Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy
Pobierz 221.28 Kb.
NazwaRachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy
strona1/6
Data konwersji17.12.2012
Rozmiar221.28 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – WZÓR

Wariant porównawczy

 1. Przychody ze sprzedaży

 1. Przychody ze sprzedaży produktów

 2. Zmiana stanu produktów (zmniejszenie wartość ujemna, zwiększenie wartość dodatnia)

 3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 4. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki

 1. Koszty działalności operacyjnej

 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

 2. Zużycie materiałów i energii

 3. Usługi obce

 4. Podatki i opłaty

 5. Wynagrodzenia

 6. Świadczenia na rzecz pracowników

 7. Amortyzacja

 8. Pozostałe

 1. Wynik finansowy na sprzedaży (A – B)

 2. Pozostałe przychody operacyjne

 1. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego

 2. Dotacje

 3. Pozostałe przychody operacyjne

 1. Pozostałe koszty operacyjne

 1. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego

 2. Pozostałe koszty operacyjne

 1. Wynik finansowy na działalności operacyjnej (C + D – E)

 2. Przychody finansowe

 1. Dywidendy z tytułu udziału w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych

 2. Odsetki uzyskane

 3. Pozostałe przychody finansowe

 1. Koszty finansowe

 1. Odpisy aktualizujące wartości finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych

 2. Odsetki do zapłacenia – w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych

 3. Pozostałe koszty finansowe

 1. Wynik finansowy na działalności gospodarczej (F + G – H)

 2. Zyski nadzwyczajne

 3. Straty nadzwyczajne

 4. Wynik finansowy brutto (Zysk/Strata brutto) (I + J – K)

 5. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych

 2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia

 1. Wynik finansowy netto (Zysk/Strata netto) (L – M)


Wariant kalkulacyjny

 1. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów

 1. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

 2. Przychody ze sprzedaży produktów

 1. Koszty sprzedanych towarów i produktów

 1. Wartość sprzedanych towarów i produktów

 2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

 1. Wynik finansowy brutto na sprzedaży (A – B)

 2. Koszty sprzedaży

 3. Koszty ogólnego zarządu

 4. Wynik finansowy netto na sprzedaży (C – D – E)

 5. Pozostałe przychody operacyjne

 1. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego

 2. Dotacje

 3. Pozostałe przychody operacyjne

 1. Pozostałe koszty operacyjne

 1. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego

 2. Pozostałe koszty operacyjne

 1. Wynik finansowy na działalności operacyjnej (F + G – E)

 2. Przychody finansowe

 1. Dywidendy z tytułu udziału, w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych

 2. Odsetki uzyskane

 3. Pozostałe przychody finansowe

 1. Koszty finansowe

 1. Odpisy aktualizujące wartości finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych

 2. Odsetki do zapłacenia – w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych

 3. Pozostałe koszty finansowe

 1. Wynik finansowy na działalności gospodarczej (I + J – K)

 2. Zyski nadzwyczajne

 3. Straty nadzwyczajne

 4. Wynik finansowy brutto (Zysk/Strata brutto) (L + M – N)

 5. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych

 2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia

 1. Wynik finansowy netto (Zysk/Strata netto) (O – P)
  1   2   3   4   5   6

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconRachunek zysków I strat (wariant porównawczy)

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconRachunek zysków I strat (wariant porównawczy) wsinf Bydgoszcz

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconRachunek zysków I strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconRachunek zysków I strat za rok 200 (wariant kalkulacyjny) w zł I gr

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconRachunek zysków I strat

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconSkonsolidowany rachunek zysków I strat

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconRachunek zysków I strat na dzień 31. 12. 2011 r

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconRachunek zysków I strat sporządzony na dzień roku

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconBilans oraz rachunek zysków I strat polecenie

Rachunek zysków I strat – wzór wariant porównawczy iconRachunek zysków I strat za okres 01. 01. 2011-31. 12. 2011r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom