Temat projektu: Rozwiązywanie zadań z zakresu funkcji kwadratowej z parametrem w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Cele projektu
Pobierz 8.64 Kb.
NazwaTemat projektu: Rozwiązywanie zadań z zakresu funkcji kwadratowej z parametrem w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Cele projektu
Data konwersji13.12.2012
Rozmiar8.64 Kb.
TypDokumentacja
Grupa 4 - Instrukcja dla ucznia

Przedmiot: Matematyka

Temat projektu: Rozwiązywanie zadań z zakresu funkcji kwadratowej z parametrem
                  w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
Cele projektu:

 • Utrwalenie i poszerzenie wiadomości dotyczących własności funkcji kwadratowej oraz metod rozwiązywania zadań dotyczących funkcji kwadratowej z parametrem
  przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel.

 • Utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu korzystania z arkusza kalkulacyjnego Excel: tworzenia formuł, korzystania z funkcji standardowych, tworzenia własnych funkcji i procedur, tworzenia, formatowania i interpretowania wykresów funkcji matematycznych.

 • Doskonalenie umiejętności prezentowania własnej pracy przed szerszym audytorium.

Temat pracy grupy: Nierówności kwadratowe z parametrem.

Zadanie grupy: W arkuszu kalkulacyjnym Excel (w kolejnych arkuszach pliku
grupa4_nierówność kwadratowa.xls ):

 1. Przedstaw rozwiązanie graficzne oraz rozwiązanie algebraiczne nierówności kwadratowej
  z parametrem m – zbadaj, dla jakich wartości parametru m nierówność:

m·x2 + (b1·m + b2) ·x + (c1·m+ c2) > 0 jest prawdziwa dla wszystkich liczb rzeczywistych x.

Rozwiązanie graficzne - zaprojektuj uniwersalny arkusz tak, aby można było dowolnie modyfikować współczynniki, a następnie dla przykładowych współczynników (np: 2; -4; 0,5; -1) podaj konkretną odpowiedź do zadania (wyznacz szukany parametr m).
W oparciu o rozwiązanie algebraiczne sformułuj ogólne wnioski, dotyczące sposobu poszukiwania parametru m, w zależności od występujących w zadaniu możliwych przypadków. Zaprojektuj arkusz w taki sposób, aby w każdym z możliwych przypadków podawał on poprawną odpowiedź do zadania.

 1. Przygotuj (w edytorze tekstu) pisemny scenariusz pracy grupy zawierający omówienie metody rozwiązywania zadania (algebraicznej i graficznej) kolejno analizowane przykłady (konkretne wzory analizowanych funkcji) oraz precyzyjnie sformułowane wnioski. 2. (*) Rozwiąż algebraicznie nierówność kwadratową z parametrem wykorzystując procedury
  i funkcje napisane za pomocą języka Visual Basic. Zaprojektuj uniwersalny, interaktywny arkusz, w którym poszczególne etapy rozwiązania zadania pojawiają się automatycznie po uruchomieniu odpowiednich makr.
  Opisz w sprawozdaniu najważniejsze etapy procesu tworzenia funkcji użytkownika oraz ich wywoływania przy użyciu makr.
  Opisz, z jakich funkcji standardowych korzystałeś podczas tworzenia funkcji użytkownika. 3. Przedstaw zaprojektowany plik ( grupa4_nierówność kwadratowa.xls ) oraz scenariusz
  w celu ich weryfikacji w określonym terminie konsultacji.

 4. Wybierz lidera grupy, który dokona prezentacji pracy grupy na forum klasy.

 5. Przedstaw szczegółowy opis podziału pracy na poszczególnych członków grupy.

Źródła:

 1. http:// mki2lo.w.interia.pl/projekt klasy 1e.htm - Przykład realizacji projektu

 2. Microsoft Excel – Pomoc ( pomoc w programie Microsoft Excel).

 3. K. Kłaczkow, M. Kurczab, E. Świda., Matematyka. Podręcznik oraz Zbiór zadań
  dla liceów i techników. Klasa II. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Termin konsultacji: środa 09.05.2007 (godz. 1430-1500)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat projektu: Rozwiązywanie zadań z zakresu funkcji kwadratowej z parametrem w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Cele projektu iconTemat projektu: Rozwiązywanie zadań z zakresu funkcji kwadratowej z parametrem w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Cele projektu

Temat projektu: Rozwiązywanie zadań z zakresu funkcji kwadratowej z parametrem w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Cele projektu iconTemat projektu: Rozwiązywanie zadań z zakresu funkcji kwadratowej z parametrem w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Cele projektu

Temat projektu: Rozwiązywanie zadań z zakresu funkcji kwadratowej z parametrem w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Cele projektu iconUwaga! Zadania rozwiąż w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Temat projektu: Rozwiązywanie zadań z zakresu funkcji kwadratowej z parametrem w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Cele projektu iconWykresy funkcji matematycznych na arkuszu kalkulacyjnym

Temat projektu: Rozwiązywanie zadań z zakresu funkcji kwadratowej z parametrem w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Cele projektu iconZadania do wykonania w arkuszu kalkulacyjnym dla licealistów Zadanie 3 – wykres funkcji

Temat projektu: Rozwiązywanie zadań z zakresu funkcji kwadratowej z parametrem w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Cele projektu iconZestawy zadań do wykonania w arkuszu kalkulacyjnym z zestawów maturalnych

Temat projektu: Rozwiązywanie zadań z zakresu funkcji kwadratowej z parametrem w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Cele projektu iconTemat projektu: z netykietą I bezpieczeństwem na Ty Cele główne projektu

Temat projektu: Rozwiązywanie zadań z zakresu funkcji kwadratowej z parametrem w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Cele projektu icon1. Kontekst / Otoczenie projektu / Misja Co się wydarzyło w firmie, że planujemy realizację projektu? Cele projektu

Temat projektu: Rozwiązywanie zadań z zakresu funkcji kwadratowej z parametrem w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Cele projektu iconTemat: Wykres I własności funkcji kwadratowej

Temat projektu: Rozwiązywanie zadań z zakresu funkcji kwadratowej z parametrem w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Cele projektu iconTemat: Odczytywanie własności funkcji kwadratowej z jej wykresu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom