Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału
Pobierz 0.52 Mb.
NazwaAlicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału
strona5/11
Data konwersji11.09.2012
Rozmiar0.52 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Nr
lekcji/ data


MATERIAŁ

LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

Strona podr.

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

(powtórzenie)

CZĘŚĆ PISEMNA:

CZĘŚĆ USTNA:

SŁUCHANIE

CZYTANIE

PISANIE

STRUKTURY LEKS.-GRAM.

MÓWIENIE

MODULE 4 – PRACA (SWE I. 1.d; 2.a-b, 3, 4; NPP – WS 1.4)

21


……

  • rzeczowniki: entrepreneur, start-up, expenditure, etc.

  • czasowniki: guide, constrain, etc.

  • przymiotniki: attainable, sufficient, etc.

  • wyrażenia: trial and error, set up a business, to cut back on, etc. • wypowiedzi pięciu osób na temat zakładania własnej firmy – dobieranie

 • tekst na temat działalności biznesowej – uzupełnianie luk w tekście brakującymi zdaniami

 • znajdowanie w tekście wyrazów/ wyrażeń o podanych znaczeniachRozpoznawanie:

 • uzupełnianie luk w zdaniach podanymi wyrazami lub odpowiednimi formami podanych wyrazów

 • opowiadanie o firmie, jaką uczeń chciałby założyć, uzasadnienie decyzji

 • rozmowa z kolegą/ koleżanką o tym, czy informacje z tekstu o popełnianych błędach mogą być pomocne, uzasadnianie opinii

 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego – wybór oferty stażu dla uczniów, uzasadnianie opinii


Speaking Bank (str. 154-163)

str.

44-45

Temat lekcji: Setting up a business – analiza zadań typu egzaminacyjnego: czytanie i słuchanie (dobieranie), mówienie (wypowiedź na podstawie materiału stymulującego).

Funkcje językowe – poprawne stosowanie środków leksykalno-gramatycznych w celu:

 1. opisywania ilustracji i udzielania odpowiedzi na pytania,

 2. wyrażania opinii na temat zawodów, jakie uczniowie chcieliby wykonywać oraz czynników branych pod uwagę przy wyborze pracy,

 3. udzielania i uzyskiwania informacji: odpowiadanie na pytania dotyczące pracy.

Standardy wymagań egzaminacyjnych – poziom rozszerzony: I. 1d; I. 2b; I. 3; I. 4

 • słuchanie – II. 1a; II. 1d

 • czytanie – II. 2d; II. 2e: II 2f; 2h; II. 2j

 • mówienie – III. 1a; III. 1c; III. 1d; IV. 1a; IV. 1b; IV. 1c; IV. 1d

 • pisanie – III. 2a; III. 2d; III. 2e; III. 2f; IV. 2c

Wymagania szczegółowe – zakres podstawowy (PP) oraz rozszerzony (PR): 1.4

 • słuchanie – PP: 2.1; 2.3

 • czytanie – PP: 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7

 • mówienie – PP: 4.1; 4.5; 4.6; 4.8; 4.12; 6.2; 6.4; 6.6; 6.8; PR: 4.2; 6.2; 6.3; 6.4

 • pisanie – PP: 5.1; 5.5; 5.6; 5.8; 5.12; 5.13; 7.2; 7.6; PR: 5.2; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5
Nr
lekcji/ data


MATERIAŁ

LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

Strona podr.

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

(powtórzenie)

CZĘŚĆ PISEMNA:

CZĘŚĆ USTNA:

SŁUCHANIE

CZYTANIE

PISANIE

STRUKTURY LEKS.-GRAM.

MÓWIENIE

MODULE 5 – ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE (SWE I. 1.e; 2.a-b, 3, 4; NPP – WS 1.5)

22


……

 • okresy życia

 • członkowie rodziny

 • czynności życia codziennego

 • formy spędzania czasu wolnego

 • święta i uroczystości

 • konflikty i problemy


Vocab Bank (str. 172-173)

  • time clauses

  • zdania okolicznikowe przyzwolenia

 • zdania okolicznikowe sposobu


Grammar Section

Rozdz. 7 (Time Clauses, str. 226; Clauses of Concession, str. 230; Clauses of Manner, str. 232) • uzupełnianie luk w zdaniach/ tekstach podanymi wyrazami

 • uzupełnianie tekstu – wybieranie jednej z dwóch opcjiRozpoznawanie:

 • uzupełnianie luk w zdaniach/ tekstach podanymi wyrazami

 • uzupełnianie tekstu – wybieranie jednej z dwóch opcji

 • rozmowa na temat czynności życia codziennego oraz form spędzania czasu wolnego – praca w parachSpeaking Bank (str. 154-163)

str.

46-47

Temat lekcji: Życie rodzinne i towarzyskie – ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Zdania okolicznikowe przyzwolenia i sposobu – powtórzenie.

23


……

 • rzeczowniki: objection, concern, etc.

 • czasowniki: respond, affect, favour sb, tease, etc.

 • przymiotniki: single, wealthy, etc.

 • wyrażenia: universally acknowledged, break the news to, etc.

  • time clauses

  • zdania okolicznikowe przyzwolenia

 • zdania okolicznikowe sposobuGrammar Section

Rozdz. 7 (Time Clauses, str. 226; Clauses of Concession, str. 230; Clauses of Manner, str. 232)

 • wypowiedź pewnej osoby na temat jej przyjęcia urodzinowego – zadanie typu T/ F

 • fragment powieści Jane Austen Pride and Prejudice – wybór wielokrotny

 • uzupełnianie luk w zdaniach – wybieranie jednej z dwóch opcji

 • kilka zdań na temat How important is money in a marriage? Have people’s attitudes to this question changed much since Jane Austen’s novel appeared in 1813?

Rozpoznawanie:

 • uzupełnianie luk w zdaniach – wybieranie jednej z dwóch opcji

 • opisywanie relacji między osobami na ilustracji (na podstawie fragmentu tekstu)

 • rozmowa na temat znaczenia pieniędzy w małżeństwie – praca w grupach

 • opisywanie ilustracji

 • udzielanie odpowiedzi na pytaniaSpeaking Bank (str. 154-163)

str.

48-49

Temat lekcji: New Neighbours – życie rodzinne i towarzyskie. Czytanie (wybór wielokrotny), słuchanie (T/ F) i mówienie (opis ilustracji i odpowiedzi na pytania).
Nr
lekcji/ data


MATERIAŁ

LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

Strona podr.

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

(powtórzenie)

CZĘŚĆ PISEMNA:

CZĘŚĆ USTNA:

SŁUCHANIE

CZYTANIE

PISANIE

STRUKTURY LEKS.-GRAM.

MÓWIENIE

MODULE 5 – ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE (SWE I. 1.e; 2.a-b, 3, 4; NPP – WS 1.5)

24


……  • time clauses

  • zdania okolicznikowe przyzwolenia

 • zdania okolicznikowe sposobu


Grammar Section

Rozdz. 7 (Time Clauses, str. 226; Clauses of Concession, str. 230; Clauses of Manner, str. 232)Stosowanie:

 • transformacje zdań ze słowem kluczem

 • słowotwórstwo

Rozpoznawanie:

 • uzupełnianie zdań – wybór wielokrotny

 • uzupełnianie luk w tekście – wybór wielokrotnystr.

50-51

Temat lekcji: Powtórzenie – zdania okolicznikowe (c.d.). Stosowanie i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych – transformacje ze słowem kluczem, słowotwórstwo, wybór wielokrotny.

25


……

 • przymiotniki: muddy, huge, fresh, etc.

 • przysłówki: easily, excitedly, calmly, etc.

 • opowiadanie o przyjaźni zawartej w niezwykłych okolicznościach – analiza przykładu; struktura i język

 • układanie wydarzeń w kolejności chronologicznej

 • opowiadanie na temat niezapomnianej uroczystości rodzinnej

Rozpoznawanie:

 • uzupełnianie luk w tekście podanymi wyrazami/ wyrażeniami

 • uzupełnianie tekstu – wybieranie jednej z dwóch opcjistr.

52-53

Temat lekcji: Narracja w pierwszej osobie – analiza przykładu. Piszemy opowiadanie Niezapomniana uroczystość rodzinna.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału iconAlicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału

Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału iconAlicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału

Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału iconAlicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału

Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału iconAlicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału

Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału iconAlicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału

Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału iconJadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału

Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału iconJadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału

Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału iconJadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału

Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału iconJadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału

Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału iconJadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom