Zestawienie zmian w kapitale własnym
Pobierz 49.97 Kb.
NazwaZestawienie zmian w kapitale własnym
Data konwersji19.12.2012
Rozmiar49.97 Kb.
TypDokumentacja

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zmiany w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

 

  

Nota

Kapitał podstawowy

Kapitał z aktualizacji wyceny

Zyski zatrzymane

Razem

Zarejestrowany kapitał akcyjny

Pozostały kapitał zapasowy

Fundusz ryzyka ogólnego

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych

Wynik roku bieżącego

Kapitał własny na początek okresu: 01.01.2006r.

 

135 000

0

13 010

6 190

9 781

0

163 981

Zmiana netto w aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży po uwzględnieniu podatku odroczonego

 

0

-1

0

0

0

0

-1

Zyski netto nie ujęte w rachunku zysków i strat

 

0

-1

0

0

0

0

-1

Wynik finansowy netto

 31

0

0

0

0

0

30 460

30 460

Całkowity zysk rozpoznany w roku bieżącym

 

0

-1

0

0

0

30 460

30 459

Transfer na kapitał zapasowy

 

0

0

13 000

0

-13 000

0

0

Emisja akcji

 30

40 000

0

0

0

0

0

40 000

Stan na koniec okresu: 31.12.2006r.

 

175 000

-1

26 010

6 190

-3 219

30 460

234 440
Zmiany w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
 

Nota

Kapitał podstawowy

Zyski zatrzymane

Razem

Zarejestrowany kapitał akcyjny

Pozostały kapitał zapasowy

Fundusz ryzyka ogólnego

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych

Wynik roku bieżącego

Kapitał własny na początek okresu: 01.01.2005r.

 

135 000

6 180

3 190

-6 707

0

137 663

Wynik finansowy netto

31

0

0

0

0

26 318

26 318

Całkowity zysk rozpoznany w roku bieżącym

 

0

0

0

0

26 318

26 318

Transfer na fundusz ogólnego ryzyka bankowego

 

0

0

3 000

-3 000

0

0

Transfer na kapitał zapasowy

 

0

6 830

0

-6 830

0

0

Pozostałe zmiany

 

0

0

0
0

0

Stan na koniec okresu: 31.12.2005r.

 

135 000

13 010

6 190

-16 537

26 318

163 981

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zestawienie zmian w kapitale własnym iconZestawienie zmian w funduszu (kapitale) WŁasnym za rok 200

Zestawienie zmian w kapitale własnym iconSprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Informacja dodatkowa. Zestawienie zmian w funduszu (kapitale) własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym iconSprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Informacja dodatkowa. Zestawienie zmian w funduszu (kapitale) własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym iconSprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Informacja dodatkowa. Zestawienie zmian w funduszu (kapitale) własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym iconObudziłam się w środku nocy, nie bardzo wiedząc gdzie jestem I co tu w ogóle robię. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że leżę we własnym łóżku, we własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym iconZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 1812/285/iii/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 lipca 2009 roku zestawienie zmian w Planie Działania dla Priorytetu VII

Zestawienie zmian w kapitale własnym iconCo przyniósł nam ubiegły rok zmian politycznych żadnych, tak w pojęciu zmian gospodarczych, społecznych czy prawnych. Naturalnie nie przyniósł nam zmian

Zestawienie zmian w kapitale własnym iconAlgorytm szacowania zmian ilości sklepów, zmian na rynku pracy w handlu w wyniku

Zestawienie zmian w kapitale własnym iconO społeczności lokalnej, kapitale społecznym I przedsiębiorczości społecznej

Zestawienie zmian w kapitale własnym iconAd a Sfinalizowanie sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Ariel-Sp z o o

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom