Wojewódzki urząd pracy ul. Głowackiego 28, 10-448 olsztyn  522-79-05, fax. 522-79-01, e-mail
Pobierz 0.6 Mb.
NazwaWojewódzki urząd pracy ul. Głowackiego 28, 10-448 olsztyn  522-79-05, fax. 522-79-01, e-mail
strona3/9
Data konwersji18.12.2012
Rozmiar0.6 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.Charakterystyka podmiotów gospodarczych utworzonych dzięki wsparciu urzędów pracy w 2005 rokuZakres i rodzaj działalności (szczególnie usługowej) podejmowanej przez bezrobotnych dzięki środkom z urzędu pracy był bardzo różnorodny i świadczył o rozpoznaniu popytu na konkretne usługi, co przedstawiają poniższe przykłady:

 • działalność usługowa związana z leśnictwem,

 • fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków,

 • konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,

 • działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,

 • cyklinowanie i układania drewnianych podłóg,

 • naprawa obuwia i pozostałych wyrobów skórzanych

 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych roboty ziemne,

 • działalność kurierska,

 • działalność gastronomiczna,

 • produkcja wyrobów z drutu,

 • usługi video filmowania,

 • prowadzenie agencji artystycznych,

 • handel artykułami przeciwpożarowymi,

 • usługi poligraficzne,

 • usługi utrzymania zwierząt,

 • usługi budowlane, doradztwo techniczne, zastępstwo inwestycyjne,

 • wykonawstwo instalacji telefonicznych, elektrycznych, budowa sieci telefonicznych i kablowych,

 • handel surowcami wtórnymi,

 • działalność geodezyjno-kartograficzna,

 • usługi ślusarsko- mechaniczne,

 • usługi pośrednictwa finansowego,

 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

 • działalność agencji informatycznych,

 • produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa.

Strukturę podmiotów gospodarczych utworzonych dzięki dotacjom według sekcji Polskiej klasyfikacji Działalności obrazuje następująca tabela:

Tabela 1. Struktura podmiotów gospodarczych utworzonych dzięki dotacjom według sekcji

Polskiej Klasyfikacji Działalności


Wyszczególnienie (sekcje)

Liczba powstałych podmiotów

Procentowy udział w ogólnej liczbie utworzonych podmiotów

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

40

2,5

C. Przetwórstwo przemysłowe

129

8,1

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

5

0,3

E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

3

0,2

F. Budownictwo

183

11,5

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

587

37

H. Transport i gospodarka magazynowa

19

1,2

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

86

5,4

J. Informacja i komunikacja

53

3,3

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

54

3,4

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

5

0,3

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

89

5,6

N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

22

1,4

P. Edukacja

20

1,3

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

10

0,6

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

23

1,4

S. Pozostała działalność usługowa

260

16,4

OGÓŁEM

1588

100,0


Źródło: Dane PUP. Obliczenia własne
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

Wojewódzki urząd pracy ul. Głowackiego 28, 10-448 olsztyn  522-79-05, fax. 522-79-01, e-mail iconWojewódzki urząd pracy ul. Głowackiego 28, 10-448 olsztyn  522-79-05, fax. 522-79-01, e-mail

Wojewódzki urząd pracy ul. Głowackiego 28, 10-448 olsztyn  522-79-05, fax. 522-79-01, e-mail iconWojewódzki urząd pracy ul. Głowackiego 28, 10-448 olsztyn  089/522 79 00, fax. 522 79 01, e-mail

Wojewódzki urząd pracy ul. Głowackiego 28, 10-448 olsztyn  522-79-05, fax. 522-79-01, e-mail iconMichał Penkala Kolegium mish nr indeksu 220 522

Wojewódzki urząd pracy ul. Głowackiego 28, 10-448 olsztyn  522-79-05, fax. 522-79-01, e-mail iconPowiatowy urząd pracy w nidzicy ul. Traugutta 23, 13 – 100 nidzica, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail

Wojewódzki urząd pracy ul. Głowackiego 28, 10-448 olsztyn  522-79-05, fax. 522-79-01, e-mail iconWojewódzki Urząd Pracy w Łodzi poszukuje 4 doradców zawodowych do pracy w projekcie systemowym pn. "Elastyczne rozwiązania na rynku pracy"

Wojewódzki urząd pracy ul. Głowackiego 28, 10-448 olsztyn  522-79-05, fax. 522-79-01, e-mail iconAdresy urzęDÓw pracy województwa śWIĘtokrzyskiego wojewódzki urząd pracy

Wojewódzki urząd pracy ul. Głowackiego 28, 10-448 olsztyn  522-79-05, fax. 522-79-01, e-mail iconWojewódzki Urząd Pracy w Opolu posiada następujące oferty pracy za granicą w sieci eures

Wojewódzki urząd pracy ul. Głowackiego 28, 10-448 olsztyn  522-79-05, fax. 522-79-01, e-mail iconP wojewódzki urząd pracy w opolu informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2010 roku

Wojewódzki urząd pracy ul. Głowackiego 28, 10-448 olsztyn  522-79-05, fax. 522-79-01, e-mail iconWojewódzki urząd pracy obserwatorium rynku pracy

Wojewódzki urząd pracy ul. Głowackiego 28, 10-448 olsztyn  522-79-05, fax. 522-79-01, e-mail iconWojewódzki urząd pracy w białymstoku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom