Rozkład materiału nauczania do zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum
Pobierz 207.29 Kb.
NazwaRozkład materiału nauczania do zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum
strona3/4
Data konwersji22.12.2012
Rozmiar207.29 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4

2.1 podejmuje działalność twórczą w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni stosując określone narzędzia, materiały i techniki

3.2 rozpoznaje

wybrane dzieła sztuki należące do europejskiego dziedzictwa kulturowego, opisuje ich funkcje na tle epoki, posługuje się właściwymi terminami i pojęciami

12. PROJEKTUJEMY WŁASNY SCENARIUSZ SPEKTAKLU DO WYBRANEGO UTWORU LITERACKIEGO.


1 jednostka dydaktyczna

spotkanie 2

 • określenie, cechy etiudy teatralnej, teatralnych środków wyrazu artystycznego, teatru plastycznego i klasycznego

 • możliwości, formy interpretacji scenicznej tekstu literackiego

 • tekst wybranego do przedstawienia teatralnego tekstu literackiego

 • zasady tworzenia scenopisu i scenariusza

 • pojęcia: fabuła, alternatywne zakończenie, narrator

 • wybrać utwór literacki i określić odpowiednią formę jego realizacji teatralnej

 • stworzyć rysunkowo projekty scen etiudy teatralnej

 • opracować na podstawie tekstu literackiego lub jego fragmentu własny projekt etiudy i zwięzły plan wydarzeń do swojego przedstawienia

 • opisać w formie werbalnej i pisemnej cechy i etiudy teatralnej, teatralnych środków wyrazu artystycznego, teatru klasycznego i plastycznego

 • pracować koncepcyjnie w zespole nad realizacją wybranego projektu artystycznego w ramach przydzielonych zadań

 • myśleć i pracować twórczo nad realizacjami i zadaniami w zeszycie ćwiczeń

 • dokonać charakterystyki postaci i przydziału ról

 • opracować scenopis etiudy teatralnej i wybrać alternatywne zakończenie spektaklu

2.1 podejmuje działalność twórczą w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni stosując określone narzędzia, materiały i techniki

3.2 rozpoznaje

wybrane dzieła sztuki należące do europejskiego dziedzictwa kulturowego, opisuje ich funkcje na tle epoki, posługuje się właściwymi terminami i pojęciami

13. TWORZYMY SCENARIUSZ I SCENOPIS DO INSCENIZACJI.


2 jednostki dydaktyczne

spotkanie 3
 • scenariusz teatralny jako interpretacja tekstu literackiego


 • definicję scenariusza, sposób i etapy jego tworzenia

 • pojęcia: scenopis, fabuła, etiuda

 • strukturę scenopisu

 • zasady podziału ról w spektaklu i tworzenia charakterystyki postaci

 • możliwości interpretacji tekstu literackiego

 • przykłady znanych filmów i spektakli teatralnych
 • realizować zadania literackie w zeszycie ćwiczeń


 • opisać w formie werbalnej i pisemnej główne cechy scenariusza i scenopisu do przedstawienia teatralnego oraz ich etapy tworzenia

 • analizować i interpretować tekst literacki

 • podejmować twórcze myślenie i działanie

 • pracować indywidualnie nad realizacją zadania artystycznego oraz w zespole zadaniowym

 • dokonać charakterystyki postaci i przydziału ról w przedstawieniu

 • tworzyć scenopis i scenariusz przedstawienia teatralnego w wybranej formie

 • prezentować pracę zespołową na forum publicznym – w klasie

2.1 podejmuje działalność twórczą w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni stosując określone narzędzia, materiały i techniki

3.2 rozpoznaje

wybrane dzieła sztuki należące do europejskiego dziedzictwa kulturowego, opisuje ich funkcje na tle epoki, posługuje się właściwymi terminami i pojęciami

14. SCENOGRAFIA I PRZESTRZEŃ SCENICZNA.


1 jednostka dydaktyczna

spotkanie 1

 • teatralne środki wyrazu artystycznego

 • przykłady ciekawych scenografii teatralnych w Polsce i na świecie

 • cechy i funkcje pracowni dekoratorskich w teatrze – malarni, modelatorni

 • zasady, techniki tworzenia scenografii teatralnych

 • pojęcia: horyzont, rekwizyt

 • definiować teatralne środki wyrazu artystycznego

 • stworzyć rysunkowe projekty elementów scenografii – horyzontu i elementów dodatkowych

 • określić znaczenie oprawy plastycznej przedstawienia oraz jego oddziaływania na widza

 • wymienić, opisać przykłady ciekawych formy realizacji scenografii teatralnych

 • pracować koncepcyjnie w zespole nad realizacją wybranego projektu artystycznego w ramach przydzielonych zadań

 • myśleć i pracować twórczo nad projektem realizacjami i zadaniami w zeszycie ćwiczeń

 • rozróżnić pracownie teatralne, przygotowujące scenografię – ich specyfikę i funkcje

 • wyjaśnić pojęcia: horyzont w teatrze, rekwizyty

2.1 podejmuje działalność twórczą w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni stosując określone narzędzia, materiały i techniki

3.2 rozpoznaje

wybrane dzieła sztuki należące do europejskiego dziedzictwa kulturowego, opisuje ich funkcje na tle epoki, posługuje się właściwymi terminami i pojęciami

15. SCENOGRAFIA – PROJEKTOWANIE.


1 jednostka dydaktyczna

spotkanie 2
1   2   3   4

Powiązany:

Rozkład materiału nauczania do zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconProgram nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum

Rozkład materiału nauczania do zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconProgram nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum

Rozkład materiału nauczania do zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconPso do zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum

Rozkład materiału nauczania do zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconRozkład materiału z plastyki do drugiej II gimnazjum

Rozkład materiału nauczania do zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconAbc konstruktora Rozkład materiału nauczania z techniki w gimnazjum rozkład materiałU

Rozkład materiału nauczania do zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconAbc konstruktora Rozkład materiału nauczania z techniki w gimnazjum rozkład materiałU

Rozkład materiału nauczania do zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconO programie nauczania zajęĆ artystycznych z muzyki w gimnazjum

Rozkład materiału nauczania do zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconPlan realizacji materiału nauczania plastyki w gimnazjum do podręcznika „sztuka w zasięgu ręKI”

Rozkład materiału nauczania do zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z muzyki, plastyki I zajęć artystycznych

Rozkład materiału nauczania do zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconRozkład materiału nauczania dla klasy I gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom