Scenariusz lekcji matematyki w klasie I l
Pobierz 116.79 Kb.
NazwaScenariusz lekcji matematyki w klasie I l
Data konwersji15.12.2012
Rozmiar116.79 Kb.
TypDokumentacja
mgr Joanna Mularczyk Lubin, dn.13.03.2003r.


Scenariusz lekcji matematyki w klasie I L.


 • Temat lekcji: Przez rozrywkę do wiedzy – powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych.
 • Poziom nauczania: gimnazjum, klasa I.
 • Czas trwania: jedna jednostka lekcyjna – 45 minut.
 • Kompetencje ( umiejętności kluczowe ):

 • stosowanie zdobytej wiedzy;

 • komunikowanie się – współdziałanie, doskonalenie pracy w zespole.

 • Cele

Uczeń:

 • zna pojęcia: wyrażenie algebraiczne, jednomian, suma algebraiczna, wyrazy podobne;

 • potrafi budować i odczytywać wyrażenia algebraiczne;

 • potrafi redukować wyrazy podobne;

 • stosuje dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych oraz mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne w zadaniach;

 • potrafi zastosować posiadane wiadomości i umiejętności ( przewidziane na tym etapie nauczania ) dotyczące wyrażeń algebraicznych w ćwiczeniach i zadaniach typowych oraz w zadaniach na zastosowanie posiadanych wiadomości i umiejętności.
 • Typ lekcji: utrwalająco-systematyzująca.

 • Metody pracy: rozwiązywanie szyfrogramu i zadań z wykorzystaniem elementów zabawy, pokaz, prezentacja, tarcza strzelecka.

 • Formy pracy: praca w grupach , praca z całą klasą i praca indywidualna.

 • Korelacja ze ścieżką edukacyjną: medialna.

 • Środki dydaktyczne:

 • samoprzylepne kartki na ubrania z różnymi jednomianami, dzięki którym uczniowie odnajdą skierowane do nich zadania,

 • karty pracy grup,

 • szyfrogram, zadania dla każdego ucznia, flamastry,

 • plakaty przygotowane przez uczniów,

 • mozaika i zadania dla każdego ucznia,

 • suwaki,

 • układanka – zestawy folii z figurami geometrycznymi oraz prawidłowymi i złymi wzorami na ich pola i obwody, rzutnik,

 • impresje – folie przygotowane przez uczniów, rzutnik,

 • domino algebraiczne,

 • kartki z zadaniem domowym dla każdego ucznia,

 • tarcze służące do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak uczniowie oceniają swoją wiedzę ?

 • Jakie było ich zaangażowanie ?

 • W jakim stopniu byli skoncentrowani ?

 • Jak oceniają swoją współpracę z grupą ?


Przed lekcją.

Tydzień przed lekcją uczniowie zostają podzieleni na pięć grup, każda grupa otrzymuje do wykonania zadanie polegające na przygotowaniu plakatu mającego na celu usystematyzowanie wiadomości teoretycznych o wyrażeniach algebraicznych oraz ciekawostki historycznej związanej z wyrażeniami algebraicznymi. Grupy przygotowują się do prezentacji przy użyciu rzutnika.

Przy wejściu do klasy naklejam na ubrania uczniów kartki z różnymi jednomianami, dzięki którym będą oni odnajdywać skierowane do nich zadania.

Na stołach znajdują się potrzebne materiały: karty pracy grupy, zeszyty uczniów i flamastry.


Podsumowanie i ocena.

Uczniowie zbierają punkty w trakcie całej lekcji, zapisują je w przygotowanych tabelach, które oddają nauczycielowi razem z zadaniami z suwaków po lekcji. Ocena i podsumowanie następuje na następnej lekcji.Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Materiały


Wiedza i umiejętności

Wskazówki

Uwagi

 1. Odszyfrowanie tematu lekcji.

Wyjaśniam, że na dzisiejszej lekcji nie podam tematu, bo uczniowie sami go odszyfrują.

Rozdaję grupom koperty z zadaniami dla każdego ucznia. 1. Przypomnienie podstawowych

pojęć- plakaty.

Zapraszam uczniów do zaprezentowania przygotowanych wcześniej plakatów. 1. Mozaika.

Wieszam na ścianie tablicę do mozaiki i rozdaję uczniom koperty z poleceniami.


Po wykonaniu przez uczniów zadania pokazuję im schemat mozaiki jaka powinna powstać, wspólnie poprawiamy ewentualne błędy.


 1. Suwaki.

Kładę na każdym stole jeden suwak i proszę uczniów o ułożenie jak największej ilości równań i zapisanie ich na kartkach. 1. Układanka.

Rozdaję grupom zestawy folii z figurami geometrycznymi oraz prawidłowymi i błędnymi wzorami na pola i obwody. Wyjaśniam sposób wykonania zadania. 1. Domino.

Kładę na stołach komplet klocków do gry w domino. Proszę uczniów o ułożenie ich. 1. Impresje.

Zapraszam uczniów do zaprezentowania swoich grupowych prac domowych. 1. Podsumowanie lekcji i ewaluacja.


Rozdaję uczniom tarcze i proszę o zaznaczenie odpowiedzi na następujące pytania:

- jak oceniasz swoją wiedzę ?

- jakie było twoje zaangażowanie?

- czy byłeś skoncentrowany ?

- jak oceniasz swoją współpracę z innymi ? 1. Zadanie domowe.

Rozdaję kartki z treścią zadania domowego, wyjaśniam ewentualne niejasności.Rozwiązują zadania i zapisują w szyfrogramie litery będące rozwiązaniem. Odczytują temat lekcji i zapisują go w zeszytach.


Prezentują plakaty dotyczące wyrażeń algebraicznych, jednomianów i sum algebraicznych.


Wykonują polecenia i mocują odpowiednie płytki mozaiki na tablicy.


Układają i zapisują równania, po wykonaniu wszystkich zadań wymieniają się suwakami z inną grupą.


Dobierają prawidłowe wzory do figur. Jeden z uczniów przedstawia wyniki pracy grupy za pomocą rzutnika.


Rozpoczynają grę w domino.


Osoba wybrana przez grupę prezentuje przygotowane materiały przy pomocy rzutnika.


Zaznaczają na tarczach odpowiedzi.


Czytają treść zadania.

Grupowi oddają karty pracy zespołów.

Szyfrogram, koperty z zadaniami dla każdego ucznia, flamastry.


Plakaty.


Tablica z mozaiką i zadania dla grup.


Po jednym suwaku dla każdej grupy.


Komplety folii dla każdej grupy, rzutnik.


Klocki do gry w domino.


Materiały przygotowane przez uczniów, rzutnik.


Kartki z tarczami.


Kartki z zadaniem domowym.

Zadanie sprawdza:


Umiejętność redukowania wyrazów podobnych.


Znajomość podstawowych pojęć ( wyrażenia algebraiczne, jednomiany, sumy algebraiczne ).


Umiejętność zapisywania i odczytywania wyrażeń algebraicznych.


Umiejętność wykonywania działań na wyrażeniach algebraicznych,


Sprawność posługiwania się wyrażeniami algebraicznymi oraz znajomość wzorów na pola i obwody figur geometrycznych.


Umiejętność wykonywania działań na jednomianach i wielomianach.


Umiejętność docierania do informacji oraz prezentacji swojej pracy.


Zadanie informuje jaka jest opinia uczniów o poziomie zdobytej wiedzy oraz jakości pracy na lekcji.


Zadanie domowe ma na celu przypomnienie i utrwalenie działań na lekcji.

Uczniowie podchodzą do tablicy w dowolnej kolejności. Po odszyfrowaniu tematu wszyscy uczniowie otrzymują po jednym punkcie.


Uczniowie otrzymują po dwa punkty.


Po prawidłowym wykonaniu mozaiki uczniowie otrzymują po jednym punkcie.


Zadanie zostanie sprawdzone po lekcji, uczniowie wpiszą punkty na następnych zajęciach.


Za prawidłowe rozwiązani każdy z członków grupy otrzymuje po dwa punkty , prezenter dodatkowo jeden punkt.


Każdy z członków grupy otrzymuje po jednym punkcie.


Każdy z członków grupy otrzymuje po jednym punkcie, prezenter dodatkowo dwa punkty.


Tarcze służą jako informacja zwrotna przy podsumowaniu lekcji.
4 a + P – 4 a =

b2 + w – b2 =

3 r – 2 r + 0 =

2 b + k – 2 b =

a2 + z – a2 =

3 ę + a – 2 ę – a =

2 e – a + a – e =

a2 + d – a2 =

z + b – c – b + c =

2 t + o – 2 t =

3 a + r – 3 a =

a3 + w – a3 =

5 w – w + o – 4 w =

t + 2 i – t – i =

2 z – b – z + b =

k2 + e – k2 =

r + w – 2 w + w =


2 c + d – 2 c =

4 y – a – 3 y + a =

3 r – 2 r + z – r =

a2 – y + 2 y – a2 =

2 p + a – p – a =
s2 + o – s2 =

2 a – a + w – a =

m + 2 t – m – t =

2 ó + a – ó – a =

r2 + 2 r – r – r2 =

2 z – i + i – z =

10 e + b – 9 e – b =

4 + 2 n – 4 – n =

4 + 3 i – 4 – 2 i =

3 e + 2 – 2 e – 2 =

w + 2 b – 2 b =

e2 + 2 i – e2 – i =

a3 + a – a3 =


3 d – 3 – 2 d + 3 =

w + 2 o – w – o =

2 m – 3 – m + 3 =

d + o – d =

3 ś + 2 – 2 ś – 2 =

c – a + a =

a + i – a =
m2 + o – m2 =

k2 + w – k2 =

2 z + y – 2 z =

2 r + a – r – a =

b + a – b =

2 ż + a – a – ż =

3 c + e – 3 c =

7 w + n – w – 6 w =

2 a + 2 i – 2 a – i =

c2 + 2 a – c2 – a =

k – k + 2 c – c =


2d3 + h – d3 – d3 =

m + 2 a – a – m =

w + 5 L – w – 4 L =

h – 10 g + 11 g – h =

3 e – n + n – 2 e =

– 6 a + b + 6 a =

12 r – 3 b – 11 r + 3 b =

k + a – 2 k + k =

a – a + 2 i – i =

– d + 2 c + d – c =

– w – 2 z + 3 z + w =

c2 + 2 n – c2 – n =

4 x – x + y – 3 x =

15 y – y + c – 14 y =

h + h + 5 a – h – 5 a =

2 a 2 – 8 a


(3,2 a – 2) – (4 a – 1,5)
2,5 a + 3,25


2 a ( a – 4)
2 a 2 – 7 a - 15


META
- 0,8 a – 0,5 a


2 a 2 + 3 a – 15 – 10 a
START


(0,5 a + 4) + (2 a – 0,75)KARTA PRACY GRUPY NR ......

SKŁAD GRUPY:

 1. ............................................................

 2. ............................................................

 3. ............................................................

 4. ............................................................

 5. ............................................................

 6. ............................................................

TABELA PUNKTÓW

Nr


Temat

Plakaty

Mozaika

Suwaki

Układanka

Impresje

Domino

Suma


GRUPA UZYSKAŁA .......... PUNKTÓW.


KARTA PRACY GRUPY NR ......

SKŁAD GRUPY:

 1. ............................................................

 2. ............................................................

 3. ............................................................

 4. ............................................................

 5. ............................................................

 6. ............................................................

TABELA PUNKTÓW

Nr


Temat

Plakaty

Mozaika

Suwaki

Układanka

Impresje

Domino

Suma

1.

2.

3.

4.

5.

6.


GRUPA UZYSKAŁA .......... PUNKTÓW.

Diofantos (druga połowa III w n.e.)


Matematyk i myśliciel grecki Diofantos stosował literowe oznaczenia dla wielkości niewiadomych. W ocalałych 6 księgach jego dzieła ARITHMĒTIKA są przedstawione zagadnienia dotyczące równań algebraicznych.

O życiu Diofantosa nie wiemy nic. Zachowało się tylko wierszowane zdanie o jego wieku:


„Dzieciństwo Diofantosa trwało przez szóstą część całego życia, po 1/12 zaczęła mu rosnąć broda, ożenił się po dalszej 1/7,

a po 5 latach urodził mu się syn; syn przeżył 1/2 lat ojca,

a ojciec zmarł 4 lata po śmierci gorzko opłakiwanego syna.”


Franςois Viéte (1540 – 1603)

Francuski matematyk Franςois Viéte uważany jest za ojca współczesnej algebry. Jako pierwszy wprowadził oznaczenia literowe nie tylko dla niewiadomych, ale i dla współczynników.


W czasie wojny Francji z Hiszpanią, stosując metody matematyczne, złamał klucz do szyfru używanego przez Hiszpanów. Król Hiszpanii nie mógł uwierzyć, że człowiek potrafi złamać szyfr składający się z ponad 500 symboli i wniósł skargę do papieża o używanie przez Francuzów czarnej magii.


Leonard Euler (1707 – 1783)

Szwajcarski matematyk, fizyk i astronom. Nazywany „księciem matematyki”, jeden z najwybitniejszych matematyków w historii. Napisał prawie 900 prac naukowych, co stanowi rekord wszechczasów, odnotowany w Księdze Guinnessa. Wiele bardzo trudnych problemów rozwiązywał w pamięci – od 1766r. był niewidomy.

Euler odkrył zależność między liczbą ścian – S, liczbą wierzchołków – W i liczbą krawędzi – K w wielościanach wypukłych:

S + W – K = 2

Georg Pick.

Matematyk niemiecki Georg Pick odkrył w 1899r. ciekawy i pożyteczny wzór, który służy do obliczania pól wielokątów, a także można nim z dużą dokładnością obliczać pola figur o różnych, nieregularnych kształtach.Nazwijmy punktem kratowym każdy punkt przecięcia linii na kartce papieru w kratkę. Jeżeli wielokąt ma wierzchołki w punktach kratowych, to jego pole można obliczyć ze wzoru:


gdzie b oznacza liczbę punktów kratowych na brzegu, a w – liczbę punktów kratowych wewnątrz wielokąta (jednostką pola jest jedna kratka).

Algebra.

Algebra jest jednym z najstarszych i najobszerniejszych działów matematyki. Słowo „algebra” pochodzi z tytułu dzieła uczonego arabskiego – Alchwarizmiego.

Początkowo algebra była teorią rozwiązywania równań, potem do algebry zaliczano wszelkie rozważania dotyczące rachunku na symbolach zmiennych. Przedmiotem badań współczesnej algebry są abstrakcyjne twory, jak grupy i pierścienie.


Algebra ma szerokie zastosowanie nie tylko w matematyce, ale również w fizyce i technice.

Warto pamiętać, że choć algebra jest dziełem Arabów, to zadania o stopniu trudności odpowiadającym dzisiejszym gimnazjum rozwiązywali już Sumerowie 4000 lat temu.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz lekcji matematyki w klasie I l iconScenariusz lekcji matematyki w klasie czwartej szkoły podstawowej Temat lekcji: Okrąg I koło

Scenariusz lekcji matematyki w klasie I l iconScenariusz lekcji matematyki w klasie III a Temat lekcji

Scenariusz lekcji matematyki w klasie I l iconScenariusz lekcji matematyki w klasie V

Scenariusz lekcji matematyki w klasie I l iconHospitacja diagnozująca scenariusz lekcji matematyki w klasie II

Scenariusz lekcji matematyki w klasie I l iconScenariusz lekcji matematyki w klasie VI temat zajęć

Scenariusz lekcji matematyki w klasie I l iconScenariusz lekcji matematyki w klasie III „D” liceum ogólnokształcącego

Scenariusz lekcji matematyki w klasie I l iconScenariusz lekcji matematyki w klasie pierwszej liceum zawodowego

Scenariusz lekcji matematyki w klasie I l iconScenariusz lekcji matematyki w klasie II b gimnazjum Opracowała: Stanisława Olejnik

Scenariusz lekcji matematyki w klasie I l iconScenariusz lekcji matematyki w klasie IV opracowała mgr Agnieszka Owczarek

Scenariusz lekcji matematyki w klasie I l iconScenariusz lekcji matematyki w klasie II b gimnazjum Opracowała: Stanisława Olejnik

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom