Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu Ul. Wojska Polskiego 32
Pobierz 132.88 Kb.
NazwaZespół Szkół Nr 1 w Wieluniu Ul. Wojska Polskiego 32
strona3/6
Data konwersji13.12.2012
Rozmiar132.88 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY:

Dane ogólne szkoły:Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu jest szkołą ponadgimnazjalną, w skład której wchodzą następujące typy szkół:

- Technikum w czteroletnim cyklu kształcenia

 • Technik architektury krajobrazu

 • technik budownictwa

 • technik ekonomista

 • technik geodeta

 • technik logistyk

 • kucharz

 • technik organizacji usług gastronomicznych

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 • technik kelner


- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w dwuletnim i trzyletnim cyklu kształcenia

 • kucharz małej gastronomii (dwuletni okres nauczania)

 • kucharz (trzyletni okres nauczania)

 • murarz – (trzyletni okres nauczania)

 • murarz – tynkarz (trzyletni okres nauczania)

 • technolog robót wykończeniowych w budownictwie (trzyletni okres nauczania)

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (trzyletni okres nauczania)

Kierunki nauczania są dostosowane przede wszystkim do potrzeb rynku pracy.

Nasi uczniowie pochodzą głównie z terenu Powiatu Wieluńskiego i ościennych,
ze środowisk wiejskich, około 25% uczniów pochodzi z miasta. Głównym celem uczniów i ich rodziców jest kształcenie w kierunku przygotowania do zawodu, aspiracje edukacyjne wykazuje niewielka grupa uczniów, niemniej uczniowie Technikum obok przygotowania zawodowego przygotowywani są także do egzaminu maturalnego.

Ponadto duża grupa uczniów osiąga co roku sukcesy na olimpiadach, konkursach na różnych szczeblach: powiatowym, regionalnym i centralnym.

Szkoła kontynuując najlepsze tradycje dydaktyczne i wychowawcze:

 • przygotowuje uczniów do dalszych etapów kształcenia oraz pracy w dziedzinach istotnych dla rozwoju gospodarki kraju;

 • skupia się na dążeniu do zapewnienia postępu w rozwoju każdego ucznia i osiągania przez niego sukcesu;

 • tworzy optymalne warunki do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej, umożliwia jej twórczą samorealizację;

 • wykorzystuje technologię informacyjną

 • organizuje środowisko wychowawcze, które wspiera ucznia i udziela pomocy w trudnych dla niego sytuacjach;

 • zapewnia rozwój zainteresowań i zdolności,

 • stosuje motywacyjny system oceniania uczniów,

 • proponuje ofertę zajęć pozalekcyjnych;

 • doskonali proces nauczania – uczenia się poprzez wprowadzanie innowacji;

 • zacieśnia współpracę z rodzicami i środowiskiem;

 • współpracuje z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustala kierunki rozwoju

 • systematycznie unowocześnia i uzupełnia bazę materialną i dydaktyczną,

 • zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom oraz wszystkim pracownikom;

 • jest otwarta na potrzeby wszystkich podmiotów szkoły i środowiska;

 • uczy młodych ludzi odpowiedzialności za siebie oraz swoją Małą i Wielką Ojczyznę.

Naszym celem jest:

  1. Stymulowanie procesu rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia do dorosłego życia, kształcenie pożądanych postaw moralnych, rodzinnych, społecznych
   i obywatelskich.

  2. Wyposażenie ucznia w procesie kształcenia w kompetencje umożliwiające samodzielne zaspokojenie aspiracji życiowych i zawodowych.

Realizacji celu nadrzędnego służy:

 1. Rozbudzenie w procesie wychowania wrażliwości moralnej, estetycznej i kulturowej, doskonalenie się, stałe pogłębianie życia duchowego i rozwijanie własnych zainteresowań.

 2. Ukształtowanie umiejętności zawodowych absolwentów zgodnych ze standardami wybranych specjalności.

 3. Rozbudzenie potrzeb i nawyków intelektualnych oraz aspiracji życiowych.

 4. Wyzwolenie potrzeby stałego podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji.

 5. Wdrożenie do samodzielnej pracy umysłowej i wyposażenie w umiejętność korzystania z informacji i przetwarzania informacji.

 6. Przygotowanie do kontynuowania nauki w szkołach wyższych różnego typu.

 7. Ukształtowanie człowieka odczuwającego więź z tradycją (historią i kulturą), przywiązanego do demokracji i wolności.

 8. Określenie celów życiowych na miarę możliwości, wiary w te możliwości i odwagi w głoszeniu i bronieniu własnych poglądów.

 9. Zapobieganie postawom skrajnie egoistycznych.

 10. Przygotowanie do pracy w zespoleHistoria i tradycja szkołyZespół Szkół nr 1 w Wieluniu istnieje od 1945 roku. W roku 2005 po reorganizacji został połączony z Zespołem Szkół Budowlanych i odtąd stanowi największą placówkę oświatową
w powiecie wieluńskim, która kształci ponad 1000 uczniów. Podstawowym priorytetem szkoły jest jakość kształcenia a zainteresowanie nią wśród absolwentów gimnazjum potwierdza słuszność kontynuowania działań w tym zakresie. Sukcesy uczniów szkoły, przyjazna atmosfera, lokalizacja oraz baza dydaktyczna przyciągają uwagę środowiska,
co sprawia, że jesteśmy placówką znaną i cenioną.

Biorąc pod uwagę historię szkoły należy wspomnieć o dwóch szkołach, które funkcjonując odrębnie tworzyły swoja tradycję, którą aktualnie staramy się kontynuować.Rok szkolny


Urzędowa nazwa szkoły

LICZBA

KLAS

UCZNIÓW

NAUCZYCIELI

1945/1946

Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe

2

48

9

1947/1948

Państwowe Gimnazjum i Średnia Szkoła Zawodowa

5

235

22

1948/1949

Państwowe Liceum Administracyjno – Handlowe

5

295

23

1951/1952

Państwowe Liceum Administracyjno – Handlowe i ZSZ Metalowo – Odlewnicza

14

486

27

1953/1954

Zasadnicza Szkoła Metalowo Odlewnicza

6

194

17

1958/1959

Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa

10

394

23

1965/1966

Technikum Ekonomiczne i ZSZ nr 1

24

986

47

1973/1974

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

20

717

48

1990/1991

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

26

783

79

2003/2004

Zespół Szkół nr 1

30

821

60
Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu rozpoczął swoją działalność w roku 1945, jednakże nie pod taką nazwą. Zanim szkoła ta ostatecznie uzyskała taką nazwę przechodziła ona wiele zmian.
1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu Ul. Wojska Polskiego 32 iconZespół Szkół nr 3 im. 1 Armii Wojska Polskiego

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu Ul. Wojska Polskiego 32 iconGminne zrzeszenie ludowe zespoły sportowe w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 38

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu Ul. Wojska Polskiego 32 iconSamodzielny publiczny zespóŁ zakłADÓw opieki zdrowotnej ul. Wojska Polskiego 27

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu Ul. Wojska Polskiego 32 iconStatut zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I armii Wojska Polskiego

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu Ul. Wojska Polskiego 32 iconStatut zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I armii Wojska Polskiego

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu Ul. Wojska Polskiego 32 iconZespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater Propozycje tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 przygotowane przez zespół przedmiotowy Literatura

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu Ul. Wojska Polskiego 32 iconNauczyciel języka polskiego Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu Ul. Wojska Polskiego 32 iconStarostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim oraz Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół I Placówek Oświatowych, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu Ul. Wojska Polskiego 32 iconWewnątrzprzedmiotowy system oceniania z języka polskiego Zespół Szkół Drzewnych (wszystkie kierunki)

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu Ul. Wojska Polskiego 32 iconZespół Szkół Budowlanych w Radomiu Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom