Ocena pracy egzaminacyjnej technik handlowiec 2009
Pobierz 13.73 Kb.
NazwaOcena pracy egzaminacyjnej technik handlowiec 2009
Data konwersji15.12.2012
Rozmiar13.73 Kb.
TypDokumentacja
Ocena pracy egzaminacyjnej - TECHNIK HANDLOWIEC 2009


Zadanie egzaminacyjne polegało na opracowaniu projektu realizacji prac związanych z podstawową działalnością przedsiębiorstwa handlowego.

Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej


I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

II. Założenia wynikające z treści zadania i dokumentacji.

III. Wykaz oraz ilość towarów, które należy zakupić u wybranego dostawcy, przy założeniu, że dokonuje jedynie zakupu takich towarów, na które zgodnie z wynikami badań marketingowych jest zapotrzebowanie.

IV. Zapytanie ofertowe skierowane do Zakładu Wytwórczego w języku obcym.

V. Wykaz działań związany z promocją towarów hurtowni.

VI. Wykaz działań związany z postępowaniem reklamacyjnym.

VII. Sporządzone lub uzupełnione dokumenty związane z postępowaniem reklamacyjnym, tj.: faktura VAT korygująca, Pz, kartoteka magazynowa.

VIII. Praca egzaminacyjna, jako całość.


Oceniający zwracali uwagę na:

1. Terminologię właściwą dla zawodu.

Zdający najczęściej używali fachowych zwrotów i słów, terminologia była zgodna z zawodem technika handlowca.

2. Logiczne uporządkowanie.

Zdarzały się prace, w których brak było logicznego uporządkowania, zwłaszcza dotyczyło to założeń, których treść znajdowała się w kolejnych punktach projektu.

3. Przejrzystość struktury.

Z reguły była poprawna, uczniowie wyodrębniali właściwe elementy projektu.

Tylko w niewielu przypadkach struktura projektu budziła zastrzeżenia.

4. Czytelność i estetykę

Prace były czytelne, jednak bardzo często zdarzały się pomyłki, skreślenia i poprawki zwłaszcza w uzupełnianych dokumentach.


Ocena pracy egzaminacyjnej -TECHNIK EKONOMISTA 2009


Zadania egzaminacyjne w zawodzie technik ekonomista od numeru 2 do 8 polegały na opracowaniu projektu realizacji prac dotyczących funkcjonowania określonego przedsiębiorstwa handlowego, ewidencji operacji gospodarczych z danego miesiąca

2009 r. oraz analizy bieżącej płynności finansowej w latach 2007-2008 (w zadaniach

nr 4, 5, 6, 7) lub ogólnego poziomu zadłużenia (w zadaniach nr 2, 3, 8).

Zdający powinien sporządzić dokumenty z wykorzystaniem programu komputerowego, zaewidencjonować operacje gospodarcze w karcie pracy egzaminacyjnej oraz przeprowadzić analizę bieżącej płynności finansowej lub ogólnego poziomu zadłużenia.


Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej:

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.

III. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania hurtowni w danym miesiącu 2009 r. oraz wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych na kontach księgi głównej.

IV. Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania dotyczących zdarzeń gospodarczych ujętych w tabeli dekretacyjnej, wykaz prac związanych z analizą bieżącej płynności finansowej Hurtowni (Przedsiębiorstwa Handlowego) w latach 2007-2008 lub ogólnego poziomu zadłużenia w tych samych latach.

V. Komplet sporządzonych dokumentów dotyczących zdarzeń gospodarczych z danego miesiąca 2009 r.

VI. Sporządzona ewidencja operacji gospodarczych w podanym miesiącu 2009 r. na kontach księgi głównej.

VII. Sporządzona analiza bieżącej płynności finansowej w Hurtowni (Przedsiębiorstwie Handlowym) w latach 2007-2008 lub ogólnego poziomu zadłużenia w tych samych latach.

VIII. Praca egzaminacyjna, jako całość.


Najczęściej popełniane błędy:

  • brak konkretnych danych do założeń, powoływanie się na załączniki,

  • brak umiejętności wyodrębnienia istotnych założeń niezbędnych do rozwiązania zadania,

  • błędnie zastosowanie cen w dokumentach sprzedaży towarów, błędne ceny przyjęcia i wydania na zewnątrz towarów, błędnie wskazana osoba uprawniona do wystawiania dokumentów,

  • błędy przy tworzeniu kartotek kontrahentów, skutkiem, czego dane dostawców lub odbiorców na wystawianych dowodach księgowych były wpisywane błędnie,

  • błędna interpretacja obliczonych wskaźników.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ocena pracy egzaminacyjnej technik handlowiec 2009 iconWykorzystanie podręczników wydawnictwa Ekonomik przy realizacji programów nauczania dla zawodu technik handlowiec wydanych w 2009 r

Ocena pracy egzaminacyjnej technik handlowiec 2009 iconRegulamin praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik handlowiec I technik ekonomista

Ocena pracy egzaminacyjnej technik handlowiec 2009 iconProgram nauczania technik handlowiec 341 [03]

Ocena pracy egzaminacyjnej technik handlowiec 2009 iconProgram nauczania dla zawodu technik handlowiec 23 05

Ocena pracy egzaminacyjnej technik handlowiec 2009 iconEkonomika handlu wydawnictwa Ekonomik przy realizacji programów nauczania dla zawodu technik handlowiec

Ocena pracy egzaminacyjnej technik handlowiec 2009 iconProgram nauczania dla zawodu technik handlowiec men ibe 23 05/T-5,T-3,sp /men/1997. 07. 16

Ocena pracy egzaminacyjnej technik handlowiec 2009 iconTytuł pracy egzaminacyjnej

Ocena pracy egzaminacyjnej technik handlowiec 2009 icon1. Tytuł pracy egzaminacyjnej (ok. 4 pkt)

Ocena pracy egzaminacyjnej technik handlowiec 2009 icon*należy dołączyć jako pierwsze strony do pracy egzaminacyjnej z os uzależnioną

Ocena pracy egzaminacyjnej technik handlowiec 2009 iconOświadczenie kandydata na instruktora terapii uzależnień należy dołączyć jako pierwszą stronę do pracy egzaminacyjnej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom