1. Budowa komputera
Pobierz 234.96 Kb.
Nazwa1. Budowa komputera
strona3/6
Data konwersji13.12.2012
Rozmiar234.96 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6

8. Programy użytkowe – prezentacje


 1. Przygotuj krótką prezentację w której przedstawisz i omówisz podstawowe elementy zestawu komputerowego. Na kolejnych slajdach podaj definicje i parametry omawianych elementów. Postaraj się, aby prezentacja była ciekawa i „przyjemna dla oka”.

9. Tworzenie i publikowanie stron WWW


 1. Omów cechy dobrej i złej strony WWW. Poszperaj w INTERNECIE i znajdź kilka stron. Omów je pod kątem „dobre czy złe”

 2. Prowadzisz kurs komputerowy. Z uczestnikami kursu kontaktujesz się za pomocą strony WW, podając termin i tematykę kolejnego szkolenia. Zaproponuj taką stronę i omów jak umieścić ją na serwerze. Wykorzystując podstawy języka HTML zmień datę kolejnego spotkania.

10. Ogólnoświatowa Pajęczyna - INTERNET


 1. Następujące pojęcia wiążą się ze sposobem wymiany informacji w Internecie: tp, grupa dyskusyjna, listy dyskusyjne, WWW, chat. Wybierz dwa z nich i omów na czym ta wymiana polega.

 2. Wyszukaj w Internecie informacje na temat wypoczynku wakacyjnego nad ciepłym morzem. Cena turnusu do 1000 zł. Omów zagadnienie wyszukiwania informacji w Internecie.

 3. Wyszukaj informacje w Internecie na temat swojej miejscowości. Omów zagadnienie wyszukiwania informacji w Internecie.

 4. Wyszukaj w Internecie informacje na temat Turbo Pascala – języka programowania. Omów zagadnienie wyszukiwania informacji w Internecie.

 5. Wyszukaj w Internecie informacje na temat języka HTML. Omów zagadnienie wyszukiwania informacji w sieci.

 6. Jakie znasz sposoby połączenia komputera z Internetem? Omów jeden z nich. W jaki sposób połączono z Internetem komputery w szkolnej Pracowni Internetowej?

11. Metody przetwarzania informacji w komputerze


 1. Spakuj wskazany katalog i oblicz współczynnik kompresji. Wymień znane Ci programy pakujące i najbardziej popularne formaty pakowania. Wymień wady i zalety każdego z nich.

Współczynnik kompresji przyjmij jako iloraz rozmiaru katalogu po spakowaniu do rozmiaru katalogu przed spakowaniem.

 1. Spakuj wskazany katalog tak, aby uzyskać plik samo rozpakowujący się. Oblicz współczynnik kompresji.

Współczynnik kompresji przyjmij jako iloraz rozmiaru katalogu po spakowaniu do rozmiaru katalogu przed spakowaniem.

 1. Zaszyfruj szyfrem Cezara wyraz INFORMATYKA. Przyjmij, że w alfabecie którym się posługujesz występują tylko duże litery bez polskich znaków diakrytycznych. Alfabet szyfrowy powstaje przez przesunięcie alfabetu jawnego o n=5. Czy szyfrowanie informacji szyfrem Cezara jest bezpieczne?

 2. Zaszyfruj metodą płotu wyraz INFORMATYKA. Przyjmij, że płot ma trzy rzędy. Czy szyfrowanie informacji metodą płotu jest bezpieczne?

 3. Co to jest podpis elektroniczny. Jakie cechy powinien posiadać taki podpis i jak można go uzyskać Na czym polega elektroniczny podpis dokumentu?

12. Algorytmika – tworzenie i reprezentowanie algorytmów


 1. Wyznacz najmniejszą liczbę z trzech podanych liczb naturalnych. Narysuj schemat blokowy i napisz szkic programu w Turbo Pascalu.

 2. Rozwiąż równanie liniowe ax + b = 0. Narysuj schemat blokowy i napisz szkic programu w Turbo Pascalu.

 3. Oblicz pole trójkąta ze wzoru Herona. Narysuj schemat blokowy i napisz szkic programu w Turbo Pascalu.

 4. Rozwiąż równanie kwadratowe ax2 + bx = 0. Narysuj schemat blokowy i napisz szkic programu w Turbo Pascalu.

 5. Omów algorytm Euklidesa. Przybliż sylwetkę tego uczonego oraz podaj przykład wykorzystania algorytmu Euklidesa.

 6. Oblicz silnię z podanej liczby naturalnej n. Narysuj schemat blokowy i napisz szkic programu w Turbo Pascalu.

 7. Rozwiąż układ dwóch równań liniowych metodą wyznaczników. Narysuj schemat blokowy i napisz szkic programu w Turbo Pascalu.

 8. Sprawdź czy podana liczba naturalna n jest liczbą parzystą. Narysuj schemat blokowy i napisz szkic programu w Turbo Pascalu.

 9. Co nazywamy rekurencją. (podprogramem rekurencyjnym)? Podaj przykład zastosowania rekurencji.

 10. Co to jest algorytm, podaj przykłady algorytmów. Czym zajmuje się algorytmika.

 11. Omów klasyfikację języków programowania.

 12. Przybliż pojęcia: translacja programu, interpretator, na czym polega interpretacja programu. Co nazywamy programem komputerowym?

 13. Przybliż pojęcia: translacja programu, kompilator, na czym polega kompilacja programu. Co nazywamy programem komputerowym?

 14. Omów algorytm obliczania pierwiastka kwadratowego z liczby rzeczywistej dodatniej metodą Newtona-Raphsona. Zaproponuj schemat blokowy lub przestaw algorytm w inny sposób.

 15. Omów algorytm obliczania miejsca zerowego funkcji metodą połowienia przedziału. Zaproponuj schemat blokowy lub przestaw algorytm w inny sposób.

 16. Omów problem poszukiwania liczb pierwszych metodą sita Eratostenesa. Gdzie znalazły zastosowanie liczby pierwsze? Znajdź tą metodą liczby pierwsze od 2 do 100.

 17. Omów problem poszukiwania kolejnych liczb Fibonacciego. Zaproponuj schemat blokowy lub przestaw algorytm w inny sposób.

 18. Omów problem obliczania wartości wielomianu z wykorzystaniem schematu Hornera. Zaproponuj schemat blokowy lub przestaw algorytm w inny sposób.

 19. Omów problem rozwiązywania układu równań liniowych metodą eliminacji Gaussa. Zaproponuj układ z 3 niewiadomymi i przekształć go tak, aby do jego rozwiązania można było zastosować metodę eliminacji Gaussa.

 20. Zasada „dziel i zwyciężaj”. Omów tę zasadę tworzenia algorytmów i podaj przykład jej zastosowania.

 21. Omów problem szukania min elementu w zbiorze. Zaproponuj schemat blokowy lub przestaw algorytm w inny sposób.

 22. Omów problem szukania max elementu w zbiorze. Zaproponuj schemat blokowy lub przestaw algorytm w inny sposób.

 23. Omów problem porządkowania elementów w zbiorze. Zaproponuj schemat blokowy lub przestaw algorytm w inny sposób.

 24. Omów problem poszukiwania elementu o wyróżnionej własności. Zaproponuj schemat blokowy lub przestaw algorytm w inny sposób.

 25. Podaj trzy najważniejsze własności każdego algorytmu i scharakteryzuj każdą z nich.
1   2   3   4   5   6

Powiązany:

1. Budowa komputera iconBudowa komputera

1. Budowa komputera iconBudowa komputera

1. Budowa komputera iconBudowa komputera

1. Budowa komputera iconBudowa komputera

1. Budowa komputera iconTemat: Budowa komputera

1. Budowa komputera iconBudowa komputera klasy pc

1. Budowa komputera iconBudowa komputera I zestawu komputerowego

1. Budowa komputera iconBudowa wewnętrzna komputera pc szewczyk Jerzy

1. Budowa komputera iconBudowa komputera komputer pc składa się z poszczególnych części : Płyta główna

1. Budowa komputera iconBudowa komputera (maszyna von Neumanna): Podstawowe składniki: Pamięć operacyjna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom