Programy nauczania dla poszczególnych przedmiotów uwaga
Pobierz 208.1 Kb.
NazwaProgramy nauczania dla poszczególnych przedmiotów uwaga
strona1/4
Data konwersji14.12.2012
Rozmiar208.1 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4
PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Uwaga:

- w programie nauczania dla zawodu technik elektronik zastosowano taksonomię celów ABC

/B. Niemierko

- w przykładowym programie nauczania, w tabelach do poszczególnych przedmiotów,

modułów, pracowni części tabeli „materiał kształcenia”, pozostawiono możliwość doboru

treści do posiadanych środków dydaktycznych, wyposażenia pracowni (szczególnie w

przypadku zajęć w trakcie pracowni przedmiotów zawodowych/


5. UKŁADY ANALOGOWE

( ilość godzin w semestrach: I sem- 45 h; II sem. 45h. III sem. 45h. Łącznie w cyklu 135 godzin)


5.1 Wybrane elementy układów analogowych

5.2 Układy prostownicze sterowane i niesterowane

5.3 Sprzężenia

5.4 Wzmacniacze

5.5 Filtry bierne i aktywne

5.6 Generatory LC i RC

5.7 Zasilacze

5.8 Stabilizatory

5.9 Falowniki i układy impulsowe

5.10 Modulacja i demodulacja


V. UKŁADY ANALOGOWE

5.1 Wybrane elementy układów analogowych


USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA. UCZEŃ PO ZREALIZOWANIU ZAJĘĆ POTRAFI…..

Poziom wymagań programowych ( P lub PP)

Kategoria taksonomiczna

Materiał kształcenia

PKZ (E.a )1.1.posługiwać się podstawowymi wielkościami prądu stałego stosowanymi w elektrotechnice

P

C

 • podstawy działania diod półprzewodnikowych,

 • parametry tranzystorów bipolarnych,

 • parametry tranzystorów unipolarnych,

 • elektroniczne elementy energoelektroniczne

 • elementy optoelektroniczne

 • określenia wzmocnień

 • przepustowość, tłumienie, przenoszenie

 • budowa charakterystyk

 • opis schematów ideowych w układach analogowych

PKZ(E.a.)(2)1. opisać zjawiska związane z przepływem prądu

w układach analogowych

P

B

PKZ(E.c.)(3)1. obliczać i analizować parametry elementów i układów elektronicznych

P

B

PKZ(E.c.)(4)1. dobrać elementy oraz układy elektryczne i

elektroniczne do określonych warunków obciążenia

P

C

PKZ(E.a.)(5)1. obliczać i szacować wartości wielkości

elektrycznych z wykorzystaniem prawa Ohma

P

C

PKZ(E.a.)(5)2. obliczać i szacować wartości wielkości

elektrycznych z wykorzystaniem praw Kirchhoffa

P

C

PKZ(E.a.)(6)1. rozpoznaje elementy oraz układy

elektroniczne na podstawie symbolu graficznego, wyglądu i

parametrów;

P

C

PKZ(E.a.)(12).1. -określić funkcje elementów

elektronicznych w układach analogowych na podstawie

dokumentacji technicznej

PP

B

PKZ(E.a.)(17)1. posługiwać się katalogami do określania

parametrów elementów i układów elektronicznych

PP

C

Planowane zadania (ćwiczenia)

Rozróżnienie elementów elektronicznych na podstawie wyglądu i oznaczeń. Określenie parametrów

na podstawie oznaczeń.

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:

Opis pracy:

Określ rodzaj i parametry otrzymanych elementów elektronicznych.

Opis warunków:

Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni

dokonać oględzin elementów, które otrzymali, następnie odczytać ich oznaczenia. Na podstawie tych

czynności określić rodzaj i parametry otrzymanych elementów elektronicznych.

Środki dydaktyczne: rezystory, potencjometry i kondensatory, diody, tranzystory

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki. Pracownia

powinna być wyposażona w gabloty z elementami elektronicznymi, prezentacje

multimedialne, plansze dydaktyczne, na temat elementów elektronicznych, komputer z dostępem do

internetu ( 1 stanowisko dla dwóch uczniów), urządzenia multimedialne.

Środki dydaktyczne

W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: elementy

elektroniczne różnego typu, katalogi elementów i układów elektronicznych, literatura

fachowa , filmy i prezentacje multimedialne z tego zakresu, elementy elektroniczne .

Komputer z dostępem do internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w dwuosobowych grupach i indywidualnie.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia:

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego

wyboru oraz testu praktycznego.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
5.2 Układy prostownicze sterowane i niesterowane


USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA. UCZEŃ PO ZREALIZOWANIU ZAJĘĆ POTRAFI…..

Poziom wymagań programowych ( P lub PP)

Kategoria taksonomiczna

Materiał kształcenia

PKZ(E.a.)(2)1. opisać zjawiska związane z przepływem prądu

w półprzewodnikach

P

B

 • układy prostownicze

 • klasyfikacja prostowników

 • prostowniki jednofazowe

 • prostowniki wielofazowe

 • prostowniki sterowane

 • obciążenia prostowników

 • powielacze napięcia

 • kluczowanie prądu

 • układy impulsowe
PKZ(E.a.)(4)1. obliczyć wartości wielkości opisujących

przebiegi sinusoidalne

P

C

PKZ(E.a.)(4)2. wyznaczyć wartości przesunięcia fazowego

przebiegów sinusoidalnych prądu i napięcia w analogowych

układach elektronicznych

P

C

PKZ(E.c.)(4)1. dobrać elementy oraz układy elektryczne i

elektroniczne do określonych warunków obciążenia

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)

Rozróżnienie elementów elektronicznych na podstawie wyglądu i oznaczeń. Określenie parametrów

na podstawie oznaczeń.

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:

Opis pracy:

Określ rodzaj i parametry otrzymanych elementów elektronicznych.

Opis warunków:

Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni

dokonać oględzin elementów, które otrzymali, następnie odczytać ich oznaczenia. Na podstawie tych

czynności określić rodzaj i parametry otrzymanych elementów elektronicznych.

Środki dydaktyczne: rezystory, potencjometry i kondensatory, diody, tranzystory

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki. Pracownia

powinna być wyposażona w gabloty z elementami elektronicznymi, prezentacje

multimedialne, plansze dydaktyczne, na temat elementów elektronicznych, komputer z dostępem do

internetu ( 1 stanowisko dla dwóch uczniów), urządzenia multimedialne.

Środki dydaktyczne

W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: elementy

elektroniczne różnego typu, katalogi elementów i układów elektronicznych, literatura

fachowa , filmy i prezentacje multimedialne z tego zakresu, elementy elektroniczne .

Komputer z dostępem do internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w dwuosobowych grupach i indywidualnie.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia:

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego

wyboru oraz testu praktycznego.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.


5.3 Sprzężenia

USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA. UCZEŃ PO ZREALIZOWANIU ZAJĘĆ POTRAFI…..

Poziom wymagań programowych ( P lub PP)

Kategoria taksonomiczna

Materiał kształcenia
PKZ(E.a)(1)1. wyjaśnić pojęcia układy analogowe

P

B

 • podział sprzężeń

 • sprzężenia bezpośrednie i pośrednie

 • sprzężenia zwrotne

 • sprzężenia napięciowe

 • sprzężenia prądowe

 • budowa sprzężeń i wyznaczanie przepustowościPKZ(E.c.)(2).1. -sporządzić charakterystyki w skali

logarytmicznej

P

C
PKZ(E.a.)(3)1. określić rodzaje wartości prądu i napięcia w

układach analogowych;

P

C
PKZ(E.a.)(4)1. wykonać działania matematyczne na

przebiegach sinusoidalnych

P

C
PKZ(E.c.)(5).1. -określić wpływ parametrów

poszczególnych elementów na pracę układów

analogowych

PP

C
PKZ(E.a.)(6)1. wyjaśnić oznaczenie elementów i układów

elektrycznych i elektronicznych

P

B
PKZ(E.a.)(7).1. -sporządzić schematy ideowe układów

analogowych

P

C
PKZ(E.a.)(12)1. określić funkcje elementów i układów

elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej

P

C
PKZ(E.a.)(17)1. dobierać elementy układy elektrycznych i

elektronicznych z katalogów

PP

C
PKZ(E.a.)(17)2. użytkować elementy i urządzenie

elektryczne i elektroniczne zgodnie z instrukcjami obsługi,

dokumentacją techniczną i normami

P

B
Planowane zadania (ćwiczenia)

Rozróżnienie elementów elektronicznych na podstawie wyglądu i oznaczeń. Określenie parametrów

na podstawie oznaczeń.

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:

Opis pracy:

Określ rodzaj i parametry otrzymanych elementów elektronicznych.

Opis warunków:

Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni

dokonać oględzin elementów, które otrzymali, następnie odczytać ich oznaczenia. Na podstawie tych

czynności określić rodzaj i parametry otrzymanych elementów elektronicznych.

Środki dydaktyczne: rezystory, potencjometry i kondensatory, diody, tranzystory

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki. Pracownia

powinna być wyposażona w gabloty z elementami elektronicznymi, prezentacje

multimedialne, plansze dydaktyczne, na temat elementów elektronicznych, komputer z dostępem do

internetu ( 1 stanowisko dla dwóch uczniów), urządzenia multimedialne.

Środki dydaktyczne

W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: elementy

elektroniczne różnego typu, katalogi elementów i układów elektronicznych, literatura

fachowa , filmy i prezentacje multimedialne z tego zakresu, elementy elektroniczne .

Komputer z dostępem do internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w dwuosobowych grupach i indywidualnie.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia:

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego

wyboru oraz testu praktycznego.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Programy nauczania dla poszczególnych przedmiotów uwaga iconProgramy nauczania dla poszczególnych przedmiotóW

Programy nauczania dla poszczególnych przedmiotów uwaga iconProgramy 3-letnich studiów licencjackich (opis poszczególnych przedmiotów)

Programy nauczania dla poszczególnych przedmiotów uwaga iconVii. Programy 3-letnich studiów licencjackich (opisy poszczególnych przedmiotów)

Programy nauczania dla poszczególnych przedmiotów uwaga iconProgramy nauczania przedmiotów objętych planem studiów (sylabusy)
«expressions imagées», argot, język I słownictwo charakterystyczne dla przedmieść, itd oraz temu jak one funkcjonują w dzisiejszym...

Programy nauczania dla poszczególnych przedmiotów uwaga iconProgramy dla poszczególnych zjazdów Zjazd 1

Programy nauczania dla poszczególnych przedmiotów uwaga iconOpisy przedmiotów (program nauczania) 2010/2011 skrócony opis przedmiotóW

Programy nauczania dla poszczególnych przedmiotów uwaga iconProgramy wycieczek uwaga

Programy nauczania dla poszczególnych przedmiotów uwaga iconProgramy przedmiotów studia stacjonarne I niestacjonarne

Programy nauczania dla poszczególnych przedmiotów uwaga iconProgramy przedmiotów studia stacjonarne I niestacjonarne

Programy nauczania dla poszczególnych przedmiotów uwaga iconSylabus opis poszczególnych przedmiotów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom