Typy sieci Sieci lokalne I rozległe
Pobierz 40.72 Kb.
NazwaTypy sieci Sieci lokalne I rozległe
Data konwersji14.12.2012
Rozmiar40.72 Kb.
TypDokumentacja

Gimnazjum nr 3 w Płocku

_________________________________________________________________________________

Sieci komputeroweSieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu np:


 • korzystania ze wspólnych urządzeń, np. drukarek,

 • korzystania ze wspólnego oprogramowania,

 • korzystania z centralnej bazy danych,

 • korzystania ze wspólnego łącza internetowego,

 • przesyłania informacji między komputerami.


W skład sieci komputerowej wchodzą:

 • komputery (serwer i stacje robocze),

 • interfejsy sieciowe,

 • okablowanie,

 • elementy połączeniowe (np. hub, switch-e),

 • sieciowy system operacyjny.

Typy sieci

1. Sieci lokalne i rozległe


Z punktu widzenia złożoności, sieci komputerowe można podzielić na grupy:

 • Rozległa sieć komputerowa (ang. Wide Area Network - WAN) jest to sieć komputerowa, która swoim zasięgiem obejmuje duży geograficzny obszar. Sieć WAN łączy systemy komputerowe i sieci LAN na całym świecie. Do transmisji danych w takich sieciach wykorzystuje się specjalne protokoły (FrameRelay, ATM, ISDN, DSLx). W sieci WAN działają mechanizmy automatycznego wyboru najlepszej drogi do przesyłania informacji.

Sieć WAN jest podstawą funkcjonowania Internetu. Do realizacji połączeń dla sieci WAN stosuje się routery*, których zadaniem jest realizowanie pomostu pomiędzy oddalonymi sieciami oraz realizowanie dostępu do Internetu.

*<(ang. router - wyznacznik tras) to urządzenie sieciowe (lub program) łączące sieci komputerowe, na przykład LAN z siecią Internet i odpowiedzialne za. przesyłanie danych pomiędzy tymi sieciami. Router używany jest przede wszystkim do łączenia ze sobą sieci WAN, MAN i LAN.>>

 • Miejska sieć komputerowa MAN (ang. Metropolitan Area Network) to komputery obejmujące swym zasięgiem miasto, dzielnicę czy osiedle.

 • LAN to skrót od Local Area Network, oznacza „sieć lokalnego terenu”, w języku polskim używa się nazwy „sieć lokalna”. Sieć LAN to najmniej rozległa postać sieci komputerowej, która zazwyczaj ogranicza się do jednego lub kilku pobliskich budynków (np. bloków na osiedlu).

2. Sieci kablowe i bezprzewodowe

Sieci kablowe – do połączenia komputerów i wymiany danych został wykorzystany kabel tj. skrętka, kabel koncentryczny lub światłowód.

Zalety:

 • Niskie koszty instalacji

 • Odporność na uszkodzenia mechaniczne lub zakłócenia

Wady:

 • Trudność w zlokalizowaniu uszkodzeń kabla

 • Unieruchomienie całego odcinka sieci w razie awarii


Sieci bezprzewodowe WLAN (skr. WLAN, od ang. Wireless Local Area Network) transmisja danych odbywa się za pomocą fal radiowych, podczerwieni lub transmisji satelitarnych.

Zasięg sieci WLAN

Zasięg sieci WLAN jest ograniczony ze względu na własności sygnału radowego nadawanego w ściśle określonym paśmie oraz w związku z ograniczoną mocą urządzeń nadawczo odbiorczych. W najbardziej popularnym standardzie 802.11g odległość komputera od punktu dostępowego na wolnym powietrzu może dochodzić do 100m. W budynkach nie przekracza 50m w linii prostej, jednakże przy grubych murach nawet i ta odległość jest zbyt duża. Istnieją rozwiązania umożliwiające nadawanie w terenie nawet na odległość 5km.

Bezpieczeństwo sieci WLAN

Ponieważ nadajniki WLAN w przypadku anten dookolnych generują sygnał radiowy sferycznie, zatem w zasięgu sieci mogą znaleźć się komputery tzw. obce, nie należące do lokalnej sieci, których właściciele mogą korzystać z dostępu do jej zasobów bez zgody właściciela, czy administratora. Należy bezwzględnie stosować środki zabezpieczające do których należą:

 • szyfrowanie w standardach: WEP, WPA, WPA2,

 • ustalanie listy dresów MAC interfejsów sieciowych komputerów, które mogą korzystać z danej sieci.


Zalety:

 • Brak kabli łączących komputery co umożliwia bezproblemowe przenoszenie komputerów i całej sieci

Wady:

 • Ograniczony zasięg sieci

 • Możliwość występowania zakłóceń

 • Niebezpieczeństwo przechwycenia i odczytania danych przez niepożądane osoby


3. Typy sieci ze względu na zarządzanie zasobami


Sieć typu Każdy z każdym (peer to peer) p2p to połączenie zapewniające pracę wszystkich komputerów na równych zasadach oraz możliwość korzystania z zasobów innych komputerów i drukarek. Liczba tak połączonych komputerów nie powinna przekraczać kilkunastu. Ten rodzaj sieci może być obsługiwany przez system operacyjny Windows 95/98/... Nie jest konieczne administrowanie tak zbudowaną siecią , co obniża poziom bezpieczeństwa danych i zwiększa ryzyko awarii.


Sieć typu klient-serwer (sieć z dedykowanym serwerem) Wyznaczony jest jeden komputer do pełnienia wyznaczonej funkcji serwera. Serwer to szybki, wydajny komputer główny z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym między innymi współdzielenie łącza internetowego, korzystanie z zasobów takich jak bazy danych i pliki, a także urządzeń peryferyjnych jak drukarki i skanery. Serwer musi być maszyną niezawodną w tym celu często posiada awaryjne zasilanie, a pomieszczenie w którym stoi powinno posiadać odpowiednią wentylację. Serwer jest zazwyczaj podłączony do Internetu szybkim łączem, które dzięki oprogramowaniu potrafi dzielić pomiędzy aktualnie chcących korzystać z zasobów Internetu użytkowników, których nazywa się klientami. Serwer nieodłączony do Internetu, na przykład w sieci lokalnej może zarządzać współdzieleniem zasobów na poszczególnych komputerach (na przykład zainstalowanymi programami, danymi czy też urządzeniami peryferyjnymi).

Osoba nadzorująca pracę serwera to administrator. Administrator przyznaje poszczególnym użytkownikom określone prawa do korzystania z danych zasobów. Takie zarządzanie siecią zapewnia bezpieczeństwo sieci oraz porządek. Przykładem oprogramowania do obsługi takiej sieci może być Windows NT, Windows 2000 serwer.

Klient - oprogramowanie (czasami komputer, na którym to oprogramowanie jest uruchomione) korzystające z usług dostarczanych przez serwer. Najprostszym przykładem klienta jest użytkownik Internetu chcący wyświetlić stronę, a oprogramowania klienckiego jego przeglądarka internetowa. Przeglądarka wysyła prośbę do serwera o udostępnienie strony (zleca usługę), serwer ściąga ją (wykonuje usługę - często również z wykorzystaniem innych serwerów) i przekazuje klientowi.


Stacja robocza - komputer osobisty, który wykorzystując programy i informacje z serwera wykonuje operacje przetwarzania danych i obliczenia. Na stacji roboczej można również uruchamiać programy z lokalnego dysku.


Karta sieciowa - interface umożliwiający połączenia serwera i stacji roboczych linią transmisyjną. Przygotowuje i wysyła pakiety danych do sieci oraz odbiera dane i przekazuje procesorowi. Każda karta sieciowa posiada własny, unikatowy w skali światowej adres fizyczny, znany jako adres MAC, przyporządkowany w momencie jej produkcji przez producenta, zazwyczaj umieszczony na stałe w jej pamięci ROM.

W niektórych współczesnych kartach adres ten można jednak zmieniać.

Karta sieciowa oraz interfejs sieciowy ze złączem RJ-45


Okablowanie - łączy ze sobą komputery tworząc linię transmisyjną do przesyłania danych. Zwykle do okablowania używa się :


 • kabla koncentrycznego (consumer.philips.com)
 • skrętki (student.wsu.kielce.pl)
 • światłowodu (www.wikipedia.pl)Hub (koncentrator)- urządzenie łączące wiele urządzeń sieciowych w sieci komputerowej o topologii gwiazdy. Do huba podłączane są komputery będące stacjami roboczymi lub serwerami, drukarki sieciowe oraz inne urządzenia sieciowe. Podstawowym zadaniem huba odbieranie sygnału z jednego portu (czyli jednej stacji) i przesyłanie go do wszystkich innych portów (innych stacji). Obecnie huby są stosowane coraz rzadziej, zostały zastąpione szybszymi od nich switchami (rys.Hub z czterema portami frazpc.pl)

Switch (przełącznik) to urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej, jego zadaniem jest przekazywanie ramek między segmentami sieci lub komputerami. (Rys. Switch z 8 - portami sklep.u3d.net


Sieciowy system operacyjny to taki system, który ma wbudowane mechanizmy komunikacji z innymi komputerami. Programy użytkowe oparte na funkcjach komunikacyjnych systemu operacyjnego oferują różnego rodzaju usługi - np. umożliwiają korzystanie z systemu plików na innym komputerze, mogą zlecać wykonanie na nim pojedynczych procedur lub nawiązywać z nim trwałą łączność.

Protokoły transmisyjne to zbiór reguł decydujących o sposobie komunikacji pomiędzy komputerami nazywamy protokołem sieciowym. Aby komunikacja w sieci była możliwa komputery muszą korzystać z tego samego protokołu.

Najbardziej znanym i powszechnie wykorzystywanym protokołem, stosowanym m.in. w Internecie jest protokół. TCP/IP.

 • TCP- Transmission Control Protokol – protokół przeznaczony do wysyłania i odbierania pakietów danych bez gwarancji niezawodności.

 • IP - Internet Protocol - niezawodny protokół przekazywania danych poprzez tworzenie odpowiedniego połączenia.


Sieci lokalne mogą być budowane w oparciu o różne topologie (fizyczny układ połączeń serwerów i stacji roboczych za pomocą okablowania) tj.:


Topologia z magistralą liniową. Sieć w konfiguracji magistrali liniowej składa się z wielu węzłów przyłączonych do jednego kabla. Informacje przemieszczają się po kablu w obu kierunkach. Na obu końcach kabla muszą znajdować się terminatory wygłuszające sygnał.

Zalety:

 • niewielka długość kabla

 • prosty układ przewodów

 • łatwa rozbudowa sieci

 • problemy z komunikacją przy dużym obciążeniu magistrali


Wady

 • trudna diagnostyka i lokalizacja uszkodzeń

 • problemy z komunikacją przy dużym obciążeniu magistraliPrzykładowa sieć zgodna z topologią magistrali


Topologia gwiazdy. W sieci skonfigurowanej w topologii gwiazdy wszystkie komputery podłączone są do urządzenia rozdzielającego - huba/switch-a. Cały ruch w sieci odbywa się za jego pośrednictwem. Tego typu topologia jest najczęściej spotykana w sieciach LAN


Zalety

 • łatwość konserwacji i diagnostyki

 • możliwość szybkiej rozbudowy lub modyfikacji sieci


Wady

 • wymaga dużych ilości kabla

 • awaria huba lub switch-a powoduje wyłączenie całej sieci

Przykładowa sieć zgodna z topologią gwiazdy

Topologia pierścienia. W topologii tej komputery łączy się za pomocą kabla w układ zamkniętego pierścienia. Okablowanie nie ma zakończeń, bo tworzy pełen krąg. Dane przesyłane są w jednym kierunku, przechodząc przez każdy węzeł.


Zalety:

niewielka długość kabla

brak huba, co obniża koszty


Wady:

awaria jednej stacji powoduje awarię sieci

trudna modyfikacja i diagnostyka sieci


Przykładowa sieć zgodna z topologią pierścienia

Topologie hybrydowe

Powstają z modyfikacji i łączenia topologii podstawowych zwiększając ich niezawodność, elastyczność i funkcjonalność. Spotyka się rozwiązania: topologia pierścieniowo-gwiaździsta, topologia drzewa.

___________________________________________________________________________

Ethernet

Ethernet (standard wykorzystywany w budowie lokalnych sieci komputerowych za pośrednictwem kart sieciowych). Sieci lokalne mogą być budowane w oparciu o różne topologie , takie jak magistrala, pierścień, gwiazda.

Intranet

Intranet jest jedną z odmian Internetu, jest to miniatura ogólnoświatowej sieci Internet, obejmująca swym zasięgiem przedsiębiorstwo lub instytucję. Po zamontowaniu serwera umożliwiającego korzystanie w obrębie sieci LAN z usług takich jak strony WWW, poczta elektroniczna itp., czyli usług typowo Internetowych, można mówić o sieci Intranet. W rzeczywistości jest to lokalny firmowy Internet używany często w ramach jednego przedsiębiorstwa czy organizacji.

Kiedyś Intranety działały tylko w zamkniętych sieciach wewnętrznych firm, obecnie istnieje jednak możliwość zalogowania się do zasobów firmy z sieci Internet np. poprzez login i hasło.

Extranet

Extranet to rozwiązanie sieciowe polegające na połączeniu dwóch lub większej liczby Intranetów za pomocą protokołów sieciowych. Celem tworzenia ekstranetów jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między organizacjami (przedsiębiorstwami) lub między nimi i ich klientami, często przy zabronieniu powszechnego dostępu z sieci Internet. Extranet występuje w firmach, w ten sposób klienci mogą się lepiej i szybciej zapoznać z ofertą danej firmy, a firmy mogą między sobą lepiej współpracować

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Typy sieci Sieci lokalne I rozległe iconTypy sieci Sieci lokalne I rozległe

Typy sieci Sieci lokalne I rozległe icon1. Sieci lokalne I rozległe

Typy sieci Sieci lokalne I rozległe iconBezprzewodowe sieci lokalne

Typy sieci Sieci lokalne I rozległe iconTypy sieci krystalicznej – stopień upakowania przestrzeni

Typy sieci Sieci lokalne I rozległe iconSystemy I sieci sd sdh synchronous Digital Hierarchy Sieci ze zwielokrotnieniem synchronicznym

Typy sieci Sieci lokalne I rozległe iconTest z podstaw teleinformatyki- sieci komputerowe, protokoły, rodzaje sieci lokalnych

Typy sieci Sieci lokalne I rozległe iconPodstawy transmisji danych, urządzenia I sieci komputerowe temat 2/2: architektura sieci komputerowych

Typy sieci Sieci lokalne I rozległe iconSystemy Operacyjne I Sieci Komputerowe – praca kontrolna I temat: Usługi sieci Internet

Typy sieci Sieci lokalne I rozległe iconTest z podstaw teleinformatyki- sieci komputerowe, protokoły, rodzaje sieci lokalnych,modele

Typy sieci Sieci lokalne I rozległe iconNazwa obiektu: budowa sieci wodociągowej, oraz sieci

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom