Program koła matematycznego
Pobierz 28.8 Kb.
NazwaProgram koła matematycznego
Data konwersji15.12.2012
Rozmiar28.8 Kb.
TypDokumentacja
Program koła matematycznego


w ramach realizacji Szkolnego Programu Rozwojowego w projekcie

„Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian

w polskim systemie edukacji”


Szkoła Podstawowa nr 1

w Kątach Wrocławskich


mgr Joanna Palińska


Spis treści:


1. Wstęp

2. Cele ogólne programu

3. Cele szczegółowe programu

4. Metody pracy

5. Formy pracy

6. Środki dydaktyczne

7. Osiągnięcia uczniów

8. Tematyka zajęć

9. Ewaluacja programu

10. Bibliografia


1. Wstęp

Matematyka jest jednym z najważniejszych przedmiotów nauczania w szkole. Stymuluje rozwój intelektualny uczniów.

Uzdolnienia i zainteresowania uczniów należy rozwijać już od najmłodszych lat. W każdej klasie są uczniowie interesujący się matematyką, pragnący poszerzać swoje wiadomości i umiejętności.

Udział w zajęciach koła matematycznego stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenie swoich umiejętności.

Zajęcia koła matematycznego w ramach realizacji Szkolnego Programu Rozwojowego w projekcie „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” odbywać się będą jeden raz w tygodniu przez 49,5 tygodnia.

Uczestnikami koła matematycznego będą uczniowie klas czwartych, 15 osób (9 dziewcząt i 6 chłopców). Uczestnicy koła matematycznego zostaną wybrani spośród wszystkich uczniów klas czwartych na podstawie przeprowadzonej diagnozy wstępnej.

2. Cele ogólne programu

- rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,

- wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji,

- doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych i nabywanie nowych umiejętności,

- przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych znajdujących zastosowanie w najprostszych sytuacjach praktycznych,

- opanowanie sprawnego wykonywania obliczeń na liczbach naturalnych,

- opanowanie umiejętności wykorzystania najprostszych pojęć geometrii w sytuacjach praktycznych, rozwój wyobraźni przestrzennej.


3. Cele szczegółowe programu

- rozwijanie uzdolnień,

- uczenie logicznego myślenia,

- aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatyw i realizowania własnych pomysłów,

- wdrażanie do rozwiązywania problemów praktycznych,

- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych,

- rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych nietypowych rozwiązań,

- uczenie uważnego analizowania treści zadań.


4. Metody pracy

- podająca: pogadanka, wykład, praca z tekstem, pokaz, film, animacja komputerowa,

- eksponująca: wykonywanie zadań w grupach, zawody matematyczne, referaty uczniów,

- problemowa: rozwiązywanie zadań o różnym stopniu trudności,

- aktywizująca: gry dydaktyczne, dyskusje,

- programowana: z użyciem komputerowych programów dydaktycznych.


5. Formy pracy

- opieka nad pracownią matematyczną,

- opieka nad tablicą z gazetką o tematyce matematycznej,

- rozwiązywanie zagadek matematycznych, logicznych i rysunkowych, krzyżówek, itd.,

- sporządzanie pomocy naukowych.


6. Środki dydaktyczne

- przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć,

- encyklopedie matematyczne,

- komputer, rzutnik,

- programy komputerowe,

- strony internetowe,

- książki matematyczne, zbiory zadań,

- plansze, krzyżówki,

- łamigłówki matematyczne (druciane i drewniane),

- gry matematyczne i logiczne.


7. Osiągnięcia uczniów

Zakładam, że uczeń realizujący program:

- pogłębi swoją wiedzę w zakresie matematyki,

- ugruntuje swoje zainteresowania matematyczne,

- rozwinie umiejętności samodzielnego uczenia się,

- z chęcią będzie brał udział w konkursach matematycznych.


8. Tematyka zajęć

 1. Zajęcia organizacyjne. Czym będziemy się zajmować? -1h

 2. Znaki rzymskie – zagadki zapalczane. -1h

 3. Zabawy z planszą stu liczb. -1h

 4. Matematyczny kodeks działań – zadania tekstowe. -1h

 5. Rozpoznawanie prostych figur. -1h

 6. Dzielenie z resztą. -1h

 7. Czy lubisz rebusy? Układanie i rozwiązywanie równań. -1h

 8. Cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10. -1h

 9. Działania na ułamkach zwykłych. -1h

 10. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe. -1h

 11. Jednostki długości i masy. -1h

 12. Pole i obwód prostoąta. -1h

 13. Skala i plan. -1h

 14. Prostopadłościany. -1h

 15. Magiczny kwardat. -1h

 16. Magiczny trójkąt. -1h

 17. Magiczny krzyż. -1h

 18. Magiczne koło. -1h

 19. Magiczna piramida. -1h

 20. Klasyczne zagadki matematyczne. -1h

 21. Krzyżówki matematyczne. -1h

 22. Matematyczne strony internetowe. -3h

 23. Sudoku – doskonała gimnastyka dla umysłu. -3h

 24. Przygotowanie do konkursu matematycznego Alfik. -3h

 25. Przygotowanie do konkursu matematycznego Kangur. -3h

 26. Przygotowanie do konkursu wiedzy ekologiczno-matematycznej Ekomat. -3h

 27. Składanie pudełek z papieru – origami. -3h

 28. Wielościany Archimedesa. -3h

 29. Wielościany Catalana. -3h

 30. Wyszywanki matematyczne. -3h

 31. Zabawy matematyczne i logiczne: Rusz Głową, tantrix, Happy, Reco… -3h

 32. Rozwiązywanie interaktywnych testów. -3h


9. Ewaluacja programu

Program koła matematycznego został stworzony dla uczniów klas czwartych szkoły podstawowej. Stwarza on możliwości rozwoju zainteresowań matematycznych, rozwija wyobraźnię i logiczne myślenie. Uczeń pogłębia wiadomości i umiejętności zdobywane podczas zajęć lekcyjnych.

Ewaluacji programu będzie podlegała jego:

- przydatność,

- ciekawość,

- stopień realizacji,

- skuteczność metod i technik.

Powyższe informacje zbierane będą od uczniów poprzez przeprowadzenie anonimowej ankiety pod koniec każdego semestru. Uzyskane w ten sposób informacje będą analizowane i wykorzystane do wprowadzenia ewentualnych zmian w programie.

Narzędzia i metody ewaluacji:

- ankieta dla uczniów,

- bieżący monitoring,

- karty pracy dla uczniów,

- testy,

- konkursy.


10. Bibliografia

 1. J. Chodnicki, M. Dąbrowski, A. Pfeiffer Podręcznik do matematyki dla klasy IV „Matematyka 2001” WSiP Warszawa 2008

 2. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki Podręcznik do matematyki dla klasy IV GWO Gdański 2008

 3. J. Piekarska, A. Widur Podręcznik do matematyki dla klasy IV i zeszyt ćwiczeń część 1 i 2 „Nic dodać, nic ująć” MAC EDUKACJA Kielce 2008

 4. „Matematyka z wesołym kangurem” Aksjomat Toruń 2005

 5. Z. Bobiński, P. Nodzyński, A. Świątek „Matematyka wokół zegara” Aksjomat Toruń 2008

 6. G. Rygał „Ciekawe pomysły” NOWIK Opole 2000

 7. S. Kalisz, J. Kulbicki, H. Rudzki „Matematyka na szóstkę” NOWIK Opole 2001

 8. D. Cain „Ziarenka matematyczne” NOWIK Bielsko Biała 2005

 9. J. Rzeźnik „Krzyżówki i łamigłówki matematyczne” HARMONIA Gdańsk 2003

 10. G. Kędziorska, J. Siewior, B. Zasada, T. Noworacka, R. Kwiatkowska – „Korelacja matematyki z przyrodą” Aksjomat Toruń 2002

 11. P. Pawlikowski „Zrób sobie bryłkę” NOWIK Opole 2006

 12. E. Żórawska-Dobrowolska „Nitką malowane - ABC wyszywania” NOWIK Opole 2003

 13. H. Balbier, P. Pawlikowski, J. Pasławska „Matematyczne wyszywanki – sztuka kreślenia nitką” Trifolia Warszawa 2003

 14. K. Burczyk „Trójkąt równoboczny” Kraków 2003

 15. K. Burczyk „Origami matematyczne - Kręciołki” Zabierzów 2004

 16. D. Dziamska „Origami modułowe czyli origami przestrzenne” Bis W-wa 2003

 17. „Matematyka w szkole” czasopismo dla nauczycieli GWO

 18. MMM „Magazyn Miłośników Matematyki” czasopismo dla nauczycieli Wrocław


Programy komputerowe


 1. „Matematyka 2001. Program komputerowy dla kl. 4” WSiP W-wa

 2. „Matematyka 2001. Program komputerowy dla kl. 5” WSiP W-waProgram koła matematycznego – mgr Joanna Palińska Strona


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program koła matematycznego iconMgr Barbara Bogacz psp odechów Program Koła Matematycznego

Program koła matematycznego iconProgram koła matematycznego „Mały Pitagoras” dla uczniów klas I – III

Program koła matematycznego iconProgram koła chemicznego zajęcia koła chemicznego przewidziane są dla

Program koła matematycznego iconProgram kóŁka matematycznego „MAŁy matematyk”

Program koła matematycznego iconProgram kóŁka matematycznego dla uczniów klas II gimnazjum

Program koła matematycznego iconProgram kóŁka matematycznego dla uczniów I – III gimnazjum

Program koła matematycznego iconProgram koła fizycznego

Program koła matematycznego iconProgram Koła Literackiego

Program koła matematycznego iconProgram koła róŻAŃcowego

Program koła matematycznego iconProgram zajęć koła informatycznego „Enterek” Program zajęć pozalekcyjnych z informatyki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom