Opracowała: Justyna Garbacz psp nr 1 w Zdzieszowicach
Pobierz 25.1 Kb.
NazwaOpracowała: Justyna Garbacz psp nr 1 w Zdzieszowicach
Data konwersji21.12.2012
Rozmiar25.1 Kb.
TypDokumentacja
Opracowała:

Justyna Garbacz


PSP nr 1 w Zdzieszowicach

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem metody projektu


Klasa: IV


Temat: Moja szkoła, jej historia i tradycje

Cele dydaktyczne i wychowawcze:


 • Cele poznawcze: zapoznanie uczniów z historią szkoły. Poznanie sylwetki patrona szkoły. Poznanie poszczególnych jej pomieszczeń oraz ich przeznaczenia. Wskazanie przez uczniów lokalizacji szkoły na mapie gminy. Zapoznanie uczniów z nowoczesnymi środkami i urządzeniami ICT.

 • Emocjonalno-motywacyjne: Kształtowanie postawy efektywnego współdziałania w zespole. Stymulowanie ciekawości poznawczej. Wspieranie w procesie poszerzania wiedzy. Rozumienie potrzeby znajomości historii.

 • Działaniowe: Nauczanie posługiwania się urządzeniami ICT. Uczenie różnych typów wizualizacji i prezentacji własnej pracy.

Pytania i dyspozycje do rozgrzewki:

 • Co wiesz o swojej szkole?

 • Znasz jej historię i tradycje?

 • Kim jest twój patron?

 • Temat: Czym jest projekt?

 • Główne pojęcia: współpraca, projekt, wizualizacja, zaangażowanie


Temat i główne pojęcia mini-wykładu:

 • Temat: Czym jest projekt?

 • Główne pojęcia: współpraca, projekt, wizualizacja, zaangażowanie.

Opis ćwiczenia:

Ćwiczenie 1

Tytuł: Pracujemy metodą projektu. Zapoznanie z urządzeniami ICT


Cel główny: zapoznanie uczniów z celami i zadaniami metody projektu. Zrozumienie roli i znaczenia pracy zespołowej. Poznanie urządzeń ICT


Czas trwania: 5*45 min.


Pomoce: notatnik, arkusz szarego papieru, pisaki, dyktafon,


Aranżacja przestrzeni: ćwiczenie w grupie.

Przebieg ćwiczenia:

 • Po zapoznaniu się z głównym celem projektu i metodami pracy, uczniowie zostają podzieleni na grupy.

 • Zapoznanie uczniów z kryteriami oceny ich pracy, czasem przeznaczonym na realizację oraz spodziewanymi efektami.

 • Przygotowanie harmonogramu pracy, wskazanie osób odpowiedzialnych za poszczególne części projektu.

 • Sporządzenie kontraktu, który umożliwi sprawne działanie w zespole, zapoznanie z urządzeniami ICT, które pomogą grupie w realizacji projektu (rzutnik, dyktafon, dalmierz, dyktafon, GPS).


Pytania i dyspozycje do omówienia ćwiczenia:

 • Co sadzisz o swojej grupie?

 • Czy podoba ci się metoda projektu?


Pytania i zagadnienia do podsumowania zajęć:

 • Ankieta ewaluacyjna:
 

Przyrost wiedzy

 

 

Samopoczucie
podczas lekcji
Treść zadania domowego:


 • Napisz w kilku punktach swoje słabe i mocne strony.Ćwiczenie 2


Tytuł: Realizacja projektu z wykorzystaniem urządzeń ICT


Czas trwania: 20*45 min


Cel główny: wykonanie projektu. Zrozumienie roli i znaczenia pracy w zespole. Umiejętność spędzenia czasu wolnego. Efektywne wykorzystanie środków i narzędzi ICT w edukacji.


Pomoce: notes, długopis, komputer, aparat cyfrowy, kamera, GPS, skaner, drukarka, dalmierz, dyktafon, mapa gminy.


Aranżacja przestrzeni: ćwiczenie w kręgu.


Przebieg ćwiczenia:

 • Uczniowie zgodnie z wytycznymi zapisanymi w kontrakcie wykonują swoje zadania, spotykają się systematycznie, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami podczas realizacji projektu. Biorą udział w spotkaniach organizowanych przez nauczyciela.

 • Uczniowie zbierają materiały potrzebne do zrealizowania projektu (wywiad, zdjęcia, prace plastyczne).

 • Analizują i selekcjonują zgromadzone informacje.

 • Systematyczna ocena pracy indywidualnej i zespołowej uczniów.

 • Opracowanie sprawozdania z realizacji projektu według konkretnych wytycznych.


Pytania i dyspozycje do omówienia ćwiczenia:

 • Czy jesteś zadowolony z pracy swojej grupy?

 • Co sprawiło ci najwięcej trudności?

 • Które zadanie sprawiło ci najwięcej radości?


Pytania i dyspozycje do podsumowania lekcji?

 • Czego nauczyłeś się dzięki pracy metoda projektu?


Treść zadania domowego:

 • Napisz list do kolegi lub koleżanki, w którym zaproponujesz jak można spędzić czas bez komputera.

Ćwiczenie 3


Tytuł: Prezentacja projektu


Cel ogólny: prezentacja i ocena projektu. Zapoznanie uczniów z nowoczesnymi środkami i urządzeniami ICT w edukacji. Uświadomienie uczniom odpowiedzialności za cala grupę.


Czas trwania: 5*45

Pomoce: notes, aparat cyfrowy, dyktafon, projektor multimedialny, notebook.


Aranżacja przestrzeni: sala gimnastyczna.


Przebieg ćwiczenia:

 • Ocena prezentacji projektu

 • Prezentacja efektów pracy przed społecznością szkolna, gronem pedagogicznym władzami miasta.

 • Ocena pracy w grupie.

 • Dokonanie samooceny.

 • Ocena materiałów będących efektem pracy nad projektem (folder dotyczący patrona szkoły, gazetka szkolna, album z konkursowymi zdjęciami prace plastyczne).


Pytania i zagadnienia do podsumowania lekcji:

 • Jak oceniłbyś / oceniłabyś siebie podczas realizacji projektu?

 • Czy w przyszłości chciałbyś/chciałabyś pracować metodą projektu?

 • Co najbardziej podobało ci się podczas pracy metodą projektu?


Treść zadania domowego:

 • Lubię Cie szkoło za…….Opracowała: Justyna Garbacz, PSP nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Opracowała: Justyna Garbacz psp nr 1 w Zdzieszowicach iconWywiad z panią Justyną Garbacz- nauczycielką języka polskiego

Opracowała: Justyna Garbacz psp nr 1 w Zdzieszowicach iconU dzieci referat opracowała: Bogusława Mikula psp z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli

Opracowała: Justyna Garbacz psp nr 1 w Zdzieszowicach iconKrosno Odrzańskie 1005 – 2005 (opracowała mgr Justyna Michalska)

Opracowała: Justyna Garbacz psp nr 1 w Zdzieszowicach iconAnaliza rynku turystycznego egiptu rys Mapa Egiptu Opracowała Justyna Jewuła

Opracowała: Justyna Garbacz psp nr 1 w Zdzieszowicach iconW zdzieszowicach ruszyła nowoczesna bateria koksownicza

Opracowała: Justyna Garbacz psp nr 1 w Zdzieszowicach iconPubliczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach plan oddziaływań

Opracowała: Justyna Garbacz psp nr 1 w Zdzieszowicach iconPubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 I m. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach

Opracowała: Justyna Garbacz psp nr 1 w Zdzieszowicach iconPubliczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach plan oddziaływań

Opracowała: Justyna Garbacz psp nr 1 w Zdzieszowicach iconKatarzyna Garbacz, Lidia Piechowicz, Katarzyna Wiśniewska, Maria Dąbrowska-Szponar

Opracowała: Justyna Garbacz psp nr 1 w Zdzieszowicach iconPsp w Polanach

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom