Plan pracy samorządu uczniowskiego gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce
Pobierz 22.39 Kb.
NazwaPlan pracy samorządu uczniowskiego gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce
Data konwersji22.12.2012
Rozmiar22.39 Kb.
TypDokumentacja
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


Gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce


Rok szkolny 2011/2012


Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:
1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
2. Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia.
3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.
4. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
5. Organizacje dyskotek, konkursów itp.
6. Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
7. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

ZADANIA

ŚRODKI REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

EFEKTY REALIZACJI

Cele i zadania SU

1. Zapoznanie członków z zasadami działalności SU
2. Wybór zarządu SU

Do 15 września

Umiejętność korzystania z przysługujących praw.

Opracowanie planu pracy

1. Wspólne opracowanie planu pracy
2. Ustalenie założeń do planu pracy na bieżący rok szkolny: przydział obowiązków.


Do 20 września

Umiejętność planowania działalności, wyboru.

Rozwijanie potrzeb działania.

Gotowość do współpracy i współdziałania.

Dbanie
o interesy uczniów, współdziałanie z władzami szkoły

1. Rozstrzyganie problemów typu: uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel.

Cały rokUmiejętność rozstrzygania problemów w środowisku szkolnymOrganizacja społeczności uczniowskiej do realizacji obowiązków ucznia

1. Kontrola zachowania uczniów po I dzwonku

2. Zwracanie uwagi na słownictwo uczniów
3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne

Cały rok


Cały rok

Gotowość do pełnienia pewnych funkcji

Planowanie
i organizacja imprez szkolnych

1. Giełda podręczników

2. Dzień Edukacji Narodowej

- audycja radiowa

-koncert życzeń dla nauczycieli

3. Organizacja „Otrzęsin” klas I
4. Andrzejki
- przygotowanie wróżb

5. Konkurs na najoryginalniejszą kartkę świąteczną
6. Walentynki
- audycja
- konkurs „Najmilszy chłopak i najmilsza dziewczyna”
- poczta walentynkowa
7. Dzień kobiet- koncert życzeń

8. Konkurs na najoryginalniejszą

pisankę.
9. I Dzień Wiosny

10. Akademia w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

11. wybory do nowego Samorządu Uczniowskiego

12. Giełda podręczników

13. Udział w WOPŚP

14. Akcje zaproponowane przez uczniów w ciągu roku szkolnego

Wrzesień

Październik


Październik
Listopad

Grudzień

Luty


Marzec


Maj


Czerwiec


Uczymy się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.

Pomoc dzieciom- kwestowanie:

1. Góra Grosza

2. Udział w akcjach zaproponowanych przez uczniów

Październik

Cały rok

Kształtowanie odpowiedzialności.

Gotowość do współpracy.

Organizacja szkolnych dyskotek.

1. Powitanie klas I
2. Andrzejkowa
3. Karnawałowa

Październik

Listopad

Luty

Kształtowanie dyscypliny i odpowiedzialności.

Troska o dobre imię szkoły

1. Systematyczne zmiany ściennej gazetki szkolnej
2. Współpraca z redakcją szkolnej gazetki „ Echo gimnazjum”

Cały rokKształtowanie odpowiedzialności, kreatywności , zainteresowanie życiem szkoły
Podsumowanie pracy samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012

Czerwiec

Samorząd Uczniowski oraz jego opiekun zastrzegają sobie zmiany do planu pracy wg bieżących potrzeb.


W skład samorządu wchodzą:

1. Kinga Śleziak przewodnicząca

2. Adrian Ciupka zastępca przewodniczącej

3. Czopek Karolina sekcja dekoratorska

4. Dominika Musiał sekcja dekoratorska

5. Aleksandra Szczotka sekcja dziennikarska

6. Elżbieta Pawlus sekcja dziennikarska


Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:

mgr Grzegorz Tomala

mgr Wojciech Kurowski

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan pracy samorządu uczniowskiego gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce iconPlan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach

Plan pracy samorządu uczniowskiego gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce iconPlan pracy samorządu uczniowskiego w gimnazjum nr 41 w łodz

Plan pracy samorządu uczniowskiego gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce iconPlan pracy samorządu uczniowskiego gimnazjum nr 2 w gruszowie

Plan pracy samorządu uczniowskiego gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce iconPlan pracy samorządu uczniowskiego gimnazjum w bydlinie

Plan pracy samorządu uczniowskiego gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce iconPlan pracy samorządu uczniowskiego w gimnazjum nr 2 im. Pokolenia kolumbóW

Plan pracy samorządu uczniowskiego gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce iconPlan pracy samorządu uczniowskiego w gimnazjum nr 2 im. Pokolenia kolumbóW

Plan pracy samorządu uczniowskiego gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce iconPlan pracy samorządu uczniowskiego gimnazjum nr 23 na rok szkolny 2011/2012

Plan pracy samorządu uczniowskiego gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce iconPlan pracy rady samorządu uczniowskiego gimnazjum nr 9 w roku szkolnym 2011/2012

Plan pracy samorządu uczniowskiego gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce iconSzkolna baza projektów edukacyjnych dla uczniów klas II i III gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce w roku szkolnym 2011/2012

Plan pracy samorządu uczniowskiego gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce iconPlan pracy drużyny harcerskiej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom