Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II lo
Pobierz 42.78 Kb.
NazwaScenariusz lekcji wychowawczej w kl. II lo
Data konwersji12.12.2012
Rozmiar42.78 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ W KL. II LO.

PRZEDMIOT: GODZINA WYCHOWAWCZA

PROWADZENIE LEKCJI: mgr Jolanta SzczepańskaCzas trwania: 1 godzina lekcyjna


TEMAT: Każde brzydkie kaczątko może zostać łabędziem, czyli jak budować poczucie własnej wartości.


Cel nadrzędny: Rozbudowanie przekonania u uczniów, jakie są ich mocne strony.


Cele kierunkowe lekcji:


 • wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczniów,

 • rozwijanie odwagi w wymianie informacji pozytywnych,

 • kształtowanie umiejętności dzielenia się własnymi odczuciami w grupie,

 • modelowanie zachowania poprzez stworzenie możliwości zdobycia określonych doświadczeń osobistych,

 • zachęcenie do uczestnictwa w zajęciach, zostawiając jednocześnie swobodę wyboru.


Formy pracy: indywidualne, w grupach dwuosobowych, frontalna poprzez osobiste doświadczenie.

Załączniki: ankieta dla uczniów, ankiety ewaluacyjne, bajka „O Ciepłym i Puchatym”, rozsypanka „Co to znaczy kochać siebie?”, foliogram przygotowany do tematu lekcji.

Wykorzystana literatura:

 • „Rozwój umiejętności społecznych”, Hanna Hamer, Wydawnictwo „Veda” 1999

 • „Polubić szkołę”, M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, D. Pandowska, WSiP W-wa 1998

 • „Lekcje wychowawcze-opracowanie dla nauczycieli gimnazjum i szkół ponadpodstawowych, E. Sadowska, Wydawnictwo „Seventh Sea”

 • „Asertywność”, Terry Gillen, W-wa 1998

 • „Pokochać siebie i zacząć żyć inaczej”, A. Dodziuk-Prószyński, S-ka W-wa 1995


Przebieg zajęć wychowawczych.


 1. Zaproponowanie tematu lekcji, określenie celu i korzyści płynących z zajęć.

 2. Skierowanie pytania do uczniów, czy wyrażają zgodę na zajmowanie się danym zagadnieniem.

 3. Propozycje zajęć ćwiczeniowych do realizacji celu głównego lekcji.


Wprowadzenie poprzez sformułowanie pytania do uczniów z prośbą o zastanowienie

i krótką wypowiedź.

 • Co robisz, kiedy ktoś powie Ci coś miłego albo Cię pochwali? Jakie myśli przychodzą do głowy?

Jeżeli natychmiast szukasz argumentów, żeby udowodnić że to nie prawda, to znaczy że nie lubisz patrzeć na siebie w lustrze!


ĆWICZENIE I:Diagnoza poziomu szacunku do własnej osoby w oparciu o ankietę rozdaną uczniom (załącznik).


Wprowadzająca myśl nauczyciela: Myślenie o sobie może dodawać skrzydeł, a może je podcinać. Może być motorem, który dostarcza człowiekowi energii do życia, realizowania przedsięwzięć, pomysłów, marzeń. Ale może być kulą u nogi, bagażem z powodu którego wszystko przychodzi z trudem. Niska samoocena to jedna z najważniejszych i najbardziej powszechnych ludzkich dolegliwości. Nie da się tego zmienić od razu, ale najdłuższą drogę zaczyna się od pierwszego kroku. Chciałabym, abyście odważnie na nią wkraczali.


ĆWICZENIE II : „Zastąp negatyw pozytywem”


Instrukcja: Poćwiczmy zastępowanie negatywnych opinii o sobie pozytywnymi. To bardzo pomaga w trudnych momentach. Z podanych przykładów negatywnych opinii o sobie wybierz jedną i zastąp opinią pozytywną.


Najpierw nauczyciel podaje przykład na własnej osobie.

Opinia negatywna: „Często myślę, że moja praca nie przynosi mi oczekiwanych efektów, jest lekceważona”

Opinia pozytywna: „Znam się na swoim rzemiośle, stale go doskonalę, poszukuję ciekawych metod pracy. Staram się być kompetentną nauczycielką”


Teraz Wy: Zadania zastąp (przedstawienie zdań na foliogramie)


„Nic nie potrafię zrobić dobrze”

„Nie jestem elokwentny z ......”

„Ujawnianie tego co myślę, sprowadza na mnie kłopoty”

„Jestem tchórzem”

„Jestem kłótliwy”

„Liczę się tylko z własnym zdaniem”

„Nie potrafię przepraszać”

„Nie umiem przyznać się do błędu”

„Nie dbam o własne zdrowie”

„Jestem nic nie warta”


Uczniowie wybierają zdanie i prezentują je kolejno przed cała grupą.


ĆWICZENIE III:Przytoczenie przykładów osobistych doświadczeń, kiedy pozytywne nastawienie pomogło osiągnąć sukces lub brak wiary w siebie spowodował porażkę.


ĆWICZENIE IV: Motywacja do konkretnych, konstruktywnych działań


Przebieg: Zapoznanie się z tekstem zapisanym na foliogramie i prezentacja na ekranie.


Z powodu własnego lenistwa nie przygotowałem się do klasówki i dostałem jedynkę. Zbliża się koniec semestru i pewnie nie zdążę poprawić oceny. Nauczyciel widząc złą ocenę na semestr nie postawi mi dobrej oceny na koniec roku. Będę miał trudności z dostaniem się na uczelnię. Zmarnowałem sobie życie.”

 1. Krótka rozmowa na temat nastroju tekstu

 2. Przeformułujcie tekst tak, aby motywował do dalszego działania w celu osiągnięcia sukcesu.

Chętni uczniowie prezentują swoje wypowiedzi.


ĆWICZENIE V: „Jesteś nam potrzebny, bo...”


Instrukcja: Ja będę wskazywała, o kogo chodzi, a pozostali powiedzą mu, dlaczego jest niezbędny w grupie. Spróbujcie odszukać w każdym z was chociaż jedną cechę, która sprawia, że jest przydatny w zespole klasowym.


Komentarz do ćwiczenia. Jeżeli nie dostrzegasz takiej cechy, to nie znaczy, że ktoś jest tych cech pozbawiony. To znaczy, że mamy tendencję do wybiórczego postrzegania raczej wad, a nie pozytywów. Ćwiczenie jest trudne, wymaga koncentracji i dobrej woli.


Zaczniemy od Kasi.

Janku, ty powiedz: „Jesteś nam potrzebna, bo... (dokończ, jak chcesz)


Po pełnej rundzie nauczyciel zadaje grupie jedno pytanie: „Czy ktoś jest niezadowolony z informacji, które uzyskał o sobie?”

Omawia się tylko te emocje uczestników, o których sami chcą dyskutować.


4. Faza podsumowania zajęć.


Uczniowie losują karteczki z informacjami, za co można kochać siebie. Następnie każdy uczeń odczytuje na głos wylosowane zdanie. (załącznik)


5. Prezentacja motta uczniom z foliogramu do dalszego działania, jako drogowskazu.


„NAUCZ SIĘ SWOJE MOCNE STRONY RZEŹBIĆ W MARMURZE, A SŁABOŚCI PISAĆ NA PIASKU.”


6. Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej przez uczniów.

 1. Przed opuszczeniem sali uczniowie otrzymują koperty z bajką „O Ciepłym i Puchatym”, aby przed snem porozmyślać o swoim poczuciu wartości i mocnych stronach.


Opracowanie scenariusza: mgr Jolanta Szczepańska

I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku


Załącznik 1:

Kochać siebie to akceptować wszystkie swoje działania.


Kochać siebie to mieć zaufanie do swoich możliwości.


Kochać siebie to sprawiać sobie przyjemność bez poczucia winy.


Kochać siebie to kochać swoje ciało i zachwycać się swoim pięknem.


Kochać siebie to dawać sobie to, czego pragniesz z poczuciem, że na to zasługujesz.


Kochać siebie to pozwalać sobie na wygrywanie.


Kochać siebie to dopuszczać do siebie innych zamiast godzić się na samotność.


Kochać siebie to kierować się własną intuicją.


Kochać siebie to odpowiedzialnie tworzyć swoje własne zasady.


Kochać siebie to dostrzegać własną doskonałość.


Kochać siebie to sobie przypisywać za to, co się zrobiło.


Kochać siebie to otaczać się pięknem.


Kochać siebie to pozwolić sobie na zamożność zamiast żyć w biedzie.


Kochać siebie to otoczyć się mnóstwem przyjaciół.


Kochać siebie to nagradzać się i nigdy się nie karcić.


Kochać siebie to mieć do siebie zaufanie.


Kochać siebie to karmić się dobrym pożywieniem i dobrymi myślami.


Kochać siebie to otaczać się ludźmi, których obecność ci służy.


Kochać siebie to czerpać radość z aktywności seksualnej.


Kochać siebie to często dawać sobie masaż.


Kochać siebie to uważać siebie za równego innym.


Kochać siebie to wybaczać sobie.


Kochać siebie to pozwalać na czułość.


Kochać siebie to być dla siebie autorytetem zamiast cechować to na kogo innego.


Kochać siebie to rozwijać swoje twórcze impulsy.


Kochać siebie to cały czas dobrze się bawić.


Kochać siebie to przemawiać do siebie naprawdę łagodnie i czule.


Kochać siebie to stać się własnym, akceptującym rodzicem wewnętrznym.

Załącznik 2:

DIAGNOZA POZIOMU SZACUNKU DO WŁASNEJ OSOBY
Odpowiedz uczciwie na poniższe pytania podkreślając wybraną odpowiedź. Odpowiadając tak, jak zachowujesz się lub czujesz najczęściej.


 1. Czy krytykując łatwo Cię zranić? TAK-NIE

 2. Czy często bywasz nieśmiały lub agresywny? TAK-NIE

 3. Czy próbujesz ukrywać swoje uczucia przed innymi? TAK-NIE

 4. Czy obawiasz się bliskich związków z ludźmi? TAK-NIE

 5. Czy odczuwasz głęboki wstyd po popełnieniu błędu? TAK-NIE

 6. Czy czujesz się winny kiedy odmawiasz spełnienia czyjejś drobnej prośby? TAK-NIE

 7. Czy unikasz wypróbowania nowych umiejętności? TAK-NIE

 8. Czy bywasz nieszczęśliwy z powodu Twojego wyglądu? TAK-NIE

 9. Czy raczej skromnie traktujesz swoje osobiste sukcesy? TAK-NIE

 10. Czy jesteś zadowolony, kiedy inni popełniają błędy? TAK-NIEJeżeli na większość z tych pytań odpowiedziałeś TAK, z Twoim szacunkiem do własnej osoby nie jest za dobrze. Musisz nad sobą popracować

Załącznik 3:

ANKIETA EWALUACYJNA DLA UCZNIAInteresują mnie Twoje opinie o prowadzących przez mnie lekcjach. Twoja opinia pozwoli mi na wyeliminowanie błędów i uwzględnienie sugestii, aby lepiej prowadzić je w przyszłości. Przy każdym punkcie zakreśl wybraną odpowiedź lub wpisz własną .

 1. Lekcja była:

  1. nudna

  2. średnio interesująca

  3. interesująca

  4. bardzo interesująca
 1. Z lekcji tej:

najbardziej podobało mi się..........................................................................

nie wzbudziło mojego zainteresowania........................................................

można wyeliminować...................................................................................


 1. Na moją chęć uczestnictwa na lekcji wpływa dodatnio:

  1. luźna atmosfera

  2. poważna atmosfera

  3. traktowanie mnie poważnie

  4. traktowanie mnie niepoważnie

  5. zachęcanie mnie do słuchania

  6. zachęcanie mnie do działania

  7. inne czynniki, np. jakie.................................................................................................
 1. Po lekcji czuję raczej:

  1. zmęczony

  2. raczej ożywiony

  3. zamyślony

  4. zainteresowany

  5. lub....................................................(określ swój stan)
 1. Co chciałbyś zmienić w prowadzeniu lekcji?


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 1. Twoja ogólna ocena wystawiona mi za tę lekcję w skali 1-6 wynosi: .........

(wpisz ocenę)


Dziękuję!!

Załącznik 4:

BAJKA O CIEPŁYM I PUCHATYM


W pewnym mieście wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi. Każdy z jego mieszkańców, kiedy się urodził, dostawał woreczek z Ciepłym i Puchatym, które miało to do siebie, że im więcej rozdawało się go innym, tym więcej przybywało. Dlatego wszyscy swobodnie obdarowywali się nawzajem Ciepłym i Puchatym wiedząc, że nigdy go nie zabraknie. Matki dawały Ciepłe i Puchate dzieciom, kiedy wracały do domu; żony i mężowie wręczali je sobie na powitanie, po powrocie z pracy, przed snem; nauczyciele rozdawali w szkole, sąsiedzi na ulicy i w sklepie, znajomi przy każdym spotkaniu; nawet groźny szef w pracy nierzadko sięgał do swojego woreczka z Ciepłym i Puchatym. Jak już mówiłam, nikt tam nie chorował i nie umierał, a szczęście i radość mieszkały we wszystkich rodzinach.

Pewnego dnia do miasta sprowadziła się zła czarownica, która żyła ze sprzedawania ludziom leków i zaklęć przeciw różnym chorobom i nieszczęściom. Szybko zrozumiała, że tu nie zarobi, więc postanowiła działać. Poszła do młodej kobiety i w najgłębszej tajemnicy powiedziała jej, żeby zbytnio swoim Ciepłym i Puchatym, bo się skończy, i żeby uprzedziła o tym swoich bliskich. Kobieta schowała swój woreczek głęboko na dno szafy i do tego samego namówiła męża i dzieci. Stopniowo wiadomość rozeszła się po całym mieście, ludzie poukrywali Ciepłe i Puchate, gdzie kto mógł. Wkrótce zaczęły się szerzyć choroby i nieszczęścia, coraz więcej ludzi zaczęło umierać Czarownica na początku cieszyła się bardzo: drzwi jej domu na dalekim przedmieściu nie zamykały się. Lecz wkrótce wyszło na jaw, że jej specyfiki nie pomagają i ludzie przychodzili coraz rzadziej. Zaczęła więc sprzedawać Zimne i Kolczaste, co trochę pomagało, bo przecież był to – wprawdzie nienajlepszy – ale zawsze jakiś kontakt. Już nie umierali tak szybko, jednak ich życie toczyło się wśród chorób i nieszczęść. I byłoby tak może do dziś, gdyby do miasta nie przyjechała pewna kobieta, która nie znała argumentów czarownicy. Zgodnie ze swoimi zwyczajami zaczęła całymi garściami obdzielać Ciepłym i Puchatym dzieci i sąsiadów. Z początku ludzie dziwili się i nawet nie bardzo chcieli przyjmować – bali się że będą musieli oddać. Ale kto by tam upilnował dzieci! Brały cieszyły się i kiedyś rano jedno z drugim powyciągały ze schowków woje woreczki i znów zaczęły rozdawać. Jeszcze nie wiemy, czym kończy się ta bajka. Jak będzie dalej, zależy od ciebie.

Załącznik 5:

ANKIETA EWALUACYJNA DLA NAUCZYCIELA


Uprzejmie proszę i informacje dotyczące tematyki i sposobu prowadzenia przeze mnie lekcji wychowawczych. Opinia Państwa pozwoli mi na wyeliminowanie błędów i uwzględnienie sugestii, które będą sprzyjać rozwijaniu moich umiejętności w prowadzeniu podobnych lekcji z klasą wychowawczą. Przy każdym punkcie proszę o zakreślenie odpowiedzi lub wpisanie własnej.

 1. Czy była Pani(Pan) zainteresowany lekcją, czy raczej znudzony?(proszę podkreślić)

 2. W nauczycielu prowadzącym tą lekcję:

  • najbardziej podoba mi się.............................................................

  • najmniej podoba mi się.................................................................

 3. Czy poziom aktywności uczniów w czasie zajęć był:

   1. bardzo wysoki

   2. niewielki

   3. wymuszony przez nauczyciela

 4. Czy lekcja osiągnęła swoje zamierzone cele:

   1. w pełni

   2. częściowo

 5. Czy w czasie lekcji panowała:

   1. luźna atmosfera

   2. poważna atmosfera

   3. uczniowie traktowani byli poważnie

   4. uczniowie traktowani byli mało poważnie

   5. postawa nauczyciela wpływała na uczniów mobilizująco

   6. postawa nauczyciela wpływała na uczniów ujemnie

 6. Ogólny komentarz Pani(Pana) do przeprowadzonej lekcji.
 1. Ogólna ocena Pani(Pana) za tę lekcję w skali 1-6 wynosi........(proszę wpisać.Dziękuję!!


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II lo iconScenariusz lekcji wychowawczej temat lekcji: Dlaczego ważna jest tolerancja?

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II lo iconTemat: „Prąd ma głos” Scenariusz lekcji wychowawczej cele lekcji

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II lo iconScenariusz lekcji wychowawczej lub lekcji wiedzy o kulturze Opracowała Żaneta Cypel

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II lo iconScenariusz lekcji wychowawczej. Temat lekcji

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II lo iconScenariusz lekcji wychowawczej

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II lo iconScenariusz lekcji wychowawczej

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II lo iconScenariusz lekcji wychowawczej

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II lo iconScenariusz zajęć z lekcji wychowawczej Temat

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II lo iconScenariusz lekcji wychowawczej w kl. I iii gimnazjum

Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II lo iconSzkoła Globalna scenariusz lekcji wychowawczej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom