Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego (zsz)
Pobierz 150.14 Kb.
NazwaArkusz kontroli dziennika lekcyjnego (zsz)
Data konwersji13.12.2012
Rozmiar150.14 Kb.
TypDokumentacja
Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego (ZSZ)

Rok szkolny 2011 / 2012

Klasa ………….. Wychowawca ……………..………….………………


Strona/strony

Rodzaj wpisu

Bez uwag

Braki do uzupełnienia

Uwagi

0

Lista uczniów – przy skreślonych – data i dalsze losy


1

Nazwa i adres szkoły


Profil – zawód

nr planu nauczania


Samorząd klasowy


Rada Rodziców


3

Plan lekcji/od kiedy obowiązuje


4

Wycieczki


5

Wydarzenia z życia klasy


6 – 7

Dane osobowe

Dane osobowe - kompletne


9

Kontakty wychowawcy z rodzicami

Plan spotkania

Data/podpis rodzica

(lub na stronach notatek)


10 - 91

Frekwencja i tematy -

strony parzyste

Wpisy nieobecności usprawiedliwione zgodnie z zasadami


Podsumowanie liczby godzin opuszczonych


10 - 91

Frekwencja i tematy -

strony nieparzyste

Wpisy przedmiotów


Wpisy tematów


Numery lekcji


Liczba obecnych i nieobecnych


Podpis nauczyciela


Powód dnia wolnego od zajęć dydaktycznych


Zastępstwo z wpisanym powodem nieobecności nauczyciela i wpisem „klasa/grupa zwolniona” lub z wpisanym przedmiotem prowadzonym przez nauczyciela zastępującego


10 - 91

Wpis ścieżek edukacyjnych – na zielono, temat, przedmiot, podpis nauczyciela


92 - 112

Oceny

Nauczyciel


Liczba ocen (min. 3 w semestrze)


Opis ocen (data, zakres materiału)


Kolor długopisu (czerwony – prace pisemne, zielony – kartkówki)


Ostatnia kolumna na przewidywane oceny (czerwone „P” w nagłówku)


Wpis ocen semestralnych


Wpis ocen rocznych (w pełnym brzmieniu bez plusów i minusów)


Ocena niedostateczna (semestralna lub roczna) podkreślona lub wpisana na czerwono


Poprawki dotyczące ocen – potwierdzone parafką nauczyciela


Brak śladów korektora


113

Zestawienie ocen za I semestr

Zachowanie


Wszystkie przedmioty i oceny – oceny niedostateczne na czerwono


113 Podsumowanie liczby ocen za I semestr

Dla poszczególnych przedmiotów


Dla uczniów


Średnia klasy


114

Zestawienie ocen rocznych

Zachowanie


Wszystkie przedmioty i oceny – oceny niedostateczne na czerwono


114

Podsumowanie liczby ocen rocznych

Dla poszczególnych przedmiotów


Dla uczniów


Średnia klasy


116

Zestawienie wyników klasyfikacji

Klasyfikowani i promowani za I semestr


Klasyfikowani i promowani za rok szkolny


Liczba ocen zachowania – za I semestr


Liczba ocen zachowania – za rok szkolny


116

Uczniowie wg stanu na 20 września


116

Uczniowie wg roku urodzenia


116

Uczniowie wg nauki języków obcych


117 - 123

Informacje o zachowaniu uczniów

Uczniowie z wielokrotnym negatywnym wpisem powinni być zgłoszeni do pedagoga szkolnego


117 - 123

Notatki

Tabela z podpisem rodzica potwierdzającym odbiór zestawienia przewidywanych ocen na I semestr/data i podpis rodzica


Tabela z podpisem rodzica potwierdzającym odbiór zestawienia przewidywanych ocen na II semestr/data


Wklejone i opisane (dni tygodnia i godzina zegarowa) zwolnienia całoroczne z formułką o braniu odpowiedzialności przez rodziców + zestawienie zbiorcze ww. zwolnień

Numery programów + nazwiska nauczycieli uczącychWkleić na stronę notatek od str. 117
PodręcznikiWkleić na stronę notatek od str. 117

Zestawienie frekwencji

data podliczenia!Wkleić na stronę notatek od str. 117


Uwagi ogólne dotyczące prowadzenia dziennika ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Data kontroli …………………….. Podpis dyrektora ………………..


Termin uzupełnienia braków ………………… Podpis wychowawcy …………………


Data przyjęcia poprawionego dziennika …………………. Podpis dyrektora ………………..

Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego (szkoły średnie)

Rok szkolny 2011 / 2012

Klasa ………….. Wychowawca ……………..………….………………


Strona/strony

Rodzaj wpisu

Bez uwag

Braki do uzupełnienia

Uwagi

0

Lista uczniów – przy skreślonych – data i dalsze losy


1

Nazwa i adres szkoły


Profil – zawód

nr planu nauczania


Samorząd klasowy


Rada Rodziców


3

Plan lekcji/od kiedy obowiązuje


4

Wycieczki


5

Wydarzenia z życia klasy


6 – 7

Dane osobowe

Dane osobowe - kompletne


9

Numery programów + nazwiska nauczycieli uczących


10

Podręczniki


11

Kontakty wychowawcy z rodzicami

Plan spotkania

Data/podpis rodzica

(lub na stronach notatek)


12 – 101

Frekwencja i tematy -

strony parzyste

Wpisy nieobecności usprawiedliwione zgodnie z zasadami


Podsumowanie liczby godzin opuszczonych


12 – 101

Frekwencja i tematy -

strony nieparzyste

Wpisy przedmiotów


Wpisy tematów


Numery lekcji


Liczba obecnych i nieobecnych


Podpis nauczyciela


Powód dnia wolnego od zajęć dydaktycznych


Zastępstwo z wpisanym powodem nieobecności nauczyciela i wpisem „klasa/grupa zwolniona” lub z wpisanym przedmiotem prowadzonym przez nauczyciela zastępującego


12 - 101

Wpis ścieżek edukacyjnych – na zielono, temat, przedmiot, podpis nauczyciela


102

Oceny zachowania

Ocena zachowania za I semestr


Ocena zachowania za II semestr


103 – 127

Oceny

Nauczyciel


Liczba ocen (min. 3 w semestrze)


Opis ocen (data, zakres materiału)


Kolor długopisu (czerwony – prace pisemne, zielony – kartkówki)


Ostatnia kolumna na przewidywane oceny (czerwone „P” w nagłówku)


Wpis ocen semestralnych


Wpis ocen rocznych (w pełnym brzmieniu bez plusów i minusów)


Ocena niedostateczna (semestralna lub roczna) podkreślona lub wpisana na czerwono


Poprawki dotyczące ocen – potwierdzone parafką nauczyciela


Brak śladów korektora


128 - 129

Zestawienie ocen za I semestr

Zachowanie


Wszystkie przedmioty i oceny – oceny niedostateczne na czerwono


128 - 129 Podsumowanie liczby ocen za I semestr

Dla poszczególnych przedmiotów


Dla uczniów


Średnia klasy


130 - 131

Zestawienie ocen rocznych

Zachowanie


Wszystkie przedmioty i oceny – oceny niedostateczne na czerwono


130- 131

Podsumowanie liczby ocen rocznych

Dla poszczególnych przedmiotów


Dla uczniów


Średnia klasy


134

Zestawienie wyników klasyfikacji

Klasyfikowani i promowani za I semestr


Klasyfikowani i promowani za rok szkolny


Liczba ocen zachowania – za I semestr


Liczba ocen zachowania – za rok szkolny


134


Uczniowie wg stanu na 20 września


134


Uczniowie wg roku urodzenia


134


Uczniowie wg nauki języków obcych


135

Ocena i poziom nauczania języka nowożytnego (I semestr)


136

Ocena i poziom nauczania języka nowożytnego (roczne)


138 - 139

Zestawienie frekwencji

data podliczenia!


140

Informacje o zachowaniu uczniów

Uczniowie z wielokrotnym negatywnym wpisem powinni być zgłoszeni do pedagoga szkolnego


141 – 156

Notatki

Tabela z podpisem rodzica potwierdzającym odbiór zestawienia przewidywanych ocen na I semestr/data i podpis rodzica


Tabela z podpisem rodzica potwierdzającym odbiór zestawienia przewidywanych ocen na II semestr/data


Wklejone i opisane (dni tygodnia i godzina zegarowa) zwolnienia całoroczne z formułką o braniu odpowiedzialności przez rodziców + zestawienie zbiorcze ww. zwolnień
Uwagi ogólne dotyczące prowadzenia dziennika ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Data kontroli …………………….. Podpis dyrektora ………………..


Termin uzupełnienia braków ………………… Podpis wychowawcy …………………


Data przyjęcia poprawionego dziennika …………………. Podpis dyrektora ………………..

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego (zsz) iconLekcyjnego Strona z Procedura postępowania w przypadku zagubienia/zaginięcia dziennika lekcyjnego

Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego (zsz) iconRozkład tematów do dziennika lekcyjnego lub internetowego

Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego (zsz) iconDla nauczycieli (dotyczy działania dziennika lekcyjnego w systemach Windows 7 I Vista)

Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego (zsz) iconArkusz kontroli w zakresie wyboru podręczników

Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego (zsz) iconZatwierdzam arkusz kontroli zgodności organizacji kształcenia uczniów

Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego (zsz) iconArkusz kontroli w zakresie organizowania I realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego (zsz) iconArkusz zbiorczy kontroli w zakresie realizacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego (zsz) iconArkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego

Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego (zsz) iconRozkład materiału nauczania języka polskiego dla klasy II zsz program nauczania. Język polski. Zsz (operon) dkos – 4015-188/02

Arkusz kontroli dziennika lekcyjnego (zsz) iconUchwała z dnia 20 grudnia 2007 R
«prawnego ogłoszenia» tego dekretu w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej...

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom