Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pobierz 130.28 Kb.
NazwaProjekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strona2/3
Data konwersji18.12.2012
Rozmiar130.28 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3

11

Centrum Szkoleniowo-Doradcze TiM

ul. Kościuszki 13/123

10-501 Olsztyn

tel. 502 122 238

biuro@tim-olsztyn.pl

Zarządzanie BHP – To się opłaca”

01.08.2009 – 30.07.2010

279 725,42

woj. warmińsko-mazurskie

Realizacja projektu zmierza do podniesienia świadomości 36 przedsiębiorców/pracowników w zakresie zarządzania BHP w firmie.

Przewidziane są następujące formy wsparcia w projekcie:

 • Warsztaty: październik-grudzień 2009 r., luty-marzec 2010 r., maj-czerwiec 2010 r.. Weźmie w nich udział łącznie 36 osób;

 • Szkolenia z zakresu BHP – w formie wykładu połączonego z dyskusją. Szkolenie poruszy m.in. kluczowe elementy systemu zarządzania BHP, polityka BHP, planowanie, ocena ryzyka i identyfikacja wymagań prawnych, wdrożenie i funkcjonowanie, audytowanie oraz weryfikacja skuteczności działań korygujących, przegląd zarządzania;

 • Laboratorium komputerowe. Na zajęciach zostanie zaprezentowany przegląd dostępnego na rynku oprogramowania do zarządzania BHP.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje w zakresie zarządzania BHP.

tim-olsztyn.pl

12

WYG Consulting

Sp. z o.o.

ul. Sienna 75

00-833 Warszawa

tel. 22 492 70 00

slawomir.powierza@wygconsulting.pl


Biuro projektu:

al. Piłsudskiego 76

10-450 Olsztyn

tel. 89 532 43 07

PO PIERWSZE SPRZEDAŻ- budujemy kompetencje sprzedażowe mikro i małych firm województwa warmińsko-mazurskiego


01.10.2009 – 30.09.2010

1 755 755,44

woj. warmińsko-mazurskie

Oferta szkoleniowa skierowana jest do pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż produktów i usług lub zarządzających sprzedażą w mikro i małych firmach. Grupa docelowa liczyć będzie 465 osób ze 170 firm. Rekrutacja przyjmie postać oddelegowania pracowników na kursy przez szefów. Oferowane są szkolenia:

 • Zarządzanie sprzedażą: trening negocjacyjny, rozmowy z handlowcami, zarządzanie działem sprzedaży, systemy wynagradzania, kierowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie sprzedażą;

 • Kompetencje sprzedawców: techniki sprzedaży, telemarketing, efektywne prezentacje, odzyskiwanie należności, adresowane do osób, które sprzedają;

 • Sprzedaż na rynkach zagranicznych: przygotowanie eksportowej oferty handlowej, kontrakt eksportowy – szkolenie prawne dla osób, które przygotowują się do wejścia z produktami i usługami swoich firm na rynki zagraniczne;

 • Handel internetowy: serwisy aukcyjne, sklep internetowy, pozycjonowanie serwisów sprzedażowych.

www.szkolenia-wm.pl

13

EC Euro Consulting Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 32/103

10-578 Olsztyn

tel. 89 521 00 15

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl

Nowoczesny menadżer w turystyce –edycja II

01.09.2009 – 31.05.2010

273 972,00

woj.

warmińsko-mazurskie,

Powiat miasto Olsztyn,

Gmina miasto Olsztyn

Grupę docelową projektu stanowi 30 przedsiębiorców/ pracowników z branży turystycznej i okołoturystycznej. Do grup szczególnie preferowanych w projekcie zaliczają się osoby w wieku 45+ oraz osoby zarządzające w branży turystycznej lub okołoturystycznej.

Szkolenie „Zarządzanie usługą i produktem turystycznym”, obejmuje m. in. moduły tematyczne: regulacje prawne i ekonomiczne funkcjonowania podmiotów turystycznych i hotelarskich, podstawy i organizacja turystyki i hotelarstwa, produkt turystyczny, strategiczne zarządzanie współczesnym podmiotem turystycznym i hotelarskim, biznes plan firmy turystycznej, marketing, marka i public relations w gospodarce turystycznej, strategiczne metody promocji usług, systemy informatyczne wspomagające usługi turystyczne, profesjonalna obsługa gości z elementami protokołu dyplomatycznego.

Są to szkolenia z wkładem własnym przedsiębiorców:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw 20% tj. 825,20 zł;

 • dla średnich przedsiębiorstw 30% tj. 1237,80 zł.

www.menadzerturystyki.pl

14

Warmińsko-Mazurski

Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Olsztynie

ul. Mickiewicza 5

10-548 Olsztyn

tel. 89 535 39 81

bp@wmzdz.pl

aCADemia projektowania 2

01.10.2009 – 30.09.2011

2 518 821,84

woj. warmińsko-mazurskie

Projekt zakłada podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie obsługi branżowego oprogramowania typu CAD. Grupę docelową projektu stanowi 540 pracowników miko i małych (200) lub średnich (75) przedsiębiorstw. Grupy szkoleniowe będą tworzone w 4 miastach regionu: Olsztyn, Iława, Nidzica i Kętrzyn. Tematyka szkoleniowa obejmuje:

 • AutoCAD (podstawowe narzędzie pracy współczesnego projektanta) – 35 grup, w tym 25 grup stopnia I i 10 grup stopnia II,

 • Autodesk CIVIL 3D (zaawansowany program dla projektantów sieci drogowych i infrastruktury) – 5 grup, w tym 3 grupy stopnia I i 2 grupy stopnia II,

 • Autodesk Evit (bardzo złożony i wydajny program dla projektantów i architektów, adresowany dla zaawansowanych użytkowników, biegle poruszających się w środowisku AutoCADa) – 1 grupa,

 • Robot Millenium (program dla projektantów-konstruktorów) – 2 grupy.

Uczestnicy otrzymają oficjalne certyfikaty Autodesku.

wmzdz.pl

15

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy

w Gdańsku

ul. Piekarnicza 12a

80-126 Gdańsk

tel. 58 751 40 02
cig@swp.gda.pl


Biuro projektu:

al. Piłsudskiego 76 pok. 314

10-900 Olsztyn

tel. 89 526 41 11


Nowoczesny pracownik biurowy

01.10.2009 – 30.09.2010

1 714 858,15

woj. warmińsko-mazurskie

Projekt jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców w woj. warmińsko - mazurskim oraz ich pracowników. Łącznie do projektu zostanie rekrutowanych 270 osób. Preferowane będą osoby powyżej 45 roku życia (w przypadku większej liczby chętnych).

W ramach projektu oferowana jest możliwość skorzystania z następujących tematów szkoleń:

 • Zagadnienia prawne związane z pracą administracyjno-biurową;

 • Obsługa nowoczesnych urządzeń biurowych i systemów informatycznych do obsługi biur;

 • Profesjonalna obsługa komputera;

 • Techniki organizacji pracy biurowej;

 • Umiejętności interpersonalne w pracy biurowej.

Wszystkie szkolenia będą realizowane w formie wyjazdowej. Szkolenia są dofinansowane w 80% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.swp.gda.pl

16

INTER PARTS Import-Eksport Waldemar Bacławski

ul. Jarzębinowa 4

11-034 Stawiguda

tel. 89 524 92 00

biuro@interparts.pl

Euro warsztat – podniesienie kwalifikacji pracowników branży motoryzacyjnej

01.10.2009 – 28.02.2011

1 230 628,00

woj. warmińsko-mazurskie

Projekt zakłada przeszkolenie 168 osób z branży motoryzacyjnej (25 mikro i małe firmy), w tym mechaników, diagnostów handlowców oraz kadry zarządzającej. Zajęcia będą odbywały się w weekendy. Szkolenie składa się z 4 tematów.

   1. Szkolenie menadżerskie – zagadnienia związane z: planowaniem, zarządzaniem zmianą (w tym ochrona środowiska i BHP), proces coachingu i feedback (w tym prawo pracy), rozwojem nowych form sprzedaży, standardów jakości, zarządzanie magazynem, zarządzanie serwisem;

   2. Szkolenie pracowników liniowych (sprzedawcy) –zagadnienia związane z: podstawowymi technikami sprzedaży, prospecting, jakość obsługi klienta, obsługa posprzedażowa;

 1. Szkolenia administracji w przedsiębiorstwie – standardy pracy asystenta/asystentki;

 2. Szkolenie techniczne – 8 modułów: układ klimatyzacji, systemy bezpieczeństwa SRS, układy elektryczne i elektroniczne, ABS i układy kontroli trakcji, sterowanie silnikiem, układy kierownicze, układy elektroniczne diesla, diagnostyka.

www.interparts.pl

17

Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska

ul. Rubież 46/C3 nr 11

61-612 Poznań

tel. 61 827 94 10

piotr.gmerek@refa.poznan.pl


Biuro projektu:

ul. Wojska Polskiego 2 A

14-200 Iława

tel. 89 648 84 51


Organizator produkcji, słucham.

01.10.2009 – 30.09.2010

778 642,60

woj. warmińsko-mazurskie

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 120 pracowników 45 firm branży meblarskiej (5 mikro, 15 małych, 25 średnich). Projekt zakłada wykształcenie specjalistów ds. organizacji procesów produkcyjnych branży meblarskiej, którzy w swoich działaniach stosować będą metody i techniki nowoczesnej organizacji pracy.

Projekt skierowany jest do pracowników i kadry kierowniczej, wydelegowanych przez pracodawców na szkolenie. Muszą być to osoby dorosłe, z wykształceniem średnim lub wyższym, z min. rocznym stażem, zatrudnione na umowę o pracę w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub usługowym branży meblarskiej. Rekrutacja na szkolenia jest otwarta, dwuetapowa.

Przewidziane są 2 edycje, 10 szkoleń (800h lekcyjnych szkoleń ogólnych i 32h egzaminu). Przeprowadzą je certyfikowani trenerzy REFA.

Absolwenci szkolenia otrzymają certyfikat „Specjalisty ds. organizacji pracy w produkcji”, zgodnie z procedurą REFA Bundesverband.

refa.nf.pl

18

POL-MOT WARFAMA

S.A.

ul. Fabryczna 21

11-040 Dobre Miasto

tel. 89 615 34 00

sekretariat@warfama.pl


Rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie POL-MOT WARFAMA

01.10.2009 – 31.03.2010

489 824,00

woj. warmińsko-mazurskie

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 143 pracowników Pol-Mot Warfama pod kątem dostosowania ich kwalifikacji do istniejących potrzeb pracodawcy.

W ramach projektu zaplanowano 14 szkoleń z zakresu: zdobycie uprawnień na suwnice pomostowe sterowane do poziomu roboczego, zdobycie uprawnień na operatora wózków transportowych zasilanych gazem propan-butan, zdobycie uprawnień do obsługi żurawików, zdobycie uprawnień na spawacza MAG 135, zdobycie uprawnień na spawacza gazowego, obsługa systemów informatycznych stosowanych w firmie, gospodarka magazynowa, prawne aspekty reklamacji w praktyce, bilans i podatki, pozyskiwanie nowych klientów, controling logistyki, kurs angielskiego metodą Callana, zarządzanie płynnością finansową, obsługa programu SolidWorks.

Część szkoleń kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.www.warfama.pl

19

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie


ul. Mickiewicza 5

10-548 Olsztyn

Tel. 89 527-67-62

Fax.89 535-39-84


Budowlane BHP

01.12.2009 – 31.03.2011

1 086 760,49

warmińsko-mazurskie

Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowany problem w postaci niskich umiejętności bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych przez pracowników zatrudnionych w małych, mikro i średnich przedsiębiorstwach należących do branży budowlanej regionu warmińsko-mazurskiego. Grupę docelową projektu stanowi 1290 pracowników oraz pracodawców w ww. przedsiębiorstw. Wybór przedstawicieli branży budowlanej jako grupy docelowej bezpośrednio związany jest z charakterem prowadzonej działalności – wykonywaniem prac zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych, a tym samym zagrożonych większą wypadkowością podczas wykonywania czynności zawodowych.

Projekt przewiduje 4 rodzaje szkoleń dostosowanych do specyfiki branży budowlanej:

 1. szkolenie w zakresie bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,

 2. szkolenie w zakresie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych,

 3. szkolenie w zakresie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

 4. szklenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Szkolenia organizowane będą w Olsztynie, Ostródzie, Iławie i Kętrzynie.

20

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie


ul. Mickiewicza 5

10-548 Olsztyn

Tel. 89 527-67-62

Fax.89 535-39-84


Logistyka dla pracownika

01.12.2009 – 30.06.2011

3 879 368,59

warmińsko-mazurskie

Projekt „Logistyka dla pracownika” zakłada przeszkolenie 672 pracowników odpowiedzialnych za magazynowanie, składowanie oraz wewnętrzny transport towarów w zakładach pracy, z 300 przedsiębiorstw z różnych branż (a przede wszystkim budowlanej i około budowlanej, handlowej lub produkcyjnej). Głównym zadaniem projektu jest poprawienie wydajności i efektywności działów magazynowo-składowych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Warmii i Mazur. W ramach projektu organizowane będą szkolenia, które podniosą kwalifikacje zawodowe pracowników tych przedsiębiorstw w zakresie gospodarki magazynowej (m.in. zarządzania powierzchnią, ekspediowania towarów), wykorzystania programów komputerowych oraz obsługi urządzeń magazynowych.

Projekt przewiduje następujące kursy:

• Operator wózka jezdniowego - 64 godz. + 19 godz. praktycznych na osobę ,

- 12 grup szkoleniowych uczestniczących w tym rodzaju szkoleń będzie miało możliwość udziału w dodatkowym kursie obsługi oprogramowania komputerowego SUBIEKT;

• Operator suwnic - 46 godz.+ 20 godz. praktycznych na osobę;

• Operator żurawi przenośnych - 46 godz.+ 20 godz. praktycznych na osobę;

• Operator wciągników i wciągarek - 46 godz.+ 20 godz. praktycznych na osobę – 2 grupy;

• Operator podestów ruchomych - 46 godz.+ 20 godz. praktycznych na osobę;

Każdy kurs wzbogacony jest 16-godzinnym modułem dotyczącym istotnych zasad nowoczesnej gospodarki magazynowej.

Uczestnicy szkoleń otrzymają możliwość uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego oraz zaświadczenia WMZDZ o ukończeniu kursu zgodne z wymogami MEN.


http://wmzdz.pl/Logistyka.327.0.html

21


AKADEMIA NAUKI

Ireneusz Górski


ul. Żołnierska 11C

10-558 Olsztyn


tel. 089 535 24 13

fax. 089 521 87 45

e-mail:

projekt@efektywna-nauka.pl


Profesjonalna reklama i obsługa klienta w twojej firmie

28.12.2009 – 26.11.2010

780 100,00

warmińsko-mazurskie
1   2   3

Powiązany:

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego iconProjekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego iconProjekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego iconProjekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego iconProjekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego iconProjekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego iconProjekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego iconProjekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego iconProjekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego iconPrzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego unia europejska

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego iconPrzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom