Liczba godz
Pobierz 25.33 Kb.
NazwaLiczba godz
Data konwersji18.12.2012
Rozmiar25.33 Kb.
TypDokumentacja

Management Academy of Excellence

MM
Nazwa szkolenia:


Sterowanie i optymalizacja zapasów

w logistyce zaopatrzenia


Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania i sterowania przepływem zapasów oraz metodami optymalizacji poziomu zapasów w obszarze zakupów przedsiębiorstwie.


Czas trwania: 8 godzin


Metoda: warsztaty jako praktyczne ćwiczenia wykorzystujące dane podstawowe i statystyki biznesowe


Prowadzący: dr Marian Krupa (CV w załączniku)


Agenda:

Lp.

Temat

Liczba godz.

1

Wprowadzenie do nowoczesnych metod zarządzania i sterowania poziomem zapasów w przedsiębiorstwie. Zarządzanie, sterowanie, optymalizacja, metoda, koncepcja kosztów łącznych, gospodarka materiałowa, struktury organizacyjne, dane podstawowe, planowanie potrzeb (pull, push), modele realizacji dostaw, zapasy rezerwowe, MRP, analiza wskaźnikowa, zarządzanie procesem zaopatrzenia – przegląd podstawowych definicji i pojęć.

1

2

Projekt: Metoda stałego okresu zamawiania, model stałej wielkości zamówień – optymalny cykl kontroli poziomów zapasów. Okresowe kontrole wyznaczają wymaganą wielkość zamówienia w odniesieniu do maksymalnego poziomu zapasów, wyznaczonego przez planowany popyt w wybranym okresie, popyt w okresie zamawiania oraz zapas bezpieczeństwa chroniący przed niepewnością co do wielkości popytu i terminowości dostaw.

1

3

Projekt: Formuła WILSONA, model stałej wielkości zamówień - optymalizacja zapasów, ilości i wielkości dostaw. Problem określenia właściwego poziomu zapasów jest zagadnieniem kluczowym z punktu widzenia: 1) zabezpieczenia ciągłości produkcji; 2) uzyskania minimalnego kosztu magazynowania.

1

4

Projekt: Metoda WAGNERA-WITHINA: Sterowanie zapasami w warunkach nieciągłości popytu. Metoda Wagnera-Withina jest instrumentem do zastosowania w sytuacji braku możliwości przewidzenia i zaplanowania stałego, wymaganego poziomu produkcji/popytu.

Celem metody Wagnera-Withina jest zatem wskazanie optymalnego rozwiązania w obszarze logistyki dostaw bazując zasadniczo na prognozowanych i zmiennych poziomach popytu.

1

5

Projekt: Metoda ABC/ Macierz portfela zakupów: Klasyfikacja zapasów lub dostawców według metody ABC, ma na celu dobór odpowiedniej strategii zarządzania zakupami/dostawcami, monitorowania poziomu zapasów czy też rodzajem metod ich kontroli.

2

6

Projekt: Metoda ABC/XYZ: Zastosowanie metodyki ABC/XYZ w gospodarce magazynowej obejmuje:

 racjonalne rozmieszczenie różnego rodzaju wyrobów (materiałów) w rożnych typach składowania.

 przestrzenne rozplanowanie ośrodków składowania: horyzontalne i wertykalne.

 rozmieszczenie horyzontalne – częstotliwość zamówień w danym okresie.

 rozmieszczenie wertykalne – ilość przedmiotów zamawianych w danym okresie.

1

7

Projekt: Zasada ŚRODKA CIĘŻKOŚCI: Wybór optymalnego miejsca lokalizacji punktu logistycznego (magazynu, zakładu, hurtowni) dla różnych punktów zaopatrzenia i różnych rynków zbytu i różnych stawek transportowych.

1

8

Podsumowanie


Polecana literatura:


1. Autorskie materiały szkoleniowe: M. Krupa, „Zarządzanie zintegrowane, cz. 1 i 2”, publikacja w przygotowaniu.

2. E. Gołembska (red), „Kompendium wiedzy o logistyce”, WN PWN, Warszawa-Poznań 2007.

3. Z. Sarjusz-Wolski, „Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie”, PWE, W-wa 2000.


Koszt i warunki dla 1 grupy (maksymalnie 10 osób):


1. Warsztaty: 8 @ 170PLN brutto = 1360 PLN brutto / umowa zlecenie

2. Koszty dojazdu = pokrywa zamawiający (do ustalenia)

3. Nocleg: 1 doba = pokrywa zamawiający (do ustalenia)

4. Miejsce: = u zamawiającego w firmie (ew. do ustalenia)

5. Czas: = do ustalenia (od poniedziałku do niedzieli)


Kontakt:

Marian Krupa, tel. 506-006-602; mkr4all@gmail.com; www.mgmt4all.com


Referencje:


SAP Polska, IDS Scheer/MPI, CAV Aerospace, RCL Industries, Siemens IT Solutions and Services, BCC Wdrożenia SAP, Zelmer S.A. – Rzeszów, Gedeon Richter Polska, Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Zagreb School of Economics and Management, FH Bielefeld, Fachbereich Wirtschaft – Niemcy.Marian KR Strona 2012-10-24

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Liczba godz iconLiczba godz

Liczba godz iconLiczba godz

Liczba godz iconLiczba godz

Liczba godz iconLiczba godz

Liczba godz iconLiczba godz

Liczba godz iconPodstawy turystyki Liczba godz: 60 w – 30

Liczba godz iconZarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym Liczba godz: w – 15

Liczba godz iconEkonomia, Podstawy turystyki Liczba godz: 30 w – 15

Liczba godz iconLiczba godz./tydzień: Wykład : 2, Projektowanie : 1

Liczba godz iconLiczba godzin I forma zajęć: 30 godz konwersatorium

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom