Wspólny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (uknf)
Pobierz 0.99 Mb.
NazwaWspólny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (uknf)
strona15/18
Data konwersji18.12.2012
Rozmiar0.99 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Zadośćuczynienie – orzecznictwo sądowe


W 2009 r. zapadło 66 wyroków w których sąd zobowiązał UFG, do wypłaty odpowiednich kwot zadośćuczynienia, z tytułu rekompensaty poniesionych krzywd. W kilku sprawach sąd potwierdził, że kwota zaproponowana przez Fundusz – została określona prawidłowo.

W większości były to wyroki na podstawie art. 445 § 1 k.c. (w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę). Szczególnie interesujące wyroki o zadośćuczynienie za ból i cierpienie, spowodowane śmiercią osoby bliskiej - w oparciu o stosunkowo nowy, bo obowiązujący od 3 sierpnia 2008 roku art. 446 § 4 k.c. - są jeszcze sporadyczne.

Oczywiście nie wszystkie sprawy o zadośćuczynienie wypłacane przez Fundusz kończą się w sądach. W codziennej praktyce UFG udaje się ustalić odpowiednią kwotę zadośćuczynienia na poziomie satysfakcjonującym osobę poszkodowaną. Często dochodzi do zawarcia ugody. Jest ona istotna dla Funduszu, gdyż ustala pewną kwotę zobowiązania, do zwrotu którego zobligowany jest z kolei sprawca lub osoba, która nie dopełniła obowiązku ubezpieczenia.

Analiza aktualnego orzecznictwa, zarówno co do zasądzanych kwot jak i uzasadnień, wskazuje, że przy określeniu poniesionej krzywdy sądy kierują się przede wszystkim następującymi jej składnikami:

 • stałe następstwa, ich wpływ na dalsze życie poszkodowanego,

 • procent uszczerbku na zdrowiu,

 • długotrwałość i uciążliwość leczenia,

 • wiek i płeć.

Formalnie nikt nie posługuje się procentowym przelicznikiem doznanego uszczerbku na zdrowiu na wysokość zadośćuczynienia - jednak dla zobrazowania orzecznictwa jest to najprostszy sposób prezentacji. I tak w analizowanym okresie 1% uszczerbku „wyceniany” był w przedziałach od 920 zł do 10 tys. zł wysokości zadośćuczynienia.

Procentowy udział kwoty odpowiadającej 1% uszczerbku na zdrowiu w liczbie zapadłych wyroków o zadośćuczynienie wy udział kwoty odpowiadającejŹródło: Na podstawie analizy spraw biernych UFG zakończonych w 2009 r.

Najniższe „stawki” (poniżej 1 tys. zł za 1%) sądy przyznawały najczęściej osobom w podeszłym wieku, np.:

 • przy 13% uszczerbku na zdrowiu Sąd w Limanowej dla osoby w wieku 66 lat ustalił zadośćuczynienie odpowiadające 920 zł za 1% uszczerbku,

 • przy 64% uszczerbku na zdrowiu Sąd w Warszawie dla osoby w wieku 64 lata ustalił zadośćuczynienie odpowiadające 940 zł za 1% uszczerbku.

Analiza według wieku wskazuje, że – co do zasady – obrażenia dzieci spotykają się z wyższą oceną kwoty odpowiedniej niż ma to miejsce w przypadku osób starszych, np.

 • 32% uszczerbku – dziewczynka 7 lat – 3 125 zł (Sąd w Olsztynie),

 • 77% uszczerbku – chłopiec 8 lat 2,34 tys. zł (Sąd w Gorzowie),

 • 30% uszczerbku – chłopiec 8 lat – 1,33 tys. zł (Sąd w Kielcach),

 • 50% uszczerbku – chłopiec 15 lat – amputowana noga – 4 tys. zł (Sąd w Suwałkach).

Z kolei najwyższe „stawki” (4 tys. zł i więcej za 1%) sądy przyznawały w zasadzie przy niskim procentowym uszczerbku na zdrowiu i długotrwałym leczeniu, np.:

 • przy 10% uszczerbku na zdrowiu Sąd w Lublinie dla osoby w wieku 26 lat ustalił zadośćuczynienie odpowiadające 4 tys. zł za 1% uszczerbku,

 • przy 5% uszczerbku na zdrowiu Sąd w Białymstoku dla osoby w wieku 59 lat – ustalił zadośćuczynienie odpowiadające 4 tys. zł za 1% uszczerbku,

 • przy 2% uszczerbku na zdrowiu Sąd w Łomży dla osoby w wieku 27 lat ustalił zadośćuczynienie w wysokości 20 tys. zł, co odpowiada 10 tys. zł za 1% uszczerbku przy długotrwałym i uciążliwym leczeniu.

Przy największych obrażeniach, gdy mamy do czynienia z ogromną krzywdą, sądy „wyceniły” 1% uszczerbku w aspekcie całościowej kwoty podlegającej zapłaceniu, stąd np.:

 • 185% uszczerbku – chłopiec 16 lat – niedowład czterokończynowy – 1,08 tys. zł (Sąd w Krakowie),

 • 145% uszczerbku – mężczyzna 21 lat – amputacja nogi, schizofrenia – 2,07 tys. zł (Sąd w Katowicach),

 • 106% uszczerbku – kobieta 36 lat – bardzo duży zakres cierpień fizycznych i psychicznych – 2,83 tys. zł (Sąd w Łodzi).

Natomiast w sporadycznych przypadkach, niezależnie od uznania stopnia przyczynienia, sąd przyznawał stosunkowo niską kwotę, która może wynikać z okoliczności samego zdarzenia, np. 134% uszczerbku – mężczyzna 23 lata, porażenie dolnej części ciała – 930 zł przyznane przez Sąd w Wejherowie; okoliczności – alkohol, brak pasów, ucieczka przed policją.

Wyroki o zadośćuczynienie za ból i cierpienie, spowodowane śmiercią osoby bliskiej (art. 446 §4 k.c.)

Poniższe wyroki pokazują, w jakim kierunku prawdopodobnie pójdzie orzecznictwo w tego typu sprawach.

 1. Wyrok z dnia 14 grudnia 2009 r.– sąd określił jako odpowiednią kwotę 20 tys. zł zadośćuczynienia po śmierci matki dla pełnoletniego syna posiadającego własną rodzinę. Z uzasadnienia wynika, że wzięto pod uwagę, iż więzi pomiędzy synem i matką były silne, a rozmiar cierpień, jakie przeżył w związku z jej stratą – znaczny.

 2. Wyrok z dnia 12 października 2009 r. – sąd określił jako odpowiednią kwotę 50 tys. zł zadośćuczynienia dla matki po śmierci 50-letniej córki. Sąd wziął pod uwagę wielką emocjonalną więź, jaka łączyła matkę ze zmarłą córką, w związku z faktem, że od wielu lat wspólnie mieszkały i stanowiły dla siebie podporę, co było szczególnie istotne w przypadku matki – osoby starszej i schorowanej.

 3. Wyrok z dnia 2 lipca 2009 r. – sąd określił jako odpowiednią kwotę 35 tys. zł dla konkubiny po śmierci konkubenta (7 lat wspólnego pożycia). Sąd wziął pod uwagę fakt, że kobieta przeżyła szok psychiczny; rozpoznano u niej zaburzenia adaptacyjne; ponadto jej wiek ogranicza perspektywy znalezienia nowego partnera i stworzenia nowego związku.

 4. Wyrok z dnia 29 października 2009 r. – sąd określił jako odpowiednią kwotę 10 tys. zł dla syna pełnoletniego, mieszkającego osobno, po śmierci ojca. Wprawdzie wykazano silny związek emocjonalny pomiędzy synem i ojcem, sąd wskazał jednak, że ojciec był już w zaawansowanym wieku (85 lat), w związku z czym syn powinien liczyć się z możliwością jego naturalnej śmierci i nie mógł wiązać z ojcem dalekich planów na przyszłość. Na uwagę w tym rozstrzygnięciu zasługuje stanowisko sądu w sprawie odsetek – należnych od daty wyrokowania. Sąd stwierdził, że skoro wysokość zadośćuczynienia zależała od uznania sądu, pozwany nie mógł popaść w opóźnienie, zanim w wyniku ogłoszenia wyroku poznał rozmiar świadczenia, do którego spełnienia został zobowiązany.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Powiązany:

Wspólny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (uknf) iconWstępna informacja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (uknf) nt dotychczasowych wniosków z analizy umów opcji walutowych

Wspólny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (uknf) iconKomisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 43/2008 – Korekta raportu finansowego za II kwartał 2008 r

Wspólny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (uknf) iconKomisja nadzoru finansowego raport bieżĄcy nr: 36 /2012

Wspólny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (uknf) iconKomisja nadzoru finansowego raport bieżĄcy nr: 29 /2012

Wspólny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (uknf) iconSprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2008

Wspólny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (uknf) iconKomisja nadzoru finansowego raport kwartalny sa- q I półrocze 2010

Wspólny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (uknf) iconKomisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 32/2009 – Powołanie osób nadzorujących

Wspólny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (uknf) iconUchwała zmieniająca uchwałę Nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r

Wspólny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (uknf) iconKomisja nadzoru finansowego

Wspólny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (uknf) iconWspólny Raport na temat problemów wykluczenia społecznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom