Rozkład materiału z informatyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej
Pobierz 18.25 Kb.
NazwaRozkład materiału z informatyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej
Data konwersji13.12.2012
Rozmiar18.25 Kb.
TypDokumentacja
Rozkład materiału z informatyki w kl. IV – VI

Szkoły podstawowej.

Autor: mgr Izabela ZdanowskaRozkład napisany jest na 91 godzin lekcyjnych, nie są wliczone sprawdziany wiadomości po zakończeniu działu. Napisałam go na podstawie programu nauczania informatyki w kl. IV – VI nr DKW-4014-5/99.


BLOKOWO GODZINOWY ROZKŁAD MATERIAŁU Z INFORMATYKI W KL. IV – VI.


 1. Wprowadzenie do informatyki.

( 2 godz. )

  1. BHP pracowni, wymagania niezbędne do zaliczenia przedmiotu ( każdy uczeń dostaje ksero wymagań i wkleja je do zeszytu).

  2. Przedmiot badań informatyki.

 1. Komputer jako narzędzie, sprawne posługiwanie się Technologią Informacyjną.

( 12 godz. – ze sprawdzianami )

  1. Cyfrowy zapis informacji

  2. Bit jako elementarna porcja informacji.

  3. Zadania BIOS.

  4. Budowa komputera, skład i zastosowanie podstawowego zestawu komputerowego

     1. Urządzenia wejścia i wyjścia.

     2. Zapoznanie się z klawiaturą.

 1. Posługiwanie się podstawowym słownictwem komputerowym

 2. Odczytywanie i prawidłowa interpretacja znaczenia komunikatów oprogramowania.

 3. Sposoby komunikowania się z komputerem np. przez menu, ikony, wybór lub rezygnację z danej opcji.

 4. Elementy składowe pulpitu.

 5. Przechowywanie i pobieranie wyników pracy z komputerem.

 6. Przykłady zastosowań urządzeń opartych na technice komputerowej.

  1. Sieci komputerowe.

 1. Sieci komputerowe i ich zadania. Zasady pracy w sieci.

 2. Logowanie i zapisywanie plików przez sieć.

  1. Wpływ TI na życie jednostki, najbliższego otoczenia i społeczeństwa.

( 2 godz. )

   1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.

   2. Prawa moje i innych przy korzystaniu z tego samego komputera i sieci komputerowej.

   3. Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i jego oprogramowania, np. niektórych gier.

   4. Komputer jako narzędzie wspomagające uczenie się oraz inne jego zastosowania w szkole.

 1. Systemy operacyjne.

( 4 godz. )

  1. Rola i zadania systemu operacyjnego.

  2. Pliki, foldery, programy ( tworzenie i zapisywanie, instalacja ).

  3. Podstawowe polecenia systemowe.

   • zmiana nazwy, daty, czasu,

   • formatowanie dyskietek,

   • kopiowanie plików.

 1. Microsoft PowerPoint.

( 6 godz. )

  1. Elementy okna programu.

  2. Zastosowanie narzędzi dostępnych w programie.

  3. Wykonanie jednostronicowej prezentacji w szkole.

  4. Wykonanie większej prezentacji ( temat dowolny ) – praca w zespole, porozumiewanie się z innymi członkami grupy przy realizacji projektu.

 1. Edytor grafiki.

( 15 godz. )

  1. Elementy okna programu PAINT.

  2. Pasek tytułu i pasek menu – obsługa i zastosowanie

  3. Narzędzia edytora – podstawowe sposoby tworzenia obrazu.

   1. Prostokąt i prostokąt z zaokrąglonymi rogami jako gotowy element rysunku

( 2 godz. ).

    1. Linia prosta i krzywa przy tworzeniu witrażu. ( 2 godz. )

    2. Koło i elipsa przy tworzeniu rysunku. ( 2 godz. ).

    3. Pobierz kolor – umiejętność użycia narzędzi po utworzeniu własnego koloru.

    4. Wypełnienie kolorem obszarów zamkniętych.

    5. Łączenie rysunku z tekstem przy tworzeniu widokówki. ( 2 godz. ).

    6. Zaznaczanie, kopiowanie, wycinanie fragmentów rysunku

    7. Powiększenie rysunku, odwracanie kolorów, obracanie rysunku.

 1. Edytor tekstu.

( 20 godz.- w tym jeden sprawdzian ).

  1. Elementy okna programu WORDPAD ( kl. IV ).

  2. Zasady edycji tekstów, ustawienia strony.

  3. pisownia polskich liter w edytorze.

  4. CAPCLOCK i SHIFT – różnica przy pisaniu dużych liter.

  5. BACKSPACE i DELETE – 2 sposoby kasowania błędów.

  6. piszemy kolorową czcionką, zmiana jej nazwy i wielkości.

  7. Pogrubianie czcionki.

  8. Pochylanie czcionki.

 1. Podkreślanie czcionki.

lub MICROSOFT WORD

 1. Kopiowanie, wycinanie, cofanie ostatniej czynności.

 2. Kursor i jego zadania w tekście.

 3. Rodzaje ustawień tekstu.

  1. Wyrównaj do lewej w ćwiczeniach,

  2. Wyśrodkuj w ćwiczeniach,

  3. Wyjustuj w ćwiczeniach,

  4. Wyrównaj do prawej…

 1. Dobierz odpowiednie ustawienie tekstu – sprawdzian.

 2. Wstawianie, uzupełnianie i usuwanie tabel.

 3. Tabele o nieregularnych kształtach w M. Word.

 4. Wstawianie Clipartów i ich formatowanie.

 5. Formatowanie autokształtów.

 6. Formatowanie Wordartów.

 7. Łączenie Clipartów, Wordartów i Autkształtów w jednym dokumencie.

 8. Sprawdzian z tematów 16 -18.

  1. Microsoft Excel.

( 19 godz. – w tym sprawdziany )

 1. Elementy okna programu M. Excel.

 2. Tworzenie i praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego.

 3. Rodzaje informacji wpisywanych w arkusz.

 4. Podstawowe działania w arkuszu.

  1. Dodawanie i autosumowanie,

  2. Mnożenie i odejmowanie – ćwiczenia,

  3. Sprawdzian z tematów 4a i 4b,

  4. Dzielenie, potęgowanie procentowanie – ćwiczenia,

  5. Sposoby obliczania średniej w arkuszu,

  6. MIN i MAX w ćwiczeniach,

  7. Zaokrąglanie liczb do wybranej ilości miejsc po przecinku,

  8. Sprawdzian z tematów 4d do 4g.

  9. Funkcja warunkowa JEŻELI i jej zastosowanie,

  10. Adresowanie bezwzględne w ćwiczeniach,

 1. Wykresy z jedną serią danych,

  1. Wykresy z kilkoma seriami danych,

 2. Formatowanie arkusza.

 3. Sprawdzian z obliczeń w programie M.Excel.

  1. Elementy sieci Internet.

( 5 godz. )

   1. Internet i jego usługi.

   2. Obsługa przeglądarek internetowych.

   3. Sposoby wyszukiwania informacji w Internecie.

   4. Wyszukiwanie i gromadzenie informacji.

   5. Zapis i wydruk witryn i ich fragmentów.

  1. Programy antywirusowe.

( 2 godz. )

   1. Wirusy komputerowe i ich grupy.

   2. Metody zabezpieczenia komputerów i sieci komputerowych przed wirusami.

   3. Obsługa programów antywirusowych.

  1. Programy pakujące i archiwizujące.

( 2 godz. )

   1. Przeznaczenie programów pakujących i archiwizujących.

   2. Pakowanie i rozpakowywanie plików i katalogów. Kopie bezpieczeństwa.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rozkład materiału z informatyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej iconRozkład materiału dla klasy VI szkoły podstawowej

Rozkład materiału z informatyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej iconMuzyka, klasy 4–6 szkoły podstawowej Rozkład materiału I plan wynikowy

Rozkład materiału z informatyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej iconRozkład materiału nauczania historii I społeczeństwa w klasie V szkoły podstawowej

Rozkład materiału z informatyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej iconRozkład materiału do realizacji zajęć komputerowych w klasie III szkoły podstawowej

Rozkład materiału z informatyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej iconPrzewodnik dla nauczyciela,B. Klimczak,E. Tomińska "Słowa I świat". Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie 6 szkoły podstawowej,E. Szczepańska "Język polski". Rozkład materiału naucz do klasy szóstej

Rozkład materiału z informatyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej iconTechnika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika „Technika. Część techniczna

Rozkład materiału z informatyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej iconRozkład materiału z informatyki do klasy IV

Rozkład materiału z informatyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej iconPrzykładowy rozkład materiału z informatyki dla klasy I gimnazjum wg

Rozkład materiału z informatyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej iconElementy informatyki klasa I dkw-4014-80/99 Rozkład materiału – Jacek Siembida

Rozkład materiału z informatyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej iconElementy informatyki klasa II dkw-4014-80/99 Rozkład materiału – Jacek Siembida

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom