Lektury, pisownia wyrazów z trudnością ortograficzną, kolejność alfabetyczna, ustalenie myśli przewodniej lektury
Pobierz 163.3 Kb.
NazwaLektury, pisownia wyrazów z trudnością ortograficzną, kolejność alfabetyczna, ustalenie myśli przewodniej lektury
Data konwersji14.12.2012
Rozmiar163.3 Kb.
TypLektury
Data: 10. 05. 2007r.


KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
Klasa IIIa (integracyjna)


Miejsce: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 5

im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie


Czas trwania zajęć:120 min

Nauczyciele: Renata Rajczyk, Liliana Dratwa


Ośrodek tematyczny: PIES PRZYJACIELEM CZŁOWIEKA

Temat dnia: Spotkania z LAMPO, bohaterem lektury R. PISARSKIEGO „O psie, który jeździł koleją”.


Wielokierunkowa aktywność uczniów:

 • Przyrodniczo-społeczna: Pies przyjacielem człowieka, znane miasta we Włoszech, kierunki świata.

 • Polonistyczna: Zestawienie ilustracji z treścią lektury, postaci główne i drugoplanowe, głośne, jednostkowe czytanie utworu, ustalenie miejsca i czasu wydarzeń, próby oceny tytułowego bohatera utworu,, ustalenie kolejności wydarzeń, opowiadanie o niezwykłych losach Lampo na podstawie lektury, pisownia wyrazów z trudnością ortograficzną, kolejność alfabetyczna, ustalenie myśli przewodniej lektury.

 • Matematyczna: Mnożenie liczb, dzielenie pisemne

 • Ruchowo-muzyczna: Śpiewanie piosenki pt.” A ja mam psa” z akompaniamentem perkusyjnym. Zabawy integrujące zespół klasowy.

 • Plastyczna: wykonanie portretu Lampo dowolną znaną techniką. Cechy charakterystyczne wyglądu.

Cele szczegółowe:


 • Rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się uczniów;

 • Doskonalenie techniki czytania wybranych fragmentów;

 • Kształtowanie czujności i spostrzegawczości ortograficznej;

 • Utrwalenie kolejności alfabetycznej;

 • Utrwalenie kierunków świata;

 • Doskonalenie dzielenia sposobem pisemnym oraz mnożenia liczb w zakresie 50;

 • Znaczenie przyjaźni człowieka ze zwierzętami;

 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie; tworzenie pozytywnych relacji nacechowanych życzliwością i zaufaniem.;

 • Zachęcanie do pracy, aż do uzyskania efektu końcowego;

 • Przypomnienie zasad pisowni tytułów książek, imion i nazw geograficznych;

 • Zapoznanie z postacią R. Pisarkiego.


Cele operacyjne


Uczniowie o obniżonej sprawności psychoruchowej potrafią:

 • Pokolorować rysunek i uzupełnić tekst z lukami;

 • Zaśpiewać poznaną piosenkę;

 • Zrozumieć, że pies jest przyjacielem człowieka;

 • Mnożyć w zakresie 50;

 • Współdziałać w grupie;

 • Doceniać znaczenie przyjaźni człowieka ze zwierzętami.

Uczniowie w normie intelektualnej poza w/w celami potrafią:

 • Ustalić miejsce i czas wydarzeń;

 • Rozwiązać krzyżówkę i odczytać hasło;

 • Ocenić bohatera, argumentując swoją wypowiedź na dany temat;

 • Określić kierunki świata;

 • Ustalić kolejność alfabetyczną;

 • Poprawnie zapisać wyrazy z trudnością ortograficzną;

 • Ustalić kolejność wydarzeń, czas i miejsce akcji oraz postaci główne i drugoplanowe;

 • Ustalić myśl przewodnią lektury,

 • Wykonać dzielenie sposobem pisemnym;

 • Opowiadać o losach bohatera;

 • Uwzględnić cechy charakterystyczne wyglądy w portrecie malarskim.

 • Wchodzić w daną rolę i odnaleźć się w danej sytuacji.


Metody pracy: oparte na słowie (rozmowa, pokaz, obserwacja), oparte na działaniu i przeżyciach ( zabawy, ćwiczenia), we współdziałaniu, ewaluacyjna, drama.

Formy pracy: w grupach jednolita i zróżnicowana, indywidualna jednolita, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: mapa Europy, mapki dla każdego ucznia z mapą Europy i Włoch , kartoniki z wyrazami z trudnością ortograficzną, karty do edukacji matematycznej, karty do edukacji polonistycznej, karty pracy dla uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej, portret psa Lampo, kartoniki z wyrazami określającymi cechy psa, egzemplarze lektury „O psie, który jeździł koleją”, kaseta magnetofonowa z nagraniem podkłady do piosenki, radiomagnetofon, bloki rysunkowe, farby, kredki, plastelina, lokomotywa z wagonikami z napisem rodzaju aktywności.


Przebieg

L.p.

Czynności nauczyciela i ucznia

Ramy czasowe

Stosowne metody i środki

Uwagi

1.

Krąg integracyjny

 • Uczniowie siedzą w kręgu, przed dziećmi leżą kartoniki z wyrazami z trudnością ortograficzną. Uczniowie uzpewniają brakującą literę a następnie układają kartoniki w kolejności alfabetycznej.

bohater R humor P wiewiórka

burza O kolejarz I żaba

chorągiewka M Krzyś S żółw

druh A morze A

dwójka N róża R

góra rzeka S

hałas staw K

Hania szósty I

Odwrócenie kartoników, odczytanie hasła:

R. Piarski. Ustalenie autora lektury.

 • Podanie krótkiej informacji o autorze.

R. Pisarski urodził się w 1912 r. Był nauczycielem, autorem książek , wierszy dla dzieci, tekstów piosenek oraz audycji radiowych. Jego utwory: Podróże małe i duże, Wakacje w Zoo, Petros Pelikan, Gliniane Kogutki, Szczęśliwy dzień, Kolorowa gramatyka, Weseli astronomi, Opowieść o toruńskim pierniku, Zielone serce, Sztuczny człowiek. Współpracował ze Świerszczykiem. Zmarł w 1969r. Napisał książkę pt.”O psie, który jeżdził koleją”. Pomysł napisania opowiadania zrodził się po zapoznaniu z autentyczną historią psa napisaną na łamach włoskiej prasy.


15

czynnościowa

kartoniki z wyrazami na odwrocie hasło: R.oman Pisarski

Uczniowie uzupełniają wyrazy z trudnością ortograficzną. Układają wyrazy w kolejności alfabetycznej. Odczytują hasło

Nauczyciel pomaga uczniom niepełnosprawnym.

2.

Praca w grupach

Uczniowie zostali podzieleni na 4 zespoły, które otrzymują zadnia do wykonania.

Obliczają działania sposobem pisemnym, zamalowują w tabelce okienka z obliczonymi wynikami. Odczytują hasła:

Grupa I Rzym

Grupa II Turyn

Grupa III Neapol

Grupa IV Maritima

Uczniowie o obniżonej sprawności intelektualnej obliczają działania na mnożenie w zakresie 30 i odczytują swoje hasła: Mediolan, Palermo

Po odczytaniu uczniowie umieszczają napisy na tablicy i odpowiadają na pytanie z czym im się one kojarzą.

Ustalenie miejsca akcji. Odszukanie Włoch na mapie Europy, zaznaczenie na swoich mapkach miejsca akcji oraz miejscowości Marittima.

Próby określenia, przez jakie państwa wiedzie najprostsza droga z Polski do Włoch.

Swobodne wypowiedzi na temat wrażeń związanych z samodzielnie przeczytaną lekturą:

 • co podobało wam się najbardziej?

 • które wydarzenia są zabawne, humorystyczne, a które wzruszające?

 • wyjaśnienie wyrazów niezrozumiałych: zawiadowca, kolejarz.

15

słowna

czynnościowa

karty pracy dla uczniów w normie intelektualnej oraz dla uczniów o obniżonej sprawności

mapki Europy i Włoch dla każdego ucznia.

Uczniowie uzupełniają karty pracy oraz prezentują jej efekty. Odczytują wyrazy, określają płożeni Włoch, odczytują nazwy włoskich miast oraz wypowiadają się na temat lektury.

Nauczyciele sprawdzają prawidłowe wykonanie zadań, pomagają uczniom niepełnosprawnym

3.

Praca w grupach

Grupa I Uzupełnij tabelkę: autor, tytuł, postacie główne i drugoplanowe, miejsce akcji, najciekawsze wydarzenie.

Grupa II Uzupełnij zdania podanymi wyrazami

Grupa III Uporządkuj plan wydarzeń.

Grupa IV Rozwiąż krzyżówkę, odczytaj hasło: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Wyjaśnienie hasła

Uczniowie o obniżonej sprawności intelektualnej kolorują ilustrację psa oraz uzupełniają jego opis wyrazami z ramki.

Dalsza rozmowa na temat lektury:

 • W jaki sposób Lampo przybył do Marittimy?

 • Do kogo pies przywiązał się najbardziej?

 • Jak zaczęła się przyjaźń z zawiadowcą?

 • Jak Lampo okazywał miłość i przywiązanie?

 • Co oznacza Lampo w jęz. Włoskim?

 • Jak wyglądał Lampo?

 • Dlaczego pies może być przyjacielem człowieka?

 • W jakich sytuacjach?

 • Co możesz powiedzieć o psie, którego często spotykasz u rodziny lub znajomych?

 • Dowody przyjaźni człowieka z psem, wyszukanie w tekście lektury odpowiednich fragmentów.

 • Dlaczego Lampo był niezwykłym psem?
15

słowna

czynnościowa

ilustracja psa

egzemplarze książki

Karty pracy dla uczniów w normie intelektualnej oraz dla uczniów o obniżonej sprawności

Praca w grupach, prezentowanie efektów pracy.

Nauczyciele sprawdzają prawidłowe wykonanie zadań, pomagają uczniom niepełnosprawnym.

Uczniowie wypowiadają się na temat lektury.

4.

Śpiewanie piosenki pt. „A ja mam psa” z akompaniamentem perkusyjnym solo chóralnie.

Naśladowanie głosem reakcji psa na różne sytuacje.

Zabawa muzyczno-ruchowa „Jedzie pociąg z daleka”

10

czynnościowa

podręcznik

instrumenty perkusyjne

radiomagnetofon, kaseta

Uczniowie śpiewają piosenkę.

Uczniowie biorą udział w zabawie, tworzą wagoniki z lokomotywą i poruszają się w rytm piosenki.

5.

Próba oceny głównego bohatera książki z wykorzystaniem zgrupowanego słownictwa:

szybki, tchórzliwy, prawdziwy przyjaciel, głupi, mądry,

rozumny, wierny, ryzykant, odważny, powolny, zły, pomysłowy, dobry, bohaterski, odważny, ofiarny, wesoły, budzi podziw i uznanie.

Uzasadnienie określeń dotyczących psa wybranymi fragmentami lektury.

Ustalenie myśli przewodniej utworu

 • Uzupełniane dań wybranymi wyrazami

 • Wklejenie mapek i kart pracy do zeszytu.

15

słowna

czynnościowa

kartoniki z wyrazami

karty pracy jednolite

Uczniowie umieszczają odpowiednie kartoniki z określeniami psa.

Uzupełniają karty pracy oraz wklejają do zeszytu.

Nauczyciele sprawdzają wykonaną pracę.

6.

Wykonanie portretu Lampo znaną wybraną techniką plastyczną. Cechy charakterystyczne wyglądu.

Technika I- malowanie plasteliną

Technika II- wycinanka z kolorowego papieru

Technika III-wycinanie i naklejanie elementów z kolorowego papieru, malowanie pozostałych części plasteliną.

Wybór techniki i twórcza praca uczniów.

Prezentacja prac w klasowej galerii.

30

praktycznego działania


bloki, farby, plastelina

Uczniowie wykonują swoje prace a następnie je prezentują.

7.

Drama: Realizowanie środkami pozawerbalnymi scenek dotyczących wydarzeń z lektury (odprawa pociągu, dokarmianie psa przez bufetowego, bohaterski czyn psa ze szczęśliwym zakończeniem itp.).

Lub

Gra dramowa- inscenizowanie wybranych wydarzeń i zatrzymywanie ich w bezruchu

Odgadywanie treści przedstawionych scenek przez pozostałych uczniów.

5

drama

rekwizyty: czapka zawiadowcy, maskotka psa

Uczniowie przygotowują i prezentują w grupach scenki dramowe, pozostali uczniowie odgadują.

Lub

Każda grupa przygotowuje inscenizację do wybranego wydarzenia, w pewnym momencie ( na sygnał nauczyciela: stop!) uczniowie zatrzymują się w bezruchu.


8.

Ewaluacja zajęć:

Na tablicy znajduje się lokomotywa z wagonikami. Na wagonikach napisane są rodzaje aktywności:

Uczniowie oceniają zajęcia przyczepiając ilustracje piesków przy odpowiednim wagoniku.

Rodzaje aktywności:

 • Obliczenia matematyczne

 • Gra na instrumentach i śpiew

 • Scenki dramowe

 • Praca w grupie

 • Uzupełnianie kart pracy

 • Praca plastyczna

5

ewaluacyjna

Uczniowie przyczepiają pieski do odpowiednich wagoników.

9.

Zadanie pracy domowej

Napisz, jakie zadałbyś pytanie takiemu psu jak Lampo.

Np. Lampo czego szukałeś podczas swych podróży?

Co skłoniło Cię do uratowania życia Adelle?

Co wtedy czułeś? Itd.

5

słowna

zeszyty

Uczniowie zapisują polecenie w zeszytach.OPRACOWAŁY:

RENATA RAJCZYK

LILIANA DRATWA


EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
KARTY PRACY


GRUPA I


Oblicz działania. Pomaluj w tabelce okienka z obliczonymi wynikami.

Odczytaj wyraz.


504 : 4 1404 : 9 2684 : 2 369 : 3126

547

156

144

1342

231

123

R


K

Z

L

Y

S

MGRUPA II


Oblicz działania. Pomaluj w tabelce okienka z obliczonymi wynikami.

Odczytaj wyraz.


264 : 2 129 : 3 248 : 8 306 : 6 328:8132

381

43

31

712

51

38

41

T

F

U


R

S

Y

B

NGRUPA III


Oblicz działania. Pomaluj w tabelce okienka z obliczonymi wynikami.

Odczytaj wyraz.

279 : 9 126 : 6 336 : 8 192 : 3 172: 2 648:931

29

21

42

99

64

11

86

72

N


S

E

A

W

P

K

O

LGRUPA IV


Oblicz działania. Pomaluj w tabelce okienka z obliczonymi wynikami.

Odczytaj wyraz.


186:6 284:4 294:7 265:5 192:3 186:6 272:4 602:731

71

22

42

53

100

64

31

16

68

86

67

M


A

S

R

I

K

T

T

L

I

M

A


KARTY PRACY

dla uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej


KARTA PRACY


Oblicz działania. Pomaluj w tabelce okienka z obliczonymi wynikami.

Odczytaj wyraz.


3 4= 210=

3 6=

5 5=

6 6=

3 2=

2 7=

3 3=12

25

16

18

1

36

6

14

9

10

20

M

E

K

D

Ż

I

O

L

A

B

NKARTA PRACY


Oblicz działania. Pomaluj w tabelce okienka z obliczonymi wynikami.

Odczytaj wyraz.


3 9= 27=

2 8= 55=

3 5= 310=

4 5=


27

16

11

32

20

14

17

25

21

30

15

P

A

K

C

L

E

D

R

F

M

O


EDUKACJA POLONISTYCZNA

KARTY PRACY


GRUPA I
AUTOR

TYTUŁ

MIEJSCE AKCJI

POSTACIE GŁÓWNE

I DRUGOPLANOWE

NAJCIEKAWSZE

WYDARZENIE


GRUPA IIUzupełnij zdanie podanymi wyrazami:
interesująca  pociągami podróże  o psie turyście  zawiadowcą stacji
Jest to bardzo (jaka?)............................................ opowieść ( o kim? ) ......................


.........................................., który zaprzyjaźnił się z ( z kim?)......................................


........................... i jego rodziną. Pies bardzo lubił ( co?) .........................................


( czym?)......................... .


GRUPA III
Uporządkuj plan wydarzeń
Opieka wieśniaka nad chorym psem
 1. Kolejne podróże i powroty

 1. Powrót Lampo do Marittimy- praca na stacji
 1. Wypadek w pociągu

Bohaterski czyn psaSzczęśliwy powrót do Marittimy
Przyjazd Lampo Marittimy


Pobyt psa na Sycylii

Lampo w domu zawiadowcy stacji

Powrót Lampo do Marittimy

1
2


3


7


811


4
15


14


9


5
29
6


12


1810

19
16


28


17

25


24

21


2022


13
27

23


26GRUPA IV


Rozwiąż krzyżówkę. Litery czytane zgodnie z kolejnością numerów w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie- przysłowie. Jak rozumiesz to przysłowie?


Znaczenie wyrazów:

 1. Mieszkanki kraju, w którym rozgrywa się akcja powieści.

 2. Jedno z miast, do którego jeździł Lampo.

 3. Bohaterem tej powieści jest .....

 4. Karmił psa najlepszymi kąskami.

 5. Imię najmłodszej córki zawiadowcy.

 6. Stryj zawiadowcy mieszkał w ...

 7. Imię syna zawiadowcy.

 8. Lampo przyjaźnił się z ...

 9. Imię starszej córki zawiadowcy.

 10. Był właścicielem .... Chciał kupić Lampo.

 11. Czekały na Lampo w swoim domu w Piombino.
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14


15

16

17

18

19

20

21

22


23

2425

26

27

28

29


KARTA PRACY

dla uczniów o obniżonej sprawności intelektualnejZamaluj rysunek zgodnie z podanym kodem. Podpisz ilustrację tekstem z lukami, który jest opisem tej postaci.

Lampo był ....................................... psem. Miał ........................ i .....................................


jedno ucho. Podobny był trochę do .................................. , trochę do ............................... .


................................. i .................................. oczy decydowały o jego urodzie.

kudłatym  śmieszne  opadnięte  szpica  owczarka Wesołe szelmowskie
EDUKACJA POLONISTYCZNA

KARTY PRACY DLA KAŻDEGO UCZNIA

Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.

przyjaźń Wierność  troskliwością  nie cofa się
Tematem utworu jest ................................. psa i człowieka.


...................................... Lampo odwzajemniona jest ........................................ ludzi.


Prawdziwa miłość ....................................... przed ofiarą – nawet z własnego życia.


MAPKI DLA KAŻDEGO UCZNIADodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Lektury, pisownia wyrazów z trudnością ortograficzną, kolejność alfabetyczna, ustalenie myśli przewodniej lektury iconLektury z antyku W6- napisze tekst własny w formie wypracowania w oparciu o fragment lektury z renesansu

Lektury, pisownia wyrazów z trudnością ortograficzną, kolejność alfabetyczna, ustalenie myśli przewodniej lektury iconLektury, wyciągi z lektur, notatki, abstrakty, mapy myśli

Lektury, pisownia wyrazów z trudnością ortograficzną, kolejność alfabetyczna, ustalenie myśli przewodniej lektury iconW języku angielskim istnieją trzy główne mechanizmy tworzenia wyrazów: a tworzenie wyrazów pochodnych od wyrazów prostych za pomocą przedrostków I przyrostków

Lektury, pisownia wyrazów z trudnością ortograficzną, kolejność alfabetyczna, ustalenie myśli przewodniej lektury iconLektury

Lektury, pisownia wyrazów z trudnością ortograficzną, kolejność alfabetyczna, ustalenie myśli przewodniej lektury iconLektury kl. I

Lektury, pisownia wyrazów z trudnością ortograficzną, kolejność alfabetyczna, ustalenie myśli przewodniej lektury iconLektury obowiązkowe

Lektury, pisownia wyrazów z trudnością ortograficzną, kolejność alfabetyczna, ustalenie myśli przewodniej lektury iconLektury obowiązkowe

Lektury, pisownia wyrazów z trudnością ortograficzną, kolejność alfabetyczna, ustalenie myśli przewodniej lektury iconLektury obowiązkowe

Lektury, pisownia wyrazów z trudnością ortograficzną, kolejność alfabetyczna, ustalenie myśli przewodniej lektury iconLektury płci

Lektury, pisownia wyrazów z trudnością ortograficzną, kolejność alfabetyczna, ustalenie myśli przewodniej lektury iconLektury obowiązkowe

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom