Koncepcje zarządzania temat: Współczesne koncepcje zarządzania
Pobierz 10.46 Kb.
NazwaKoncepcje zarządzania temat: Współczesne koncepcje zarządzania
Data konwersji15.12.2012
Rozmiar10.46 Kb.
TypPojęcia
KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

TEMAT: Współczesne koncepcje zarządzania


 1. Zarządzanie zorientowane na czas.

 2. Przedsiębiorstwo fraktalne.


Zarządzanie zorientowane na czas

Czas ma niezwykłe właściwości: jest dobrem rzadkim, nie można go sprzedać, zaoszczędzić ani zmagazynować, stale biegnie naprzód, ubywa go. Dynamika zmian gospodarczych, społecznych i politycznych lat ostatnich bardzo silnie oddziałuje na położenie przedsiębiorstw. Nowe zjawiska mają istotny związek z czasem: zmiany na rynku zbytu, skracanie cyklu życia produktu, skracanie cyklu przygotowania nowego produktu, krótkie terminy realizacji zaopatrzenia itp.

Czas jest istotnym czynnikiem konkurencyjności. Koncern farmaceutyczny Merck zwiększył roczne zyski o 500 mln. $ dzięki drastycznemu skróceniu czasu rozwoju nowych leków. W 1995 r. w Toyocie wprowadzono program – klient po 3 dniach otrzymuje samochód. Nie jest to wcale nowe. Już Ford wprowadził system „dostaw na czas”, a koncepcje Ganta czy Adamieckiego nie są od tego wolne. W 1994 r. Drucker na nowo „odkrył” znaczenie czasu. Nowością jest, że czas otrzymuje priorytet w procesach zarządzania, a myślenie w kategoriach czasu dotyczy wszystkich sfer. Podstawowe założenia tbm, to:

 • Orientacja na czynnik czasu – zamiast mierzyć koszty mierzy się czas.

 • Orientacja na skok ilościowy – niezbędne są dramatyczne przeobrażenia. Marginalne przeobrażenia nie wystarczą.

 • Orientacja na proces – organizacja jest systemem procesów, co ułatwia pomiar i kontrolę czasu.

 • Orientacja na wartości – organizacja istnieje po to, by tworzyć wartości dla klienta. Należy likwidować te działania, które nie tworzą wartości.

 • Orientacja na zespół – procesy są realizowane przez zespoły.

Podstawowymi elementami tbm są:

 • Procesy. Mogą być one proste (liniowe) i złożone, a przedsiębiorstwo należy traktować jako system procesów.

 • Pojęcia: czas cyklu, totalny czas cyklu (czas realizacji potrzeb klienta), aktualny czas cyklu, teoretyczny czas cyklu, linia bazowa (ogólnie akceptowany poziom wydajności w branży).

 • Zasady kształtowania optymalnej struktury procesu: ograniczanie wielkości partii, skrócenie pętli sprzężenia zwrotnego, przyspieszenie obiegu informacji, decentralizacja uprawnień, zmiana kolejności czynności, likwidacja wąskich gardeł.

 • Zespoły robocze: spójne, wspólnie ustalające cele.

 • Bariery kulturowe: utrudniają wprowadzenie nowych wartości.

 • Cykle uczenia się.


Przedsiębiorstwo fraktalne

Fraktal – fractus (łac.) – złamany, fragmentaryczny. Fraktal jest obiektem samopodobnym, tj. takim, że może być podzielony na dowolnie małe części, z których każda jest wiernym pomniejszeniem całości (analogia do fotokopiarki). Wg Hopeja organizacja fraktalna, to organizacja, która funkcjonuje według zasady fraktali: samoorganizacja i samooptymalizacja w małych, szybkich układach regulacyjnych. Istotę fraktala przedstawia poniższy rysunek:Rys. Trójkąt fraktalna i kolejne etapy jego budowy

Rysunek obrazuje trójkąt fraktalna, który powstał w wyniku podziału trójkąta wyjściowego, przez budowę w jego ramach trzech kolejnych trójkątów o bokach o połowę krótszych. Dowolny mały fragment jest podobny do całej figury. Najważniejszymi cechami fraktali – podstawowych jednostek organizacyjnych organizacji (makrofraktala) są:

 • Samopodobieństwo – cecha ta dotyczy przede wszystkim osiągania celów. Są one podobne w tym sensie, że każdy fraktal (tak jak całe przedsiębiorstwo) zmierza do osiągnięcia celu. Jeżeli jest to niemożliwe, pomoc można otrzymać u innej fraktali. Fraktale realizują cele, które są dla nich wspólnie ustalane, negocjonowane, a podstawą są cele makrofratali. Każdy ma zatem cele, które nie są narzucone, są one spójne.

 • Samoorganizacja – cecha ta dwie składowe, operacyjną i strategiczną. Operacyjna oznacza daleko idącą autonomię wszystkich pracowników w stosowaniu właściwych metod działania. Ograniczenia, to ustalenia z negocjacji. Składowa strategiczna oznacza, że liderzy fraktali stykają się z pełnym obszarem problemów dotyczących funkcjonowania fraktali. Zaangażowanie liderów jest stymulowane przez uzyskane wyniki, bardzo dużą swobodę działania, odnoszoną również do prawa realizacji własnych pomysłów.

 • Witalność – to zdolność do reagowania na wpływy otoczenia. Od fraktali oczekuje się działań wyprzedzających zmiany, tak, by ustrzec się zagrożeń. Czynniki wewnętrzna mające wpływ na sukces fraktali, to: potencjał produkcyjny, finansowy, personel, program produkcji i sprzedaży. Czynniki zewnętrzne: rynki zbytu i zaopatrzenia, konkurencja, ustawodawstwo.

Fraktale sprawdzają się w burzliwym otoczeniu, mają dużą samodzielność, występuje samoorganizacja, ciągła reorganizacja, Wykonują szeroko rozumiane usługi (produkcja jest także usługą). Wszyscy są traktowani zatem jak dostawcy i odbiorcy. Cechy struktury: wysoki stopień decentralizacji (stosuje się zarządzanie przez wyjątki), niski stopień specjalizacji i formalizacji, słabo rozbudowana hierarchia.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Koncepcje zarządzania temat: Współczesne koncepcje zarządzania iconKoncepcje zarządzania temat: Współczesne orientacje I koncepcje zarządzania

Koncepcje zarządzania temat: Współczesne koncepcje zarządzania iconWspóŁczesne koncepcje zarządzania kierunek: zarządzanie I marketing

Koncepcje zarządzania temat: Współczesne koncepcje zarządzania icon„Współczesne koncepcje zarządzania marketingowego na przykładzie przedsiębiorstwa xvy”

Koncepcje zarządzania temat: Współczesne koncepcje zarządzania iconKoncepcje Zarządzania

Koncepcje zarządzania temat: Współczesne koncepcje zarządzania iconNowoczesne koncepcje zarządzania zarządzanie

Koncepcje zarządzania temat: Współczesne koncepcje zarządzania iconTemat Współczesne koncepcje wychowania

Koncepcje zarządzania temat: Współczesne koncepcje zarządzania iconZarządzanie jakośCIĄ KONCEPCJE zarządzania wykonał

Koncepcje zarządzania temat: Współczesne koncepcje zarządzania iconNowoczesne koncepcje I metody zarządzania przedsiębiorstwem

Koncepcje zarządzania temat: Współczesne koncepcje zarządzania iconWykłady koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi(podejście twarde I miękkie)

Koncepcje zarządzania temat: Współczesne koncepcje zarządzania iconRok akademicki: 2010/2011 Data: 05. 12. 2010r Przedmiot: Koncepcje zarządzania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom