Temat: Bryły wokół nas-architektura
Pobierz 27.63 Kb.
NazwaTemat: Bryły wokół nas-architektura
Data konwersji15.12.2012
Rozmiar27.63 Kb.
TypDokumentacja
Agnieszka Owczarek


Scenariusz zajęć koła matematycznego prowadzonego metodą projektu w klasie VI szkoły podstawowej.


Temat: Bryły wokół nas-architektura.


I. CELE OGÓLNE:

Uczeń wykorzystuje w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach geometrii, wzbogaca swą wiedzę o rodzinnym mieście i ojczyźnie.


II. CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:

 • rozpoznaje bryły geometryczne na podstawie ich własności,

 • rozróżnia elementy brył,

 • oblicza pole powierzchni całkowitej oraz objętość graniastosłupa, ostrosłupa, brył obrotowych

 • przelicza jednostki pola i objętości,

 • wykonuje siatki i modele graniastosłupów i ostrosłupów,

 • korzysta z różnorodnych źródeł informacji,

 • dokonuje właściwej selekcji zgromadzonego materiału,

 • pracuje w grupie, dyskutuje i słucha innych,

 • ciekawie prezentuje wyniki swojej pracy,

 • ocenia swoją pracę i pracę kolegów.


III. KONTRAKT

Realizatorzy projektu: klasa VI szkoły podstawowej

Czas trwania projektu: trzy tygodnie

Czas prezentacji: 10 minut

Terminy konsultacji:

I konsultacja 1 czerwca 2010 r. (godz. 13.40-14.35)

II konsultacja 7 czerwca 2010 r. (godz. 13.40-14.35)

III konsultacja 14 czerwca 2010 r. (godz. 13.40-14.35)

Termin prezentacji: 21 czerwca 2010 r.

Źródła informacji:

 • encyklopedia szkolna: Matematyka,

 • Helena Lewicka „Graniastosłupy z wycinanek”

 • Helena Lewicka „Ostrosłupy z wycinanek”

 • albumy z zabytkami Łodzi, Polski i Świata

 • podręczniki do matematyki „Matematyka z plusem” kl.4, 5, 6

 • Internet

Narzędzia:

 • wyszukiwarki internetowe,

 • program komputerowy Power Point - prezentacja multimedialna,

 • program komputerowy Gimp - obróbka zdjęć,

 • program komputerowy Excel- obliczanie pól i objętości brył,

 • anaglify GWO

 • program komputerowy Poly – bryły platońskie i ich siatki,

 • aparat fotograficzny

 • skaner

Formy prezentacji: makiety, plakaty, prezentacja komputerowa, album, gazetka itp.-zależnie od inwencji grup


IV. OPIS ZADAŃ:

Uczniowie podzieleni na grupy 5 - 6 osobowe pokazują związek geometrii z otaczającym światem- w architekturze Łodzi, Polski i Świata.

Zadania dla grup:

Dobierzcie się w 5-6 osobowe grupy tak, aby wśród Was byli uczniowie mocniejsi i słabsi z matematyki. Podajcie składy osobowe grup i wybierzcie lidera grupy. Lider losuje zadanie do wykonania. Podzielcie się pracą i odpowiedzialnością za nią. Wyznaczcie terminy i miejsca waszych spotkań (musicie uwzględnić terminy konsultacji z nauczycielem). Przygotujcie prezentację uwzględniając zagadnienia tematyczne zawarte w zadaniach.

Grupa I - "Bryły wokół nas - architektura - graniastosłupy".

 • Podajcie co najmniej 6 przykładów wykorzystania graniastosłupów w architekturze (Polska / Świat).

 • Zilustrujcie te budowle (rysunki, zdjęcia, rzuty, przekroje itp.).

 • Podajcie wymiary tych budowli.

 • Obliczcie objętość i pole powierzchni każdej z nich (z uwzględnieniem różnych jednostek miar).

 • Wykonajcie ich siatki w wybranej skali.

 • Wykonajcie model 1 wybranego obiektu w odpowiednio dobranej skali.

Grupa II - "Bryły wokół nas - architektura - ostrosłupy".

 • Podajcie co najmniej 6 przykładów wykorzystania ostrosłupów w architekturze (Polska / Świat).

 • Zilustrujcie te budowle (rysunki, zdjęcia, rzuty, przekroje itp.).

 • Podajcie wymiary tych budowli.

 • Dowiedzcie się, jak obliczyć ich pole i objętość.

 • Obliczcie objętość i pole powierzchni co najmniej jednej z nich (z uwzględnieniem różnych jednostek miar).

 • Wykonajcie model 1 wybranego obiektu w odpowiednio dobranej skali.

Grupa III - "Bryły wokół nas - architektura – bryły obrotowe".

 • Podajcie co najmniej 6 przykładów wykorzystania brył obrotowych w architekturze (Polska / Świat).

 • Zilustrujcie te budowle (rysunki, zdjęcia, rzuty, przekroje itp.).

 • Podajcie wymiary tych budowli.

 • Dowiedzcie się, jak obliczyć ich pole i objętość.

 • Obliczcie objętość i pole powierzchni co najmniej jednej z nich (z uwzględnieniem różnych jednostek miar).

 • Opiszcie, w jaki sposób powstają bryły obrotowe.


V. KRYTERIA OCENY:


ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI

Liczba pkt do zdobycia

Przygotowanie projektu

 • zgodność przygotowanego materiału z zadanym tematem

 • zawartość merytoryczna (wybór budowli, różnorodność brył, bogactwo informacji)

 • korzystanie z różnych źródeł informacji, selekcja informacji

 • pomysłowość projektu

 • estetyka wykonania projektu

 • terminowość

1


7


2


2

2

1

Prezentacja (10 minut)

 • pomysłowość prezentacji

 • wykorzystanie czasu prezentacji

 • zaciekawienie widzów (ciekawa historyjka, legenda...)

 • udział wszystkich członków grupy w prezentacji

 • zawarcie w prezentacji istotnych informacji

2

1

2


1


1

(dodatkowo) praca w grupie

 • podział obowiązków

 • podejmowanie decyzji

 • słuchanie się nawzajem

 • rozwiązywanie konfliktów

 • zaangażowanie członków grupy

 • samoocena postępów w pracy

4

Suma pkt

26


Ocena

8 – 11 pkt - dop

12 – 17 pkt - dst

18 – 21 pkt - db

22 – 24 pkt - bdb

25 – 26 pkt - cel

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Bryły wokół nas-architektura iconArchitektura wokół nas – wakacje z architekturą Wrocławia w tle lipiec – listopad 2010 r

Temat: Bryły wokół nas-architektura iconTemat projektu: sole wokóŁ nas

Temat: Bryły wokół nas-architektura iconTemat: Poszukajmy szczęścia wokół nas

Temat: Bryły wokół nas-architektura iconOśrodek tematyczny: Wiosna wokół nas. Temat dnia

Temat: Bryły wokół nas-architektura iconScenariusz temat: Przyroda wokół nas – Przerzuć/Obróć

Temat: Bryły wokół nas-architektura iconP r o g r a m róŻnorodnośĆ w nas, bioróŻnorodnośĆ wokóŁ nas

Temat: Bryły wokół nas-architektura iconAgresja w nas I wokóŁ nas

Temat: Bryły wokół nas-architektura iconWszyscy pragniemy, aby wokół nas było pięknie I czysto, a zdrowie nie opuszczało nas przez całe życie. Jednak w obliczu coraz większej produkcji ton śmieci oraz

Temat: Bryły wokół nas-architektura iconPromieniotwórczość wokół nas

Temat: Bryły wokół nas-architektura iconZieleń Wokół Nas

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom