Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego
Pobierz 32.74 Kb.
NazwaZarządzanie finansami samorządu terytorialnego
Data konwersji17.12.2012
Rozmiar32.74 Kb.
TypDokumentacja

Specjalność Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego kształci specjalistów rozumiejących specyfikę instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych, potrafiących skutecznie wykorzystywać ekonomiczno-finansowe narzędzia do ich sprawnego funkcjonowania. Konkurencyjna gospodarka i nowoczesne społeczeństwo potrzebują prężnych i dynamicznych jednostek samorządu terytorialnego, racjonalnie zarządzających środkami finansowymi. Studenci zdobywają umiejętności stosowania metod
i technik planowania rozwoju lokalnego, racjonalnego kształtowania dochodów i wydatków budżetowych, poznają zasady sprawozdawczości budżetowej, mechanizmy finansowania inwestycji samorządowych oraz budowania partnerskich relacji z instytucjami bankowymi. Absolwenci wyposażeni w menedżerskie kompetencje w obszarze finansów zostaną przygotowani do pełnienia wybieralnych funkcji np. radnych w samorządach terytorialnych, do wykonywania pracy w jednostkach samorządowych na szczeblu gminy, powiatu
i województwa, w instytucjach i organizacjach pozarządowych, np. w fundacjach,
czy stowarzyszeniach, a także w bankach, współpracujących z lokalnymi samorządami.

Przedmioty specjalnościowe:

L.p.

Nazwa przedmiotu

Rok/semestr

Liczba godzin

SS (w/ćw.)

SN (w/ćw.)

1.

Finanse publiczne

II/ 3

30/15

18/9

2.

Uwarunkowania prawne funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

II/ 3

15/15

9/9

3.

Podstawy organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

II/ 3

30/15

18/9

4.

Gmina na rynku kapitałowym

III/ 5

30/15

18/9

5.

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z bankami

II/ 4

15/15

9/9

6.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego

II/ 4

30/30

18/18

7.

Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego

III/ 5

30/30

18/18

8.

Zadania publiczne i ich finansowanie

III/5

30/15

18/9

9.

Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego

II/ 4

30/15

18/9

10.

Budżety samorządów

III/ 5

30/30

18/18

11.

Zamówienia publiczne

III/ 6

15/15

9/9

12.

Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego

II/ 4

15/15

9/9

13.

Marketing terytorialny

II/ 3

15/15

9/9

14.

Seminarium dyplomowe

II,III/ 4,5,6

0/75

0/45

15.

Fakultety

II/ 3,4

60/0

36/0

16.

Praktyka zawodowa

4 tyg. po II roku studiów
Razem
690

414


SS- studia stacjonarne

SN- studia niestacjonarne

 

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego iconZarządzanie finansami jednostek s amorządu terytorialnego – wykłady

Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego iconLegalna definicja samorządu terytorialnego. Istota samorządu terytorialnego w Konstytucji rp na tle europejskiego prawa konstytucyjnego

Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego iconTerminy przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminy referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w trakcie kadencji

Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego iconOGÓlne problemy zarządzania finansami przedsiębiorstwa cele przedsiębiorstwa a zarządzanie finansami firmy

Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego iconZarządzanie finansami

Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego iconMilenium – Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego iconMilenium – Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego iconZarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego iconZarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego iconZarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom