Ćwiczenie 23 badanie I zastosowanie ukłADÓw z tyrystorami I triakami
Pobierz 128.48 Kb.
NazwaĆwiczenie 23 badanie I zastosowanie ukłADÓw z tyrystorami I triakami
strona2/5
Data konwersji12.12.2012
Rozmiar128.48 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5

Rys. 2. Tyrystor z obwodem zewnętrznym w stanie przewodzeniaJeżeli nastąpiło już wejście tyrystora w stan przewodzenia, to stan ten jest samoczynnie podtrzymywany, gdyż dzięki przepływowi dużego prądu ID suma współczynników jest stale bliska jedności. Tyrystor pracuje wówczas jak zwykła dioda.

Najistotniejszą cechą odróżniającą tyrystor od diody półprzewodnikowej jest możliwość nieprzewodzenia mimo polaryzacji przepustowej. Właściwość tę uzyskuje się dzięki zaporowemu działaniu bariery potencjału (rys. 1) - pozostałe złącza spolaryzowane są przepustowo. Stąd też wywodzi się nazwa - dioda sterowana.

Oprócz opisanego wyzwalania bramkowego, przejście tyrystora ze stanu blokowania do stanu przewodzenia może nastąpić wskutek następujących czynników:

  • przy przekroczeniu pewnej granicznej wartości napięcia UD między anodą i katodą tyrystora (wyzwalanie napięciowe),

  • przy przekroczeniu granicznej temperatury złącza (przełączanie temperaturowe),

  • pod wpływem energii świetlnej doprowadzonej do złącza (wyzwalanie świetlne),

  • przy przekroczeniu pewnej maksymalnej szybkości narastania napięcia na tyrystorze (prąd pojemnościowy płynący przez złącze może wywołać taki sam efekt jak prąd bramki).

Wyżej wymienione możliwości załączania tyrystora wynikają z wpływu na określonych parametrów (np. T, ID, UD), co przedstawiono na rys.3.

Rys. 3. Wpływ różnych wielkości na współczynniki wzmocnienia prądowego tranzystorów zastępczych


W przypadku niewłaściwej konstrukcji lub eksploatacji urządzeń tyrystorowych wymienione czynniki mogą powodować niezmierzone wyzwalanie tyrystorów. Niektóre z nich wykorzystuje się celowo w elementach stanowiących odmiany tyrystorów. Na zasadzie wyzwalania napięciowego pracuję diody czterowarstwowe zwane dynistorami, a wyzwalanie świetlne wykorzystywane jest w fototyrystorach.


1.2. Charakterystyka i parametry tyrystora.

Charakterystyki statyczne i parametry obwodu głównego.

Obwodem głównym tyrystora nazywamy obwód prądowy, w którym są włączone główne elektrody tyrystora: anoda i katoda. W obwodzie tym płynie prąd. Charakterystyka napięciowo -prądowa (główna) tyrystora (rys. 4) ilustruje trzy omówione stany pracy przy polaryzacji przepustowej: stabilny stan blokowania, niestabilny stan przełączania, stabilny stan przewodzenia oraz stan zaporowy przy polaryzacji wstecznej. Jak widać tyrystor jest elementem nieliniowym o rezystancji dodatniej w stanach blokowania i przewodzenia oraz ujemnej w stanie przełączania.Rys. 4. Charakterystyka napięciowo-prądowa obwodu głównego tyrystora:


a-bez prądu bramki, b-z prądem bramki, 1-charakterystyka w stanie przewodzenia, 2-charakterystyka w stanie blokowania, 3-charakterystyka w stanie zaporowym, 4-obszar przebicia, 5-prąd podtrzymania, 6-prąd włączania, 7-aproksymacja prostoliniowa w stanie przewodzenia, 8-napięcie progowe, 9-rezystancja dynamiczna w stanie przewodzenia, 10-napięcie przełączania, 11-prąd przełączania, 12-napięcie przebicia


Stan blokowania - charakteryzują współrzędne UD, ID punktu szczytowego ( - bez prądu bramki) odpowiadającego przełączaniu, tj. napięcie przełączania i prąd przełączania. Prąd przełączania odpowiadający przejściu ze stanu blokowania do stanu przewodzenia nosi nazwę prądu włączenia IL. Natomiast prąd przełączania odpowiadający przejściu ze stanu przewodzenia do stanu blokowania nosi nazwę prądu podtrzymania IH.

Podstawowym parametrem charakteryzującym stan przewodzenia jest największy prąd przewodzenia. Stan polaryzacji wstecznej tyrystora nazywa się stanem zaporowym (stan zaporowy przy polaryzacji wstecznej). W stanie tym płynie przez tyrystor niewielki prąd wsteczny pod warunkiem nieprzekroczenia największego szczytowego napięcia wstecznego .

Parametry i charakterystyki obwodu bramki.

Złącze bramka - katoda ma na ogół słabe właściwości prostujące (rys. 5). Charakteryzuje się ono również stosunkowo małym napięciem przebicia lawinowego przy polaryzacji wstecznej.
1   2   3   4   5

Powiązany:

Ćwiczenie 23 badanie I zastosowanie ukłADÓw z tyrystorami I triakami iconW prostownikach sterowanych diody prostownicze zastępuje się tyrystorami prostowniczymi, które sterowane są za pomocą odpowiednich układów analogowych lub

Ćwiczenie 23 badanie I zastosowanie ukłADÓw z tyrystorami I triakami iconBadanie układów mikroprocesorowych

Ćwiczenie 23 badanie I zastosowanie ukłADÓw z tyrystorami I triakami iconTemat Badanie układów prostowniczych

Ćwiczenie 23 badanie I zastosowanie ukłADÓw z tyrystorami I triakami iconBadanie ukłADÓw elektronicznych w pojazdach

Ćwiczenie 23 badanie I zastosowanie ukłADÓw z tyrystorami I triakami iconTemat: Badanie układów prostowniczych

Ćwiczenie 23 badanie I zastosowanie ukłADÓw z tyrystorami I triakami iconBadanie ukłADÓw elektronicznych w pojazdach

Ćwiczenie 23 badanie I zastosowanie ukłADÓw z tyrystorami I triakami iconBadanie układów trójfazowych Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 23 badanie I zastosowanie ukłADÓw z tyrystorami I triakami iconĆwiczenie 4 badanie włAŚciwości metanolu – Badanie odczynu wodnego roztworu metanolu I wodorotlenku sodu

Ćwiczenie 23 badanie I zastosowanie ukłADÓw z tyrystorami I triakami iconTemat: Badanie układów trójfazowych połączenie w gwiazdę

Ćwiczenie 23 badanie I zastosowanie ukłADÓw z tyrystorami I triakami iconTemat: Badanie układów trójfazowych połączenie w trójkąt

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom