Wstęp do prawoznawstwa studia dzienne, rok akad. 2009/10
Pobierz 13.29 Kb.
NazwaWstęp do prawoznawstwa studia dzienne, rok akad. 2009/10
Data konwersji22.12.2012
Rozmiar13.29 Kb.
TypDokumentacja
Wstęp do prawoznawstwa – studia dzienne, rok akad. 2009/10


1. Błędy w postawie poznawczej wobec prawa

a/ utożsamianie przepisów prawa (tekstów prawa) z prawem

b/ utożsamianie prawa z przymusem

c/ utożsamianie państwa i społeczeństwa i jednostki


2. Kultura prawna

a/kultury prawne w komparatystyce prawniczej

b/ kultura prawa rzymskiego


3. Rozumienia pojęcia „prawo”

a/ prawo pozytywne a uprawnienia naturalne

b/prawo podmiotowe a prawo przedmiotowe

c/prawo wewnętrzne – prawo międzynarodowe publiczne


4. Podstawowe funkcje prawa

a/ kontrola zachowań

b/ rozdział dóbr i ciężarów

c/ regulacja konfliktów


5.Prawoznawstwo jako dziedzina nauki badająca prawo pozytywne kultury prawa rzymskiego, wewnętrzne, normatywnie kontrolujące zachowania, wyposażona w formułę sprawiedliwości formalnej, regulująca konflikty społecznie głównie adjudykacyjnie.

6. Tworzenie prawa pozytywnego

6.1. Formy tworzenia prawa

a/ stanowienie prawa

b/prawo zwyczajowe

c/ precedens

6.2. Akt normatywny

a/ budowa aktu normatywnego

b/ tekst jednolity, inkorporacja, kodeks

6.3. Publikacja aktów normatywnych

a/ Dziennik Ustaw

b/ Monitor Polski

c/ zasady powoływania aktów normatywnych i przepisów prawa

6.4. Źródło prawa


7. Tekst prawny

a/ norma prawna a przepis prawa

b/imperatyw a norma hipotetyczna

c/ hipoteza, dyspozycja, sankcja – elementy normy prawnej

d/ konstrukcje normy prawnej – trójelementowa, norm sprzężonych

e/ podziały norm i przepisów prawa


8. System prawa

8.1. Kultura prawa kontynentalnego a kultura prawa precedensowego

b/ cechy prawa ustawowego

c/ cechy common law (leading case, precedens, ratio decidendi, art of distinguishing)

d/ pozycja sędziego w obu systemach

8.2. Konkretny system prawa

8.3. Pojęcie systemu prawa

8.4. Cechy systemu prawa

a/ hierarchia norm prawnych w prawie

b/ niespójność systemu prawa

c/ zupełność systemu prawa

8.5. Podział prawa na gałęzie


9. Obowiązywanie prawa

a/ tzw. zewnętrzne (pozytywizm prawniczy, prawo natury, realizm prawniczy)

b/ tzw. wewnątrzsystemowe (systemowe, faktyczne, aksjologiczne)

c/ zakres obowiązywania normy prawnej


10. Stosunek prawny

a/ fakty prawne

b/ stosunku elementy prawnego

- podmiot stosunku prawnego (osoba fizyczna, osoba prawna)

- przedmiot stosunku prawnego

- obowiązek

- uprawnienie


11. Wykładnia prawa

a/ rola interpretacji w poznaniu kultury

b/ język naturalny a język prawny

c/ wątpliwość interpretacyjna

d/ podstawowe rodzaje wykładni

e/ moc wiążąca wykładni

f/ model teoretyczny wykładni prawa

g/ teorie wykładni


12. Stosowanie prawa

a/ tworzenie prawa a jego stosowanie

b/ realizacja prawa a jego stosowanie

c/ typy stosowania prawa

d/ etapy sądowego stosowania prawa

e/ dowodzenie w stosowaniu prawa

f/ ideologie stosowania prawa


13. Państwo prawne

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wstęp do prawoznawstwa studia dzienne, rok akad. 2009/10 iconWstęp do prawoznawstwa na podstawie „Wstęp do prawoznawstwa” wyd. 2002

Wstęp do prawoznawstwa studia dzienne, rok akad. 2009/10 iconPowszechna wyższa szkoła humanistyczna "pomerania" plany zajęĆ : studia niestacjonarne rok akad. 2009 – 2010

Wstęp do prawoznawstwa studia dzienne, rok akad. 2009/10 iconPowszechna wyższa szkoła humanistyczna "pomerania" plany zajęĆ : studia niestacjonarne rok akad. 2009 – 2010

Wstęp do prawoznawstwa studia dzienne, rok akad. 2009/10 iconPowszechna wyższa szkoła humanistyczna "pomerania" plany zajęĆ : studia niestacjonarne rok akad. 2008 – 2009

Wstęp do prawoznawstwa studia dzienne, rok akad. 2009/10 iconFunkcje obrazu w kulturze wykładowca: dr Maciej Czerwiński rok: V(II) – Niestacjonarne Studia II stopnia; wykład; semestr I (30 godz.), r akad. 2008/2009 forma zaliczenia: zaliczenie

Wstęp do prawoznawstwa studia dzienne, rok akad. 2009/10 iconFir II dzienne Wydział Zarządzania, Finanse I Rachunkowość, II rok, sem. III, grupy 261, 262, 263, studia dzienne, 15 godz wykładu + 15 godz. ćwiczeń

Wstęp do prawoznawstwa studia dzienne, rok akad. 2009/10 iconKierunek politologia: studia dzienne (V rok), zaocznych (V rok) I uzupełniające (II rok) Tryb zaj

Wstęp do prawoznawstwa studia dzienne, rok akad. 2009/10 iconI rok dzienne uzupełniające studia magisterskie. SpecjalnośĆ: geografia polityczna I studia regionalne

Wstęp do prawoznawstwa studia dzienne, rok akad. 2009/10 iconStudia dzienne licencjackie – rok I (sl-1), Semestr Zimowy – Rok Akademicki 2012/2013

Wstęp do prawoznawstwa studia dzienne, rok akad. 2009/10 iconStudia dzienne licencjackie – rok I (sl-1), Semestr Zimowy – Rok Akademicki 2011/2012

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom