KRÓtkie formy wypowiedzi pisemnej – kartka pocztowa, list prywatny, zaproszenie, ogłoszenie
Pobierz 10.74 Kb.
NazwaKRÓtkie formy wypowiedzi pisemnej – kartka pocztowa, list prywatny, zaproszenie, ogłoszenie
Data konwersji11.09.2012
Rozmiar10.74 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V


TEMAT: KRÓTKIE FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ – KARTKA POCZTOWA, LIST PRYWATNY, ZAPROSZENIE, OGŁOSZENIE.


Czas zajęć : 45 minut


Cel ogólny : uczeń potrafi redagować odpowiednią formę krótkiej wypowiedzi pisemnej w zależności od polecenia i zgodnie z celem .


Cele szczegółowe:

uczeń :

- potrafi napisać wypowiedź uporządkowaną , złożoną z poprawnie zbudowanych zdań ;

- celowo stosuje środki językowe ;

- przestrzega norm gramatycznych , ortograficznych i interpunkcyjnych ;

- dba o układ graficzny zapisu –dostosowuje zapis do formy wypowiedzi ;

- wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą ;

- pisze czytelnie ;


Forma pracy : praca w grupach


Metody: metoda zajęć praktycznych

Środki dydaktyczne : arkusze papieru , słowniki ortograficzne


Przebieg lekcji :


 1. Podział klasy na grupy , podanie tematu lekcji i jej celów . Uświadomienie uczniom potrzeby wykorzystania tych umiejętności w życiu codziennym.

 2. Uczniowie otrzymują instrukcje ,,Jak pracować?’’ , zapoznają się z nią i ze swoim zadaniem.

 3. Dzielą się obowiązkami – każdy robi to ,co potrafi najlepiej – kto ładnie pisze – zostaje sekretarzem , kto się poprawnie wyraża – przedstawia pracę grupy ,itp.

 4. Nauczyciel przypomina o zasadach współpracy w grupie i potrzebie korzystania ze słowników ortograficznych .

 5. Praca w grupach : uczniowie mają ok. 15 minut na wykonanie zadania – każda z grup redaguje odpowiednią formę wypowiedzi pisemnej na określony temat .

 6. Po wykonanym zadaniu grupy przedstawiają efekty swojej pracy ,przedstawiciel grupy opowiada o tym , jak przebiegała praca .

 7. Podsumowanie pracy grup przez nauczyciela , omówienie plusów i minusów – ocena grup .

 8. Samoocena klasy – jak uczniowie oceniają swoje umiejętności , co muszą jeszcze poprawić .Jak oceniają swoją pracę na lekcji , a jak lekcję ( wychodząc z klasy, stawiają plus bądź minus na tablicy).Instrukcja


Jak pracować ?

 • Wybierzcie szefa grupy. Szef wyraźnie czyta instrukcję swojej grupie.

 • Podzielcie się obowiązkami – wybierzcie sekretarza grupy oraz osobę , która przedstawi Waszą pracę .

 • Zaplanujcie pracę .Starajcie się pisać starannie i czytelnie . Rozplanujcie tak tekst , aby miał postać przejrzystą i właściwą dla danej formy wypowiedzi .

 • Nie zapominajcie o przecinkach , kropkach i innych znakach interpunkcyjnych , starajcie się nie popełniać błędów ortograficznych (pamiętajcie o słownikach !)

 • Wykonujcie zadania w wyznaczonym czasie . Na zorganizowanie się macie 5 min. , na wykonanie zadania- ok. 15 min. , na prezentację grupy ok. 3 min. Szanujcie więc czas !

 • W trakcie pracy przyjaźnie komunikujcie się ze sobą .

 • Po zakończeniu pracy przedstawcie jej efekty . Opowiecie o tym , jak przebiegała praca .


Wasze zadania .

JEDYNKI


Przypomnijcie sobie , czym charakteryzuje się zaproszenie , co musi się w nim znaleźć , w jakich okolicznościach powstaje , a następnie zredagujcie zaproszenie na Wieczór Andrzejkowy , który odbędzie się w szkole i przygotowuje go samorząd szkolny .

DWÓJKI


Pamiętacie , co powinno się znaleźć w kartce pocztowej , jak się zapisuje adres .Jeśli tak , to zredagujcie życzenia imieninowe dla Waszego dziadka . Pamiętajcie o prawidłowym jej zaadresowaniu .

TRÓJKI


Zastanówcie się , jak redagujemy list , jakimi zwrotami się posługujemy ; przypomnijcie też sobie o zasadach adresowania koperty . Następnie Waszym zadaniem będzie zredagowanie krótkiego listu do Waszej babci , w którym zapytacie ja o wróżby andrzejkowe , gdyż musicie przygotować je na Wieczór Andrzejkowy .

CZWÓRKI


Przypomnijcie sobie , jakie cechy posiada ogłoszenie , co powinno zawierać , kiedy jest przydatne ; następnie zredagujcie ogłoszenie , w którym poszukiwać będziecie wiadomości na temat tradycji andrzejkowych .


ŻYCZĘ WIELU TWÓRCZYCH POMYSŁÓW ! POWODZENIA !

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

KRÓtkie formy wypowiedzi pisemnej – kartka pocztowa, list prywatny, zaproszenie, ogłoszenie iconSprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki, notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia, kartka pocztowa, list prywatny I oficjalny, zaproszenie, zawiadomienie, ogłoszenie, instrukcja, przepis

KRÓtkie formy wypowiedzi pisemnej – kartka pocztowa, list prywatny, zaproszenie, ogłoszenie iconSprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki, notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia, kartka pocztowa, list prywatny I oficjalny, zaproszenie, zawiadomienie, ogłoszenie, instrukcja, przepis

KRÓtkie formy wypowiedzi pisemnej – kartka pocztowa, list prywatny, zaproszenie, ogłoszenie iconSprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki, notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia, kartka pocztowa, list prywatny I oficjalny, zaproszenie, zawiadomienie, ogłoszenie, instrukcja, przepis

KRÓtkie formy wypowiedzi pisemnej – kartka pocztowa, list prywatny, zaproszenie, ogłoszenie icon1. teksty użytkowe kompendium językowe cz. II krótkie formy wypowiedzi

KRÓtkie formy wypowiedzi pisemnej – kartka pocztowa, list prywatny, zaproszenie, ogłoszenie iconSprawozdanie z wycieczki, spaceru, opis przedmiotu, wygląd człowieka, list prywatny, zaproszenie

KRÓtkie formy wypowiedzi pisemnej – kartka pocztowa, list prywatny, zaproszenie, ogłoszenie iconSprawozdanie z wycieczki, spaceru, opis przedmiotu, wyglądu człowieka z elementami charakterystyki, list prywatny, zaproszenie

KRÓtkie formy wypowiedzi pisemnej – kartka pocztowa, list prywatny, zaproszenie, ogłoszenie iconSprawozdanie z wycieczki, spaceru, opis przedmiotu, wyglądu człowieka z elementami charakterystyki, list prywatny, zaproszenie

KRÓtkie formy wypowiedzi pisemnej – kartka pocztowa, list prywatny, zaproszenie, ogłoszenie iconSzkoła pisania, czyli jak wprowadzam formy wypowiedzi pisemnej, wykorzystując metodę portfolio na przykładzie zaproszenia w klasie piątej

KRÓtkie formy wypowiedzi pisemnej – kartka pocztowa, list prywatny, zaproszenie, ogłoszenie iconWitamy Cię w drugim etapie konkursu. Przed Tobą test składający się z trzech tekstów źródłowych, pytań otwartych, zamkniętych oraz krótkiej formy wypowiedzi pisemnej. Przeczytaj uważnie zadania

KRÓtkie formy wypowiedzi pisemnej – kartka pocztowa, list prywatny, zaproszenie, ogłoszenie iconWypowiedi pisemna listy pocztowka, list prywatny, formalny, list czytelnika, list motywacyjny

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom