Taka calosc która przyczynia się do powodzenia samych czesci
Pobierz 35.04 Kb.
NazwaTaka calosc która przyczynia się do powodzenia samych czesci
Data konwersji21.12.2012
Rozmiar35.04 Kb.
TypDokumentacja
Organizacja – taka calosc która przyczynia się do powodzenia samych czesci.

Procesy zachodzace worganizacji:

 • Proces wzajemnego oddzialywania organizacji i jej otoczenia

 • Proces wyznaczania i realizacji kolejnych celów organizacji

 • Proces przekształcania podsystemów organizacji i ich wzajemne oddziaływanie

 • Proces zuzywania o odnawiania zasoboe organizacji

Organizacja jako system:

 • Cele i zadania(misja, wiazka celow, dzrzewo celow, zadania)

 • Ludzie(postawa, kwalifikacje, umiejetnosci, motywacje )

 • Struktura formalna(hierarhia, schemat organizacji, instrukcje)

 • Wyposazenie i technika(knowhow, wytwarzanie, przetwarzanie)

Organizacja:

 • Znaczenie rzeczowe-organizacja juz istniejaca

 • Atrybutowym- jest celowa, zlozona z elementow, cel i struktura wewnetrzna daja sie wyroznic z otoczenia

 • Czynnosciowym- proces tworzenia calosci organizacyjnej, polegajacy na dobieraniu i laczeniu poszczegolnych czesci.

Zarządzanie – proces doprowadzenia do wykonania okreslonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspolnie z innymi ludzmi i poprzez nich.

Składowe zarzadzania :

 • Planowanie – okreslenia celow i dróg ich osiagnięcia.

 • Organizowanie – tworzenie struktur organizacyjnych, które sa optymalne z punktu widzenia celó organizacji – grupowanie czynnosci, zadan i pracownikow, tworzeniu stanowisk roboczych, komorek organizacyjnych, delegowaniu i rozgraniczaniu uprawnien.

 • Zabezpieczenie kadr – utrzymanie i rozwój zasobów ludzkich, rozwijanie kwalifikacji pracownikow, budowaniu sprzyjajacej atmosfery.

 • Kierowanie ludźmi – oddzialywanie na pracownikow w celu sklonienia ich aby podarzali za celami organizacji.

 • Kontrolowanie – monitorowanie wynikow, porownywanie ich z celami i korygowanie wszelkich odchylen.

Czynniki wplywajace na zarzadzanie:

 • Prorynkowe zmiany w gosp panstw bylego bloku wschodniego

 • Swiatowe trendy globalizacji

 • Ualtwianie swobodnego przeplywu towarow na podstawie miedzynarodowych postanowien GATT i WTO

 • Polityka integracyjna UE znoszaca bariry miedzy panstwami

 • Zasada wolnego wyboru w globalnej gospodarce rynkowej

 • Stosowanie marketingu globalnego

Kierunki w zarzadzaniu: Owen Babbage- prekursorzy

 • Klasyczny – A) naukowy – tworca Taylor, naukowe opracowanie kazdego elementu pracy ludzkiej, naukowy dobór oraz szkolenie i doskonalenie robotnikow, wspolpraca kierownictwa i robotnikow w celu realizacji naukowych zasad zarzadzania, prawie rowny podzial pracy i odpowiedzialnosci miedzy kierownikow i robotnikow. B)administracyjny – klasyczna teoria administracji – H. Fayol, podzial pracy, autorytet, dyscyplina, jednosc rozkazodawstwa, jednosc kierownictwa, podporzadkowanie interesu osobistego interesowi ogolu, wynagrodzenie, centralizacja, hierarchia, ład, ludzkie traktowanie pracownikow, stabilizacja personelu, inicjatywa, zgranie personelu.

B1)Biurokracja- Max Weber- 3 idealne typy prawomocnej wladzy(charyzmatyczna, tradycjonalna, racjonalna).

 • Behawioralny ( human relations) – docenianie czynnika ludzkiego w powodzemniu organizacji, zasadnicza zmiana w oddzialywaniu przelozonych na podwladnych. Pracujacy ludzie maja potrzeby które trzeba zaspokoic, emocjonalna postawa pracownika wobec pracy i organizacji, kolektyw – zwarta grupa ludzi, dobra atmosfera, zaufanie. Douglas McGregor przedstawil dwa przeciwstawne modele pracownika – X i Y. X nie chetny do pracy, unika jej, lubi być zmuszany, kontrolowany, sterowany, małe ambicje. Y lubi pracowac, zdolny do kierowania sobą i samokontroli, pomyslowosc, wyobraźnia, inicjatywa.

 • Ilościowy – badania operacyjne, teoria zarzadzania, zastosowanie statystyki, modeli optymalizacyjnych, informacyjnych i symulacji komputerowych. Małe zastosowanie w doborze personelu i prowadzenia organizacji.

Systemowe podejscie do organizacji zakłada:

 • Postrzeganie organizacji w sposob calosciowy

 • Suboptymalizacja- jeden bardzo sprawny element moze spowodowac znaczne obnizenie sprawnosci systemu, gdy inne składniki maja inne parametry i polaczenia

 • Calosc wywiera wiekszy wpływ na funkcjonowanie swoich elementow niz odwrotnie.

 • Oddzialywanie na jeden element systemu moze powodowac przesuniecie w czasie i spotegowac reakcje w innych podsystemach

Załozenia systemowej teorii zarzadzania:

 • Wszystkie organizajce sa sztucznymi i naturalnymi systemami

 • Organizacje sa systemami otwartymi

 • Sa uporzatkowanymi systemami spoleczno-technicznymi, zlozonymi z podsystemow

 • Maja budowe hierarhiczna

 • Systemy organizacyjne maja zdolnosc doskonalenia sie

 • W organizacjach zderzaja sie 2 tendencje: adaptacyjna- innowacyjna i konserwatywna- zachowawcza

Zarzadzanie przez cele- MBO- proces wspolnego ustalania celow przez menadzera i podwładnego, jest to proces grupowy, ciagly, dwukierunkowy.

Załozenia zarzadzania przez cele:

 • Cele wszystkich komorek i uczestnikow organizacji musza byc spojne, logiczne, powiazane

 • Cele i wynikajace z nich zadania musza byc realizowane z zaangazowaniem

 • Zrozumienie celu stanowi podstawe samodzielnego poszukiwania najlepszego sposobu jego realizacji

Zgodnie z zarzadzaniem przez cele: zarzad opracowuje plan strategiczny, przekazuje go nizszym szebla, kazdy kierownik spotyka sie z pracownikiem, w kazdym roku kilkakrotnie omawia sie stan realizacji zadan.

Zarzadzanie jakoscia totalna- TQM- jest to proces organizacji ktorego celem rynkowym jest wzrost konkurencyjnosci i rentownosci.

Kolejne etapy wdrozenia TQM:

1)okreslenie strategii, polityki, palnow, programow

2)analiza poziomu jakosci w organizacji

3)stosowanie zasad aktywnego uczestnictwa i zaangazowanie pracownikow

4)wykorzystanie metod statystycznej kontroli

5)zamiany w kulturze organizacji

Reengineering- radykalna zmiane koncepcji procesow przedsiebiorstwa, zmierzajaca do poprawy jej efektywnosci:

1)pełne zaangazowanie dyrekcji przedsiebiorstwa, majacej jasny obraz realizacji strategii, uwarunkowanie procesow na klienta, radyklana zmiana, tworzenie wielodyscyplinowych zespołów składających sie z ludzi o najwiekszym potencjale tworczym, umozliwienie swobodnej kreatywnosci, wlasciwy dobor pierwszych dzialan.

Benchmarking- proces polegajacy na doskonaleniu efektywnosci wlasnej organizacji przez identyfikowanie, analizowanie, adoptowanie i wdrazanie rozwiazan stosowanych przez najbardziej efektywne organizaje na swiecie.

Opiera sie na dzialaniu etapowym:

1)ustaleniu, co bedzie przedmiotem porownan

2) ustaleniu jaka instytucja posluzy jako zrodlo porownan

3)okresleniu rodzaju i sposobu pozyskiwania informacji

4)analizje zebranych danych , wykazanych podobienstw

5)wypracowanie nowej propozycji rozwiazan, majacych na celu doskonalenie wlasnych organizacji

Planowanie słuzy podejmowaniu decyzji. Etapy:

 • Ustalanie celów

 • Identyfikacja problemow

 • Poszukiwanie alternatywnych rozwiazan

 • Ocenianie konsekwencji

 • Dokonanie wyboru

 • Wdrazanie planu

 • Kontrola realizacji

3 podstawowe pytania w procesie planowania:

--------dokad zmierzasz?

--------w jakim srodowisku i otoczeniu sie znajdujesz?

--------jak sie dostaniesz tam dokad zmierzasz?

Menadzerowie planuja w celu:

1)ustanowienia standardow ułatwiajacych kontrole

2)wytyczenia kierunkow dzialania

3)ograniczenia wpływów zmian

4)minimalizowanie marnotrastwa i dublowanie czynnosci

Webber- 4 etapy-fazy- planowania:

1)przedsiebiorczosc- firma malo korzysta z planowania

2)luki administracji- sformalizowane planowanie

3)luki oczekiwan- tworzy sie plany oceniajace wzije dalszego funkcjonowania przedsiebiorstwa

4)strategiczny rozwoj- problemy wzrostu

Planowanie rozpoczecia okreslonej dzialalnosci gosp powinno być poprzedzone co najmniej:

 • Rozpoznaniem popytu i podazy

 • Rozpoznaniem podmiotow konkurencyjnych

 • Oszacowaniem ryzyka

 • Sporzadzeniem wstepnego biznesplanu

 • Zapoznaniem się z formami opodatkowania

 • Zapoznaniem się z formami organizacyjnymi

 • Miejsce wykonywania dzialanosci

 • Wybor banku do prowadzenia rachunku

REGON – rejestr prowadzony przez GUS. Rejestracji dokonuje się w urzedzie statystycznym. Rejestr Gospodarki Narodowej- 9 cyfr numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzedowego podmiotow gospodarki narodowej

NIP – numer identyfikacji podatkowej -9cyfrowy kod sluzacy identyfikacji podmiotow placacych podatki w polsce, nadawany przez Urzad Skarbowy

VAT- podatek od towarow i usług, podatek od wartosci dodanej, podatek posredni, z zalozenia ma jak najmniejszy sposob oddzialywac na cene towarow i usług podleglych opodatkowaniu.

Nie placimy VAT jeśli obroty roczne nie przekraczaja 10000 euro.

Biznesplan:

 • Cele i zakres

 • Krotka historia firmy

 • Produkt

 • Rynki, klienci, marketing

 • Kadry, personel, zarzadzanie

 • Proces produkcyjny

 • Finanse i ocena efektywnosci

 • Forma prawna firmy

 • Czynniki ryzyka

 • Harmonogramy

 • Zalaczniki

Zasady przydatne przy poszukiwaniu pomyslu na zywnosc:

1)Poszukiwanie pomyslu nalezy zaczac od produktow, ktore juz sa na rynku

2)Idealnym produktem na otwarcie biznesu jest taki, ktory rozni sie od takich samych oferowanych przez konkurencje

3)Sprobuj ustalic 2-4 pomysly na swoj produkt i rozpocznij systematyczna analize rynku pod katem wyboru jednego z nich

4)Nie obawiaj sie konkurencji jest dowodem, ze rynek, na ktorym chcesz dzialac jest opłacalny

Kazdy pomysł musi zostac przeanalizowany:

1)pod katem wlasnych umiejetnosci i oczekiwan

2)z techniczno produkcyjnego punktu widzenia

3)ze wzgledu na aspekt finansowe

4)w ujeciu marketingowym

Perspektywiczny rynek:

--wykazuje tendencje do wzrostu lub jest duzy w sensie rozmiarow popytu

--jest obsługiwany przez nieefektywne przestarzale technologie

--posiada nisze

--odznacza sie tym, ze cena nie decyduje o przedkladaniu przez konsumenta jednego produktu ponad inne

--nie jest opanowany przez produkty o znanej marce

--nie jest zdominowany przez kilka wielkich firm

Cechy dzialalnosci gosp – charakter zarobkowy, okreslony profil dzialalnosci, struktura organizacyjna, ciągłość.

Procedura zakladania firmy:

 • Nazwa firmy

 • Lokalizacja

 • Rodzaj dzialalnosci

 • Wybor formy dzialalnosci

 • Rejestracja

Otoczenie przedsiebiorstwa – caloksztalt zjawsk, procesow i instytucji ksztaltujacych stosunki wymienne, mozliwosci sprzedazy i formy dzialania, a także warunki rozwoju. Otoczeniem jest srodowisko zewnetrzne firmy i wszystkie elementy, które nie wchodza w systemu firmy, ale sa z nia zwiazan- oddzialywuja na jej stan lub ona oddzialywuje na nie.

Otoczenie zewnętrzne  obejmuje warstwy otoczenia ogólnego i celowego. Otoczenie ogolne to wymiary i siły, wśród których dziala organizacja i które mogą wywierac wplyw na jej dzialanie. Ma wymiar ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny, miedzynarodowy. Otoczenie celowe sklada się z organizacji lub grup, które mogą wplywac na organizacje i obejmuje – konkurentow, klientow, dostawcow, zwiazki zawodowe, wlascicieli i sojusznikow strategicznych.

Otoczenie wewnętrzne  obejmuje jej zarzad, pracownikow i jej kulture.

Otoczenie dalsze:

-polityka, gospodarka, nauka, oswiata, prawo, opieka społeczna, ochrona srodowiska, radio, tV, spoleczenstwo, stosunki miedzynarodowe, system monetarny, polityka celna itp

Otoczenie blizsze:

-nowe firmy na rynku, dostawcy, substytuty, transport, usługi, giełda, handel, konkurenci, kursy walutowe, nowe technologie, informacja i łacznosc, przepisy rzadowe, inwestycje zagraniczne, banki.

Model otoczenia organizacji: Natura, Władza, Gra, Walka.

Strategia konkurencji- PORTER:

1)siły oddziaływania dostawcow i mozliwosci wywierania przez nich presje na przedsiebiorstwa sektora

2)siły oddzialywania nabywcow

3)natezenia walki konkurencji wewnatrz sektora

4)grozby pojawienia sie nowych produktow

5)grozby pojawienia sie substytutów

Entrepreneur  przedsiebiorca, zaklada i kieruje swoja firma na wlasny rachunek, podejmuje ryzyko w nadziei na sukces,

Intrapreneur  czlowiek posiadajacy zdolnosci do kierowania firma, wykazuje się duzą inicjatywa i pomyslowoscia w dzialaniu, nie posiada wlasnej firmy, zdolnosc do ryzyka w realizacji wlasnych pomyslow.

Przedsiebiorca: ---organizowanie firmy, biezace prowadzenie, ponoszenie ryzka

Model Wielkiej Piatki:

1)Ekstrawersja, Ugodowosc, Sumiennosc, Stabilnosc emocjonalna, Otwartosc na doswiadczenie.

Menadzer- tworzy plnay, dziala od szczegolu do ogolu, eliminuje ryzyko, mysli krotkimi terminami, stabilizuje i kontroluje, podporzadkowuje, podejmuje decyzje samodzielnie, twprzy porzadek, planuje i budzetuje, organizuje, rozwiazuje problemy.

Lider- produkuje wizje, dzial od szeczegolu do ogolu, podejmuje ryzyko, mysli długimi terminami, koncentruje sie na ludziach, produkuje energie, motywuje, zobowiazuje, tworzy zespół, wprowadza innowacje, ustala kierunki, normy.

Umiejetnosci kierownicze:

----techniczne(wiedza specjalistyczna), interpersonalne(zdolnosc do radzenia z ludzmi), konceptualne(zdolnosci umysłowe), Diagnostyczne i analityczne(analizowanie przyczyn)

Model postepowania lidera w organizacji:

CLIMB:

-tworz atrakcyjna przyszlosc

-pozwol klientom kierowac organizacja

-zaangazuj kazdego czlowieka

-zarzadzaj praca w sposob poziomy

--buduj osobista wiarygodnosc

Style kierowania:

 • Autokratyczny – system nagrod i kar, motywuje strachem i sankcjami, nie uwzglednia nowych pomyslow pracownikow, nie ma do nich zaufania, sam podejmuje decyzje.

 • Autokratyczny życzliwy – kierownik stara się być dobrym kolegą personelu, ale traktuje pracownikow z dystansem, nie dąży do wspolpracy z pracownikami, solidarnisc w grupie podwladnych jest slaba.

 • Konsultacyjny – kierownik podejmuje decyzje po konsultacji z pracownikami. Stosuje glownie system nagrod. Dosc silna solidarnosc.

 • Partycypacyjny, demokratyczny – kierownik reprezentuje wysoki poziom dbałosci o personel, stosunki sa serdeczne i pelne zaufania, system nagrod, premie za aktywnosc.

Lipitt i White: autokratyczny, demokratyczny, nieingerujacy

Brown: 3 style a Autokratyczny(surowy, zyczliwy, niudolny)

Likiert: autokratyczny, autokratyczny zyczliwy, konsultacyjny, partycypacyjny, demokratyczny.

Sergiej: osobisty, impulsywny, bezosobowy, zbiorowy, spokojny.

Siatka stylow kierowania Blaka i Mountona: bierny(11), demokratyczny(1,9), kompromisowy(5,50, autokratyczny(9,1), przywodczy(9,9)—pierwsza troska o produkcje, 2- o ludzi)

Reddin: niska efektywnosc dotyczy stylów:

-birny, altruistyczny(misjonarz), autokratyczny, kompromisowy.

Wysoka efektywnosc: biurokratyczny, autokratyczno-zyczliwy, promocyjny, realizacyjny.

Kierownik ma do wyboru:

-polecanie, sprzedawanie, testowanie, konsultowanie, współpraca, delegowanie.

Hersey i Blanchard- styl kierowania:

-rozkazywanie: niska na ludzi, wysoka na zadania

-sprzedawanie- wysoka na to i na to

-partycpacja- wysoka na ludzi, niska na zadania

-delegowanie: niska na ludzi i niska na zadania

Polityka personalna- cele jej jest znalezienie miejsca dla poszczegolnych osob, ktore beda realizowaly misje i plan organizacji

Zarzadzanie zasobami- planowanie i specyfikacj potrzeb organizacji w zakresie personelu, rekrutacja, selekcja, umiejscowienie, wynagrodzenie, doskonalenie i ocena.

Zatrudnienie: pozyskiwanie zasowbow, utrzymywanie zasobow, Rozwoj zasobow.

Motywowanie- wpływanie na poziom motywacji przez siłe zewnetrzna menadzera, w celu uzyskania okreslonych zachowan i rezultatow.

Motywacja- wewnetrze napiecie skłaniajace do dzialania.

Bodzce materialne i niematerialne musza:

1)byc odpowiednio połaczone, wzmacnialy jednoczesnie ye same zachowania i efekty dzialan, posiadały dla pracownika wartosc, zaspokajały potrzeby pracownika i sprzyjały realizacji misji.

Budowa efektywnego systemu wynagrodzen:

-skuteczny system wartosciowania stanowisk pracy, przejrzysta struktura gradiacji, aktualna informacja o płacach, rozwinieta polityka płac i swiadczen pozapłacowych, system wynagrodzen i swiadzen, dobrze zdefiniowane procedury wdrazania płac.

Zrodła zadowolenia(3): sama praca, kontekst interakcyjny, polityka oraganizacji).

Menedżer X  postrzega swoich pracownikow jako ludzi nie lubiących pracy, unikających jej, którzy musza być przymuszani, kontrolowani, kierowani.

Jest przekonany o koniecznosci scislego nadzoru i kontroli, sam podejmuje decyzje, stosuje kary.

Menedżer Y  postrzega swoich ludzi jako lubiacych prace, zdolnych do samodzielnosci, samokontroli, tworczosci, inicjatywy.

Komunikowanie – obieg info wew org oraz wymiana info z otoczeniem.

Negocjacja – proces rozwiazywania problemow, w którym dwie lub wiecej stron dyskutuje na temat dzielacych je opinii i usiluje dążyc do wspolnego ich rozwiazania w obopólnym interesie stron.

Cechy negocjacji – wspolzaleznosci stron, wzajemna niepewnosci, dostrzeganie konfliktu, który nie oznacza totalnej sprzecznosci interesow.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Taka calosc która przyczynia się do powodzenia samych czesci iconList Frontowy Pułtusk, dn. 30. 09. 2004 Wojsko Gedeona
«niepodobna jej stać się wielką» (to znaczy, sama nią uczynić się nie może, choć taką może uczynić ją Bóg), Teresa bierze się do...

Taka calosc która przyczynia się do powodzenia samych czesci iconKtórego realizacja nie będzie wymagała odwoływania się do tekstów literackich z ustalonej wcześniej listy. Pozytywny wynik uzyskany z części pisemnej kwalifikuje do udziału w części ustnej, która obejmuje rozmowę o wybranych przez ucznia lekturach (jednej lub dwóch) oraz wskazanym przez niego pozali

Taka calosc która przyczynia się do powodzenia samych czesci iconNiepotrzebny ci syreni ogon, żeby porządnie plusnąć! Elektra była kiedyś dziewczynką, ale teraz jest syrenką I w dodatku taką, która wiecznie pakuje się w tarapaty! Elektra

Taka calosc która przyczynia się do powodzenia samych czesci iconNazywamy dziedzinę techniki, która zajmuje się procesem trwałego łączenia części metalowych w wyniku doprowadzenia ciepła do miejsca, w którym ma powstać

Taka calosc która przyczynia się do powodzenia samych czesci iconWychowanie fizyczne to dziedzina praktyczna, a więc taka, która łączy myślenie z działaniem

Taka calosc która przyczynia się do powodzenia samych czesci iconM naszych pielgrzymkowych konferencji będzie zatem wiara, która jednoczy nas z Bogiem, z Kościołem, innymi oraz przywraca jedność w nas samych

Taka calosc która przyczynia się do powodzenia samych czesci iconDyskryminacji osób homo- I biseksualnych oraz transpłciowych, która miała miejsce w okresie od stycznia 2005 roku do dziś. O wypełnienie tej ankiety prosimy osoby transpłciowe. Osoba transpłciowa to taka osoba, które inaczej definiuje swoją tożsamość seksualną (czucie się kobietą lub mężczyzną), niż

Taka calosc która przyczynia się do powodzenia samych czesci iconSam pomysł budowy amerykańskich wyrzutni systemu "Tarczy," przyczynia się do powiększania arsenałów nuklearnych usa I Rosji. Nie tylko większa ilość pocisków

Taka calosc która przyczynia się do powodzenia samych czesci iconApteczka, którą powinieneś zabrać na urlop, różni się wyposażeniem od apteczki pierwszej pomocy, którą wozimy w samochodzie

Taka calosc która przyczynia się do powodzenia samych czesci iconTo taka czynność osoby fizycznej lub prawnej, która zmierza do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego przez złożenie odpowiedniego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom