Temat: Dwie postawy człowieka wobec Boga I Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego
Pobierz 157.07 Kb.
NazwaTemat: Dwie postawy człowieka wobec Boga I Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego
Data konwersji11.09.2012
Rozmiar157.07 Kb.
TypDokumentacja
Temat: Dwie postawy człowieka wobec Boga i Jego dzieła.

Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie... i Hymn

Juliusza Słowackiego. Zwróć uwagę na nastrój obydwu utworów.


Pieśń wybitnego przedstawiciela renesansu Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie…” oraz „Hymn” romantyka Juliusza Słowackiego przedstawiają dwie różne postawy człowieka wobec Boga i jego dzieła. Noszą również znamiona podobieństw - podziw dla świata „ wyhaftowanego” ręką Boga.


Pieśń „Czego chcesz od nas, Panie…” ma charakter hymnu, zawiera elementy pochwalne i dziękczynne. Kochanowski napisał ją w bardzo osobistej, intymnej tonacji, co wynikało z humanistycznej koncepcji świata i Boga. Utwór jest przykładem liryki inwokacyjnej przyjmuje więc formę rozbudowanej apostrofy skierowanej do Boga. Nadawca pieśni ujawnia się nam jako podmiot zbiorowy, a adresatem jest Bóg. Poemat ten opiewa wielkość i wspaniałość Boga ale zarazem zachwyca się pięknem i harmonią ukształtowanego przez Boga niesamowicie pięknego świata. Głównym motywem monologu lirycznego jest pochwała Stwórcy i jego genialnego dzieła - świata stworzonego dla człowieka. Obraz rzeczywistości sumuje się w ciągu niezwykle plastycznych, malarskich sekwencji. Kunsztowna metaforyka i liczne personifikacje uwydatniają jego niezwykłą urodę. Świat jawi się niczym ogromny kosmos wypełniony przez wielkie otchłanie, morza, lądy i niebo. Wszystko jest w nim jednak uporządkowane: Biały dzień, a noc ciemna swoje czasy znają. Świat jest ponadto niewyobrażalnie piękny, powabny, misternie utkany przez Boga artystę: ... Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował; Świat przypomina zatem dzieło sztuki, a jego twórca sztukmistrza doskonałego, wielkiego architekta, który wszystko genialnie obmyślił, by człowiek mógł zamieszkać w ziemskim edenie. Bóg rysuje się jako absolut, źródło wszelkiego dobra i piękna. Człowiek nie czuje wobec niego dystansu, nie jest marnym pyłem, nie przeraża go boski majestat. Wie, że Bóg jest doskonałością. Obecności Boga doświadcza się na każdym kroku, obserwując stworzony przez niego doskonały świat, a nie tylko w trakcie religijnych rytuałów. To typowe dla renesansu widzenie Boga ponad wyznaniowego, który jest przede wszystkim absolutem i nikt go nie ma prawa zawłaszczyć wyłącznie dla siebie. Wobec doskonałości tego świata człowiek ma poczucie małości. Utwór stanowi wyraz renesansowej, pogodnej religijności, dalekiej od średniowiecznej bojaźni. Bóg jest bliski człowiekowi, łaskawy i dobrotliwy, nie budzi trwogi, nie wystawia na próbę, nie przytłacza swoim majestatem. Człowiek nie ma powodu do obaw, czuje się szczęśliwy, ma świadomość, że jest integralną częścią boskiego uniwersum i nie pozostaje mu nic innego, jak tylko chwalić Boga, wyrażając podziw dla jego dzieła. W podziękowaniu człowiek ofiarowuje Bogu swoją wiarę i podporządkowanie.


„Hymn” Juliusza Słowackiego został napisany w czasie podróży autora do Ziemi Świętej, gdy płynął 19 października 1836 roku okrętem do Aleksandrii pod wpływem uroku aleksandryjskiego zachodu słońca i pod wpływem widoku lecących bocianów. Utwór jest hymnem, a więc utworem o charakterze pochwalnym. Podmiot liryczny wiersza mówi w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Autor wiersza jawi się nam jako indywidualista, pielgrzym wygnany z ojczystego kraju:Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi…” Poeta wyraża brak nadziei na zakończenie wygnańczej wędrówki i ujrzenie kiedykolwiek stron ojczystych. Wiersz rozpoczyna się wyznaniem „Smutno mi Boże”. Jest to apostrofa skierowana do Boga. W utworze dominuje nastrój smutku, żalu, melancholii, rezygnacji podkreślany przez powtarzający się refren „Smutno mi Boże”. Tematem tego utworu jest skarga do Boga. Poeta wyraża swoje poczucie nicości i marności człowieka wobec doskonałości świata - dzieła Boga. W pierwszej strofie tego wiersza, podmiot liryczny podziwia zachód słońca. Patrzy on na to zjawisko i stwierdza, że jest ono jednym z najcudniejszych obrazów stworzonych przez Boga. Mimo iż widok jest bardzo piękny, nie sprawia mu radości. W następnych dwóch strofach podmiot wyraża swoją tęsknotę do ojczyzny. Tęsknota ta przybiera formę różnych obrazów np. płaczu małego dziecka za odchodzącą matką. W kolejnej strofie podmiot obserwuje stado lecących bocianów. Ptaki te pogłębiają jego tęsknotę za narodem, ponieważ są one symbolami polskości. Skojarzenie z polskim krajobrazem wywołuje w nim bolesne wspomnienia. Często rozmyśla nad grobami ludzi, zdaje sobie sprawę z tego, że jako pielgrzym nigdy nie powróci do kraju, że umrze i zostanie pochowany na obcej ziemi. Jedynie Bóg będzie znał miejsce jego wiecznego spoczynku. Poeta jest przekonany, że to nie Bóg go opuścił, lecz ludzie. Powracający w zakończeniu obraz przyrody tworzy klamrowa kompozycję wiersza i przynosi refleksję o kruchości, nicości ludzkiego bytu w obliczu potężnej, niezmiennej, wiecznej natury. W wierszu pojawiają się dwa obrazy przyrody: ta piękna, pełna przepychu, ale która nie cieszy, wzbudza smutek i przyroda ojczysta, niedostępna, bo do Polski poeta nie może powrócić, może tylko za nią tęsknić, wspominać. Przez cały utwór utrzymana jest kunsztowna budowa zwrotki zwanej soficką.

Pieśń Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie…” oraz „Hymn” Juliusza Słowackiego łączy wspólny motyw. Obaj poeci zwracają się w swych utworach bezpośrednio do Boga. Obaj w swoich utworach ukazują piękno świata-dzieło Stwórcy. Zarówno jeden jak i drugi wiersz ma uroczysty, podniosły ton. Należą do tego samego gatunku literackiego - hymnu. Oba utwory ukazują w różnej perspektywie relację Bóg - świat - człowiek. W przeciwieństwie do Kochanowskiego, Słowacki łamie niektóre reguły gatunku, wprowadzając podmiot jednostkowy nie zbiorowy, inaczej rozkłada akcenty: Bóg jest jedynie po to, by wysłuchać człowieka, najważniejszy w wierszu jest podmiot liryczny - jego żal, smutek, jego emocje wypływające z rozczarowania rzeczywistością. Różnicę również można dostrzec w nastroju obydwu utworów. Pierwszy z nich ma nastrój radosny, optymistyczny, natomiast drugi przygnębiający i smutny. Ponadto utwór Kochanowskiego jest pieśnią błagalno - dziękczynną natomiast utwór Słowackiego jest pieśnią elegijno - refleksyjną. Warto podkreślić, że autorów dzieliło 300 lat. Kochanowski żył w okresie renesansu, kiedy Polska była krajem wolnym, natomiast Słowacki w okresie romantyzmu w zniewolonym wówczas kraju. Istotą zatem jest odmienny światopogląd i co za tym idzie dwie odmienne postawy wobec Boga i jego dzieła.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Dwie postawy człowieka wobec Boga I Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego iconTemat: „Nic wiecznego – nadzieja z tego” – Jana Kochanowskiego „Pieśń IX z ksiąg wtórych”: „Nie porzucaj nadzieje”

Temat: Dwie postawy człowieka wobec Boga I Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego iconBunt I pokora jako przykłady zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw postawy I ich konsekwencje na przykładzie wybranych utworów literackich

Temat: Dwie postawy człowieka wobec Boga I Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego iconTemat: XVI- wieczna wizja „wsi spokojnej, wsi wesołej” – „Pieśń Świętojańska o Sobótce” Jana Kochanowskiego

Temat: Dwie postawy człowieka wobec Boga I Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego iconCzy potrafisz zrozumieć „pieśŃ ix” jana kochanowskiego?

Temat: Dwie postawy człowieka wobec Boga I Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego iconPokora I bunt jako dominujące postawy wobec Boga

Temat: Dwie postawy człowieka wobec Boga I Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego iconTemat: Postawy Polaków wobec zaborców po 1864 roku Postawa społeczeństwa wobec rusyfikacji

Temat: Dwie postawy człowieka wobec Boga I Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego iconTemat: Postawy Polaków wobec zaborców po 1864 roku Postawa społeczeństwa wobec rusyfikacji

Temat: Dwie postawy człowieka wobec Boga I Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego iconJakie znaczenie dla rozumienia szczęścia może mieć wybór postawy wobec problemu istnienia Boga

Temat: Dwie postawy człowieka wobec Boga I Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego iconWizerunek Boga I obraz Świata w hymnie "Czego chcesz od nas panie" Jana Kochanowskiego

Temat: Dwie postawy człowieka wobec Boga I Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego icon1. Jaki jest zamysł Boga wobec człowieka?

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom