Scenariusz nr 1 Temat: Kształtowanie percepcji wzrokowej I orientacji przestrzennej
Pobierz 199.97 Kb.
NazwaScenariusz nr 1 Temat: Kształtowanie percepcji wzrokowej I orientacji przestrzennej
strona2/3
Data konwersji19.12.2012
Rozmiar199.97 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3
Temat: Pisownia wyrazów z „ó” wymiennym na „o” i „e”.


Cele:

 • ćwiczenie pamięci wzrokowej, kinestetyczno – ruchowej,

 • usprawnianie analizatora wzrokowego i słuchowego.

  1. Kształtowanie myślenia pojęciowego.

Prowadzący czyta treść zagadki, a uczeń dobiera odpowiedni obrazek do treści zagadki:


Cztery kopyta,

Rogi, bródka.

Już wiecie,

Kto wyjadł kapustę z ogródka? (koza)


Pasie się na łące

Daje mleko pachnące (krowa)  1. Wytwarzanie związków wzrokowo – słuchowych, doskonalenie techniki czytania.

Prowadzący czyta treść rymowanki, wyjaśnia trudne słowa. Uczeń otrzymuje tekst rymowanki, czyta tekst rymowanki podkreśla wyrazy z „ó” i dokonuje analizy wyrazów, w których „ó” wymienia się na „o” i „e”. Następnie otrzymuje tekst reguły ortograficznej: „Ó” piszemy wówczas, gdy wymienia się na „o” lub „e”. Prowadzący podaje przykłady: pióro – pierze, krówka - krowa,


Zapamiętaj proszę słowa,

Pióro – pierze, główny – głowa,

Droga – dróżka, słówko – słowa.

Skorygujesz błąd niejeden,

Co ci przedtem trudność sprawił:

Szóstka – sześć, siódemka – siedem,

I przymówka – bo przemawia.

Sprawdź, gdy piszesz, to pomaga!

Wożę – wóz, stożek – stóg,

Dwory – dwór, bory – bór.  1. Ćwiczenie pamięci wzrokowej. Doskonalenie techniki czytania. Prowadzący daje uczniowi loteryjkę wyrazową. Uczeń czyta głośno wyrazy i układa je parami, zgodnie z zasadą ortograficzną:bródka – broda, ogród – ogrody, kółko – koło, piórko – pierze, ósma – osiem, mróz – mrozy, czwórka – cztery, mógł – mieć, pół – połowa.  1. Usprawnianie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

Uczeń łączy sylaby, głośno odczytuje wyrazy i zapisuje.

łódka – łodzie

bródka - brody

czwórka – cztery

piórka – pierze  1. Ćwiczenie grafomotoryki. Usprawnianie analizy słuchowej, koordynacji słuchowo – wzrokowo –ruchowej. Uczeń rysuje łódkę (potem koloruje) według instrukcji prowadzącego;11C – 11K 1F – 8L 8A – 11C

9F – 9L 8D – 8L 8D – 1F

1F – 9F 8A – 9F 9L – 11K


A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
  1. Ćwiczenie spostrzegawczości ruchowej i pamięci wzrokowej oraz czujności ortograficznej.

Uczeń uzupełnia tekst z lukami. Po uzupełnieniu głośno tekst odczytuje, uzasadniając pisownię wyrazów z „ó”.


Czy piekarz już zagni…tł ciasto? Nie, jeszcze gniecie.

To ołowiana blacha? Tak, to oł…w.

Tomek chce was pozdr…wić. Pozdr…w go także od nas.

Zg…dź się! Zgoda! Wr…cę do domu. Lubię powroty.

Ta część wiecznego pi…ra jest stalowa. To stal…wka.


  1. Zadanie domowe – wyszukaj w gazecie 10 wyrazów z „ó” wymiennym i dopisz do nich wyrazy uzasadniające tę pisownię.SCENARIUSZ NR 7


Temat: Pisownia wyrazów z „ó” w zakończeniach –„-ów”.

Cele:

 • usprawnianie percepcji wzrokowej,

 • utrwalenie pisowni wyrazów z końcówką „-ów”.

 1. Kształtowanie analizy i syntezy wzrokowej.

Uczeń układa według wzoru obrazek z elementów.

 1. Kształtowanie związków słuchowo – wzrokowych, utrwalenie obrazu graficznego wyrazów z „ów”.

Prowadzący czyta tekst.


WYCIECZKA

Ola i Zosia zwiedzały Kraków, dawną stolicę wszystkich Polaków. Gdy dość już miały prastarych murów, raźnie ruszyły na wieś pod Knurów. Tam wśród zielonych lasów, szukały borowików i maślaków. A gdy już miały pełne koszyki, zrobiły na łące mały piknik. I wśród czerwonych maków słuchały śpiewu ptaków. Na wsi spędziły cztery tygodnie, po czym do domów ruszyły zgodnie.


Uczeń wypisuje z tekstu wyrazy zakończone na „-ów”. Podkreśla końcówkę kolorem zielonym. Formułuje zasadę ortograficzną - „ó” piszemy, gdy występuje w przyrostku – „ów’.

 1. Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Uczeń otrzymuje kartoniki z wyrazami zakończonymi na „ów”, układa je w kolejności alfabetycznej, głośno je odczytuje.


Kraków, lasów, borowików, maków, ptaków, domów, ogrodów, aniołów


 1. Usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego, koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej i pamięci wzrokowej, kształtowanie czujności ortograficznej.

 1. uczeń na podstawie wzoru dopisuje brakujące wyrazy (zakończenia podkreśla na zielono):


koty – kotów maki - ……………….

lasy - ………………. grzyby - ……………...

stoły - ……………… płoty - …………………


 1. do rozpoczętych zdań uczeń dopisuje po dwa wyrazy zakończone na „ów”:

Boję się pająków, ……………….., ………………………

Lubię smak lizaków, …………………, ………………….

W zoo widziałem kilka lwów, ……………, …………..…

 1. Zabawa ruchowa. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Uczeń z kolorowych gazet wykonuje kule. Wymienia rzeczowniki zakończone na „ów” i za prawidłową odpowiedź wrzuca kulę (punkt) do pojemnika. Na koniec przelicza zdobyte punkty.

 2. Zadanie domowe.

Ułóż zdania z wyrazami: domów, ptaków, kolegów, lasów, Kraków.


SCENARIUSZ NR 8


Temat: Utrwalenie pisowni wyrazów z „ó” niewymiennym.


Cele:

 • ćwiczenie pamięci wzrokowej, pamięci kinestetyczno – ruchowej,

 • usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego,

 • ćwiczenie poprawnej pisowni wyrazów z „ó” niewymiennym,

 1. Usprawnianie percepcji słuchowej.

Prowadzący stojąc z tyłu za dzieckiem wystukuje zapisany rytm, a dziecko wskazuje, który to układ:


 1. Usprawnianie koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej. Dzielenie ciągów literowych na wyrazy i zdania.

Uczeń otrzymuje na kartce wypisany ciąg literowy. Prowadzący odczytuje ten ciąg, a uczeń oddziela pionową kreską wyrazy i zdania.


Naszczyciegórystoizamekduży. MieszkawnimkrólJóziozcórkąRózią.

Następnie głośno odczytuje uporządkowane zdania i przepisuje je do zeszytu, podkreśla wyrazy z „ó’.

 1. Wytworzenie związków wzrokowo – słuchowych, doskonalenie techniki czytania.

Prowadzący czyta tekst „Królewna Rózia”, a uczeń śledzi test.


Królewna Rózia”

Dawno temu, za górami, za lasami, żyła mądra i piękna królewna Rózia. Mieszkała w zamku, który stał pośrodku cudnego ogrodu. W ogrodzie tym znajdowały się przeróżne dziwy. Było tam źródełko z żywą wodą, która miała moc leczenia chorób. Ale najpiękniejsze były róże. Piękna królewna często wróżyła sobie z płatków tych róż.

Uczeń czyta tekst po cichu, ze zwróceniem uwagi na trudności ortograficzne.

 1. Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci wzrokowo – ruchowej oraz czujności ortograficznej.

Uczeń otrzymuje tekst z lukami. Wypełnia go samodzielnie, sprawdza poprawność zapisu korzystając ze wzoru.


Kr…lewna R…zia”

Dawno temu, za g…rami, za lasami, żyła mądra i piękna kr…lewna R…zia. Mieszkała w zamku, kt…ry stał pośrodku cudnego ogrodu. W ogrodzie tym znajdowały się przer…żne dziwy. Było tam źr…dełko z żywą wodą, kt…ra miała moc leczenia chor…b. Ale najpiękniejsze były r…że. Piękna kr…lewna często wr…żyła sobie z płatk…w tych r…ż.

Uczeń zakleja te wyrazy, w których zrobił błąd i pisze je poprawnie.

 1. Ćwiczenie spostrzegawczości, usprawnianie drobnych ruchów ręki.

Uczeń porównuje dwa obrazki, jego zadaniem jest wskazanie różnic w obrazkach. 1. Usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

Uczeń otrzymuje zaszyfrowane wyrazy i zdania. Musi je odczytać i zapisać.

A

B

C

D

E

F

1

A

Ą

B

C

Ć

D

2

E

Ę

F

G

H

I

3

J

K

L

Ł

M

N

4

Ń

O

Ó

P

R

S

5

Ś

T

U

W

Y

Z

6

Ź

Ż
  1. 3B, 4E,4C,3C (król)

  2. 4D, 4E, 4C, 4F, 5F, 5E (prószy)

  3. 4E, 4C, 5F, 2F, 1A/ 1D, 4C, 4E, 3B, 1A/ 3B, 4E, 4C, 3C, 1A/ 5D, 4E, 4C,6B, 5E/ 5F/ 4D, 3D, 1A 5B, 3B, 4C, 5D

(Rózia, córka, króla, wróży, z, płatków)

 1. Zadanie domowe

Utwórz wyrazy łącząc sylaby z grupy „a” z sylabami z grupy „b” i zapisz je.

A) źród ba cór że

B) wróż ło ró ka

SCENARIUSZ NR 9


1   2   3

Powiązany:

Scenariusz nr 1 Temat: Kształtowanie percepcji wzrokowej I orientacji przestrzennej iconTemat: Usprawnianie orientacji przestrzennej, lateralizacji oraz percepcji słuchowej

Scenariusz nr 1 Temat: Kształtowanie percepcji wzrokowej I orientacji przestrzennej iconĆwiczenia orientacji przestrzennej dla młodszych dzieci etap I – utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała

Scenariusz nr 1 Temat: Kształtowanie percepcji wzrokowej I orientacji przestrzennej iconZaburzenia percepcji wzrokowej

Scenariusz nr 1 Temat: Kształtowanie percepcji wzrokowej I orientacji przestrzennej iconUsprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej

Scenariusz nr 1 Temat: Kształtowanie percepcji wzrokowej I orientacji przestrzennej icon2. test do badania poziomu sprawności manualnej I percepcji wzrokowej (analizy I syntezy) H. Spionek

Scenariusz nr 1 Temat: Kształtowanie percepcji wzrokowej I orientacji przestrzennej iconStymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej I słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie I rozwijanie nowych umiejętności. Strefa

Scenariusz nr 1 Temat: Kształtowanie percepcji wzrokowej I orientacji przestrzennej iconZaburzenia motoryki I orientacji czasowo przestrzennej a postępy w mówieniu

Scenariusz nr 1 Temat: Kształtowanie percepcji wzrokowej I orientacji przestrzennej iconTrudności w uczeniu się uwarunkowane zaburzeniami orientacji przestrzennej

Scenariusz nr 1 Temat: Kształtowanie percepcji wzrokowej I orientacji przestrzennej iconIndywidualny program rozwoju dziecka z zaburzonym rozwojem percepcji słuchowej, wzrokowej, sprawności grafomotorycznej oraz mowy jako wspomaganie rozwoju dziecka

Scenariusz nr 1 Temat: Kształtowanie percepcji wzrokowej I orientacji przestrzennej iconScenariusz lekcji z zakresu orientacji zawodowej szkołA

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom