Lidia Mańka korupcja osób publicznych (aspekt kryminalistyczny) Praca magisterska
Pobierz 0.5 Mb.
NazwaLidia Mańka korupcja osób publicznych (aspekt kryminalistyczny) Praca magisterska
strona1/9
Data konwersji11.09.2012
Rozmiar0.5 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Lidia Mańka


KORUPCJA OSÓB PUBLICZNYCH


(aspekt kryminalistyczny)


Praca magisterska

napisana

w Katedrze Kryminalistyki UAM

pod kierunkiem

Prof. dr. hab. H. Kołeckiego


- Poznań 2000 -


Spis treści


Wstęp .....................................................................................................................….... s. 5


1. Podstawowe pojęcia ............................................................................................…. s. 6


1.1. Pojęcie korupcji ............................................................................................…. s. 6

1.1.1. Potoczne i słownikowe pojęcie korupcji ....................................…….… s. 6

1.1.2. Pojęcie korupcji w polskim Kodeksie Karnym ..................................... s. 7

1.1.3. Pojęcie korupcji w międzynarodowych aktach prawnych ...................... s. 9

1.2 Pojęcie faworytyzmu ........................................................................................ s. 9

1.3. Pojęcie nepotyzmu i kumoterstwa .................................................................... s. 10

1.4. Pojęcie „handlu wpływami”.............................................................................. s. 10

1.5. Pojęcie „lobbingu politycznego”........................................................................ s. 10

1.6. Pojęcie korupcji systemowej (układowej).......................................................... s. 11


2. Rodzaje korupcji ..................................................................................................... s. 13


2.1. Korupcja czynna i korupcja bierna .................................................................... s. 13

2.2. Korupcja polityczna ........................................................................................... s. 14

2.3. Korupcja gospodarcza........................................................................................ s. 16

2.4. Korupcja urzędnicza ......................................................................................... s. 18

2.5. Wertykalne poziomy korupcji ............................................ .............................. s. 19

2.6. Inne rodzaje korupcji ........................................................................................ s. 20


3. Źródła korupcji ..................................................................................................... s. 22


3.1. Niedomagania strukturalne i polityczne ........................................................... s. 22

3.2. Chęć zysku .........................................................................…………….......... s. 23

3.3. Wpływ kultury na powstanie zjawiska korupcji ............................................... s. 24

3.4. Współpraca ze światem przestępczym ............................................................. s. 24

3.5. Czynniki determinujące nasilenie i dynamikę korupcji ................................... s. 25

3.6. Mity dotyczące źródeł korupcji ....................................................................... . s. 26


4. Obszary działalności publicznej szczególnie narażone na korupcję .................. s. 28


4.1. Zamówienia publiczne ...................................................................................... s. 28

4.1.1. Charakterystyka zjawiska ....................................................................... s. 29

4.1.2. Zapobieganie .......................................................................................... s. 31


4.2. Koncesje, dotacje, pozwolenia, przydział gruntów .......................................... s. 32

4.2.1. Charakterystyka zjawiska ...................................................................... s. 32

4.2.2. Zapobieganie ........................................................................................... s. 33


4.3. Służba celna ...................................................................................................... s..34

4.3.1. Charakterystyka zjawiska ....................................................................... s. 34

4.3.2. Zapobieganie .......................................................................................... s. 34


4.4. Administracja skarbowa ..................................................................................... s. 35

4.4.1. Charakterystyka zjawiska ......................................................................... s. 35

4.4.2. Zapobieganie ............................................................................................ s. 36


4.5. Obsada stanowisk .............................................................................................. s. 36

4.5.1. Charakterystyka zjawiska ......................................................................... s. 36

4.5.2. Zapobieganie ............................................................................................. s. 37


4.6. Kontrola i nadzór ............................................................................................... s. 37

4.6.1. Charakterystyka zjawiska ........................................................................ s. 38

4.6.2. Zapobieganie ............................................................................................ s. 38

4.7. Korupcja w wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania ............................ s. 39


4.8. Inne obszary działalności publicznej narażone na korupcję .............................. s. 40

4.8.1. Charakterystyka zjawisk ......................................................................... s. 40

4.8.2. Zapobieganie ............................................................................................ s. 41


5. Mechanizmy działań korupcyjnych ...................................................................... s. 42


5.1. Sposoby wymuszania łapówek przez osoby publiczne………………….......... s. 42

5.2. Wymuszenie poddania się korupcji ................................................................... s. 43

5.3. Rodzaje (postaci) korzyści świadczonych osobom publicznym ...........……... s. 43

5.4. Rodzaje świadczeń uzyskiwanych przez łapówkodawców dzięki łapówkom ... s. 45

5.5. Formy świadczeń łapówkobiorcy na rzecz łapówkodawcy ............................... s. 46


6. Sposoby i okoliczności ujawniania aktów korupcji .............................................. s. 47


6.1. Działania odpowiednich organów ..................................................................... s. 47

6.1.1. Działalność organów ścigania ................................................................. s. 47

6.1.2. Działalność niezależnych agencji oraz komisji antykorupcyjnych ........ s. 48

6.1.3. Działalność rzecznika praw obywatelskich ............................................. s. 48

6.2. Działalność grup politycznych ........................................................................... s. 49

6.3. Działalność dziennikarska ................................................................................. s. 49

6.4. Działalność instytucji międzynarodowych ........................................................ s. 50

6.5. Inne sposoby i okoliczności ujawniania afer korupcyjnych .............................. s. 51

6.5.1. „Przypadkowe” odkrycia korupcji ........................................................... s. 51

6.5.2. „Rozgrywki” pomiędzy osobistościami publicznymi .............................. s. 51

6.5.3. Ujawnianie korupcji po odejściu osób winnych od władzy ..................... s. 51


7. Problem korupcji na świecie .................................................................................. s. 53


7.1. Korupcja w krajach rozwijających się ..................................................…......... s. 53

7.1.1. Administracja ........................................................................................... s. 54

7.1.2. Sądownictwo ........................................................................................... s. 54

7.2. Korupcja w krajach przechodzących przeobrażenia ustrojowe ........................ s. 55

7.3. Korupcja w krajach wysoko rozwiniętych ....................................................... s. 55

7.4. Korupcja w organizacjach międzynarodowych ................................................ s. 59

7.5. Wskaźniki korupcji ......................................................................................... s. 60

7.5.1. Wskaźnik łapówkarstwa ....................................................................... s. 60

7.5.2. Wskaźnik postrzeganej korupcji ........................................................... s. 62


8. Generalne zasady przeciwdziałania korupcji ..................................................... s. 64


Wnioski ....................................................................................................................... s. 66


Spis tabel .................................................................................................................... s. 68


Bibliografia ................................................................................................................. s. 69


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Lidia Mańka korupcja osób publicznych (aspekt kryminalistyczny) Praca magisterska iconPraca licencjacka – praca magisterska

Lidia Mańka korupcja osób publicznych (aspekt kryminalistyczny) Praca magisterska iconPraca magisterska

Lidia Mańka korupcja osób publicznych (aspekt kryminalistyczny) Praca magisterska icon1. Dobrowolski Z., Korupcja w życiu publicznym. Międzynarodowe doświadczenia w zwalczaniu korupcji. Korupcja w Polsce, 2001, polityka 2

Lidia Mańka korupcja osób publicznych (aspekt kryminalistyczny) Praca magisterska iconInstytut fizyki katedra astronomii praca Magisterska

Lidia Mańka korupcja osób publicznych (aspekt kryminalistyczny) Praca magisterska iconWzór pracy magisterskiej Praca magisterska (eksperymentalno-analityczna)

Lidia Mańka korupcja osób publicznych (aspekt kryminalistyczny) Praca magisterska iconAktualne wymogi, które winna spełniać praca magisterska/licencjacka

Lidia Mańka korupcja osób publicznych (aspekt kryminalistyczny) Praca magisterska iconPraca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Jarosława Gdańskiego Warszawa 2009

Lidia Mańka korupcja osób publicznych (aspekt kryminalistyczny) Praca magisterska iconAkademia podlaska wydział nauk ścisłych instytut informatyki praca magisterska

Lidia Mańka korupcja osób publicznych (aspekt kryminalistyczny) Praca magisterska iconPraca dyplomowa magisterska temat Pracy Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki I Matematyki Stosowanej

Lidia Mańka korupcja osób publicznych (aspekt kryminalistyczny) Praca magisterska iconW listopadzie 1990 roku ukończyłem Wydział Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego praca magisterska

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom