Obsługa komputera
Pobierz 22.75 Kb.
NazwaObsługa komputera
Data konwersji14.12.2012
Rozmiar22.75 Kb.
TypDokumentacja

PWSZ w KROŚNIE

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych nr:

4

Nazwa przedmiotu: Obsługa komputera

Temat: Edytor tekstu MS Word – wprowadzenie


Tryb studiów: dzienne

Czas trwanie ćw. 2x45 min

1. Treści programowe:

Edytor tekstu MS Word, marginesy, formatowanie tekstu, menu edycja: kopiuj, wklej,


2. Materiały dydaktyczne:

Edytor tekstu Microsoft Word – wprowadzenie.


Program Microsoft Word nazywany edytorem tekstu służy do tworzenia dokumentów tekstowych. Dzięki zastosowanym w programie funkcjom możemy do tekstu wstawiać rysunki, tabele, wykresy; możemy tworzyć szablony dokumentów, wykonywać obliczenia matematyczne itp.I. Ustawianie marginesów

Aby ustawić marginesy w edytowanym dokumencie, należy:

- kliknąć dwukrotnie na linijkę (w części marginesu) lub wybrać opcję Ustawienia strony, z menu głównego Plik

- wpisać nowe parametry marginesów oraz użyć przycisku OK


II. Widok dokumentu

Najczęściej używanym sposobem prezentacji danych w dokumencie jest widok: Układ strony.
Aby ustawić widok Układ strony, należy:

- z menu głównego Widok wybrać pozycję Układ Strony.


III. Wyrównywanie akapitu (do lewej, do prawej, do środka, justowanie)

Aby ustawić tekst do jednej z możliwych pozycji, należy:

- przed pisaniem nowego akapity kliknąć na jeden z przycisków: .

Lub

- w istniejącym tekście zaznaczyć akapity, które chcemy sformatować,

- klikamy na przycisk reprezentujący pozycję ustawianą.


IV. Zaznaczanie tekstu

Aby zaznaczyć wybrany fragment tekstu, należy:

  • umieścić wskaźnik myszy przed znakiem, który ma się znaleźć w zaznaczonym tekście,

  • nacisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnij wskaźnik do miejsca, gdzie zaznaczenie ma się kończyć, następnie puść przycisk.

V. Kopiowanie fragmentu tekstu

Aby skopiować fragment tekstu, należy:

- zaznaczyć fragment tekstu, który chcemy skopiować,

- wybierać opcję Kopiuj (w menu głównym Edycja lub w menu podręcznym lub na pasku narzędziowym przycisk ),

- ustawić kursor w miejsce, w którym ma zostać wstawiony tekst,

- wybrać opcję Wklej w menu głównym Edycja lub w menu podręcznym lub na pasku narzędziowym przycisk ),


VI. Usuwanie fragmentu tekstu

Aby usunąć fragment tekstu, należy:

- zaznaczyć fragment tekstu, który chcemy usunąć,

- wybrać opcję Wytnij (w menu głównym Edycja lub w menu podręcznym lub na pasku narzędziowym przycisk ),

Wycięty tekst przechowywany jest w schowku, z którego możemy wklejać w wybrane miejsce w bieżącym dokumencie lub w innym dokumencie nawet edytowanym w innym programie.

Jeżeli wycinany tekst nie będzie wykorzystywany w innym miejscu dokumentu, zaznaczony tekst możemy usunąć używając przycisku na klawiaturze DELETE.


VII. Wcięcie tekstu – przesunięcie akapitu

Aby przesunąć akapit, należy:

- kliknąć na suwak znajdujący się na linijce poziomej

- przesunąć w miejsce docelowe oraz zwolnić przycisk myszy.


Zasady podstawowe:

- Pomiędzy wyrazem a następującym po nim znaku przestankowym (przecinek, kropka, dwukropek …) nie należy wstawiać znaku spacji.

- Pomiędzy wyrazami nie należy wstawiać więcej niż jednego znaku spacji.

- Akapit (wcięcie na początku wiersza) należy robić za pomocą tabulatora a nie spacji.


Klawiatura:

Duże litery – znak + Shift

Polskie znaki – prawy ALT + znak (o-ó, z-ż, x-ź, l-ł, c-ć, s-ś, e-ę, a-ą)

Znaki specjalne – Shift + znak (0-9)


3. Zadania:


Zadanie 1.


Przepisz poniższy fragment tekstu w nowym dokumencie ustawiając marginesy: lewy – 3, prawy – 2, górny- 2,5, dolny 2. Dokument zapisz na dysku w folderze Moje dokumenty o nazwie „zadanie1.doc

Zadanie 2.


  1. Utwórz nowy folder na dysku C o nazwie „Ćwiczenie4”.

  2. Skopiuj do niego utworzony wcześniej plik „Zadanie1.doc”

  3. Utwórz nowy dokument i zapisz go na dysku twardym w folderze „Ćwiczenie4” o nazwie „Zadanie2.doc”.

  4. Wykorzystując operacje opisane w punktach III, IV, V, skopiuj fragmenty tekstu z zadania 1 i utwórz strukturę danych jak na rysunku poniżej (marginesy: 3 cm, ):


Jasło, dnia: 16-03-2004


Ćwiczenie 4 (zadanie 2)


Temat: Podstawy edytora tekstu MS Word.


Program Microsoft Word jest programem należącym do pakietu programów biurowych Microsoft Office. W skład tego pakietu wchodzą również: program do tworzenia prezentacji multimedialnych
Power Point, arkusz kalkulacyjny Excel, program do tworzenia baz danych Access.

Program Microsoft Word nazywany edytorem tekstu służy do tworzenia dokumentów tekstowych. Dzięki zastosowanym w programie funkcjom możemy do tekstu wstawiać rysunki, tabele, wykresy; możemy tworzyć szablony dokumentów, wykonywać obliczenia matematyczne itp.


Program Microsoft Word jest programem należącym do pakietu programów biurowych Microsoft Office. W skład tego pakietu wchodzą również: program do tworzenia prezentacji multimedialnych
Power Point, arkusz kalkulacyjny Excel, program do tworzenia baz danych Access.

Program Microsoft Word nazywany edytorem tekstu służy do tworzenia dokumentów tekstowych. Dzięki zastosowanym w programie funkcjom możemy do tekstu wstawiać rysunki, tabele, wykresy; możemy tworzyć szablony dokumentów, wykonywać obliczenia matematyczne itp.
Członkowie grupy:

Anna Wiśniewska

Jan Kowalski


Strona z Materiały dydaktyczne dla studentów (online): www.skuba.prv.pl


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Obsługa komputera iconObsługa komputera

Obsługa komputera iconRachunkowośĆ podmiotów gospodarczych z obsłUGĄ komputera na programach księgowych”

Obsługa komputera iconProgram szkolenia moduł II profesjonalny kadrowy z obsługą komputera

Obsługa komputera iconObsługa komputera w zakresie podstawowym zakończona egzaminem na certyfikat ecdl e-Citizen

Obsługa komputera iconNowy Targ: Usługa: Zorganizowanie I przeprowadzenie szkolenia dla 15 osób bezrobotnych pn.: Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera I kasy fiskalnej

Obsługa komputera iconEdukacja Zespół Szkół Ekonomicznych Nr. 5 profil : pracownik administarcyjno-biurowy grudzień 1998 maj 1999 Liceum Zawodowe Obsługa komputera

Obsługa komputera iconZadziałało po dodaniu na serwerze w konfiguracji komputera dcomcnfg, właściwości komputera, zabezpieczenia com do wszystkich czterech miejsc grupy interaktywna

Obsługa komputera iconSzkodliwości hipermediów na zdrowie człowieka. Wiedza na temat zagrożeń wynikających z niekontrolowanego I nieumiarkowanego korzystania z komputera jest niewielka. Często można się spotkać z opiniami o negatywnym wpływie komputera na wzrok, czasem mówi się o promieniowaniu elektromagnetycznym szkodl

Obsługa komputera icon1 1 Obsługa zadań

Obsługa komputera iconTemat: Obsługa oscyloskopu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom