Jacek Zdanowicz Porozumienie w sprawie technologii informatycznej ita
Pobierz 10.32 Kb.
NazwaJacek Zdanowicz Porozumienie w sprawie technologii informatycznej ita
Data konwersji19.12.2012
Rozmiar10.32 Kb.
TypDokumentacja
Jacek Zdanowicz


Porozumienie w sprawie

technologii informatycznej - ita

(Information Technology Agreement)


Rynek produktów technologii informatycznej jest jednym z najbardziej dynamicznie i najszybciej rozwijających się rynków przy rosnącej zdolności produkcyjnej i eksportowej we wszystkich gospodarkach rozwijających się i będących w tzw. okresie przejściowym. W warunkach porozumień osiągniętych w wyniku negocjacji prowadzonych w ramach Rundy Urugwajskiej, system porozumień Światowej Organizacji Handlu (WTO) stworzył międzynarodowe ramy globalnej integracji gospodarczej na potrzeby rządu i przemysłu. Dwa kluczowe porozumienia, a mianowicie Porozumienie w sprawie technologii informatycznej - ITA (Information Technology Agreement) oraz Porozumienie w sprawie podstawowych usług telekomunikacyjnych BTA (Agreement on Basic Telecommunications) stały się kamieniami węgielnymi pod wielostronny system handlu tymi produktami i usługami. Na razie skoncentrujmy się na pierwszym porozumieniu.


Porozumienie o liberalizacji handlu towarami technologii informatycznej - ITA, było negocjowane od początku 1996 r. w gronie specjalistów krajów tzw. grupy Quad ( USA, Japonia, Unia Europejska, Kanada ). Wartość handlu towarami technologii informatycznej w tym czasie w świecie, została oszacowana na około 500 mld USD rocznie. Mając to na uwadze, kraje najbardziej rozwinięte zdecydowały na podstawie ocen ekonomicznych, że liberalizacja handlu technologiami informatycznymi (w szeroko pojętym zakresie, tzn. począwszy od tranzystorów, układów scalonych, poprzez podzespoły komputerowe, gotowe komputery i urządzenia wejścia-wyjścia do nich, a kończąc na maszynach i urządzeniach służących do produkcji tej technologii) wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarki świata, a krajów rozwiniętych w szczególności. Pozostałe kraje nie były dopuszczone do rozmów do końca 1996 r. Na Konferencji Ministerialnej WTO w Singapurze, która odbyła się w dniach 9.-13. grudnia 1996 r. Polska została zaproszona do udziału w negocjacjach Porozumienia ITA, co pozwoliło uzyskać wgląd w treść Porozumienia oraz listę towarów nim objętych. Ostatniego dnia konferencji Porozumienie ITA zostało podpisane przez następujące kraje: Australia, Kanada, Tajwan, Unia Europejska, Hong-Kong, Islandia, Indonezja, Japonia, Korea, Norwegia, Singapur, Szwajcaria, Turcja i USA. Polska nie przystąpiła do Porozumienia, argumentując to koniecznością przeprowadzenia analizy możliwości akcesji i późniejszego przedstawienia swojego stanowiska. Generalne zasady Porozumienia ITA zostały określone następująco:

1. Kraje przystępujące, zobowiązują się do złożenia w Genewie do dnia 28 lutego 1997 r. harmonogramów liberalizacji stawek celnych na towary objęte Porozumieniem,

2. Listy te będą stanowić o akcesji krajów do Porozumienia i zostaną włączone do list krajowych zobowiązań tych krajów, co zagwarantuje niemożność odstąpienia od tej liberalizacji przez kraje Porozumienia ITA,

3. Liberalizacja zostanie przeprowadzona w 4. równych ratach w następujących terminach: od 1 lipca 1997 r., od 1 stycznia 1998 r., od 1 stycznia 1999 r. i od 1 stycznia 2000 r.,

4. Kraje Porozumienia ITA powinny obejmować 90% wartości obrotów w światowym handlu tymi towarami (udział Polski w roku 1997 oceniany był zaledwie na 0,2%).

Polska wynegocjowała indywidualny tok liberalizacji dla siebie, co oznaczało, że ustalenia Porozumienia weszły w życie od 1 stycznia 1998 r. a raty w stosunku do niektórych towarów przesunęły się do roku 2002 (w sumie 5 rat). Przesuniętą ratą objęte zostały gotowe maszyny do przetwarzania danych (z poz. 8471) oraz przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub parametrów cieczy lub gazów (z poz. 9026 – do 2001 r.). Oficjalnie Polska została przyjęta do Porozumienia ITA przez WTO po złożeniu listy koncesyjnej w maju 1997 r. W ocenach przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Łączności, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji stwierdzono, iż przystąpienie do Porozumienia ITA jest generalnie korzystne dla Polski. Na podstawie raportu przygotowanego przez Instytut Rynku Elektronicznego, uwzględniającego szeroki aspekt gospodarczy oraz specyfiki polskiego przemysłu informatycznego, powstała lista liberalizacji ceł na import do Polski towarów określonych w Porozumieniu ITA. Przyjęta liberalizacja stawek celnych oznacza w praktyce, iż na większość towarów ujętych na liście koncesyjnej w roku 2000 stawka celna konwencyjna powinna wynosić już 0%. Przedmiotowa regulacja objęła około 346 kodów PCN. Jednak do chwili obecnej Porozumienie nie zostało przez Polskę ratyfikowane, a więc do tej pory nie mogło być również opublikowane. Porozumienia ITA jest jednak stosowane głównie za pośrednictwem taryfy celnej, a w latach ubiegłych także z wykorzystaniem przede wszystkim systemu stawek zawieszonych, zwłaszcza w przypadkach kiedy towar musiał być wyszczególniony zapisem „ex”. W bieżących „zawieszeniach” (Dz. U. Nr 3, poz. 31), w opublikowanym wykazie towarów objętych stawką zawieszoną znalazło się raptem kilka towarów z przyjętej listy koncesyjnej, ponieważ większość naszych zobowiązań została uwzględniona już w Taryfie celnej. I właśnie w Taryfie celnej jedynym sposobem na wychwycenie towarów objętych Porozumieniem ITA jest porównanie często sąsiednich kodów, zwłaszcza kiedy występują wielkie różnice w poziomie stawek celnych konwencyjnych, np.: w grupie kamer wideo ujętych w poz. 8525, nośników zapisanych z poz. 8524, fotokopiarek z poz. 9009. W wymienionych pozycjach niektóre kody objęte są stawkami konwencyjnymi 0%, a pozostałe np. 12%, co budzi nieraz zdziwienie. Ponadto należy również wspomnieć, iż prowadzone są negocjacje nt. rozszerzenia Porozumieniu ITA o kolejną grupę towarów w ramach ITA II ( około 126 dodatkowych pozycji ). W siedzibie WTO w Genewie dyskutowane są kwestie wynikające z różnic klasyfikacyjnych towarów objętych deklaracją Porozumienia ITA II. Jednak napotyka to szereg barier stawianych przez członków Porozumieniu ITA, dbając w ten sposób głównie o ochronę własnych rynków, co powoduje, iż termin zakończenia prowadzonych rozmów nie jest bliżej określony. 

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Jacek Zdanowicz Porozumienie w sprawie technologii informatycznej ita iconPorozumienie w sprawie handlu produktami technologii informacyjnej

Jacek Zdanowicz Porozumienie w sprawie technologii informatycznej ita iconPorozumienie w sprawie podjęcia prac

Jacek Zdanowicz Porozumienie w sprawie technologii informatycznej ita iconPorozumienie w sprawie wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym

Jacek Zdanowicz Porozumienie w sprawie technologii informatycznej ita iconPorozumienie w sprawie wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym

Jacek Zdanowicz Porozumienie w sprawie technologii informatycznej ita iconWzór 3 Porozumienie nr w sprawie Realizacji Projektu ( )

Jacek Zdanowicz Porozumienie w sprawie technologii informatycznej ita icon5. Perspektywy rozwoju technologii informatycznej. W tym rozdziale opisujemy etapy rozwoju komputerów oraz historię rozkwitu sieci komputerowych. Przybliżymy ci

Jacek Zdanowicz Porozumienie w sprawie technologii informatycznej ita iconPorozumienie w sprawie stosowania środków sanitarnych I fitosanitarnych

Jacek Zdanowicz Porozumienie w sprawie technologii informatycznej ita iconPorozumienie w sprawie wykonania grantu dziekańskiego / pracy statutowej

Jacek Zdanowicz Porozumienie w sprawie technologii informatycznej ita iconPorozumienie w sprawie wykonania grantu dziekańskiego / pracy statutowej

Jacek Zdanowicz Porozumienie w sprawie technologii informatycznej ita iconPorozumienie w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom