Informatyka przedmiotowy system oceniania dla klasy IV
Pobierz 190.58 Kb.
NazwaInformatyka przedmiotowy system oceniania dla klasy IV
strona1/3
Data konwersji14.12.2012
Rozmiar190.58 Kb.
TypWymagania
  1   2   3
INFORMATYKA


Przedmiotowy system oceniania dla klasy IV


(na podstawie Przedmiotowego systemu oceniania: Informatyka w klasach 4 – 6 Szkoły Podstawowej WSiP)


Wymagania na ocenę

Obszar zgadnień dydaktycznych

dopuszczającą

dostateczną

dobrą

bardzo dobrą

celującą

Regulamin

BHP

- stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej i przestrzega przepisów BHP

- szanuje pracę swoją i kolegów


- stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej i przestrzega przepisów BHP

- szanuje obowiązujące prawa przy korzystaniu z komputera i sieci


- stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej i przestrzega przepisów BHP

- zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera i oprogramowania (np. niektórych gier)

- stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej i przestrzega przepisów BHP

- wymienia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera i oprogramowania (np. niektórych gier)

- stosuje komputer jako narzędzie wspomagające uczenie się

Wykracza poza program. Np. samodzielnie stosuje komputer jako narzędzie wspomagające uczenie się, np. odrabianie zadań domowych z innych przedmiotów.

Rys historyczny

- z pomocą nauczyciela odróżnia stare modele komputerów od najnowszych (na ilustracjach)

- samodzielnie odróżnia stare modele komputerów od najnowszych (na ilustracjach)

- samodzielnie odróżnia stare modele komputerów od najnowszych (na ilustracjach)

- podaje przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej

- samodzielnie odróżnia stare modele komputerów od najnowszych (na ilustracjach)

- podaje liczne przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej oraz ich zastosowanie

Wykracza poza program.

Np. wymienia nazwiska związane z historią komputerów.

Budowa komputera

- rozpoznaje i nazywa elementy zewnętrzne i komputera

- rozpoznaje i nazywa elementy zewnętrzne komputera (również na ilustracjach)

- z pomocą nauczyciela opisuje zastosowanie elementów zewnętrznych komputera

- rozpoznaje i nazywa elementy zewnętrzne i wewnętrzne komputera (również na ilustracjach)

- opisuje zastosowanie elementów zewnętrznych komputera

- samodzielnie rozpoznaje i nazywa elementy zewnętrzne i wewnętrzne komputera (również na ilustracjach)

- samodzielnie opisuje zastosowanie elementów zewnętrznych i komputera

Wykracza poza program.

Np. samodzielnie nazywa wewnętrzne elementy komputera. Podaje ich zastosowanie.

Obsługa komputera

- z pomocą nauczyciela stosuje (w sytuacjach typowych) podstawowe sposoby komunikowania się z komputerem

- z pomocą nauczyciela uruchamia komputer, loguje się na swoje konto użytkownika


- zna i samodzielnie stosuje (w sytuacjach typowych) podstawowe sposoby komunikowania się z komputerem

- samodzielnie uruchamia i wyłącza komputer

- z pomocą nauczyciela loguje się na swoje konto użytkowanika

- z pomocą nauczyciela uruchamia programy narzędziowe


- zna i samodzielnie stosuje (w sytuacjach nietypowych) podstawowe sposoby komunikowania się z komputerem

- samodzielnie uruchamia i wyłącza komputer

- samodzielnie loguje się na swoje konto użytkowanika

- samodzielnie uruchamia programy narzędziowe

- z pomocą nauczyciela otwiera, minimalizuje, maksymalizuje, zamyka okna programu


- zna i samodzielnie stosuje (w sytuacjach nietypowych) różne sposoby komunikowania się z komputerem

- samodzielnie uruchamia i wyłącza komputer

- samodzielnie loguje się na swoje konto użytkowanika

- samodzielnie otwiera, minimalizuje, maksymalizuje, zamyka okna programu

Wykracza poza program. Np. wykazuje się inwencją i dużą samodzielnością w pracy z komputerem.

Narzędzia

- z pomoca nauczyciela uruchamia narzędzia Kalkulator i Notatnik

- z pomocą nauczyciela wykonuje obliczenia na kalkulatorze oraz wprowadza tekst w Notatniku

- samodzielnie uruchamia narzędzia Kalkulator i Notatnik

- samodzielnie wykonuje obliczenia na kalkulatorze oraz wprowadza tekst w Notatniku

- samodzielnie uruchamia narzędzia Kalkulator i Notatnik

- samodzielnie wykonuje obliczenia na kalkulatorze oraz wprowadza tekst w Notatniku z wykorzystaniem polskich znaków i wielkich liter

- samodzielnie uruchamia narzędzia Kalkulator i Notatnik

- samodzielnie wykonuje obliczenia na kalkulatorze oraz wprowadza tekst w Notatniku z wykorzystaniem polskich znaków i wielkich liter

- tworzy własny tekst z wykorzystaniem poznanych funkcji Notatnika

Wykracza poza program. Np. wykonuje obliczenia na kalkulatorze i zapisuje je w Notatniku.

Zapis informacji

- z pomocą nauczyciela zapisuje plik

- z pomocą nauczyciela tworzy i nazywa folder

-z pomocą nauczyciela zapisuje plik

- samodzielnie tworzy i nazywa folder

- samodzielnie tworzy, nazywa i usuwa folder

- samodzielnie zapisuje plik w utworzonym folderze- samodzielnie tworzy, nazywa i usuwa folder

- zmienia nazwę folderu

- samodzielnie zapisuje plik w utworzonym folderze


Wykracza poza program. Np. kopiuje pliki między folderami, zmienia nazwę folderu stosując klawisze funkcyjne.

Edytor tekstu MS Word

- z pomocą nauczyciela tworzy proste teksty za pomocą edytora tekstu

- samodzielnie tworzy proste teksty za pomocą edytora tekstu

- samodzielnie tworzy proste teksty za pomocą edytora tekstu

- samodzielnie edytuje tekst według podanego wzoru

- biegle korzysta z edytora tekstu, wykorzystuje go do nauki

- wykorzystuje możliwości edytora tekstu

- samodzielnie formatuje tekst z zastosowaniem różnych narzędzi

Wykracza poza program. Np. edytuje tekst z użyciem narzędzi nie wykorzystywanych na lekcji.

Program graficzny MS Paint

- z pomocą nauczyciela tworzy proste rysunki przy użyciu edytora grafiki

- samodzielnie tworzy proste rysunki przy użyciu edytora grafiki

- samodzielnie tworzy proste rysunki przy użyciu edytora grafiki stosując poznane narzędzia

- tworzy złożone rysunki za pomoca edytora grafiki

- wykorzystuje poznane funkcje do tworzenia rysunków

Wykracza poza program. Np. tworzy rysunki w edytorze grafiki używając funkcji nie wykorzystywanych na lekcji. Posługuje się innymi edytorami grafiki.

Internet

- z pomoca nauczyciela uruchamia przeglądarkę internetową

- z pomocą nauczyciela wpisuje podany adres strony

- samodzielnie uruchamia przeglądarkę internetową

- samodzielnie wpisuje podany adres strony

- posługuje się przeglądarką internetową do wyszukiwania podanych informacji


- posługuje się przeglądarką internetową do wyszukiwania informacji potrzebnych do nauki innych przedmiotów

- zna format adresu oraz adresy stron dla dzieci

Wykracza poza program. Np. wyszukuje obrazy w Internecie i zapisuje je na komputerze.INFORMATYKA


Przedmiotowy system oceniania dla klasy V


(na podstawie Przedmiotowego systemu oceniania: Informatyka w klasach 4 – 6 Szkoły Podstawowej WSiP)


Wymagania na ocenę

Obszar zgadnień dydaktycznych

dopuszczającą

dostateczną

dobrą

bardzo dobrą

celującą

Regulamin

BHP

- stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej i przestrzega przepisów BHP

- szanuje pracę swoją i kolegów


- stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej i przestrzega przepisów BHP

- szanuje obowiązujące prawa przy korzystaniu z komputera i sieci


- stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej i przestrzega przepisów BHP

- zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera i oprogramowania (np. niektórych gier)

- stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej i przestrzega przepisów BHP

- wymienia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera i oprogramowania (np. niektórych gier)

- stosuje komputer jako narzędzie wspomagające uczenie się

Wykracza poza program. Np. samodzielnie stosuje komputer jako narzędzie wspomagające uczenie się, np. odrabianie zadań domowych z innych przedmiotów.

Rys historyczny

- z pomocą nauczyciela odróżnia stare modele komputerów od najnowszych (na ilustracjach)

- samodzielnie odróżnia stare modele komputerów od najnowszych (na ilustracjach)

- samodzielnie odróżnia stare modele komputerów od najnowszych (na ilustracjach)

- podaje przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej

- samodzielnie odróżnia stare modele komputerów od najnowszych (na ilustracjach)

- podaje liczne przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej oraz ich zastosowanie

Wykracza poza program.

Np. wymienia nazwiska związane z historią komputerów.

Budowa komputera

- rozpoznaje i nazywa elementy zewnętrzne i komputera

- rozpoznaje i nazywa elementy zewnętrzne komputera (również na ilustracjach)

- z pomocą nauczyciela opisuje zastosowanie elementów zewnętrznych komputera

- rozpoznaje i nazywa elementy zewnętrzne i wewnętrzne komputera (również na ilustracjach)

- opisuje zastosowanie elementów zewnętrznych komputera

- samodzielnie rozpoznaje i nazywa elementy zewnętrzne i wewnętrzne komputera (również na ilustracjach)

- samodzielnie opisuje zastosowanie elementów zewnętrznych komputera

Wykracza poza program.

Np. samodzielnie nazywa wewnętrzne elementy komputera. Podaje ich zastosowanie.

Rodzaje pamięci

- rozpoznaje i nazywa podstawowe nośniki pamięci

- rozpoznaje i nazywa poznane nośniki pamięci

- rozpoznaje, nazywa, opisuje działanie poznanych nośników pamięci

- wskazuje na różnicę między różnymi nośnikami pamięci

Wykracza poza program.

Np. opisuje nośniki pamięci nie wymienione na lekcji.

Obsługa komputera

- z pomocą nauczyciela stosuje (w sytuacjach typowych) podstawowe sposoby komunikowania się z komputerem

- z pomocą nauczyciela uruchamia komputer, loguje się na swoje konto użytkownika


- zna i samodzielnie stosuje (w sytuacjach typowych) podstawowe sposoby komunikowania się z komputerem

- samodzielnie uruchamia i wyłącza komputer

- z pomocą nauczyciela loguje się na swoje konto użytkowanika

- z pomocą nauczyciela uruchamia programy narzędziowe


- zna i samodzielnie stosuje (w sytuacjach nietypowych) podstawowe sposoby komunikowania się z komputerem

- samodzielnie uruchamia i wyłącza komputer

- samodzielnie loguje się na swoje konto użytkowanika

- samodzielnie uruchamia programy narzędziowe

- z pomocą nauczyciela otwiera, minimalizuje, maksymalizuje, zamyka okna programu


- zna i samodzielnie stosuje (w sytuacjach nietypowych) różne sposoby komunikowania się z komputerem

- samodzielnie uruchamia i wyłącza komputer

- samodzielnie loguje się na swoje konto użytkowanika

- samodzielnie otwiera, minimalizuje, maksymalizuje, zamyka okna programu

Wykracza poza program. Np. wykazuje się inwencją i dużą samodzielnością w pracy z komputerem.

Kopiowanie informacji

- z pomoca nauczyciela kopiuje plik z dyskietki na komputer

- z pomoca nauczyciela kopiuje plik z dyskietki na komputer i z komputera na dyskietkę

- samodzielnie kopiuje plik z dyskietki na komputer i z komputera na dyskietkę

- samodzielnie kopiuje plik z dyskietki na komputer i z komputera na dyskietkę

- zna zasady kopiowania plików (dopuszczalną wielkość pliku, który można zapisać na dyskietce)

Wykracza poza program. Np. kopiuje plik na dyskietkę uzywając prawego przycisku myszy.

Zapis informacji

- z pomocą nauczyciela zapisuje plik

- z pomocą nauczyciela tworzy i nazywa folder

-z pomocą nauczyciela zapisuje plik

- samodzielnie tworzy i nazywa folder

- samodzielnie tworzy, nazywa i usuwa folder

- samodzielnie zapisuje plik w utworzonym folderze- samodzielnie tworzy, nazywa i usuwa folder

- zmienia nazwę folderu

- samodzielnie zapisuje plik w utworzonym folderze

- kopiuje pliki między różnymi folderami


Wykracza poza program. Np. kopiuje pliki między folderami, zmienia nazwę folderu i kopiuje plik stosując klawisze funkcyjne.

Edytor tekstu MS Word

- z pomocą nauczyciela tworzy proste teksty za pomocą edytora tekstu

- samodzielnie tworzy proste teksty za pomocą edytora tekstu

- samodzielnie tworzy proste teksty za pomocą edytora tekstu

- samodzielnie edytuje tekst według podanego wzoru

- biegle korzysta z edytora tekstu, wykorzystuje go do nauki

- wykorzystuje możliwości edytora tekstu

- samodzielnie formatuje tekst z zastosowaniem różnych narzędzi

- wstawia obrazek Clip Art do tekstu

Wykracza poza program. Np. edytuje tekst z użyciem narzędzi nie wykorzystywanych na lekcji. Wstawia obraz inny niż Clip Art

Program graficzny MS Paint

- z pomocą nauczyciela tworzy proste rysunki przy użyciu edytora grafiki

- samodzielnie tworzy proste rysunki przy użyciu edytora grafiki

- samodzielnie tworzy proste rysunki przy użyciu edytora grafiki stosując poznane narzędzia

- tworzy złożone rysunki za pomoca edytora grafiki

- wykorzystuje poznane funkcje do tworzenia rysunków

Wykracza poza program. Np. tworzy rysunki w edytorze grafiki używając funkcji nie wykorzystywanych na lekcji. Posługuje się innymi edytorami grafiki.

Internet

- z pomoca nauczyciela uruchamia przeglądarkę internetową

- z pomocą nauczyciela wpisuje podany adres strony

- samodzielnie uruchamia przeglądarkę internetową

- samodzielnie wpisuje podany adres strony

- posługuje się przeglądarką internetową do wyszukiwania podanych informacji


- posługuje się przeglądarką internetową do wyszukiwania informacji potrzebnych do nauki innych przedmiotów

- zna format adresu oraz adresy stron dla dzieci

Wykracza poza program. Np. wyszukuje obrazy w Internecie i zapisuje je na komputerze.


  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Informatyka przedmiotowy system oceniania dla klasy IV iconPrzedmiotowy system oceniania informatyka Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne – klasa 5

Informatyka przedmiotowy system oceniania dla klasy IV iconPrzedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 1

Informatyka przedmiotowy system oceniania dla klasy IV iconPrzedmiotowy system oceniania z chemii dla klasy I

Informatyka przedmiotowy system oceniania dla klasy IV iconPrzedmiotowy system oceniania z chemii dla klasy II

Informatyka przedmiotowy system oceniania dla klasy IV iconPrzedmiotowy system oceniania z chemii dla klasy III

Informatyka przedmiotowy system oceniania dla klasy IV iconPrzedmiotowy system oceniania informatyka

Informatyka przedmiotowy system oceniania dla klasy IV iconPrzedmiotowy system oceniania informatyka

Informatyka przedmiotowy system oceniania dla klasy IV iconPrzedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy I gimnazjum

Informatyka przedmiotowy system oceniania dla klasy IV iconPrzedmiotowy system oceniania z matematyki dla uczniów klasy szóstej

Informatyka przedmiotowy system oceniania dla klasy IV iconPrzedmiotowy System Oceniania z fizyki dla I, II i III klasy gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom