Zadania z fizyki zestaw trzeci. Inżynieria Materiałowa I, gr. 3
Pobierz 11.49 Kb.
NazwaZadania z fizyki zestaw trzeci. Inżynieria Materiałowa I, gr. 3
Data konwersji12.12.2012
Rozmiar11.49 Kb.
TypDokumentacja
Zadania z fizyki - zestaw trzeci. Inżynieria Materiałowa I, gr. 3.

Zadanie 1. Dwa odważniki o ciężarach Q1=2 kG i Q2=1 kG są połączone nicią przerzuconą przez nieważki krążek. Znaleźć: (a) przyspieszenie, z jakim poruszają się odważniki, (b) nacią nici. Tarce pominąć.

Zadanie 2. Nieważki krążek jest umieszczony jest u wierzchołka podwójnej równi pochyłej (połączonych pionowymi bokami) o kątach nachylenia odpowiednio  i . Odważniki o ciężarach P1 i P2 są połączone nicią przerzuconą przez krążek. Współczynniki tarcia o równię wynoszą odpowiednio 1 i 2. Tarcie w krążku pomijamy. Znaleźć: (1) przyspieszenie, z jakim poruszają się odważniki, (2) nacią nici.

Zadanie 3. Trzy klocki połączone ze sobą w sposób pokazany na rysunku poniżej przesuwają się w prawo, po gładkim poziomym stole, pod wpływem siły T3. Znaleźć naprężenia T1 i T2, jeśli znamy masy klocków. Współczynnik tarcia pomiędzy klockami i podłożem wynosi .
Zadanie 4. Z działa o masie 5*103 kg wylatuje pocisk o ciężarze 100 kG. Energia kinetyczna wylatującego pocisku wynosi 7.5*106 J. Jaką energię kinetyczną uzyskuje działo wskutek odrzutu?

Zadanie 5. Ciało o ciężarze 3 kG porusza się z prędkością 4 m/s i zderza się z nieruchomym ciałem o takim samym ciężarze. Rozpatrując zderzenie jako środkowe i niesprężyste, znaleźć ilość ciepła wydzielającego się podczas zderzenia.

Zadanie 6. Napisać równanie ruchu drgającego o amplitudzie 5 cm, jeśli w ciągu 1 min zachodzi 150 drgań, a faza początkowa drgań równa jest 450. Sporządzić wykres tego ruchu.

Zadanie 7. Po jakim czasie od rozpoczęcia ruch punkt drgający według równania przebywa drogę od położenia równowagi do największego wychylenia?

Zadanie 8. Punkt materialny o masie 10 g oscyluje według równania . Znaleźć maksymalną siłę działającą na punkt i całkowitą energię drgającego punktu.

Zadanie 9. Do sprężyny jest podwieszony ciężar 10 kG. Wiedząc, że pod wpływem siły 1 kG sprężyna wydłuża się o 1.5 cm, określić okres drgań pionowych ciężaru.

Zadanie 10. Jak zmieni się okres drgań pionowych ciężaru wiszącego na dwóch jednakowych sprężynach, jeśli połączenie szeregowe sprężyn zostanie zastąpione połączeniem równoległym?

Zadanie 11. Areometr o ciężarze G=0.2 kG pływa w cieczy. Gdy zanurzy się go nieco w cieczy i puści, to zacznie on wykonywać drgania z okresem T=3.4 s. Pokazać, że drgania areometru są harmoniczne, oraz znaleźć gęstość cieczy , w której on pływa. Średnica rurki areometru jest równa d=1 cm.

Zadanie 12. Skala wagi sprężynowej ma zakres od 0 do 32 kG oraz długość 20 cm. Na wadze tej zawieszono paczkę, która wykonuje drgania pionowe o częstości 2 Hz. Ile waży ta paczka?

Zadanie 13. Ciało leży na tłoku, który porusza się prostym ruchem harmonicznym w kierunku pionowym z okresem 1 s. (a) Przy jakiej amplitudzie ciało oddzieli się od tłoka? (b) Jeżeli drgania tłoka mają amplitudę 5 cm, to jaka jest maksymalna częstość, przy którj tłok i ciało jeszcze się stykają?

Zadanie 14. (a) Jaką część energii całkowitej stanowi energia kinetyczna, a jaką potencjalna, jeżeli w ruchu harmonicznym prostym przemieszczenie w pewnej chwili wynosi pół amplitudy A? (b) Przy jakim przemieszczeniu energia kinetyczna jest równa energii potencjalnej?

Zadanie 15. Z blachy metalowej wycięto krążek o średnicy 1 m. W krążku wywiercono mały otwór i zawieszono go na gwoździu na ścianie jako wahadło. Oznaczmy przez L odległość od gwoździa do środka krążka. (a) Dla jakiej wartości L okres tego wahadła będzie równy 1.7 s ? (b) Przypuśćmy, że chcemy mieć najmniejszy możliwy okres wahań; jaka będzie wówczas długość L?

W.M. Woch

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zadania z fizyki zestaw trzeci. Inżynieria Materiałowa I, gr. 3 iconZadania z fizyki zestaw pierwszy. Inżynieria Materiałowa I, gr. 3

Zadania z fizyki zestaw trzeci. Inżynieria Materiałowa I, gr. 3 iconINŻynieria materiałowa specjalność nanotechnologia

Zadania z fizyki zestaw trzeci. Inżynieria Materiałowa I, gr. 3 iconNazwa studiów doktoranckich: Inżynieria Materiałowa Organizator (Uczelnia, Wydział)

Zadania z fizyki zestaw trzeci. Inżynieria Materiałowa I, gr. 3 iconZadania na ćwiczenia rachunkowe z fizyki dla elektroniki zestaw: 10

Zadania z fizyki zestaw trzeci. Inżynieria Materiałowa I, gr. 3 iconChemia organiczna – studia dwustopniowe Inżynieria Materiałowa rok akad. 2008/09

Zadania z fizyki zestaw trzeci. Inżynieria Materiałowa I, gr. 3 iconZadania na ćwiczenia rachunkowe z fizyki dla elektroniki, I rok zestaw

Zadania z fizyki zestaw trzeci. Inżynieria Materiałowa I, gr. 3 iconNazwa angielska Corrosion Kierunek studiów Inżynieria Materiałowa Poziom studiów

Zadania z fizyki zestaw trzeci. Inżynieria Materiałowa I, gr. 3 iconMateriałów o charakterze praktycznym, biorąc pod uwagę możliwości ich zastosowania I użytkowania. Natomiast inżynieria materiałowa jest dziedziną inżynierii, która obejmuje zastosowania nauki o materiałach dla celów związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, doskonaleniem I użytkowaniem różnych prod

Zadania z fizyki zestaw trzeci. Inżynieria Materiałowa I, gr. 3 iconInżynieria Chemiczna sem I 2001/2002 Program wykładu z fizyki

Zadania z fizyki zestaw trzeci. Inżynieria Materiałowa I, gr. 3 iconZestaw pytań z zakresu ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Genetyka I Inżynieria genetyczna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom