W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych
Pobierz 277.66 Kb.
NazwaW sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych
strona2/5
Data konwersji18.12.2012
Rozmiar277.66 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5

Załącznik Nr 0


do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem

trwałym jednostek oświatowych gminy Rajgród, inwentaryzacji majątku i

zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.


......................................................... ...........................dnia................2010 r.

(imię i nazwisko)


...........................................................

(stanowisko)


OŚWIADCZENIEOświadczam niniejszym, że znane mi są obowiązki oraz świadomy(a) jestem odpowiedzialności materialnej na podstawie art. 114 kodeksu pracy z tytułu zajmowanego stanowiska pracy w …………………………………………………………………………… /

Równocześnie oświadczam, iż przyjmuję odpowiedzialność materialną za mienie powierzone mi bezpośrednio z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się, jak również za mienie, nad którym powierzono mi nadzór w związku z pełnioną funkcją, stosownie do treści przepisów art. 124 kodeksu pracy.


................................................................ ..............................................

(podpis osoby przyjmujący świadczenie) (data i podpis pracownika)


Załącznik Nr 1

do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem

trwałym jednostek oświatowych gminy Rajgród, inwentaryzacji majątku i

zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.


............................................

(pieczęć nagłówkowa)

Spis inwentarza(wywieszka)


.............................................. w pomieszczeniu Nr...................

Komórka organizacyjnaLP.

Nazwa przedmiotu

Ilość

Nr inwentarzowe
1   2   3   4   5

Powiązany:

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconSymbole środków trwałych niskiej wartości

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconWykaz środków trwałych, wybudowanych ze środków Gminy Mikołów przekazywanych do Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconLeasing środków trwałych

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconAmortyzacja środków trwałych

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconKlasyfikacja Środków Trwałych

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconWykaz środków trwałych Województwa Śląskiego

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconOpis formatu importu bo środków trwałych

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconWykaz środków trwałych Województwa Śląskiego

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconŚrodki trwałe istota I zakres środków trwałych

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uporządkowanie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, zbiorów bibliotecznych, oraz ustanowienie osób materialnie odpowiedzialnych iconAmortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych; aktualizacja stawek amortyzacyjnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom