Niezbędnik ekonomisty roboczy
Pobierz 0.94 Mb.
NazwaNiezbędnik ekonomisty roboczy
strona12/19
Data konwersji20.12.2012
Rozmiar0.94 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

rozstęp – różnica maksymalnej i minimalnej wartości cechy:


gdzie: R – rozstęp

xmax – maksymalna wartość cechy

xmin - minimalna wartość cechy

odchylenie ćwiartkowe – połowa wartości rozstępu międzykwartylowego:


gdzie: Q - odchylenie ćwiartkowe

Q1 - kwartyl pierwszy

Me - mediana

Q3 – kwartyl trzeci


Względne miary zróżnicowania (współczynniki zmienności)klasyczne
pozycyjny


gdzie: Vd, Vs, VQ – współczynnik zmienności

d – odchylenie przeciętne

s - odchylenie standardowe

Q – odchylenie ćwiartkowe

Typowy obszar zmienności:Znajomość miary średniej (średnia arytmetyczna, mediana) i miary zmienności (odchylenie przeciętne, odchylenie standardowe, odchylenie ćwiartkowe) pozwala określić typowy obszar zmienności:
Oznaczenia:

d – odchylenie przeciętne

s – odchylenie standardowe

Q – odchylenie ćwiartkowe

x - średnia arytmetyczna

Me- mediana

xtyp – wartość cechy jednostki typowej


MIARY ASYMETRII (skośności)


Badanie asymetrii jest szczególnie ważne przy dokonywaniu porównań struktur zbiorowości statystycznych, gdy charakteryzują się one podobnymi niektórymi wartościami, np. średnimi lub jednakowym rozproszeniem.

O stopniu i kierunku asymetrii decyduje wzajemne położenie względem siebie średniej arytmetycznej i dominanty (mediana przyjmuje zawsze wartości leżące pomiędzy nimi).

Wzajemne położenie średniej, dominanty i mediany w rozkładzie

D

Me

średniax = Me = D Równość oznacza brak asymetrii, jednostki są zgromadzone w środku rozkładu, wokół średniej.


x < Me < D Szereg charakteryzuje się asymetrią lewostronną (ujemną), to znaczy, że większość jednostek posiada wartości cechy większe niż średnia arytmetyczna.


x > Me > D Szereg charakteryzuje się asymetrią prawostronną, to znaczy, że większość jednostek posiada wartości cechy mniejsze niż średnia arytmetyczna.


Oznaczenia:

x – średnia arytmetyczna

Me - mediana

D - dominanta

Miarą asymetrii jest współczynnik asymetrii (współczynnik skośności). Klasyczny współczynnik asymetrii zdefiniowany jest jako stosunek różnicy średniej arytmetycznej i dominanty do odchylenia standardowego:
gdzie: As – klasyczny współczynnik asymetrii

x - średnia arytmetyczna

D - dominanta

s - odchylenie standardowe


Pozycyjny współczynnik asymetrii jest wyznaczony jako:

gdzie: Ap - pozycyjny współczynnik asymetrii

Q1 - kwartyl pierwszy

Me – mediana (kwartyl)

Q3 – kwartyl trzeci

Q - odchylenie ćwiartkowe


Współczynnik asymetrii informuje o kierunku (znak współczynnika) i sile asymetrii.

MIARY KONCENTRACJI


Ważną informacją dotyczącą struktury zbiorowości statystycznej jest koncentracja. Należy zaznaczyć, że zjawisko koncentracji, które nas interesuje, oznacza nierównomierny podział globalnego funduszu wartości cechy (sumy wartości cechy wszystkich jednostek zbiorowości statystycznej). Koncentracja w tym znaczeniu jest ściśle związana z asymetrią i zmiennością.

Rozkład dochodów gospodarstw domowych


Ekonomia, jak również inne nauki społeczne, od dawna interesują się kwestią podziału dochodu w społeczeństwie i jego determinantami oraz analizują źródła powstających na tym tle nierówności.

W połowie 1998 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w Polsce wynosiło 1221 zł, a wynagrodzenie netto - 1021 zł. Po tzw. ubruttowieniu zarobków, w styczniu 1999 r. przeciętne wynagrodzenie brutto (powiększone o obowiązkową składkę na ubezpieczenia społeczne) wyniosło 1345 zł.

Wielkości przeciętne zacierają ogromne różnice w zarobkach różnych osób. Możliwe są bowiem sytuacje w których niewielka grupa gospodarstw domowych otrzymuje wysokie dochody, zaś pozostałe liczne gospodarstwa mają znikomy udział w globalnym dochodzie. Aby poznać sytuacje materialną pracowników, trzeba się zapoznać z rozkład dochodów.

Rozkład dochodów w społeczeństwie jest niezbędny do prawidłowego zrozumienia ważnych kwestii dotyczących poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego społecznego pokoju itd. Zagadnieniami tymi żywo zainteresowana jest także szeroko rozumiana opinia publiczna. We wrześniu 1997 r. rozkład miesięcznych zarobków brutto był następujący:
Rozkład zarobków w Polsce w 1997r

Przedział zarobków

Odsetek pełnozatrudnionych

do 500 zł

7,6%

500-700 zł

18,0%

700-900 zł

20,4%

900-1200 zł

23,1 %

1200-1500 zł

12,8%

1500-2000 zł

9,6%

powyżej 2000 zł

8,5%


Drastyczny podział na biednych i bogatych to przekleństwo niejednego społeczeństwa. Ekonomiści wypracowali narzędzia, pozwalające badać głębokość tych podziałów w poszczególnych krajach. Jednym z narzędziem analizy nierówności dochodowych i majątkowych w społeczeństwie jest krzywa Lorenza. Pozwala ona w sposób wizualny przedstawić stopień nierówności w rozkładzie dochodów pomiędzy skrajnymi przypadkami. Krzywa ta pokazuje, jaka część dochodu (majątku) całego społeczeństwa przypada w udziale wyróżnionym według stopnia zamożności grupom badanych gospodarstw domowych.


Rozkład dochodów osobistych w Wielkiej Brytania

Grupy kwintylowe

Odsetek dochodów w kolejnych grupach kwintylowych

Skumulowany odsetek osób

Skumulowany odsetek dochodów

Idealna równość

Skumulowany odsetek dochodów

Całkowita nierówność

Skumulowany odsetek dochodów

Rozkład rzeczywisty

Pierwsza A

4,7

20

20

0

4,7

Druga B

11,2

40

40

0

15,9

Trzecia C

17,1

60

60

0

33,0

Czwarta D

24,3

80

80

0

57,3

Piąta E

42,7

100

100

100

100,0


Aby ją wykreślić badaną populację dzieli się na kilka np. cztery (kwartyle), pięć (kwintyle), a niekiedy dziesięć (decyle) równych liczebnie grup gospodarstw domowych. Następnie porządkujemy je od najuboższych do najzamożniejszych. Sumując (kumulując) dochody w kolejnych grupach można porównać faktyczny rozkład dochodów z przypadkami skrajnym

Przyjmiemy, że mamy pięć grup. Gdyby dochody były rozłożone równomiernie, wówczas każde 20% społeczeństwa) otrzymywałoby dokładnie 20% wytworzonego dochodu globalnego. Jest to całkowita równość w podziale dochodów. Drugim skrajnym przypadkiem jest sytuacja, w której tylko jedna osoba (grupa) otrzymuje cały wytworzony dochód; jest to całkowita nierówność w podziale dochodów.

Pomiędzy tymi skrajnymi przypadkami znajduje się rzeczywisty podział dochodu w społeczeństwie Sytuacje te ilustruje tabela, powyżej, która pokazuje rozkład dochodów (ze wszystkich źródeł) w Wielkiej Brytanii. Z przedstawiony w tabeli powyżej danych wynika, że

* 20% najbiedniejszych gospodarstw domowych uzyskało zaledwie 4,7 % do­chodu narodowego,

* W badanym okresie znajdujące się w piątej grupie 20% najbogatszych gospodarstw domowych otrzymało prawie 50% dochodu narodowego

Przestawiony w tabeli rzeczywisty rozkład dochodu możemy przedstawić w postaci punktów Łącząca je linia ciągła to krzywą Lorenza. Jest to narzędzie pozwalające w sposób wizualny przedstawić stopień nierówności w rozkładzie dochodów pomiędzy skrajnymi przypadkami.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

Powiązany:

Niezbędnik ekonomisty roboczy iconDom ekonomisty ul. Łaciarska 28 (wejście od ul. Nożowniczej)-tel. 071 343 16 49

Niezbędnik ekonomisty roboczy iconAkademia Młodego Ekonomisty Program zajęć dla młodzieży gimnazjalnej

Niezbędnik ekonomisty roboczy iconFilozofia – niezbędnik na 31

Niezbędnik ekonomisty roboczy iconFilozofia – niezbędnik na 31

Niezbędnik ekonomisty roboczy iconZawód ekonomisty – powołanie czy sposób na przetrwanie? Autor: mgr Sylwia Odrzywałek

Niezbędnik ekonomisty roboczy iconInternetowy niezbędnik wegetariański

Niezbędnik ekonomisty roboczy iconDle 50 niezbędnik malarza

Niezbędnik ekonomisty roboczy iconNiezbędnik hazardzisty: Jak grać, żeby wygrać

Niezbędnik ekonomisty roboczy iconNiezbędnik do (samo)oceny wspóŁpracy samorządu z organizacjami pozarządowyMI

Niezbędnik ekonomisty roboczy iconJak wyróżnić się na plaży, czyli niezbędnik sukcesywnej plażowiczki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom