Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych I Urządzeń Górniczych pemug s. A
Pobierz 0.55 Mb.
NazwaGrupa Kapitałowa Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych I Urządzeń Górniczych pemug s. A
strona1/20
Data konwersji17.12.2012
Rozmiar0.55 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Nazwa jednostki:

Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG S.A.

Okres sprawozdawczy:

od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Waluta sprawozdawcza:

Polski złoty (PLN)

Poziom zaokrągleń:

Tysiące złotych


NOTA 1


Operacyjne segmenty działalności


W ramach działalności Grupy można wyróżnić następujące rodzaje działalności:

  • usługi budowlano-montażowe

  • usługi projektowe

  • usługi sprzętowo- transportowe

  • oraz wynajem nieruchomości.Przy zastosowaniu kryterium podziału na segmenty kierowano się wewnętrzną strukturą organizacyjną Grupy oraz systemem sprawozdawczości finansowej, pozwalającej określić rodzaje ryzyka.


Informacje o poszczególnych segmentach branżowych zostały zaprezentowane poniżej.

Segment usług budowlano- montażowych

Segment usług projektowych

Segment usług sprzętowo- transportowych

Wynajem nieruchomości

Segment pozostałych usług

Eliminacje

konsolidacyjne

Wartość skonsolidowana
tys. PLN

tys. PLN

tys. PLN

tys. PLN

tys. PLN

tys. PLN

tys. PLN
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY


37 675

1 710

1 086

3 206

6 045

-916

48 806

Przychody ze sprzedaży na zewnątrz

33 653

1 123

2

3 206

5 172

-916

42 240KOSZTY SPRZEDANYCH PROD.,TOW. I MAT.

35 817

1 171

1 241

878

5 503

-768

43 842

Koszty na zewnątrz

31 795

584

157

878

4 630

-768

37 276

Koszty między segmentami

4 022

587

1 084

-

873

-

6 566

Wynik na sprzedaży zewnętrznej

1 858

539

-155

2 328

542

-148

4 964

Podatek dochodowy
Zysk/ strata akcj. (udział.) mniejszościowych


Zysk netto Grupy Kapitałowej-2 799
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych I Urządzeń Górniczych pemug s. A iconPrzedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych I Urządzeń Górniczych pemug s. A

Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych I Urządzeń Górniczych pemug s. A icon1. Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych I Urządzeń Górniczych pemug spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych I Urządzeń Górniczych pemug s. A iconOcena ryzyka działalności przedsiębiorstwa za pomocą modelu predykcji bankructwa A. Hołdy na przykładzie wybranych przedsiębiorstw z branży konstrukcji stalowych

Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych I Urządzeń Górniczych pemug s. A iconKatastrof górniczych związanych z wybuchem pyłu węglowego oraz samozapaleniem węgla w zrobach górniczych

Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych I Urządzeń Górniczych pemug s. A iconGrupa Kapitałowa

Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych I Urządzeń Górniczych pemug s. A iconGrupa Kapitałowa projprzem s. A

Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych I Urządzeń Górniczych pemug s. A iconGrupa Kapitałowa projprzem s. A

Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych I Urządzeń Górniczych pemug s. A iconGrupa kapitałowa telekomunikacja polska

Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych I Urządzeń Górniczych pemug s. A iconGrupa Kapitałowa nfi progress S. A

Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych I Urządzeń Górniczych pemug s. A iconGrupa kapitałowa telekomunikacja polska

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom