5. Perspektywy rozwoju technologii informatycznej. W tym rozdziale opisujemy etapy rozwoju komputerów oraz historię rozkwitu sieci komputerowych. Przybliżymy ci
Pobierz 9.48 Kb.
Nazwa5. Perspektywy rozwoju technologii informatycznej. W tym rozdziale opisujemy etapy rozwoju komputerów oraz historię rozkwitu sieci komputerowych. Przybliżymy ci
Data konwersji15.12.2012
Rozmiar9.48 Kb.
TypDokumentacja
5. Perspektywy rozwoju technologii informatycznej. W tym rozdziale opisujemy etapy rozwoju komputerów oraz historię rozkwitu sieci komputerowych. Przybliżymy ci obecny stan technologii informatycznej i spróbujemy odgadnąć możliwe kierunki rozwoju. Żeby lepiej poznać obecny poziom rozwoju technologii informatycznej i móc choćby w pewnym stopniu przewidywać przyszłość technik informatycznych, musimy poznać historię ich rozwoju. 5.1. Komputery – Historia i teraźniejszość. Idea przeniesienia ciężaru obliczeń na maszyny towarzyszyła człowiekowi, odkąd nauczył się zapisywać liczby. Na początku pomagano sobie różnego rodzaju liczydłami koralikowymi lub sznurkowymi. Pierwsze tego typu narzędzia ludzkość stosowała już ponad pięćset lat przed naszą erą. W 1620 roku angielski matematyk Edmund Gunter wynalazł suwak logarytmiczny. To proste narzędzie, ułatwiające dokonywanie prostych obliczeń matematycznych oraz logarytmowanie, było stosowane przez inżynierów jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku. W 1642 roku francuski matematyk Blais Pascal zbudował arytmometr, który umożliwiał obliczanie wyników czterech podstawowych działań na liczbach ośmiocyfrowych. Podstawą działania maszyny uruchomionej korbą były obracające się koła zębate z odpowiednimi przekładniami dziesiętnymi. Maszyna ta została nazwana „pascalin” i zbudowano około pięćdziesięciu jej modeli. Najbliżej wynalezienia mechanicznej realizacji komputera, który działałby na podobnych zasadach jak używane współcześnie, był angielski matematyk Charles Babbage, profesor Uniwersytetu w Cambridge. W 1822 roku powstał projekt maszyny różnicowej, która obliczała wartości logarytmów. Przez szereg następnych lat Babbage próbował wykonać maszynę analityczną, która nie tylko wykonywałaby działania jednego typu, ale dawałaby się programować. Maszyna miała zapamiętywać dane wejściowe, wyniki obliczeń oraz wyniki pośrednie. Do wprowadzania danych i wyprowadzania wyników miały służyć karty perforowane. Jako napęd konstruktor chciał wykorzystać silnik parowy. Niestety, projekt nie doczekał się udanej realizacji z powodu zbyt dużej liczby przekładni mechanicznych. Zbudowanie maszyny według projektu Babbage’a również i dziś byłoby nie lada wyzwaniem dla inżynierów. W 1941 roku niemiecki inżynier Konrad Zuse zbudował elektromechaniczny kalkulator programowalny. Zamiast mechanicznych trybików stosowanych we wcześniejszych maszynach liczących Zuse użył przekaźników elektromechanicznych, które są niczym innym jak przełącznikami prądu sterowanymi (włączanymi) prądem elektrycznym. Przekaźniki mogą pozostawać w jednym z dwóch stanów: włączony lub wyłączony. Widać więc, że w maszynie tej w sposób naturalny pojawił się system binarny. Przeprogramowanie jej polegało na zmianie układu połączeń między przekaźnikami. Pierwszym funkcjonalnym modelem była maszyna Z-3. Maszyny liczące zbudowane na przekaźnikach elektromechanicznych określa się czasem mianem komputerów zerowej generacji. W 1944 roku inżynier amerykański Hovard Aiken zaprojektował pierwszą w pełni funkcjonalną maszynę liczącą o nazwie Harvard Mark 1. Maszyna ważyła 5 ton i miała 16 m długości i 2,5 m wysokości. Harvard Mark 1 pracował w systemie dziesiętnym, a dane do niego wprowadzano za pomocą taśmy perforowanej. Maszyna ta nie miała pamięci, a do przeprogramowania służyła specjalna tablica umożliwiająca przełączanie obwodów, co zastępowało znane nam dziś programowanie. Harvard Mark 1 dodawał dwie liczby w czasie około 0,7 sekundy, dzielił zaś w ciągu 12 sekund. Maszyna była używana do różnych obliczeń przez 16 lat. W latach 1937–1942 dwaj młodzi Amerykanie John Atanasoff i Clifford Berry zbudowali maszynę liczącą, której podstawą działania były lampy elektronowe. Maszynę nazwano ABC (skrót od Atanasoff-Berry Computer). Była oparta na systemie binarnym i miała pamięć operacyjną zlokalizowaną na kondensatorach. Pamięć ta w wyniku rozładowywania kondensatorów musiała być stale odświeżana. Kondensatory były montowane na obrotowych bębnach po 50 sztuk. Bębny, obracając, powodowały podłączenie do nieruchomych styków kolejnych zestawów kondensatorów, co umożliwiało odczyt zapisanych w kondensatorach danych, zapis lub odświeżenie ich zawartości. Zmiana obliczeń pociągała za sobą konieczność zmiany połączeń elektrycznych w maszynie – w tym sensie nie była to więc jeszcze maszyna programowalna. Pierwszym w pełni elektronicznym komputerem pierwszej generacji był ENIAC (skrót od Electronic Numerical Integrator and Computer) zbudowany w 1946 roku przez inżynierów amerykańskich J. Mauchly’ego i J.P. Eckerta. Była to ogromna maszyna złożona z ponad 18 tysięcy lamp elektronowych, oparta na systemie dziesiętnym. Komputer łącznie ważył 30 ton, zajmował pomieszczenie o rozmiarach 12 m na 6 m i mieścił się w 42 szafach o wysokości 3 m każda. Potrafił wykonać 5000 dodawań w ciągu sekundy, pobierając przy tym moc wielkości 150 kW. ENIAK był wykorzystywany między innymi do obliczania torów rakiet w różnych warunkach, wykonywano też na nim obliczenia związane z budową bomby wodorowej. Zmiana programu wymagała ciągle jeszcze zmiany układu połączeń segmentów maszyny na specjalnej tablicy rozdzielczej. W roku 1948 na uniwersytecie w Manchester zbudowano komputer Manchester Mark 1, skonstruowany zgodnie z założeniami von Neumanna (o tym naukowcu pisaliśmy w pierwszym tomie podręcznika). Dane i program były zapisane w postaci binarnej w pamięci komputera. W 1951 roku Mauchly i Eckert zbudowali UNIVAC, pierwszy komputer przeznaczony do sprzedaży. W roku 1947 William B. Shockley, John Bardeen i Walter H. Brattain zbudowali w Bell Laboratories pierwszy tranzystor. Za ten wynalazek, który jak się później okazało, zrewolucjonizował świat, twórcy otrzymali Nagrodę Nobla. W 1954 roku powstał pierwszy język programowania wysokiego poziomu FORTRAN. Wykorzystanie tranzystorów spowodowało pojawienie się komputerów drugiej generacji. Były one produkowane głównie w latach 1959–1964. Komputery drugiej generacji miały nieco mniejsze rozmiary i potrzebowały do pracy znacznie mniej energii niż komputery lampowe. W roku 1964 w Zakładach Elektronicznych Elwro wyprodukowano całkowicie polski komputer Odra 1003, oparty na tranzystorach.roz. 5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

5. Perspektywy rozwoju technologii informatycznej. W tym rozdziale opisujemy etapy rozwoju komputerów oraz historię rozkwitu sieci komputerowych. Przybliżymy ci iconKa czasopisma: Rynek płytek ceramicznych w Polsce I na świecie (analizy, trendy, perspektywy rozwoju), nowości rynkowe oraz aranżacje z ich wykorzystaniem, prezentacja różnych rodzajów płytek ceramicznych, technologii I urządzeń do ich produkcji oraz technologii I materiałów do układania

5. Perspektywy rozwoju technologii informatycznej. W tym rozdziale opisujemy etapy rozwoju komputerów oraz historię rozkwitu sieci komputerowych. Przybliżymy ci iconWykl 2 wprowadzenie do problematyki sieci komputerowych tendencje rozwoju wspóŁczesnych systemów komputerowych

5. Perspektywy rozwoju technologii informatycznej. W tym rozdziale opisujemy etapy rozwoju komputerów oraz historię rozkwitu sieci komputerowych. Przybliżymy ci iconReferat wygłoszony na Wydziale Inżynierii Rolniczej ar w Poznaniu w trakcie sesji naukowej pt Perspektywy rozwoju agroenergetyki I technologii energooszczędnych

5. Perspektywy rozwoju technologii informatycznej. W tym rozdziale opisujemy etapy rozwoju komputerów oraz historię rozkwitu sieci komputerowych. Przybliżymy ci iconZasady używania komputerów I sieci komputerowych w ipiN

5. Perspektywy rozwoju technologii informatycznej. W tym rozdziale opisujemy etapy rozwoju komputerów oraz historię rozkwitu sieci komputerowych. Przybliżymy ci iconFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów

5. Perspektywy rozwoju technologii informatycznej. W tym rozdziale opisujemy etapy rozwoju komputerów oraz historię rozkwitu sieci komputerowych. Przybliżymy ci iconF undacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów

5. Perspektywy rozwoju technologii informatycznej. W tym rozdziale opisujemy etapy rozwoju komputerów oraz historię rozkwitu sieci komputerowych. Przybliżymy ci iconZasady studium rozwoju dziecka I. Zasadnicze cele I etapy ustalania studium rozwoju dziecka

5. Perspektywy rozwoju technologii informatycznej. W tym rozdziale opisujemy etapy rozwoju komputerów oraz historię rozkwitu sieci komputerowych. Przybliżymy ci icon1. Konferencja "Perspektywy badań oraz rozwoju polskich naukowców w latach 2007-2013", Wrocław, 28 lutego 2007

5. Perspektywy rozwoju technologii informatycznej. W tym rozdziale opisujemy etapy rozwoju komputerów oraz historię rozkwitu sieci komputerowych. Przybliżymy ci iconEtapy rozwoju mowy

5. Perspektywy rozwoju technologii informatycznej. W tym rozdziale opisujemy etapy rozwoju komputerów oraz historię rozkwitu sieci komputerowych. Przybliżymy ci iconEtapy rozwoju mowy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom