Pismo przewodnie biznesplanu
Pobierz 0.59 Mb.
NazwaPismo przewodnie biznesplanu
strona1/7
Data konwersji15.12.2012
Rozmiar0.59 Mb.
TypCharakterystyka
  1   2   3   4   5   6   7

Wersja 1.0


Pismo przewodnie biznesplanuPrezentuje biznesplan, wyjaśnia jego cel, podaje tytuł planu oraz opisuje główne dziedziny, na których skoncentrował się autor planu.


Dodatkowo może zawierać takie elementy jak: geneza projektu (pomysł, historia, badania), zakres opracowania, źródła informacji, zakres odpowiedzialności autorów.
Strona tytułowa


Znajduje się tutaj:

 • Tytuł planu

 • Nazwa, adres, numer telefonu firmy oraz twój

 • Data ukończenia planu


W nagłówku (który będzie widniał na wszystkich stronach) dobrze jest umieścić wersję biznesplanu, a w stopce nazwę swojej firmy albo nazwę przedsięwzięcia.
Streszczenie projektu


Streszczenie powinno skrótowo zapoznać (nie więcej niż na jednej, dwóch stronach) potencjalnych inwestorów z zawartością biznesplanu, zainteresować ich i zachęcić do zapoznania się z całością dokumentu. W streszczeniu powinny być zawarte informacje o bieżącym stanie firmy oraz o jej zamierzeniach na przyszłość.


Streszczenie obejmuje:

 • Cel sporządzenia planu i opis spodziewanych korzyści

 • Wysokość środków finansowych potrzebnych do osiągnięcia celu

 • Krótki opis produktu i rynku

 • Najważniejsze dane (projekcje) finansowe na 3-5 lat naprzód

 • Opis kadry menedżerskiej – szczególnie istotny w przypadku firm dopiero rozpoczynających działalność jako czynnik zaufania do kompetencji, doświadczenia i być może etyki osób zarządzających


Streszczenie, jako pierwsza informacja o projektowanych zamierzeniach, odgrywa bardzo istotną rolę, dlatego warto je poddać ocenie fachowców.

Spis treści


Lista nagłówków rozdziałów i podrozdziałów planu.


Pozwala czytającemu na szybkie zorientowanie się w zakresie i układzie prezentowanego materiału.

 1. Firma i branża

 1. Historia i obecna sytuacja firmy

 2. Wizja, misja i cele do osiągnięcia

 3. Charakterystyka branży

 4. Analiza strategiczna SWOT
 1. Inwestycja

 1. Zakres inwestycji

 2. Źródło finansowania
 1. Plan sprzedaży i marketingu

 1. Oferowany produkt lub usługa

 2. Analiza rynku

 3. Strategia marketingowa

 • Cena

 • Promocja

 • Dystrybucja
 1. Plan zarządzania i działania

 1. Działalność produkcyjna lub usługowa

 2. Zarządzanie firmą

 3. Harmonogram działań
 1. Plan finansowy

 1. Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania

 2. Aktualne dane finansowe

 3. Prognozy finansowe

 • Rachunek zysków i strat

 • Przepływy pieniężne - cash flow

 • Bilans

 • Punkt rentowności (BEP)

 • Analiza wskaźnikowa

 • Ocena efektywności
 1. Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia
 1. Załączniki
  1   2   3   4   5   6   7

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pismo przewodnie biznesplanu iconProtokół z kontroli Pismo przewodnie do protokołu

Pismo przewodnie biznesplanu iconWniosek o pozwolenie dla pracowni hla pismo przewodnie do kcbtiK

Pismo przewodnie biznesplanu iconWniosek o pozwolenie dla banków tkanek I komórek Pismo przewodnie do kcbtiK

Pismo przewodnie biznesplanu iconPismo przewodnie Wdrożenie sieci 245 infomatów na terenie Województwa Pomorskiego

Pismo przewodnie biznesplanu iconPismo system znaków służący do utrwalenia języka lub zastąpienia języka mówionego przez pisany. (Encyklopedia Popularna pwn). Pismo

Pismo przewodnie biznesplanu iconŚW. JÓZef w nauczaniu ojców kościoła idee przewodnie

Pismo przewodnie biznesplanu iconZajęcia organizacyjne. Pisma średniowieczne – powtórzenie. Pismo gotyckie w średniowieczu – rozwój I odmiany gotyku w Europie Zachodniej I w Polsce od XIII do końca XV wieku. Geneza pisma neogotyckiego w Niemczech I periodyzacja jego dziejów XVI-XX w. Pismo neogotyckie w Niemczech w okresie renesans

Pismo przewodnie biznesplanu iconSprawozdanie z realizacji biznesplanu

Pismo przewodnie biznesplanu iconWytyczne do budowy biznesplanu

Pismo przewodnie biznesplanu iconTypowa struktura biznesplanu małego przedsiębiorstwa

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom