Dokumentacja wycieczki szkolnej Spis dokumentów
Pobierz 32.93 Kb.
NazwaDokumentacja wycieczki szkolnej Spis dokumentów
Data konwersji11.09.2012
Rozmiar32.93 Kb.
TypDokumentacja
Dokumentacja wycieczki szkolnej


Spis dokumentów:


 1. Karta wycieczki z harmonogramem

 2. Regulamin wycieczki

 3. Lista uczestników wycieczki

 4. Informacja dla rodziców

 1. Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce

 2. Wzór rozliczenia finansowego

 3. Dowód ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.


Karta wycieczki załącznik nr 1 - Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516


Szkoła ……………………………………………………………………………………………

Cel i założenia programowe wycieczki: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trasa wycieczki liczba dni klasa/grupa .

Liczba uczestników: ………………………………………………………………………………

Kierownik (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………...

Liczba opiekunów …………………………………………………………………………………

Środek lokomocji ………………………………………………………………………………….

Oświadczenie

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki Kierownik wycieczki


imię i nazwisko, podpis (podpis)Data i godz. wyjazdu

Liczba km

Miejscowość

Program

Adres punktu noclegowego i żywieniowego


Adnotacje organu prowadzącego ………………………………………………………………….

Adnotacje organu nadzorującego ………………………………………………………………….


Zatwierdzam


data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły


Regulamin wycieczki


Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:


 1. Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców.

 2. Zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej.

 3. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.

 4. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki.

 5. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki.

 6. Zachowywania się w kulturalny sposób.

 7. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna.

 8. Informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.

 9. Pozostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania.

 1. Przestrzegania regulaminu.


W czasie wycieczki zabronione jest:

1. Oddalanie się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna.

 1. Narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych.

 2. Palenie papierosów, picie alkoholu lub zażywanie narkotyków.


Zobowiązanie uczniów

Zapoznałam/em się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.


Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Podpis ucznia

1Lista uczestników wycieczki (wielodniowej)


Wycieczka do Termin .

Lp.

Imię

Nazwisko

Klasa

Adres

PESEL

Telefon

1Informacja dla rodziców


Miejsce i godzina zbiórki przy wyjeździe ……………………………………….

Miejsce i przewidywana godzina powrotu .....................................................

Adres pobytu i numer telefonu kontaktowego …………………………………

Trasa wycieczki …………………………………………………………………...

Cel wycieczki.... . .

Regulamin wycieczki ogłoszony jest na stronie internetowej szkoły. Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali z nim zapoznani i podpisali zobowiązanie stosowania się do jego zasad


…………………………… …….. …………………………

data podpis kierownika wycieczki


Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) …………………...

na udział w wycieczce do . w terminie ……………………………..

Przekazuję informację dotyczącą dziecka

Numer telefonu szybkiego kontaktu ………………………………………………..

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka …………………………………………...

Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka …………………..

………………………………………………………………………………………


……………………….

Data, podpis rodzica


Wzór rozliczenia finansowego wycieczki

Wycieczka do................................................ .. termin ……………………………..

Imię i nazwisko kierownika wycieczki ……………………………………………..

Liczba uczestników wycieczki ……………………………………………………

I. Wpływy

1. Wpłaty uczestników wycieczki:

liczba osób x koszt wycieczki . = ..zł

 1. Inne wpłaty.......... . zł

 2. Razem wpływy · ····.····.····················· zł

II. Wydatki

 1. Koszty transportu: zł

 2. Koszt noclegu: zł

3. Koszt wyżywienia: zł

 1. Koszty biletów wstępu:

 • do muzeum zł

 • do kina: zł

 • do teatru: .. . zł

 • inne: . zł

 1. Inne wydatki: zł

 2. Razem wydatki: zł


III. Koszt wycieczki 1 uczestnika: . .. zł


IV Pozostała kwota w wysokości... zł

Proponowane przeznaczenie nadwyżki finansowej …………………………………………………………………………….. .

……………………………

podpis kierownika wycieczki

Rozliczenie zatwierdził

……………………………….

data i podpis dyrektora szkoły


Dowód ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków


Nie ma jednego wzoru ubezpieczenia. Zależy to od ubezpieczyciela, od czasu trwania wycieczki i jej organizac­ji itp. Jeśli jakikolwiek uczeń nie jest ubezpieczony, rodzice powinni złożyć oświadczenie, że przejmują całą odpowiedzialność za ewentualny wypadek dziecka.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Dokumentacja wycieczki szkolnej Spis dokumentów iconSprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki

Dokumentacja wycieczki szkolnej Spis dokumentów iconSprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki

Dokumentacja wycieczki szkolnej Spis dokumentów iconSprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki

Dokumentacja wycieczki szkolnej Spis dokumentów iconSprawozdanie z wycieczki szkolnej do Teatru Roma

Dokumentacja wycieczki szkolnej Spis dokumentów iconWywiad, sprawozdanie z wycieczki do szkolnej gazetki

Dokumentacja wycieczki szkolnej Spis dokumentów iconPogórze Ciężkowickie Scenariusz wycieczki szkolnej Temat

Dokumentacja wycieczki szkolnej Spis dokumentów iconTemat: Planning a school trip to Great Britain (planowanie wycieczki szkolnej do Wielkiej Brytanii)

Dokumentacja wycieczki szkolnej Spis dokumentów iconTo uporządkowany według określonych kryteriów spis dokumentów (książek, artykułów I innych)

Dokumentacja wycieczki szkolnej Spis dokumentów iconProgram wycieczki szkolnej dla uczniów klas III-VI toruń, Biskupin, Gniezno, Ostrów Lednicki, Kruszwica, Inowrocław, Malbork

Dokumentacja wycieczki szkolnej Spis dokumentów iconUporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom