Temat lekcji: Wykresy funkcji trygonometrycznych
Pobierz 24.96 Kb.
NazwaTemat lekcji: Wykresy funkcji trygonometrycznych
Data konwersji15.12.2012
Rozmiar24.96 Kb.
TypDokumentacja
Imię i nazwisko autora: Paweł Olszewski

Temat lekcji: Wykresy funkcji trygonometrycznych.

Temat poprzedniej lekcji: Wzory redukcyjne.

Klasa: I klasa liceum (poziom rozszerzony)

Potrzebne pomoce:

 • rzutnik multimedialny

 • komputery klasy PC z zainstalowanym programem Advanced Grapher i dostępem do internetu

 • przyrządy geometryczne: linijka,

 • załącznik z zadaniami
ZAGADNIENIA

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI UCZNIA

CZAS

1.

Sprawy organizacyjno-porządkowe

 • Wprowadza uczniów do sali

 • Wita uczniów

 • Sprawdza obecność

 • Wchodzą i siadają
 • Witają nauczyciela

 • Zgłaszają obecność

4

minuty

2.

Powtórzenie wiadomości potrzebnych do lekcji

Zadaje pytania:

 • Proszę podać wzory pozwalające obliczyć wartość funkcji trygonometrycznych liczby w dowolnym punkcie znając wartości tych funkcji tylko w punktach należących do przedziału [0;]?
Odpowiadają:

 • sin (-u) = cos u

cos (-u) = sin u

tg (-u) = ctg u

ctg (-u) = tg u

6

minut

3.

Uświadomienie celów i zadań lekcji

Podaje temat lekcji: „Wykresy funkcji trygonometrycznych”. Zapisuje temat lekcji na tablicy i do dziennika.

 • Słuchają
 • Pytają
 • Zapisują

5 minut

4.

Zapoznanie z nowym tematem

Omawia temat lekcji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (zawierającej informacje, których znajomość jest wymagana. Prezentacja, została stworzone przez autora konspektu).


 • Słuchają

 • Pytają

 • Notują
20 minut

5.

Poznanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy, nabywanie odpowiednich umiejętności

 • Wyjaśnia podstawowe funkcje i możliwości programu Advanced Grapher.

 • Rozdaję kartkę z zadaniami.(załącznik)

 • Zapoznają się z programem Advanced Grapher.

 • Rozwiązują zadania (załącznik). Do rozwiązania korzystają z programu Advanced Grapher.

 • Rozwiązania przerysowują do zeszytu.
40 minut

6.

Podsumowanie

 • Podsumowanie materiału.

 • Ocena aktywności uczniów.

 • Słuchają

 • Zadają pytania

10 minut

7.

Zakończenie

Podaje pracę domową (załącznik)

Notują pracę domową.

5 minut


Bibliografia:

Kazimierz Cegiełka, Jerzy Przyjemski „Matematyka. Podręcznik dla liceum i technikum”


Załącznik


Zad 1.

Korzystając z sinusoidy, sporządź wykres funkcji f określonej wzorem:

 1. f(x) = sin(-x), dla xR,

 2. f(x) = sin(2x), dla xR,

 3. f(x) = 2 sin x, dla xR,

Zad 2.

Narysuj wykres funkcji f określonej wzorem:

 1. f(x) = 1 + sin2x, dla xR,

 2. f(x) = 1 - cos, dla xR,

 3. f(x) = 3 + ctg x dla xR

Praca domowa:

Zad1.

Narysuj wykres funkcji f określonej wzorem:

 1. f(x) = cos(-x), dla xR,

 2. f(x) = 2 sin x, dla xR,

 3. f(x) = tan, dla xR.Rozwiązania:

Zad 1

a) b)

c)
Zad 2.

a)b)

c)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat lekcji: Wykresy funkcji trygonometrycznych iconKorzystając z poznanych tożsamości trygonometrycznych, oblicz wartość funkcji trygonometrycznych kąta ostrego α, jeżeli

Temat lekcji: Wykresy funkcji trygonometrycznych iconWyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30°, 45° I 60°

Temat lekcji: Wykresy funkcji trygonometrycznych iconPrzykłady zastosowań funkcji trygonometrycznych do geometrii praktycznej

Temat lekcji: Wykresy funkcji trygonometrycznych iconWykresy funkcji matematycznych na arkuszu kalkulacyjnym

Temat lekcji: Wykresy funkcji trygonometrycznych iconTemat lekcji: Pochodna funkcji w punkcie

Temat lekcji: Wykresy funkcji trygonometrycznych iconTemat: Iloraz różnicowy I pochodna funkcji. (liceum) Celem lekcji

Temat lekcji: Wykresy funkcji trygonometrycznych iconTemat nr 7: ArcView: Etykiety, Wykresy Przebieg zajęć

Temat lekcji: Wykresy funkcji trygonometrycznych iconAnaliza matematyczna I wykład 4 Temat: Pochodna funkcji. Obliczanie pochodnych. Pochodna funkcji wyższych rzędów

Temat lekcji: Wykresy funkcji trygonometrycznych iconBazy danych ćwiczenie nr 5 Temat: Tworzenie I modyfikacja raportu; etykiety adresowe, wykresy

Temat lekcji: Wykresy funkcji trygonometrycznych iconPrzekształcenia wykresów funkcji potęgowych I wykładniczych. Zadania lekcji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom