni plecami, jeden gra na instrumencie, kiedy skończy zaczyna druga osoba.


 1. Łańcuszek przekazywanych rytmów

Uczestnicy siedzą w kole, po kolei wyklaskują rytm, kolejna osoba ma powtórzyć słyszany ostatni rytm i dodać swój


 1. W sadzie - orkiestra

Emblematy z owocami


 1. Odczytywanie rytmów

**- -


Bibliografia

 1. Walencik-Topiłko, Rytm muzyczny i logorytmika w terapii logopedycznej dotyczącej dyslalii. W: Logopedia jako nauka interdyscyplinarna – teoretyczna i stosowana, (red.) I. Nowakowska-Kempny, Katowice 1998

 2. M. Dąbrowska, J. Grafczyńska, Zabawy rytmiczne i umuzykalniające dla dzieci, Warszawa 1974.

 3. G. Demel, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa 1996

 4. R. Demeter, Wesołe ćwiczenia, Warszawa 1976

 5. Red J. Kielin, Rozwój daje radość, GWP, Gdańsk 2000

 6. K. Przybylska, Zabawy i ćwiczenia muzyczno- ruchowe w klasach I- III, Warszawa 1975

 7. E. Sachajska, Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa 1981

 8. J. Stadnicka, Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa 1998.
1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Logorytmika jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu iconSocjoterapia jako proces I metoda pracy z dziećmi I młodzieżĄ

Logorytmika jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu iconOdimienną metodą nauki czytania dr Ireny Majchrzak pracujemy w naszym przedszkolu z dziećmi

Logorytmika jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu iconBiblioterapia – interesująca metoda pracy z dziećmi potrzebującymi pomocy I nie tylko…

Logorytmika jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu iconM prezentacji jest kynoterapia jako metoda pracy terapeutycznej w domu dziecka. Metod pracy jest tak wiele, ile pojawiających się problemów. Aby skutecznie rozwiązywać te problemy musimy poszukiwać nowych, atrakcyjnych dla dziecka form pracy

Logorytmika jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu iconMetoda badań Jako narzędzie badawcze wykorzystano w pracy kwestionariusz Depresji Becka oraz ankietę zawierająca dane socjodemograficzne. Wyniki badań

Logorytmika jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu iconWskazania do pracy z dziećmi niedosłyszącymi

Logorytmika jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu iconArteterapia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

Logorytmika jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu iconJak wykorzystuję maski w pracy z dziećmi?

Logorytmika jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu iconOrigami w pracy z dziećmi naszej szkoły

Logorytmika jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu iconTerapeutyczne znaczenie bajek w pracy z dziećmi

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom