Temat: Psychologiczne uwarunkowania postaw konsumentów wobec
Pobierz 0.5 Mb.
NazwaTemat: Psychologiczne uwarunkowania postaw konsumentów wobec
strona4/6
Data konwersji19.12.2012
Rozmiar0.5 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6

Hipoteza badawcza nr 4

- ludzie im więcej zarabiają pieniędzy tym częściej kupują nowe produkty.


Do zweryfikowania powyższej hipotezy przeprowadzono test Scheffe, porównania wielokrotne.Zmienna zależna

(I) miesięczne dochody brutto (srednia z 3 miesięcy)

(J) miesięczne dochody brutto (srednia z 3 miesięcy)

Różnica średnich (I-J)

Błąd standardowy

Istotność

95% przedział ufności

Dolna granica

Górna granica

Jak często kupuje nowy produkt - Produkt zmiennej technologii, nowym sposobie wytwarzania

do 1500 zł

od 1501 do 2500 zł

-,79948*

,23282

,011

-1,4620

-,1369

powyżej 2500 zł

-,78604*

,25061

,024

-1,4992

-,0729

nie wykazuje dochodów/nie dotyczy

,54730

,37282

,543

-,5137

1,6083

od 1501 do 2500 zł

do 1500 zł

,79948*

,23282

,011

,1369

1,4620

powyżej 2500 zł

,01344

,25998

1,000

-,7264

,7533

nie wykazuje dochodów/nie dotyczy

1,34677*

,37918

,008

,2677

2,4258

powyżej 2500 zł

do 1500 zł

,78604*

,25061

,024

,0729

1,4992

od 1501 do 2500 zł

-,01344

,25998

1,000

-,7533

,7264

nie wykazuje dochodów/nie dotyczy

1,33333*

,39036

,011

,2225

2,4442

nie wykazuje dochodów/nie dotyczy

do 1500 zł

-,54730

,37282

,543

-1,6083

,5137

od 1501 do 2500 zł

-1,34677*

,37918

,008

-2,4258

-,2677

powyżej 2500 zł

-1,33333*

,39036

,011

-2,4442

-,2225

Jak często kupuje nowy produkt - Produkt o zmienionym składzie, recepturze

do 1500 zł

od 1501 do 2500 zł

-,83784*

,23464

,007

-1,5056

-,1701

powyżej 2500 zł

-,96284*

,25257

,004

-1,6816

-,2441

nie wykazuje dochodów/nie dotyczy

-,08784

,37574

,997

-1,1571

,9814

od 1501 do 2500 zł

do 1500 zł

,83784*

,23464

,007

,1701

1,5056

powyżej 2500 zł

-,12500

,26201

,973

-,8706

,6206

nie wykazuje dochodów/nie dotyczy

,75000

,38215

,284

-,3375

1,8375

powyżej 2500 zł

do 1500 zł

,96284*

,25257

,004

,2441

1,6816

od 1501 do 2500 zł

,12500

,26201

,973

-,6206

,8706

nie wykazuje dochodów/nie dotyczy

,87500

,39342

,183

-,2446

1,9946

nie wykazuje dochodów/nie dotyczy

do 1500 zł

,08784

,37574

,997

-,9814

1,1571

od 1501 do 2500 zł

-,75000

,38215

,284

-1,8375

,3375

powyżej 2500 zł

-,87500

,39342

,183

-1,9946

,2446

Hipoteza nr 1

ludzie im więcej zarabiają pieniędzy tym częściej kupują nowe produkty”

Z otrzymanych wyników można odczytać, że istotnie ze sobą powiązane są 3 przedziały dochodów: do1500zł, od 1501-2500zł oraz powyżej 2500zł. Nasuwa to wniosek, że im więcej ludzie zarabiają tym częściej kupowali by nowe produkty. Nie ma więc podstaw do odrzucenia hipotezy.

Można zauważyć również, że osoby, które nie wykazują dochodów/nie dotyczy nie są skłonni do kupowania nowych produktów, ponieważ ich na to nie stać.


Pytanie badawcze nr 5

Co skłania konsumentów do nabywania, kupowania nowych produktów?

Hipotezy:

- nowe produkty kupowane są dla zaspokojenia ciekawości

- nowe produkty kupujemy dlatego, że inni ich jeszcze nie mają,


Przeprowadzono test Chi kwadrat

 

powód kupowania nowego produktu - Produkt zmiennej technologii, nowym sposobie wytwarzania

powód kupowania nowego produktu - Produkt o zmienionym składzie, recepturze

powód kupowania nowego produktu - Produkt o zmienionym wyglądzie, opakowaniu

powód kupowania nowego produktu - Produkt którego jeszcze nie było

Chi-kwadrat

45,360a

31,920a

17,600a

48,080a


Otrzymano następujące wyniki przy poziomie istotności p=0,001

powód kupowania nowego produktu - Produkt zmiennej technologii, nowym sposobie wytwarzania

powód kupowania nowego produktu - Produkt o zmienionym składzie, recepturze

powód kupowania nowego produktu - Produkt o zmienionym wyglądzie, opakowaniu

powód kupowania nowego produktu - Produkt którego jeszcze nie było

 

Obserwowane N

Obserwowane N

Obserwowane N

Obserwowane N

z ciekawości

49

43

19

49

bo ma atrakcyjną cenę

31

32

37

14

jest w promocji z innym produktem

16

20

33

4

bo nie mają go jeszcze inni

4

5

11

33

Ogółem

100

100

100

100


Hipoteza nr 1

Nowe produkty kupowane są dla zaspokojenia ciekawości”

Z otrzymanych wyników potwierdza się hipoteza, ze nowe produkty kupowane są dla zaspokojenia ciekawości. Wyjątek stanowią produkty o zmienionym wyglądzie, opakowaniu, można przypuszczać, że dla ankietowanych tego rodzaju nowy produkt nie jest nowością, a jedynie odświeżeniem starego produktu poprzez zmianę opakowania.


Hipoteza nr 2

Nowe produkty kupujemy dlatego, że inni ich jeszcze nie mają”

Dla respondentów jedynie produkt którego jeszcze nie było jest kupowany dlatego, że nie mają go inni, co wydaje się zrozumiałe, gdyż posiadając produkt którego nie było dotychczas na rynku można się „pokazać” w swoim środowisku. W przypadku pozostałych typów nowości ankietowani nie potwierdzili postawionej hipotezy, dlatego można ją odrzucić.


Hipoteza badawcza nr 6

Konsumenci dowiadują się o nowych produktach częściej z mediów niż od znajomych”


Do zweryfikowania powyższej hipotezy przeprowadzono test Chi-kwadrat.

 

skąd dowiaduje się o nowych produktach

Chi-kwadrat

32,540a


Otrzymano następujące wyniki przy poziomie istotności p=0,001


skąd dowiaduje się o nowych produktach 

Obserwowane N

z mediów

60

od znajomych

23

w sklepie

17

Ogółem

100
1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Temat: Psychologiczne uwarunkowania postaw konsumentów wobec iconTemat: Psychologiczne uwarunkowania postaw konsumentów wobec

Temat: Psychologiczne uwarunkowania postaw konsumentów wobec iconPsychologiczne uwarunkowania postaw konsumentów wobec nowych produktów

Temat: Psychologiczne uwarunkowania postaw konsumentów wobec iconUwarunkowania wewnętrzne postępowania konsumentóW

Temat: Psychologiczne uwarunkowania postaw konsumentów wobec iconPsychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości osobowość

Temat: Psychologiczne uwarunkowania postaw konsumentów wobec iconHomoseksualizm definicja, typologie, uwarunkowania biologiczne I psychologiczne

Temat: Psychologiczne uwarunkowania postaw konsumentów wobec iconPodstawowe uwarunkowania zjawiska alkoholizmu : naśladowanie postaw I zachowań dorosłych

Temat: Psychologiczne uwarunkowania postaw konsumentów wobec iconRecepta na karierę”, czyli psychologiczne I nie tylko – uwarunkowania drogi

Temat: Psychologiczne uwarunkowania postaw konsumentów wobec iconOkreślenie postaw rodziców wobec dziecka niesłyszącego

Temat: Psychologiczne uwarunkowania postaw konsumentów wobec iconRola środowiska w kształtowaniu postaw wobec palenia tytoniu

Temat: Psychologiczne uwarunkowania postaw konsumentów wobec iconK5 – postawy wobec różnic kulturowych – zmiana niekorzystnych postaw

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom