Sprawozdanie z realizacji
Pobierz 150.11 Kb.
NazwaSprawozdanie z realizacji
strona1/3
Data konwersji10.09.2012
Rozmiar150.11 Kb.
TypSprawozdanie
  1   2   3SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI

PLANU ROZWOJU

ZAWODOWEGO


mgr Lidia Siemińska

nauczycielka mianowana z Zespołu Szkół

w Trzęsówce


Okres stażu:

I. 01.2002 – 31.08.2003 r. Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich,

II. 01. 2004 – 31. 05 2005 r. Zespół Szkół w Trzęsówce

(okres odbywania stażu przedłużono o okres pobytu na urlopie na poratowanie zdrowia trwającym od 03.06. 2004r.o 03.05. 2005r.)

Realizacja planu działań


Rozpoczynając staż w Planie Rozwoju zawodowego postawiłam przed sobą 19 zadań do wykonania. Oto, jak przebiegała ich realizacja.


Udoskonalenie warsztatu i metod pracy


1. Zorganizowanie klasopracowni plastyczno – technicznej oraz zaplecza pomocniczego dla uczniów.


Celem zorganizowania klasopracowni plastyczno – technicznej było estetyczne i funkcjonalne urządzenie klasopracowni przedmiotowej. Ułatwiło to zarówno mnie, jak i uczniom prowadzenie zajęć z przedmiotów, których uczyłam poprzez zgromadzenie pomocy i przyborów potrzebnych do nauczania plastyki, techniki, muzyki w kantorku obok klasy, w której odbywały się zajęcia. Przystosowanie wystroju klasopracowni do potrzeb prowadzonych zajęć spowodowało zainteresowanie uczniów przedmiotem i ułatwiło korzystanie ze zgromadzonych pomocy.


Po otrzymaniu przydziału czynności na rok szkolny 2002/2003 zaplanowałam pracę, którą powinnam wykonać, aby uzyskać jak najlepsze efekty. Dlatego też rozpoczęłam od tego, co najpotrzebniejsze dla ucznia i nauczyciela, czyli zaplecza technicznego. Na początek dokonałam przeglądu pomocy dydaktycznych znajdujących się w szkole i wybrałam te, które pomocne były w nauczaniu plastyki, techniki i do pracy indywidualnej z dzieckiem (zajęć rewalidacyjnych): tablice, plansze informacyjne, modelowe, papier, bibuły, farby nadające się do użycia pozostałe z poprzedniego roku, wzory prac, technik plastycznych, płyty offsetowe, farba drukarska, bejca, świece parafinowe, farby do malowania na szkle, slajdy, grafoskop, instrumenty muzyczne; keyboard, gitara (własne), maszyna do szycia (własna).

Zamówiłam i zakupiłam we własnym zakresie podręczniki przedmiotowe do muzyki do kl. IV, V i VI, do techniki do kl. IV i V oraz do plastyki do kl. IV, V i VI dla nauczyciela i stare z poprzedniego roku dla uczniów. Tym samym zgromadziłam w kantorku pracowni plastyczno - technicznej podręczną biblioteczkę dla ucznia, (gdy np. uczniowi zdarzyło zapomnieć podręcznika przedmiotowego) oraz dla nauczyciela podręczną biblioteczkę metodyczną: różne programy nauczania, podręczniki metodyczne do nauczania plastyki, techniki i muzyki.

Samodzielnie opracowałam i umieściłam regulamin pracowni plastyczno – technicznej. Zapoznanie uczniów z regulaminem pozwoliło na bezpieczne i płynne prowadzenie zajęć: ustalenie określonych zasad oraz sposobu korzystania ze zgromadzonych pomocy i materiałów, zachowanie ładu i porządku w pracowni. Przygotowałam również wykaz pomocy i materiałów, w które należało wyposażyć pracownię: np. styropian, maszynę do cięcia styropianu – wykonałam we własnym zakresie, farby witrażowe, bloki techniczne, bibułę, szmatki, brystol, płytę offsetową, farbę drukarską, prasę graficzną i jej wyposażenie – gumę podkładową, sukno, naftę, benzynę ekstrakcyjną, kleje, płytki drewniane, suszone kwiaty, płyty i kasety z podkładami muzycznymi do słuchania, śpiewu oraz tańca (większość z tych materiałów zdobyłam we własnym zakresie kontaktując się z zakładami graficznymi, krawieckimi, część została zakupiona przez szkołę – farby, brystol, w uzyskaniu podkładów muzycznych pomogła mi współpraca z nauczycielem muzyki z innej szkoły).

W klasopracowni zaplanowałam, przygotowałam i wykonałam we własnym zakresie wystawę prac plastycznych dzieci, którą prowadziłam przez cały rok szkolny na bieżąco. W październiku – listopadzie zorganizowałam wystawę prac plastycznych dzieci w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W maju zaplanowałam, przygotowałam i wykonałam szkolną wystawę prac plastycznych dzieci, która była prezentowana przy okazji I Gminnego Festiwalu Tańca szerszej publiczności spoza szkoły.

We własnym zakresie wykonałam większość pomocy dydaktycznych koniecznych do prowadzenia lekcji plastyki np. kopie reprodukcji obrazów słynnych artystów, warsztat graficzny, zadania i testy sprawdzające, które przygotowywałam na komputerze, teksty piosenek, podkłady muzyczne na płytach kompaktowych i kasetach magnetofonowych, zapisy nutowe dla potrzeb ćwiczeń, ramy do prowadzenia wystawy prac plastycznych w klasie i w szkole. W czasie lekcji wykorzystywałam własny sprzęt konieczny do zademonstrowania w czasie lekcji lub wykorzystując do prowadzenia lekcji, a niedostępny w szkole, np. maszynę do szycia, keyboard czy gitarę.

Sama wykonałam prosty warsztat graficzny do wykonywania odbitek z grafiki i zdobyłam pozostałe materiały odwiedzając zakłady graficzne na Zaczerniu pod Rzeszowem, zakupując je we własnym zakresie, aby dzieci mogły lepiej zapoznać się z grafiką, jako jedną z technik plastycznych.

Przygotowałam i wykonałam we własnym zakresie pozostały wystrój klasopracowni plastyczno – technicznej na rok szkolny 2002/03 r.: dekoracje oraz posadzenie i pielęgnację kwiatów.

W kl. IV przeprowadziłam jedną, a w kl. V i VI po dwie lekcje w pracowni komputerowej w każdym roku szkolnym, gdzie uczniowie wykonywali prace plastyczne wg przystosowanych i dobranych przeze mnie programów komputerowych, poznając ciekawe techniki składania i tworzenia obrazu (wykonane prace uczniów nie były drukowane ze względu na duże zużycie tuszu, były jedynie zapisane w dokumentach uczniów).

We wrześniu, rozpoczynając pracę przygotowałam kantorek ( sala115 – obok klasopracowni) i szafki w klasopracowni (zbędne zostały usunięte) do potrzeb uczniów i prowadzonych zajęć, tak, aby uczniowie mogli gromadzić sobie konieczne materiały i bezpiecznie pozostawiać w szkole, nie obawiając się, że mogą zostać zniszczone lub zagubione. Nawet niedokończone prace uczniowie mogli kończyć w wolnych chwilach dogodnych im. Wykonywanie prac z plastyki i techniki możliwe było wyłącznie w szkole, bez niepotrzebnego noszenia ich do domu i powrotem do szkoły.

W kolejnych latach pracy w związku z tym, że zmieniłam miejsce pracy nie dysponowałam już tak dobrym zapleczem technicznym, jak w szkole wcześniej. Dlatego też wykonałam przegląd i uporządkowałam pomoce dydaktyczne do nauczania chemii, plastyki i przyrody zgromadzone w szafach w poszczególnych klasach. Przejęłam odpowiedzialność za powierzone mi pomoce. Posegregowałam je i uporządkowałam. Wykonałam spis pomocy i odczynników i umieściłam w szafach chemicznych.

Uzupełniłam brakujące podręczniki metodyczne do nauczania: Metodyka nauczania przyrody w kl. IV i V. Programy oraz podręczniki metodyczne do nauczania plastyki, chemii, przyrody i rozkłady materiału już miałam, gdyż posiadam własną biblioteczkę zgromadzonych wcześniej podręczników przedmiotowych oraz metodycznych, do nauczania przedmiotów, których posiadam kwalifikacje.

W związku z tym, że w szkole nie ma pracowni przedmiotowych przygotowałam regulaminy, określające zasady korzystania z odczynników i sprzętu chemicznego oraz zasady postępowania na lekcjach plastyki, które odbywają się w świetlicy szkolnej - uczniowie zostali zapoznani z regulaminami. Sporządziłam wykaz brakujących odczynników i sprzętu chemicznego i przekazałam dyrektorowi szkoły.

Po uzgodnieniu z wychowawcami poszczególnych klas, zorganizowałam wspólnie z uczniami i prowadziłam na bieżąco cały rok szkolny wystawy klasowe prac plastycznych uczniów. Wykonywałam na bieżąco materiały potrzebne mi do prowadzenia lekcji: tablice z ważnymi do zapamiętania przez uczniów wiadomościami, tabelę rozpuszczalności substancji, układ okresowy pierwiastków, modelowe przedstawienie zależności odczynu roztworu na skali pH.

Przywiozłam do szkoły wykonany przez siebie wcześniej prosty warsztat graficzny i zdobyłam dla uczniów konieczne materiały do wykonania prac z grafiki: płytę offsetową oraz farbę drukarską. Na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego zakupywałam konieczne dla uczniów na lekcje plastyki materiały do pracy: do wykonania prac z grafiki, ścinki skór oraz materiały, które konieczne są uczniom na bieżąco, np. brystol, płytki papieru ściernego, kalki maszynowe, literówki itp Na bieżąco prowadziłam szkolne wystawy prac plastycznych uczniów oraz zaplanowałam, przygotowałam i wykonałam powiatową wystawę prac plastycznych, która trwała miesiąc w okresie maj – czerwiec 2004 r. a zorganizowana została w Powiatowym Centrum Kultury Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

Starałam się, aby uczniowie kl. III Gimnazjum w ciągu całego roku szkolnego dbali o wystrój klasopracowni: aktualizowali gazetki okolicznościowe, dbali o czystość i estetyczny wygląd klasy. Zaopatrzyłam klasy w kwiaty.

Postarałam się o zmianę podręczników do plastyki w kl. IV – VI. Przedstawiłam rodzicom propozycję zaopatrzenia uczniów w podręczniki do plastyki, tak, aby rodzice, co roku nie musieli zakupywać nowych podręczników, jednak pozostała, ona do realizacji w gestii rodziców (być może od następnego roku szkolnego)

Przygotowałam zamówienie na potrzebne, a brakujące naczynia i odczynniki z chemii, które wysłane zostało do firmy ALCHEM zajmującej się rozprowadzaniem odczynników i sprzętu chemicznego. Zamówienie zostało zrealizowane.


Efekty realizacji tego zadania.

Dla uczniów:

Estetycznie urządzona klasopracownia powoduje, że uczniowie chętnie przychodzą na zajęcia. Jasno określone zasady korzystania z klasopracowni powodują, że uczniowie bez skrępowania i dodatkowej pomocy potrafią korzystać ze zgromadzonych pomocy, dbając jednocześnie o ład i porządek w pracowni. Nie obawiają się przyjść na zajęcia, kiedy zdarzyło im się zapomnieć kredek, bloku czy podręcznika przedmiotowego. Dzięki zgromadzonym pomocom i literaturze prowadzone zajęcia są atrakcyjne i ciekawe.

Uczniowie chętnie przychodzą na zajęcia i biorą w nich aktywny udział. Poznają nowe, ciekawe techniki plastyczne, których nie znali do tej pory. Prowadząc klasową i szkolną wystawę prac plastycznych, uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich prac, pochwalenia się nimi, w przekonaniu, iż ich twórczość jest dobra i godna uznania, co powoduje chęć do coraz lepszego wykonywania prac, dzięki czemu mają możliwość uzyskiwania coraz lepszych wyników swojej pracy. Możliwość korzystania z szafek i kantorka, pozwoliła uczniom na to, że nie muszą nosić do domu prac, których nie zdążyli dokończyć, nie muszą martwić się, że zaczęta lub wykonana praca może zaginąć. Nie muszą martwić się, że prace mogą ulec zniszczeniu, a i sam element odciążenia uczniów od dodatkowego noszenia ma znaczenie, gdyż wielu uczniów dochodzi do szkoły nawet 2 – 3 kilometry. Dzięki temu, że uczniowie mogli skorzystać z niektórych pomocy, których nie ma na stanie szkoły np. maszyny do szycia, mogli wykonać prace z techniki samemu próbując swoich sił szyjąc, a zgromadzone przybory i materiały umożliwiły uczniom z rodzin mających problemy finansowe wykonanie większości prac. Natomiast uczniowie wykazujący zdolności plastyczne czy techniczne dzięki stworzonym warunkom mogli z powodzeniem swoje zdolności rozwijać.

Przekazane do biblioteki szkolnej pozycje z własnej biblioteczki ułatwiły uczniom możliwość korzystania z nich w razie potrzeby. Natomiast zakupiony sprzęt i odczynniki chemiczne umożliwiły obejrzenie uczniom w czasie lekcji chemii ciekawych doświadczeń chemicznych.

Dla szkoły:

Estetycznie urządzona klasopracownia jest wizytówką szkoły i wzorem dla innych nauczycieli, pokazującym, jak można zorganizować pracę, aby była ona przyjemna dla uczniów, nauczyciela i aby była efektywna. Zgromadzone pomoce i literatura służą również innym nauczycielom, którzy chętnie z nich korzystają. Dzięki prowadzonym wystawom prac plastycznych uczniów szkoła, w której pracuję mogła zaistnieć w środowisku.


Dla mnie:

Zgromadzone pomoce, materiały i literatura są mi bardzo pomocne w pracy, w przygotowaniu lekcji. Dzięki temu mogę przygotowywać ciekawe i atrakcyjne lekcje z aktywnym udziałem uczniów. Pozwalają mi również na pomaganie uczniom, których rodziny mają trudności finansowe oraz zachęcenie do rozwijania zdolności uczniów poprzez udział w zajęciach z kółka plastycznego, wykonywanie prac na różne konkursy plastyczne. Wykorzystanie literatury, udział w wystawach i prezentacjach prac pozwalają mi na stosowanie nowych technik plastycznych, a tym samym ciekawych dla uczniów zajęć. Swoimi doświadczeniami i wiedzą mogę służyć innym nauczycielom. Dzięki dobrze opracowanemu regulaminowi klasopracowni i jasnym zasadom korzystania z niej mogę z łatwością utrzymać ład i porządek, co jednocześnie korzystnie wpływa na kształtowanie u uczniów takich cech, jak estetyka, systematyczność, czystość, wrażliwość, koleżeńskość oraz odciąża mnie od sprzątania pracowni po zajęciach.

Pokazanie uczniom doświadczeń chemicznych pomaga mi w wyjaśnieniu wielu zagadnień, które byłyby trudne dla uczniów do zrozumienia.


2, 5. Zgromadzenie zaplecza metodycznego.

Celem zorganizowania zaplecza metodycznego było zgromadzenie i udostępnienie innym nauczycielom możliwie szerokiej gamy literatury metodycznej i przedmiotowej szczególnie przydatnej w codziennej pracy. Dlatego też częściowo wypożyczyłam, a częściowo zakupiłam podstawową literaturę metodyczną z przedmiotów, których uczyłam: muzyki, plastyki, techniki, zajęć rewalidacyjnych, przyrody czy chemii. Wykorzystując zgromadzoną literaturę i doświadczenie zawodowe przygotowywałam na lekcje dla potrzeb własnych pomoce oraz scenariusze zajęć z wykorzystaniem nowych technik plastycznych, np. grafika, monotypie, praca ze styropianem, batik, rzeźba, kalkówki, itp. oraz metod aktywizujących uczniów np. lekcje z zakresu historii muzyki czy wybranych zagadnień z historii sztuki. Opracowałam na komputerze testy do badania osiągnięć edukacyjnych plastyki i muzyki, przyrody, chemii. Posiadam scenariusze zajęć z plastyki i przygotowuję, w miarę potrzeb nowe. Przeprowadziłam lekcję otwartą dla rodziców uczniów z kl. IV z plastyki. Przygotowywałam również ćwiczenia pozwalające na sprawdzenie osiągnięć edukacyjnych dzieci, z którymi prowadziłam zajęcia rewalidacyjne.

W konsultacji z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, korzystałam z biblioteczki poradni i przygotowywałam specjalnie dobierane zestawy ćwiczeń dla poszczególnych dzieci – inne dla każdego dziecka, ponieważ, każde dziecko posiadało inne potrzeby, defekty rozwojowe – wszystkie dzieci były diagnozowane w wymienionej Poradni. Przygotowywałam również ćwiczenia pozwalające na sprawdzenie osiągnięć edukacyjnych dzieci, z którymi prowadziłam zajęcia rewalidacyjne. Nowością, była wykorzystana do pracy z dziećmi „gimnastyka mózgu” jako nowa forma terapii i pracy z dziećmi – wiedzę z tego zakresu i certyfikat zdobyłam na zajęciach organizowanych przez pana J. Kopeczka podczas kursu kwalifikacyjnego (załącznik nr 1), który ukończyłam z oligofrenopedagogiki; zakupiłam podręcznik do ćwiczeń z zakresu podstaw gimnastyki mózgu.

(wykaz: tytuły, autorzy wg załącznika nr 2).


Efekty realizacji tego zadania.

Dla uczniów:

Możliwość wykorzystania w pracy zgromadzonej literatury spowodowała, że prowadzone lekcje były ciekawsze, atrakcyjniejsze, przystępniejsze i bardziej zrozumiałe dla uczniów. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Natomiast wykorzystanie w pracy ćwiczeń z zakresu „gimnastyki mózgu” pozwoliło na zdobycie prowadzonym przeze mnie uczniom większych osiągnięć w pracy i spowodowało, że prowadzone zajęcia nie były dla nich nudne. W czasie lekcji z rodzicami mieli możliwość zaprezentowania swojej aktywności oraz osiągnięć.


Dla szkoły:

Ze zgromadzonej przeze mnie literatury mogli korzystać również inni nauczyciele. Dzięki temu, że w pracy w znacznym stopniu korzystałam z literatury wypożyczanej w biblioteczce miejscowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, została nawiązana ściślejsza współpraca z Poradnią i możliwość wykorzystania w codziennej pracy cennych wskazówek pracowników Poradni. Z moich doświadczeń w wykorzystaniu w pracy ćwiczeń z  zakresu „gimnastyki mózgu” mogli skorzystać inni nauczyciele wykorzystując stosowane przeze mnie techniki.

Zacieśnienie współpracy z rodzicami i zaprezentowanie im bezpośrednio pracy szkoły czasie lekcji.


Dla mnie:

Znacznie wzbogaciłam swój warsztat pracy i nadal mogę to robić. Wykorzystanie w pracy ćwiczeń z zakresu „gimnastyki mózgu” znacznie ułatwiło i uatrakcyjniło mi pracę w czasie zajęć rewalidacyjnych i przyniosło zaskakująco dobre efekty pracy, które zostały opisane w formie sprawozdania i zamieszczone w protokole posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Prowadzenie lekcji dla rodziców pozwoliło na eksponowanie form pracy z uczniami rodzicom oraz możliwość dyskusji i pozyskania zdania rodziców na temat prowadzonych zajęć.

3. Wprowadzenie do praktyki nowych metod nauczania nakierowanych na stymulację aktywności uczniów.

Przygotowywałam na lekcje dla potrzeb własnych scenariusze zajęć z wykorzystaniem nowych technik plastycznych, np. grafika, monotypie, praca ze styropianem, batik, rzeźba, płaskorzeźba, kalkówki, itp. oraz stosowałam metody aktywizujące uczniów do lekcji np. z zakresu historii muzyki czy wybranych zagadnień z historii sztuki. Przygotowałam również scenariusze zajęć i prowadziłam zajęcia różnymi metodami zarówno w czasie lekcji przyrody jak i chemii (wykonane prace plastyczne, hospitacje lekcji). Wykorzystywałam w czasie lekcji plastyki nowe techniki: grafikę warsztatową, grafikę kalkową, malowanie bez pędzla, rzeźbienie z masy papierowej, malowanie piaskiem, papieroplastykę, malowanie pastelami na papierze ściernym, uzyskiwanie różnej faktury obrazu dostępnymi technikami, nowe metody w łączeniu różnych technik plastycznych (wykonane wymienionymi technikami prace plastyczne uczniów).

Prowadziłam lekcje metodą pracy w grupach, pracy z tekstem, ryby, „jak myślisz?”, projektów, metodą debaty, burzą mózgów, pokera, drzewa decyzyjnego, trójkąta i innymi oraz metodami gier dydaktycznych i zabaw – zwłaszcza lekcje teoretyczne. Zastosowałam w nauce praktycznej wiele nowych technik plastycznych. Prowadziłam zajęcia z plastyki w pracowni komputerowej, gdzie uczniowie wykonywali prace plastyczne wg przystosowanych i dobranych przeze mnie programów komputerowych, poznając ciekawe techniki składania i tworzenia obrazu.

Prowadziłam lekcje wg już posiadanych scenariuszy, jak również przygotowałam nowe scenariusze lekcji przy wprowadzeniu nowej techniki plastycznej np. wykonanie grafiki przy pomocy techniki suchej igły.

Prowadziłam nieodpłatnie w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły dodatkowe zajęcia z chemii oraz z tańca

Przygotowałam uczniów do udziału w Gminnym Festiwalu Tańca oraz w olimpiadzie przedmiotowej z przyrody i chemii. Zwracałam szczególną uwagę na problemy w nauce uczniów słabych, oferując im dodatkową pomoc, przygotowując dla nich oddzielne testy i sprawdziany wiadomości dostosowując do ich możliwości. Szczególną uwagę zwracałam również na pracę z uczniem zdolnym, dzięki czemu kilku uczniów mogło uzyskać bardzo dobre i celujące wyniki nauczania głównie z chemii. Jedna z uczennic kl. III gimnazjum opanowała wiadomości i umiejętności z chemii znacznie wykraczające poza program nauczania chemii w gimnazjum. Niektórzy uczniowie mogli nadrobić braki i zaległości z chemii, które posiadali, co umożliwiło im dalsze kontynuowanie nauki bez problemów w szkole ponadgimnazjalnej.


Efekty realizacji tego zadania.

Dla uczniów:

Zastosowane metody prowadzenia zajęć spowodowały, że lekcje były ciekawsze dla uczniów i bardziej zrozumiałe. Uczniowie mogli wykazać się aktywnością i zdobywać doświadczenia w zakresie samodzielnego wyszukiwania i odnajdywania potrzebnych informacji. Mieli możliwość wypowiadania własnego zdania, własnych sądów i opinii oraz konstruktywnej, kulturalnej dyskusji. Uczyli się określania wiadomości ważniejszych i mniej ważnych oraz sztuki kompromisu. Ponadto większa liczba dzieci zaangażowana była w pracę.

Zainteresowani uczniowie w bardzo dobrym stopniu opanowali rozwiązywanie różnego rodzaju zadań z chemii oraz sprawność pisania i rozliczania równań reakcji chemicznych. Mogli dzięki temu uzyskać lepsze wyniki na egzaminie sprawdzającym, co pomogło im w dostaniu się do wymarzonej szkoły.


Dla szkoły:

Wykorzystywane w pracy stosowane przeze mnie metody aktywizujące były również stosowane z powodzeniem przez innych nauczycieli. Nauczyciele, zwłaszcza klas zintegrowanych wykorzystywali na swoich lekcjach stosowane przeze mnie techniki plastyczne, często mojego własnego pomysłu.

Uczniowie reprezentowali szkołę na zewnątrz uczestnicząc w olimpiadach przedmiotowych oraz uzyskali lepsze wyniki na egzaminie sprawdzającym.


Dla mnie:

Wykorzystanie nowych technik plastycznych zwłaszcza własnego pomysłu przyniosło mi wiele satysfakcji z pracy, kiedy mogłam podziwiać efekty pracy. Stosowanie natomiast metod aktywizujących spowodowało, że uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Prowadzenie zajęć dodatkowych dało mi wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, zwłaszcza, kiedy mogłam podziwiać osiągnięcia uczniów: I miejsce, następnie kolejne I i III miejsce w Gminnym Festiwalu tańca kl. III gimnazjum. Przygotowywałam również uczniów z tańca ze szkoły w Porębach Dymarskich na prośbę dyrektora szkoły. Tańczący zespół również zajął I miejsce.

4. Zorganizowanie pracowni do pracy z dzieckiem wymagającym dodatkowej pomocy – do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.

Celem wykonania zadania było zorganizowanie sali, w której mogłyby być prowadzone zajęcia rewalidacyjne. Po konsultacji z dyrektor szkoły uzyskałam jedno pomieszczenie w celu przystosowania go do pracy z dzieckiem wymagającym dodatkowej pomocy – zajęć rewalidacyjnych. Samodzielnie zaplanowałam i przygotowałam wystrój klasopracowni. Wystarałam się o kawałek wykładziny na posadzkę, aby można było wykonywać z dziećmi ćwiczenia. Zakupiłam stosowne do doskonalenia odpowiednich defektów rozwojowych gry i układanki. Postarałam się, aby została zamontowana tablica do pisania oraz tablica na ścianę do zamieszczania prac dzieci. We własnym zakresie przygotowywałam większość pomocy do pracy z dziećmi; układanki, kolorowanki, materiały do ćwiczeń w czytaniu, pisaniu i liczeniu, rozsypanki wyrazowe, zdaniowe, literowe – wykonane na komputerze, rozsypanki obrazkowe, koraliki do ćwiczeń manualnych i liczenia, układanki obrazkowe i liczbowe, puzzle wycinane z kartek pocztowych, itp. Postarałam się o fachową literaturę metodyczną pomocną w pracy, którą częściowo wypożyczyłam (z biblioteki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej), a częściowo zakupiłam we własnym zakresie, np. „Zabawy rozwijające zmysły”, A. Erkert.


Efekty realizacji tego zadania.

Dla uczniów:

Urządzona pracownia pozwoliła dzieciom na zgromadzenie przyborów, materiałów, pomocy i podręczników do prowadzenia zajęć w jednej sali. Dzieci czuły się swobodnie i bezpiecznie, nikt nie przeszkadzał im w zajęciach, co pozwalało nieco dłużej skupić się na wykonywanym ćwiczeniu. Każdy przedmiot, książka, zabawka miały swoje miejsce i dzieci z łatwością odnajdowały je, kiedy były potrzebne.


Dla szkoły:

Zorganizowana i urządzona klasopracownia służyła wszystkim dzieciom w szkole, które uczęszczały na zajęcia rewalidacyjne oraz innym nauczycielom, którzy zajęcia takie prowadzili. Służyła również nauczycielom z innych szkół, jako wzór do urządzenia własnej klasopracowni.


Dla mnie:

Prowadzenie zajęć w jednej sali bardzo ułatwiało mi pracę, nie musiałam wędrować po szkole poszukując wolnej klasy do prowadzenia lekcji. Dzieci szybko przyzwyczaiły się do sali i lubiły przychodzić na zajęcia. Efekt wykonanej pracy włożonej w przystosowanie klasopracowni do rodzaju prowadzonych zajęć sprawił mi dużą satysfakcję.


6. Wzbogacanie metod i form pracy wychowawczej.

W roku szkolnym 2002/03 nawiązałam ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w związku z tym, iż pracowałam z dziećmi wymagającymi dodatkowej pomocy prowadząc zajęcia rewalidacyjne po 4 godz. tygodniowo z trojgiem uczniów. (załącznik nr 3) Podczas zajęć pracowałam z dziećmi powtarzając systematycznie pewne zachowania w celu wyrobienia pożądanych nawyków: ładu i porządku w miejscu pracy, pojęcia estetyki pomieszczenia, w którym przebywają i dbałości o jego wystrój, systematyczności i przekonania, że systematyczna praca daje efekty – wynik bardzo pożądany, aby dzieci nie zniechęcały się do pracy, gdyż widząc, ile nauczyły się łatwo mobilizowały się do dalszej pracy. Opracowałam i wdrożyłam program do pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Przygotowałam i na godzinach wychowawczych realizowałam plan pracy wychowawczej w kl. III Gimnazjum cały rok szkolny. Ustaliłam i w ciągu całego roku szkolnego pilnowałam harmonogramu dyżurów klasowych i szkolnych. Starałam się wpoić uczniom podstawowe zasady ładu i porządku w klasie na swoim stanowisku pracy, pilnując systematycznie, aby po zajęciach z plastyki pozostawał porządek, uczniowie używane materiały czy przybory odkładali na miejsca, po lekcjach chemii myli i porządkowali sprzęt chemiczny, odnosili atlasy do biblioteki szkolnej.

Prowadziłam w ramach godzin wychowawczych preorientację zawodową. W tym celu zorganizowałam w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły wyjazd uczniów kl. III Gimnazjum na dni otwarte do LO do Kolbuszowej oraz cykl lekcji poświęconych wyborowi zawodu. Ponadto przygotowałam i przeprowadziłam cykl lekcji poświęcony problemom alkoholowym, narkotykowym, nikotynowym.

We wrześniu zorganizowałam ognisko klasowe, w którym wzięło udział 18 uczniów z klasy, kulig klasowy z ogniskiem i kiełbaską na gorąco w styczniu (notatki w dzienniku lekcyjnym) oraz dyskotekę klasową, w której uczestniczyli uczniowie kl. I i II gimnazjum gościnnie. Ponadto uczniowie wyjeżdżali na wystawę organizowaną przez bibliotekę w Kolbuszowej. Zorganizowałam we współpracy z rodzicami uczniów imprezę szkolną dla uczniów i nauczycieli oraz zaproszonych gości - „Małą Studniówkę”.

Staram się na bieżąco oddziaływać na uczniów w sposób wychowawczy; uwrażliwiać ich na zachowanie czystości, ładu i porządku w miejscu pracy i po pracy, dbałości o estetyczny wygląd wystawek prac plastycznych oraz stosownego zachowania się w czasie uroczystości szkolnych, zajęć dodatkowych, zasad koleżeństwa wzajemnej pomocy i współpracy.


Efekty realizacji tego zadania.

Dla uczniów:

Przebywanie w czystej, zadbanej, estetycznie urządzonej klasopracowni powodowało, że dzieci chętnie uczyły się w klasie i lubiły w niej przebywać. Uczyły się dbałości o pomieszczenie, w którym miały zajęcia, zabiegały o utrzymanie ładu i porządku.

Organizowanie imprez klasowych pozwoliło uczniom zżyć się ze sobą, postrzegać siebie nawzajem, zauważać swoje potrzeby, pomagać sobie, mówić „jednym głosem” w sprawach kasy. Aktywny udział w przedsięwzięciach klasowych pozwolił uczniom na integrację, wspólną naukę oraz aktywne i spędzanie wolnego czasu i kulturalną rozrywkę.

Uczniowie zyskali możliwość lepszego rozpoznania swoich możliwości, zdolności i umiejętności, zdobyli wiedzę na temat możliwości wyboru dalszego kierunku kształcenia. Dokładne rozpoznanie swoich zdolności dało im możliwość lepszego przygotowania się do dzisiejszej rzeczywistości, gdy trzeba być otwartym na zmianę zawodu, nawet kilkakrotnie w ciągu życia.


Dla szkoły:

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną przyniosła obopólne korzyści jednej i drugiej stronie: szkoła mogła liczyć na fachową pomoc Poradni, a Poradnia poszerzyć program swej działalności o kolejne zadania. Osiągnięcia dzieci uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne są jednocześnie osiągnięciami szkoły i nauczycieli w niej pracujących.

Prowadzona preorientacja zawodowa pozwoliła uczniom na wybranie szkoły zgodnie ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami. Prowadzenie programu „Narkotykom, alkoholowi, nikotynie – stop” uwrażliwiło uczniów na omawiane problemy, przez co w szkole nie ma wymienionych problemów.


Dla mnie:

Kontakt i ścisła współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną pozwoliły na dostosowanie odpowiednich form pracy oraz ćwiczeń wykonywanych z dziećmi, w celu niwelowania defektów rozwojowych. Dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy, w ładnie urządzonym i funkcjonalnym pomieszczeniu. Zadowolenie z jego przydatności do pracy.

Prowadzenie orientacji zawodowej pozwoliło mi na poszerzenie wiedzy w tym zakresie. Dało mi możliwość wykorzystania własnych doświadczeń z zakresu dokształcania się w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Mogłam również służyć fachową wiedzą i pomocą swoim dzieciom, kiedy podejmowały decyzje związane z dalszym kształceniem się. Satysfakcja osobiste z uzmysłowienia uczniom, jakie mogą spotkać ich konsekwencje życiu, jeżeli pozwolą się „skusić” używkom i poczucie spełnionego obowiązku.

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z realizacji iconSprawozdanie z realizacji zadań ujętych w projekcie edukacji zdrowotnej przewidzianych do realizacji podczas pobytu uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Psarach na Zielonej Szkole we Wroniawach w dn. 6-11 czerwca 2005roku

Sprawozdanie z realizacji iconSprawozdanie z realizacji tych zajęć dyrektorowi szkoły z liczby uczestników. Liczby godzin zrealizowanych, niezrealizowanych, frekwencji, stopnia realizacji celów oraz wniosków

Sprawozdanie z realizacji iconSprawozdanie z realizacji projektu współpracy, instrukcje wypełnienia oraz ankiety monitorujące wraz z instrukcjami wypełnienia z przebiegu realizacji operacji w ramach poszczególnych działań Programu. 22

Sprawozdanie z realizacji iconSprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji iconSprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji iconSprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji iconSprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji iconSprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji iconSprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji iconSprawozdanie z realizacji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom